2009-025A - STS 125

Název objektuSTS 125
Atlantis F-30
Shuttle Mission 126
HST-SM-4
SSC34933
Start2009-05-11 18:01:56 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2009-05-24 15:39:05 UT, Edwards AFB, CA
Životnost12.9008 dne, tj. 0.0353 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2049939 kg
vzletová družicového stupně 119823 kg
přistávací 102530

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2009-05-11 Země 2009-05-22 Země Scott D. Altman USA 4 CDR
Gregory C. Johnson USA 1 PLT
Michael T. Good USA 1 MS1
K. Megan McArthur[ová] USA 1 MS2
John M. Grunsfeld USA 5 MS3
Michael J. Massimino USA 2 MS4
Andrew J. Feustel USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-05-07.83 G 51.62° 88.71 min 187 km 234 km  
09-05-11.79 G 28.47° 92.10 min 203 km 551 km  
09-05-12.21 G 28.50° 92.33 min 182 km 596 km  
09-05-12.92 G 28.47° 92.31 min 226 km 550 km  
09-05-13.21 G 28.47° 92.38 min 230 km 553 km  
09-05-13.91 G 28.48° 95.97 min 563 km 567 km  
09-05-19.60 G 28.47° 95.91 min 559 km 566 km  
09-05-19.90 G 28.47° 95.95 min 562 km 567 km  
09-05-20.65 G 28.47° 93.24 min 301 km 565 km  
09-05-23.70 G 28.47° 93.26 min 303 km 565 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-137/RSRM-105 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-130 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. Na paletě EDO jsou umístěny dodatečné zásoby kyslíku a vodíku pro palivové články. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2059, 2044 a 2057 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 13 104 kg:

Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Hlavním úkolem letu je údržba dalekohledu HST (1990-037B).

Předchozím letem raketoplánu (ke stanici ISS, 1998-067A) je let STS 119 (2009-012A), následujícím (k ISS) je let STS 127 (2009-038A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-05-11 18:01:56 UT: Vzlet14,15.
Kolem 18:03:42 UT: Nárazem zatím nespecifikovaného úlomku došlo k několikanásobnému poškození černé glazury 4 až 5 dlaždic tepelné ochrany v přední oblasti napojení pravé poloviny křídla16 v délce přibližně 530 mm. Podle prvních analýz týmem DAT [=Damage Assessment Team] není poškození dlaždic hluboké a proto nevzbuzuje obavy17.
18:10:39 UT: Vypojení motorů SSME a navedení na suborbitální dráhu.
18:10:46 UT: Odhození nádrže ET.
18:45:41 UT: Manévr OMS-2 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=92 s).
Kontrola systémů družicového stupně.
Otevření nákladového prostoru.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Inspekce nákladového prostoru a horního povrchu raketoplánu televizní kamernou manipulátoru SRMS.
Korekční manévr NC1.
Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
2009-05-12 01:02 UT: Zahájen odpočinek.
09:02 UT: Ukončen odpočinek18.
Příprava montážního stolu FSS [=Flight Support System] k připojení dalekohledu HST (1990-037B).
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vyzvednutí manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Inspekce panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany křídla a přídě družicového stupně přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Korekční manévr NC2 byl jako nepotřebný odvolán.
Prověrky skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Snížení tlaku atmosféry na 703 hPa.
20:00:18 UT: Systém detektorů WLEIDS [=Wing Leading Edge Impact Detection System] zaregistroval na panelu RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] č. 11R náraz mikrometeoroidu nebo částice kosmického smetí, který způsobil otřes se zrychlením 0.47g.
Zasedání manažerů po vyhodnocení rozsahu poškození dlaždic na kořeni pravé poloviny křídla rozhodlo zrušit cílený průzkum19 zasažené oblasti přístroji OBSS.
Uložení prodlužovací tyče IBA s přístroji OBSS do nákladového prostoru.
Průzkum povrchu tepelné ochrany modulů motorů OMS.
22:27:19 UT: Korekční manévr NC3 pravým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=10 s, Δv=2.2 m/s).
2009-05-13 01:02 UT: Zahájen odpočinek.
09:02 UT: Ukončen odpočinek20.
Kolem 17:10 UT: Altman ručním řízením vyrovnal rychlost raketoplánu s družicoovým dalekohledem HST.
17:11 UT: Vypojeny stabilizační systémy raketeplánu a dalekohledu.
17:12 UT: Zahájeno manévrování manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] směrem k dalekohledu.
17:13 UT: Astronautka McArthur[ová] zachytila manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] kotvičku na boku přístrojového úseku družicové observatoře HST (1990-037B)21,22.
18:08 UT: Dalekohled HST byl přitažen manipulátorem SRMS do nákladového prostoru raketoplánu.
18:12 UT: Dalekohled HST byl pevně ukotven na montážním stole FSS [=Flight Support System].
18:23 UT: Manipulátor SRMS byl odpojen od dalekohledu HST.
18:31 UT: Zasunutím dálkově ovládaného konektoru byl dalekohled HST napojen na silovou, povelovou a telemetrickou síť raketoplánu.
McArthur[ová] a Massimino uskutečnil dvouhodiovou inspekci dalekohledu HST.
Studium harmonogramu a procedur výstupu EVA-1.
2009-05-14 00:32 UT: Zahájen odpočinek.
08:32 UT: Ukončen odpočinek.
Příprava k výstupu, včetně konfigurace televizního systému pro jeho záznam.
Oblečení skafandrů.
Profouknutí skafandrů kyslíkem.
11:57 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili dýchání čistého kyslíku ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
12:39 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory.
12:52 UT /plán 12:16 UT/: Grunsfeld a Feustel zahájili přepojením skafandrů na vnitřní zdroje proudu oficiálně výstup EVA-1 k opravě dalekohledu HST.
Nácvik pohybu v nákladovém prostoru.
Příprava pracoviště včetně instalace podnožek u montážního stolu.
13:27 UT: Instalace dočasného držáku pro demontovanou kameru WFPC-2 na stěnu nákladového prostoru raketoplánu.
13:35 UT: Feustel nastoupil na plošinku na konci manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Grunsfeld zakryl všesměrovou anténu na spodku HST krytem proti poškození.
Feustel instaloval na kryt kamery WFPC-2 dlouhé madlo pro manipulaci s ní po jejím uvolnění.
Odpojení zemnicího vodiče WFPC-2.
Demontáž kamery WFPC-2 [=Wide Field Planetary Camera 2]. Během demontáže byly problémy s uvolněním šroubu přidržujícího kameru v nitru dalekohledu. Vyšroubování pomocí bateriového nářadí PGT [=Pistol Grip Tool] se nezdařilo. Teprve po namazání šroubu a použití ruční ráčny se Feustelovi podařilo šroub uvolnit.
14:47 UT: Feustel konečně dokončil vyšroubování šroubu.
Kolem 15:00 UT: Kamera WFPC-2 byla vysunuta z přístrojového úseku dalekohledu HST.
15:05 UT: McArthurová přesunula manipulátorem SRMS Feustela držícího kameru WFPC-2 do nákladového prostoru.
15:08 UT: Kamera WFPC-2 byla dočasně upevněna na nosníku na stěně nákladového prostoru.
15:23 UT: Vyzvednutí nové kamery WFC-3 [=Wide Field Camera 3] z transportního pouzdra v nákladovém prostoru raketoplánu.
McArthurová přesunula manipulátorem SRMS Feustela držícího kameru WFC-3 z nákladového prostoru k přístrojovému úseku dalekohledu HST.
15:35 UT: Zahájeno zasouvání kamery WFC-3 do přístrojového úseku HST.
15:45 UT: Kamera WFC-3 byla upevněna šroubem v přístrojovém úseku HST.
Připojení zemnicího vodiče WFC-3.
Přemístění staré kamery WFPC-2 z dočasného nosníku do transportního krytu.
16:28 UT: Po počátečních potížích s pevným ukotvením kamery WFPC-2 v transportním krytu bylo její pevné uložení ukončeno.
16:37 UT: Řídicí středisko v GSFC dálkovým povelem vypojilo dodávku proudu do staré jednotky SI C&DHU [=Science Instrument Command and Data Handling Unit] pro zpracování řídicích povelů a pořízených vědeckých dat z přístrojů dalekohledu.
Demontáž krytu nad starou SI C&DHU.
16:52 UT: Demontáž krytu ukončena.
17:05 UT: Feustel ukončil vyšroubování šroubů držících starou jednotku SI C&DHU.
17:12 UT: Stará jednotka SI C&DHU byla vyjmuta z dalekohledu.
Grunsfeld vyzvedl novou jednotku SI C&DHU z transportního krytu v nákladovém prostoru.
17:17 UT: Grunsfeld předal novou jednotku Feustelovi, který mu dal starou jednotku.
17:32 UT: Grunsfeld uložil starou jednotku SI C&DHU do tranportního krytu.
Feustel ukončil instalaci nové jednotky SI C&DHU do dalekohledu HST.
Grunsfeld zahájil instalaci spřáhla SCM [=Soft Capture Mechanism] na spodek přístrojového úseku dalekohledu HST.
Kolem 17:49 UT: Řídicí středisko dalekohledu v GSFC zapojilo proud do jednotky SI C&DHU.
Instalace západek, umožňujících rychlé otevírání krytů dalších přístrojů v přístrojovém úseku HST.
20:12 UT /plán 18:46 UT/: Grunsfeld a Feustel zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory oficiálně ukončili výstup EVA-1 (trvání 7 h 20 min, plánované 6 h 30 min)23.
Údržba skafandrů po výstupu.
Příprava nářadí a přípravků pro druhý výstup do volného prostoru.
Výměna skafandrů, jejich příprava a kontrola.
Studium harmonogramu a procedur výstupu EVA-2.
2009-05-15 00:32 UT: Zahájen odpočinek.
08:32 UT: Ukončen odpočinek.
Massimino a Good se připravují k výstupu do volného prostoru.
Oblečení skafandrů.
Profouknutí skafandrů kyslíkem.
Kolem 11:57 UT: Massimino a Good zahájili dýchání čistého kyslíku ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Dodatečná kontrola dlaždic tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] v oblasti přídě družicového stupně, které nebyly dostatečně zobrazeny při předchozích průzkumech.
Kolem 12:40 UT: Zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře.
12:49 UT /plán 12:17 UT/: Massimino a Good zahájili přepojením skafandrů na vnitřní zdroje proudu oficiálně výstup EVA-2 k opravě dalekohledu HST24.
Kolem 13:08 UT: Massimino a Good vystupují z přechodové komory do nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 13:21 UT: Otevírání transportního krytu s novými soupravami úhloměrných gyroskopů RSU [=Rate Sensor Unit].
13:53 UT: Good bateriovým šroubovákem PGT [=Pistol Grip Tool] otevírá přístupové dvířka na služební sekci HST pro přístup ke starým soupravám RSU.
13:58 UT: Dvířka zajištěnas v otevřené poloze poutacím lanem.
14:16 UT: Massimino leze do nitra dalekohledu HST.
Kolem 14:17 UT: Zahájena demontáž prvního starého souboru gyroskopů RSU. 14:29 UT: Ukončena demontáž prvního starého souboru gyroskopů RSU.
14:35 UT: Good zahájil instalaci prvního nového souboru gyroskopů RSU. 14:41 UT: Ukončena instalace prvního nového souboru gyroskopů RSU.
Kolem 15:00 UT: Massimino zahájil demontáž druhého starého souboru gyroskopů RSU.
15:11 UT: Ukončena demontáž druhého starého souboru gyroskopů RSU.
Kolem 15:50 UT: Problémy s usazením nového souboru gyroskopů RSU.
Kolem 16:22 UT: Zahájena instalace repasovaného druhého soubor gyroskopů RSU.
16:32 UT: Dokončena instalace druhého repasovaného soubor gyroskopů RSU.
16:45 UT: Třetí starý soubor gyroskopů RSU je demontován z dalekohledu HST.
Vzhledem - 17:36 UT: Nové gryoskopy RSU správně usazeny na svém místě a připevněny.
17:40 UT: Ukončena instalace souboru 3 gyroskopů RSU.
18:18 UT: Uzavřena a zajištěna přístupová dvířka k úhloměrným gyroskopům RSU25.
18:46 UT: Massimino si v přechodové komoře doplnil zásoby kyslíku na dýchání do skafandru26.
19:02 UT: Otevřena dvířka ve služebním modulu HST pro přístup k NiH akumulátorovým bateriím.
Zahájeno odpojování kabelů od baterií.
19:32 UT: Ukončena demontáž starých akumulátorových baterií.
19:34 UT: Massimino uvolnil novou soupravu akumulátorových baterií z transporního nosiče.
Massimino a Good si vyměnili staré a nové baterie.
Přístupová dvířka k bateriím uzavřena a zahájeno jejich uzamykání.
20:15 UT: Ukončena instalace nových akumulátorových baterií
20:24 UT: Massimino a Good se vracejí do přechodové komory.
20:37 UT: Výstupní průlez přechodové komory uzavřen.
20:45 UT /plán 18:02 UT/: Massimino a Good zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory oficiálně ukončili výstup EVA-2 (trvání 7 h 56 min, plánované 6 h 25 min)27,28.
Údržba skafandrů po výstupu.
Příprava nářadí a přípravků pro třetí výstup do volného prostoru.
Výměna skafandrů, jejich příprava a kontrola.
Studium harmonogramu a procedur výstupu EVA-3.
23:25 UT: Bylo oznámeno, že úvodní testy nově instalovaných akumulátorových baterií a všech tří souprav gyroskopů RSU [=Rate Sensor Unit] proběhly dobře.
2009-05-16 01:31 UT: Zahájen odpočinek.
09:31 UT: Ukončen odpočinek.
Grunsfeld a Feustel se připravují k výstupu do volného prostoru.
Oblečení skafandrů.
Profouknutí skafandrů kyslíkem.
Grunsfeld a Feustel zahájili dýchání čistého kyslíku ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře.
13:35 UT /plán 13:16 UT/: Grunsfeld a Feustel zahájili přepojením skafandrů na vnitřní zdroje proudu oficiálně výstup EVA-3 k opravě dalekohledu HST29.
Grunsfeld a Feustel vystoupili z přechodové komory do nákladového prostoru raketoplánu.
Demontáž korekční optiky COSTAR [=Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement].
Instalace spektrografu COS [=Cosmic Origins Spectrograph].
První část opravy kamery ACS [=Advanced Camera for Surveys]29,30.
20:11 UT /plán 19:46 UT/: Grunsfeld a Feustel zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory oficiálně ukončili výstup EVA-3 (trvání 6 h 36 min, plánované 6 h 30 min).
Údržba skafandrů po výstupu.
Příprava nářadí a přípravků pro čtvrtý výstup do volného prostoru.
Výměna skafandrů, jejich příprava a kontrola.
Studium harmonogramu a procedur výstupu EVA-4.
2009-05-17 01:31 UT: Zahájen odpočinek.
09:31 UT: Ukončen odpočinek.
Massimino a Good se připravují k výstupu do volného prostoru.
Oblečení skafandrů.
Pracovní plošina BAPS [=Berthing and Positioning System] s dalekohledem HST natočena pro lepší přísttup k spektrografu STIS [=Space Telescope Imaging Spectrograph].
Profouknutí skafandrů kyslíkem.
12:43 UT: Massimino a Good zahájili dýchání čistého kyslíku ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
13:31 UT: Zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře.
13:37 UT: Kontrola hermetičnosti skafandrů.
13:43 UT: Otevření výstupního průlezu.
13:45 UT /plán 13:16 UT/: Massimino a Good zahájili přepojením skafandrů na vnitřní zdroje proudu oficiálně výstup EVA-5 k opravě dalekohledu HST.
Kolem 13:50 UT: Massimino a Good zahájili výstup z přechodové komory do nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 14:05 UT: Good nastoupil na plošinku MFR [=Mobile Foot Restraint].
Kolem 14:17 UT: Zahájeno odemykání přístupových dvířek k spektrografu STIS [=Space Telescope Imaging Spectrograph].
14:26 UT: Obě dvířka otevřena.
Kolem 15:00 UT: Zahájena demontáž madla a krytu STIS.
Při vyšroubovávání čtvrtého šroubu držícího madlo došlo k problémům s jeho uvolnění nářadím PGT [=Pistol Grip Tool].
15:59 UT: Massimino vybral alternativní nástroj a pokouší se o uvolnění šroubu.
Nepomohla ani výměna násady na PGT. Uvažuje se o odstranění celé desky s madlem.
Kolem 17:00 UT: Na doporučení střediska MCC-H madlo vypáčili a ulomili vzdorující šroub.
17:08 UT: Oddělené madlo bylo uloženo do transportní schrány.
17:20 UT: Nasazování přípravku FCP [=Fastener Capture Plate] pro zachytávání šroubků.
17:31 UT: Nasazování přípravku FCP ukončeno.
17:37 UT: Selhal bateriový minišroubovák MPT [=Mini-power Tool]. Astronautii vyzvedli náhradní v přechodové komoře.
Kolem 17:50 UT: Massimino se vrátil do přechodové komory k doplnění kyslíku.
Kolem 18:00 UT: Doplnění kyslíku do Massiminova skafandru ukončeno.
Kolem 18:20 UT: Zahájeno vyšroubovávání 111 šroubků držících kryt elektronického boxu přístroje STIS.
Kolem 18:30 UT: Ukončeno vyšroubování první skupiny šroubků A (39 kusů).
18:32 UT: Výměna nástavce pro šroubky jiné velikosti.
18:34 UT: Ukončeno vyšroubování druhé skupiny C (12 šroubků).
18:36 UT: Výměna nástavce pro šroubky jiné velikosti.
Zahájeno vyšroubování třetí skupiny šroubků B (56 kusů).
18:55 UT: Ukončeno vyšroubování třetí skupiny B šroubků (56 kusů).
Kryt elektroniky uvolněn.
Kolem 19:20 UT: Odstřižen kabel k termistorům měřícím teplotu, který dosud částečně držel kryt.
19:21 UT: Kryt elektroniky sejmut.
19:31 UT: Přípravek FCP s krytem uložen v nákladovém prostoru do transportního krytu.
Kolem 19:35 UT: Zahájena výměna desky se zdrojovou jednotkou nízkého napětí spektrografu STIS31.
Kolem 19:45 UT: Nefunkční deska nízkonapěťového zdroje LVPS-2 [=Low Voltage Power Supply] je vyjmuta a uložena pro dopravu na Zemi.
19:55 UT: Náhradní deska zdroje byla vyjmuta z transportní schrány.
19:57 UT: Náhradní deska LVPS-2 byla zasunuta do boxu elektroniky.
Oprava tepelného a protimeteorického pláště novým materiálem NOBL [=New Outer Blanket Layer] na panelu 8 HST byla pro nedostatek času odvolána.
20:04 UT: Zahájena instalace nového krytu elektroniky přístroje STIS.
20:10 UT: Instalace krytu ukončena.
Kolem 20:11 UT: Středisko GSFC zahájilo oživování přístroje STIS [=Space Telescope Imaging Spectrograph].
Uklízení nástrojů uvnitř služebního modulu dalekohledu HST.
20:45 UT: Středisko GSFC oznámil úspěšné oživení přístroje STIS.
20:48 UT: Massimino oznámil poškození dlaně rukavice svého skafandru; skafandr však neztratil hermetičnost.
20:52 UT Zahájeno uzavírání a zajišťování dvířek pro přístup k přístroji STIS.
Středisko GSFC zahájilo funkční testy přístroje STIS.
Kolem 20:55 UT: Dvířka uzavřena.
21:08 UT: Dvířka zajištěna šrouby.
Úklid pracoviště.
Kolem 21:25 UT: Zahájen návrat do přechodové komory.
21:40 UT: Uzavřen výstupní průlez přechodové komory.
21:47 UT /plán 19:46 UT/: Massimino a Good zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory oficiálně ukončili výstup EVA-4 (trvání 8 h 02 min, plánované 6 h 30 min).
Údržba skafandrů po výstupu.
Příprava nářadí a přípravků pro pátý výstup do volného prostoru.
Výměna skafandrů, jejich příprava a kontrola.
Studium harmonogramu a procedur výstupu EVA-5.
2009-05-18 01:31 UT: Zahájen odpočinek.
09:31 UT: Ukončen odpočinek.
Grunsfeld a Feustel se připravují k výstupu do volného prostoru.
Oblečení skafandrů.
Profouknutí skafandrů kyslíkem.
Grunsfeld a Feustel zahájili dýchání čistého kyslíku ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
12:09 UT: Zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře.
Kontrola hermetičnosti skafandrů.
Kolem 12:18 UT: Otevření výstupního průlezu.
12:20 UT /plán 13:16 UT/: Grunsfeld a Feustel zahájili přepojením skafandrů na vnitřní zdroje proudu oficiálně výstup EVA-5 k opravě dalekohledu HST.
Kolem 12:40 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili výstup z přechodové komory do nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 12:50 UT: Grunsfeld zahájil otevírání přístupových dvířek k akumulátorovým bateriím.
V nákladovém prostoru Feustel připravoval nové náhradní baterie.
12:57 UT: Otvírání přístupových dvířek ukončeno.
Kolem 13:01 UT: Grunsfeld zahájil odpojování kabelů u druhé soupravy starých baterií.
13:08 UT: Kabely u starých baterií opojeny.
Zahájena demontáž přídržných šroubů baterií.
13:18 UT: Grunsfeld vyjmul staré akumulátorové baterie z nitra dalekohledu HST.
Kolem 13:2O UT: Grunsfeld předal staré baterie Feustelovi k uložení do nákladového prostoru a převzal od něj nové baterie.
Zasunutí nových baterií do nitra HST.
Kolem 13:30 UT: Zahájeno připevňování nových baterií do lůžka v dalekohledu HST šrouby.
13:41 UT: Baterie připevněny v lůžku.
Zahájeno připojovíní kabelů k novým bateriím.
Kolem 13:40 UT: Feustel zajistil starý soubor baterií v transportním krytu na nosiči nákladu v nákladovém prostoru raketoplánu.
Kolem 13:40 UT: Instalace druhé akumulátorové baterie ukončena.
13:56 UT: Řídicí středisko JST v GSFC oznámilo, že druhá akumulátorová baterie prošla oživením bez problémů.
13:59 UT: Přístupová dvířka k bateriím uzavřena a zajištěna.
Grunsfeld narazil na potíže s odemčením přístupových dvířek k pointačnímu senzoru FGC [=Fine Guidance Sensor].
14:25 UT: Přístupová dvířka k FGS byla otevřena.
Zahájeno odpojovaní konektorů u FGS.
Astronauti měli problémy s uvolněním zámku, držícího FGS na místě.
14:46 UT: Zámek, držící FGS na místě uvolněn.
Na povrch skříně FGS bylo instalovano madlo pro vyjmutí pointačního senzoru.
15:01 UT: Starý FGS vysunut z nitra dalekohledu HST.
Starý FGS byl dočasně ukotvena na nosníku na boční stěně nákladového prostoru.
Vyjmutí nového FGS z transportního krytu.
Výměna původní tepelné ochranné vrstvy MLI [=Multiple Layer Insulation] na krycím panelu č. 5 novou obšívkou NOBL [=New Outer Blanket Layer].
Výměna původní tepelné ochranné vrstvy MLI [=Multiple Layer Insulation] na krycím panelu č. 8 novou obšívkou NOBL [=New Outer Blanket Layer].
Výměna původní tepelné ochranné vrstvy MLI [=Multiple Layer Insulation] na krycím panelu č. 7 novou obšívkou NOBL [=New Outer Blanket Layer].
Úklid pracoviště.
Demontáž podnožky z robotického manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Sejmutí ochranného krytu ze všesměrové antény dalekohledu HST.
Návrat k přechodové komoře.
Středisko zjistilo, že Grunsfeld svojí klimatizační jednotkou poškodil kryt všesměrové antény na spodku dalekohlu HST.
Proto se Grunsfeld a Feustel vrátili k HST a znovu nasadili na anténu ochranný kryt, aby zabránili jejímu přehřívání Sluncem.
Kolem 19:08 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili návrat do přechodové komory.
19:19 UT: Vyklopeny tyče s parabolickými anténami na boku HST.
19:22 UT /plán 19:01 UT/: Grunsfeld a Feustel zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory oficiálně ukončili výstup EVA-5 (trvání 7 h 02 min, plánované 5 h 45 min).
Údržba skafandrů po výstupu.
Výměna skafandrů, jejich příprava a kontrola.
Příprava a kontrola vybavení pro vypuštění a odlet od dalekohledu HST.
2009-05-19 00:31 UT: Zahájen odpočinek.
08:31 UT: Ukončen odpočinek.
Oživení počítačů skupiny B.
Massimino a Good se připravují na nouzový výstup do nákladového prostoru v případě potíží s uvolněním dalekohledu HST k samostatnému letu.
10:45 UT: Dalekohled HST uchopen manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
11:14 UT: Raketoplán na dobu uvolnění dalekohledu z montážního stolu převeden do nestabilizovaného letu.
11:16 UT: Vydán povel k postupnému odemykání zámků držících HST na montážním stole FSS [=Flight Support System].
11:26 UT: Dalekohled HST uvolněn z FSS.
Kolem 12:00 UT: Dalekohled HST vyzvednut manipulátorem SRMS nad nákladový prostor.
12:34 UT: Otevřen kryt apertury dalekohledu HST.
12:57 UT: Dalekohled HST (1990-037B) byl vypuštěn manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] k samostatnému letu.
První úhybný manévr (t=4.2 s, Δv=0.3 m/s) vernierovými motorky.
Massimino a Good ukončili pohotovost k nouzovému výstupu do nákladového prostoru.
13:29 UT: Druhý úhybný manévr (t=25 s, Δv=1.8 m/s) 2 motory RCS [=Reaction Control System].
14:57:34 UT: Manévr OA [=Orbit Adjust] oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=146 s, Δv=71.4 m/s) pro snížení perigea dráhy družicového stupně.
Vyzvednutí manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Inspekce panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany křídla a přídě družicového stupně přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
V průběhu inspekce nebyla nalezena žádná poškození, ani na panelu 11R.
2009-05-20 00:31 UT: Zahájen odpočinek.
08:01 UT: Ukončen odpočinek.
Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Osobní volno členů osádky.
Tisková videokonference ve formátu HDTV [=High Definition Television].
Rozhovor mezi osádkami raketoplánu a stanice ISS (1998-067A).
Rozhovor s prezidentem Obamou.
Osobní volno členů osádky.
23:01 UT: Zahájen odpočinek.
2009-05-21 07:01 UT: Ukončen odpočinek.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Kontrola systémů družicového stupně.
Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
Zkušební zapojení hydraulického čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] č. 3 a zkoušky aerodynamických ovládacích prvků.
Videokonference s odborníky ve středisku MCC k přistávacímu manévru.
Zaklopení antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
22:01 UT: Zahájen odpočinek.
2009-05-22 06:01 UT: Ukončen odpočinek.
08:51 UT: Zahájeny přípravy na přistání.
10:10 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
12:49:16 UT: /Nevyužito/ Brzdicí manévr (t=148 s, Δv=74.7 m/s) nad bodem o souřadnicích 20.92° j.š., 60.28° v.d. pro první možnost přistání na KSC.
14:00:31 UT: /Nevyužito/ První možnost přistání na KSC na dráze 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility].
14:33:41 UT: /Nevyužito/ Brzdicí manévr pro druhou možnost přistání na KSC.
15:39:18 UT: /Nevyužito/ Druhá možnost přistání na KSC na dráze 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility].
Obě možnosti pro přistání na KSC byly odvolány pro nepříznivé počasí (přeháňky, nízká oblačnost a možnost bouřek v okruhu 50 km kolem letiště).
21:01 UT: Zahájen odpočinek.
2009-05-23 05:01 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 08:00 UT: Osádka zahájila přípravy k návratu na Zemi.
Kolem 09:25 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
Kolem 10:59 UT: Odvolána první možnost přistání na KSC.
12:02 UT: /Nevyužito/ Brzdicí manévr pro možnost přistání na KSC.
Kolem 12:35 UT: Pokusy o přistání byly pro tento den odvolány.
13:16 UT: /Nevyužito/ Možnost přistání na KSC.
13:29 UT: /Nevyužito/ Brzdicí manévr pro možnost přistání na Edwards AFB.
13:46 UT: /Nevyužito/ Brzdicí manévr pro možnost přistání na KSC.
14:46 UT: /Nevyužito/ Možnost přistání na Edwards AFB.
14:54 UT: /Nevyužito/ Možnost přistání na KSC.
15:12 UT: /Nevyužito/ Brzdicí manévr pro možnost přistání na Edwards AFB.
16:24 UT: /Nevyužito/ Možnost přistání na Edwards AFB.
Pro trvale nepříznivé počasí nebylo využito možností přistání na Floridě. Vzhledem k mírnému postupnému zlepšování počasí na KSC, tým manažerů rozhodl nevyužít možností přistání na Edwards AFB a odložit pokus o přistání o další den.
Opětovné otevření dveří nákladového prostoru.
Konfigurace systémů družicového stupně pro let na oběžné dráze.
21:01 UT: Zahájen odpočinek.
2009-05-24 05:01 UT: Ukončen odpočinek.
08:26 UT: Řízení letu ve středisku MCC převzal tým pro přistávání.
08:57 UT: Zahájeny přípravy k návratu.
Kolem 09:20 UT: Zahájena konfigurace počítačů DPS [=Data Processing System] pro řízení brzdicího manévru.
09:53 UT: Ředitel letu rozhodl o uzavření dveří nákladového prostoru.
10:11 UT: Vydán osádce souhlas s uzavřením dveří nákladového prostoru.
Odpojení radiátorů termoregulačního systému.
Aktivován výparník FES [=Flash Evaporator System] pro chlazení elektroniky.
Zahájeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
10:19 UT: Dveře nákladového prostoru uzavřeny a uzamčeny.
10:22 UT: Přechod počítačů DPS [=Data Processing System] z programu OPS2 na OPS3.
Kolem 10:25 UT: Změna orientace družicového stupně pro využití vnějších antén pro komunikaci.
10:31 UT: Řídicí středisko rozhodlo, aby osádka začala oblékat skafandry.
Kolem 11:00 UT: Nastavení ovládacích prvků na palubní desce a jeho kontrola.
Kolem 11:14 UT: Kontrola ovládacích prvků ukončena.
Kolem 11:20 UT: Zahájeno oblékání skafandrů.
11:46 UT: Adjustace inerciálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit].
11:50 UT: Dán příkaz osádce k pití kapalin pro úpravu objemu krve.
11:59 UT: Nastavování inerciálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit] ukončeno.
Ukončeno oblékání a konfigurace skafandrů.
Kolem 12:00 UT: Letoví specialisti zaujímají místa v křeslech na obytné palubě.
Piloti nastavují přímohledný displej HUD [=Head-up Display].
Vypojení systému odstraňování oxidu uhličitého.
Deaktivace palubní kuchyně.
Deaktivace palubního záchodu WCS [=Waste Collection System].
12:11 UT: Zkoušky vychylování motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
12:19 UT: Nahrání údajů pro brzdicí manévr ze střediska MCC do palubních počítačů DPS [=Data Processing System].
12:21 UT: Zapojení jednoho čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] hydrauliky pozdrženo.
12:28 UT: Ředitel směny rozhodl odvolat přistání na KSC na oběhu 196 vzhledem k nestálému počasí.
12:57:06 UT: /Nevyužito/ Brzdicí manévr (t=149 s, Δv=76.5 m/s) pro možnost přistání na KSC, FL na oběhu 196.
13:44 UT: Zahájeny přípravy na spuštění jednoho čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] hydrauliky.
14:09:38 UT: /Nevyužito/ Možnost přistání na KSC, FL na oběhu 196 na dráze 33 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility].
14:01 UT: Ředitel směny N. Knight rozhodl ve prospěch přistání na Edwards AFB.
14:07 UT: Vydán souhlas s provedením brzdicího manévru.
Kolem 14:14 UT: Přechod do orientace pro brzdicí manévr.
14:19 UT: Spuštěno čerpadlo APU [=Auxilliary Power Unit] č. 2 hydrauliky.
14:23:41.0 UT: Brzdicí manévr (t=156 s, Δv=77 m/s) pro možnost přistání na Edwards AFB, CA na oběhu 197.
Přechod družicového stupně do orientace pro vstup do atmosféry.
Kolem 14:40 UT: Vypuštění pohonných látek z předního modulu motorů RCS [=Reaction Control System].
Kolem 14:54 UT: Spuštění hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit] č. 1 a 3.
15:08 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121.6 km rychlostí 7.53 km/s nad bodem o souřadnicích 12.20° s.š., 167.78° z.d. ve vzdálenosti 7969 km od místa přistání na Edwards AFB.
15:13 UT: Ztráta spojení v důsledku oblaku plazmatu kolem Atlantis a nevhodné orientace vzhledem k družici TDRS na Pacifikem.
15:17 UT: Obnovení spojení s raketoplánem.
15:19 UT: Vypojení motorů RCS pro řízení klonění (roll).
15:24 UT: Vypojení zadních motorů RCS [=Reaction Control System] pro klopení (pitch). Řízení plně zajišťováno aerodynamickými prvky.
15:39:05 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 22 základny Edwards AFB, CA (USA).
15:39:15 UT: Dosedlo příďové kolo.
15:40:15 UT: Raketoplán se zastavil32,33.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. NASA Approves Mission and Names Crew for Return to Hubble / A. Beutel, D. Brown, D. Washington, S. Hendrix, J. Hartsfield, K. Herring. - Washington, DC : NASA. - 2006-10-31. - (Release ; 06-343). - [Cit. 2006-11-01].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/oct/HQ_06343_HST_announcement.html).
 3. Goddard Engineers Provide Training for Hubble Astronauts / D. Brown, G. Hautaluoma, S. Hendrix, E. Campion. - Washington, DC : NASA. - (Release : 07-40). - 2007-02-12. - [Cit. 2007-02-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/feb/HQ_07040_Hubble_crew_GSFC.html).
 4. NASA Updates Shuttle Target Launch Dates / K. Trinidad, K. Herring. - Washington, DC : NASA. - (Release ; 08-056). - 2008-02-14. - [Cit. 2008-02-22].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/feb/HQ_08056_Updated_Shuttle_Launch_Dates.html).
 5. NASA managers request change to STS-125, STS-126 launch dates / C. Bergin. - NSF. - 2008-07-16. - [Cit. 2008-07-17].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5472).
 6. NASA changes plans for advancing shuttle dates / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-07-25. - [Cit. 2008-07-26].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/080725dates/).
 7. Launch dates remain unchanged - issues with Atlantis and Endeavour / C. Bergin. - SFN. - 2008-08-14. - [Cit. 2008-08-14].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5489).
 8. NASA Changes 2008 Shuttle Target Launch Dates, Schedules TCDT / M. Curie, K. Herring, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2008-09-05. - (Media advisory : 08-224]. - [Cit. 2008-09-05].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/sep/HQ_08224_Shuttle_reschedules_2008_launches.html).
 9. NASA to Discuss Hubble Anomaly and Servicing Mission Launch Delay / D. Savage, J. D. Harrington, J. Yembrick, M. Curie. - Washington, DC : NASA. - 2008-09-29. - (Media Advisory ; M08-187). - [Cit. 2008-09-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/sep/HQ_M08-187_HST_Telecon.html).
 10. Hubble control system failure - STS-125 launch date delayed / C. Bergin. - NSF. - 2008-09-29. - [ Cit. 2009-09-30].     (http://www.nasaspaceflight.com/2008/09/hubble-control-system-failure-threatens-sts-125-launch-date/).
 11. STS-125 Mission Summary. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-04-25].     (http://www.nasa.gov/pdf/331061main_STS125%20MissionSummary.pdf).
 12. STS-125 Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-04-25].     (http://www.nasa.gov/pdf/331922main_STS-125_Shuttle_Press_Kit.pdf).
 13. NASA officially moves up Atlantis launch to May 11 / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-04-24. - [Cit. 2009-04-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090424newdate/).
 14. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-05-11. - [Cit. 2009-05-11].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/status.html).
 15. Atlantis launches on STS-125's mission to service Hubble / C. Bergin. - NSF. - 2009-05-11. - [Cit. 2009-05-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/05/live-sts-125-launch-updates/).
 16. Minor tile damage found during Atlantis inspections / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-12. - [Cit. 2009-05-13].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090512fd2/index3.html).
 17. Minor tile damage on Atlantis doesn't appear serious / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-12. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090512fd2/index4.html).
 18. Astronauts giving Atlantis full post-launch inspection / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-12. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090512fd2/).
 19. NASA rules out focused inspection of damaged tiles / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-12. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090512fd2/index5.html).
 20. Atlantis to reach the Hubble Space Telescope today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-13. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090513fd3/).
 21. Atlantis retrieves Hubble Space Telescope for servicing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-13. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090513fd3/index2.html).
 22. Atlantis' TPS in good shape as she hooks up with Hubble / C. Bergin. - NSF. - 2009-05-13. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/05/atlantis-tps-in-good-shape-rendezvous-with-hubble/).
 23. Spacewalk No. 1 ends / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-14. - [Cit. 2009-05-15].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090514fd4/index6.html).
 24. Today's Hubble spacewalk to replace gyros and batteries / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-15. - [Cit. 2009-05-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090515fd5/index.html).
 25. Two new gyro packs, one refurbished unit installed / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-15. - [Cit. 2009-05-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090515fd5/index2.html).
 26. Spacewalk extended to get Hubble battery pack installed / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-15. - [Cit. 2009-05-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090515fd5/index3.html).
 27. Spacewalk No. 2 ends / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-15. - [Cit. 2009-05-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090515fd5/index4.html).
 28. STS-125 completes eight hour EVA-2, workaround conducted for RSU problem / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-05-15. - [Cit. 2009-05-16].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/05/sts-125-moves-into-eva-2-fd5-opens-with-tps-quick-look/).
 29. Hubble Space Telescope Servicing Mission 4 Cosmic Origins Spectrograph. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2009-05-17].     (http://www.nasa.gov/pdf/206043main_COS_FS-2006-10-086_12_4.pdf).
 30. Hubble Space Telescope Servicing Mission 4 Repair of Advanced Camera for Surveys. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2008. - [Cit. 2009-05-17].     (http://www.nasa.gov/pdf/269439main_ACS_R_FS.pdf).
 31. Hubble Space Telescope Servicing Mission 4 Space Telescope Imaging Spectrograph Repair. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2009-05-17].     (http://www.nasa.gov/pdf/219818main_SM4_STIS.pdf).
 32. Atlantis tracking KSC return early next week - TPS in good shape / C. Bergin. - NSF. - 2009-05-26. - [Cit. 2009-05-28].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/05/atlantis-tracking-ksc-return-tps-good-shape/).
 33. Atlantis lands safely in California - Fleet status update / C. Bergin. - NSF. - 2009-05-24. - [Cit. 2009-05-28].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/05/atlantis-heading-to-california-fleet-status-update/).
 34. Hubble Telescope is Back: Fantastic New Images Released / A. Thompson. - SPACE.Com. - 2009-09-09. - [Cit. 2009-09-15].     (http://www.space.com/scienceastronomy/090909-new-hubble-images.html).
 35. Hubble Astronauts Awed by New Images / A. Thompson. - SPACE.Com. - 2009-09-09. - [Cit. 2009-09-15].     (http://www.space.com/news/090909-hubble-astronauts.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-09-15 08:07:25 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek