2009-045A - STS 128

Název objektuSTS 128
Discovery F-37
Shuttle Mission 128
ISS-17A
SSC35811
Start2009-08-29 03:59:37 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2009-09-12 00:53:25 UT, Edwards AFB, Rwy 22
Životnost13.8707 dne, tj. 0.0380 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2051531 kg
vzletová družicového stupně 121422 kg
počáteční na dráze 116520 kg
přistávací 116056

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2009-08-29 Země 2009-09-12 Země Frederick W. Sturckow USA 4 CDR
Kevin A. Ford USA 1 PLT
Patrick G. Forrester USA 3 MS1
José M. Hernandez USA 1 MS2
John D. Olivas USA 2 MS3
A. Christer Fuglesang SWE 2 MS4
2009-08-29 Země 2009-08-31 1998-067A Nicole P. Stott[ová] USA 1 MS5
2009-09-08 1998-067A 2009-09-12 Země Timothy L. Kopra USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-08-29.17 G 51.64° 87.38 min 57 km 232 km Plán. Suborbitální dráha. T. Molczan.
09-08-29.19 G 51.64° 88.41 min 155 km 237 km  
09-08-29.41 G 51.65° 89.34 min 219 km 264 km  
09-08-30.11 G 51.64° 89.48 min 225 km 272 km  
09-08-31.68 G 51.64° 91.49 min 342 km 354 km  
09-09-08.88 G 51.64° 91.43 min 338 km 351 km  
09-09-10.90 G 51.64° 91.16 min 311 km 352 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-139/RSRM-107 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-132 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2052, 2051 a 2047 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 16 973 kg:

Zatím poslední let raketoplánu. Předchozím je STS 127 (2009-038A). Předchozím letem ke stanici ISS (1998-067A) je Progress-M 67 (2009-040A), následujícím je HTV-1 (2009-048A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-08-29 03:59:37 UT: Vzlet7,8,9,10.
Kolem 04:08 UT: Navedení na suborbitální dráhu.
Odhození nádrže ET.
04:38:14 UT: Manévr OMS-2 (t=66 s, Δv=29.7 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
05:47 UT: Ukončeno otevírání dveří nákladového prostoru.
05:51 UT: Dán souhlas s pokračováním letu.
05:58 UT: Vyklopení antény pro pásmo Ku.
07:32:29 UT: Korekční manévr NC-1 (t=66 s, Δv=30.1 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Vypojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Zkoušky manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Instalace dejodizátoru GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] pitné vody.
Aktivace čidel WLES [=Wing Leading Edge Sensor] pod náběžnou hranou.
Kontrola nákladového prostoru televizní kamerou na manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
10:29 UT: Zahájen odpočinek11.
18:29 UT: Ukončen odpočinek12.
20:57 UT: Korekční manévr NC-2A (t=13 s, Δv=2.4 m/s) motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
21:05 UT: Druhá část korekčního manévru NC-2B (t=10 s, Δv=0.7 m/s).
Vyzvednutí tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Instalace veloergometru na obytné palubě.
Konfigurace počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Kontrola náběžné hrany křídla a přídě družicového stupně přistroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
2009-08-30 Příprava nákladu na obytné palubě k jejich přenesení na palubu stanice.
Balení nářadí, dílů a přípravků pro výstupy a skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] pro jejich přenesení na palubu stanice.
Kontrola navigačních přístrojů pro setkávací manévry se stanicí ISS (1998-067A).
Instalace kamery do průzoru poklopu stykovacího uzlu.
04:24 UT: Ukončen průzkum náběžné hrany křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System]13.
Tyč s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
Přehrání dat z průzkumu tepelné ochrany přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] na Zemi.
06:09 UT: Korekční manévr NC-3 (t=13 s, Δv=0.9 m/s) motory RCS [=Reaction Control System].
Pořízení videozáznamu pro potřeby plánování budoucí ověřovací Národní výzkumné laboratoře NLP [=National Lab Pathfinder].
Vysunutí příruby stykovacího uzlu do pohotovostní polohy.
09:29 UT: Zahájen odpočinek14.
17:29 UT: Ukončen odpočinek15.
Zapojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
19:59:00 UT: Korekční manévr NH (t=67 s, Δv=36.5 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
20:49:22 UT: Korekční manévr NC4 (t=44 s, Δv=21.3 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
21:53 UT: Vydán souhlas s manévrem Ti.
22:26:17 UT: Zahájení vlastního přibližování ke stanici manévrem Ti (t=11 s, Δv=2.7 m/s) levým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
23:09 UT: Navázáno přímé radiové spojení v pásmu UHF mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A)
Kolem 23:59 UT: Vyrovnání rychlostí se stanicí.
2009-08-31 00:03 UT: Zahájen rotační manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu ze stanice ISS fotoaparáty Nikon DX s 400mm a 800mm teleobjektivy
00:13 UT Ukončen manévr RPM16.
Kolem 00:18 UT: Zahájen přelet před stanici ISS.
00:26 UT: Ukončen přelet před stanici ISS.
00:27 UT: Aktivován stykovací machanismus raketoplánu.
00:29 UT: Vydán souhlas se stykovacím manévrem.
Vypojen stabilizační systém komplexu ISS.
00:54 UT /plán 01:03 UT/: Zachycení raketoplánu k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A)17.
01:03 UT: Zahájeno přitahování přírub stykovacího mechanismu.
01:07 UT: Ukončení pevného spojení raketoplánu se stanicí.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
Kolem 02:30 UT: Zahájeno otvírání průlezů.
02:33 UT: Otevření průlezů.
Instalace větracího potrubí mezi raketoplánem a komplexem.
Kolem 03:00 UT: Přivítání osádek.
Kolem 03:10 UT: Bezpečnostní školení.
Přenesení individuální výplně křesla IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] pro Stott[ovou] na palubu stanice.
03:49 UT: Stott[ová] se stala členem osádky stanice, Kopra letovým specialistou MS5 osádky raketoplánu Endeavour.
Zahájena překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na palubu komplexu.
Přenesení nářadí, dílů a přípravků pro výstupy a skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na palubu stanice.
Staniční manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] vyzvedl prodlužovací tyč s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] a předal ji manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] raketoplánu.
09:29 UT: Zahájen odpočinek18.
Tým manažerů MMT [=Mission Management Team] na základě analýzy průzkumu náběžné hrany křídla a přídě přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] prohlásil tepelnou ochranu TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu za vyhovující pro návrat atmosférou.
17:29 UT: Ukončen odpočinek19.
20:08 UT: Staniční manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] uchopil kotvičku na boku nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
Rozpojení kabelů dodávky proudu mezi modulem MPLM a raketoplánem.
20:41 UT: Uvolnění zámků držících nákladní modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] v nákladovém prostoru raketoplánu.
20:45 UT: Vyzvednutí nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] z nákladového prostoru raketoplánu.
21:39 UT: Zachycení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] na spodním (+Z) stykovacím uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] modulu Harmony.
21:49 UT: Uzamykání zámků stykovacího uzlu mezi modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a modulem Harmony.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a modulem Harmony.
22:15 UT: Odpojení staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
Překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici ISS (1998-067A).
Plnění nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] vodou z palivových baterií raketoplánu a jejich přenesení na palubu stanice ISS.
2009-09-01 Pokračovala překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu Discovery na stanici ISS (1998-067A).
Studium harmonogramu a postupů výstupu STS 128/EVA-1.
Olivas a Stott[ová] zahájili v modulu Quest dýchání kyslíku z masek.
08:59 UT: Zahájen odpočinek20.
16:59 UT: Ukončen odpočinek21.
Olivas a Stott[ová] pokračovali v modulu Quest v přípravách k výstupu do volného prostoru.
21:49 UT /plán 21:49 UT/: Olivas a Stott[ová] přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili první výstup STS 128/EVA-1 do volného prostoru z přechodové komory modulu Quest. Koordinaci činností během výstupu zajišťoval z nitra stanice Forrester, staniční manipulátor ovládali Ford a Thirsk.
2009-09-01 až
2009-09-02
V průběhu výstupu Olivas a Stott[ová] odpojili a demontovali vyčerpanou nádrž na kapalný amoniak ATA [=Ammonia Tank Assembly] vnějšího okruhu termoregulačního systému ETCS [=External Thermal Control System] a sejmuli schránky s materiály vystavenými kosmickému prostoru EuTEF [=European Technology Exposure Facility] a MISSE-6 [=Materials ISS Experiment] (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
2009-09-02 Přibližně 00:25 až 00:57 UT: Pro velmi intenzivní bouřku nad retranslační stanicí systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] na ostrově Guam v Pacifiku bylo přerušeno spojení v pásmu Ku se stanicí ISS (1998-067A) a s raketoplánem.
04:24 UT /plán 04:19 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Olivas a Stott[ová] ukončili první výstup STS 128/EVA-1 do volného prostoru (trvání 6 h 35 min, plánované 6 h 30 min)22
08:29 UT: Zahájen odpočinek23.
16:29 UT: Ukončen odpočinek24.
Plnění nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] 7 až 9 vodou z palivových baterií raketoplánu.
Hernandez a Olivas uskutečnili tiskovou videokonferenci.
Přenesení nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] s vodou na palubu komplexu.
2009-09-03 Sturckow, Forrester, Olivas a Fuglesang uskutečnili telekonferenci s odborníky ve středisku MCC-H k plánovanému výstupu STS 128/EVA-3.
Studium harmonogramu a postupů výstupu STS 128/EVA-2.
Olivas a Fuglesang zahájili v modulu Quest dýchání kyslíku z masek.
08:29 UT: Zahájen odpočinek25.
16:29 UT: Ukončen odpočinek26.
Olivas a Fuglesang pokračovali v modulu Quest v přípravách k výstupu do volného prostoru.
22:11 UT /plán 21:19 UT/: Olivas a Fuglesang přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili druhý výstup STS 128/EVA-2 do volného prostoru z modulu Quest27.
Plnění nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] 10 až 11 vodou z palivových baterií raketoplánu.
Přenesení nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] s vodou na palubu komplexu.
2009-09-04 04:51 UT /plán 03:49 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Olivas a Fuglesang ukončili druhý výstup STS 128/EVA-2 do volného prostoru (trvání 6 h 39 min, plánované 6 h 30 min)28.
07:59 UT: Zahájen odpočinek29.
15:06:53 UT: Nefunkční objekt 2006-033C, SSC 29276 (adaptér Sylda nosné rakety Ariane 5 ECA) prolétl ve vzdálenosti 1.3 km před komplexem ISS (1998-067A) s připojeným raketoplánem Discovery; vzhledem k dostatečně přesné znalosti elementů dráhy nefunkčního objektu a stanice bylo rozhodnuto neuskutečnit úhybný manévr DAM [=Debris Avoidance Maneuver].
15:59 UT: Ukončen odpočinek30.
Půldenní osobní volno.
2009-09-05 Společné fotografování osádek raketoplánu Discovery a stanice ISS.
Společná tisková videokonference osádek raketoplánu a stanice ISS.
Pokračovala překládka kusového nákladu oběma směry mezi modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo a stanicí ISS.
Plnění nádržky CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] č. 12 vodou z palivových baterií raketoplánu a jejich přenesení na palubu stanice ISS.
Přenesení nádržky CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] s vodou na palubu komplexu.
Studium harmonogramu a postupů výstupu STS 128/EVA-3.
07:59 UT: Zahájen odpočinek31.
15:59 UT: /Plán/ Ukončen odpočinek32.
Plnění nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] 13 až 15 vodou z palivových baterií raketoplánu.
20:39 UT: /plán 20:49 UT/: Olivas a Fuglesang přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili třetí výstup STS 128/EVA-3 do volného prostoru z modulu Quest.
Přenesení nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] 13 až 15 s vodou na palubu komplexu.
V průběhu výstupu Olivas a Fuglesang vyklopili na příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] nosič nákladu PAS [=Payload Attachment System], vyměnili blok úhloměrného gyroskopu RGA [=Rate Gyro Assembly] č. 3, vyměnili porouchaný dálkově ovládaný spínač RPCM [=Remote Power Controller Module] na příhradové konstrukci ITS-S0 [=Integrated Truss Structure - Starboard Zero].
Dále propojili kabely temperačního topení přechodového tunelu PMA-3 [=Pressurized Mating Adapter Three] a položili datové kabely pro budoucí propojení s modulem Tranquility (Node-3). Jeden konektor silového kabelu se nezdařilo propojit.
2009-09-06 03:41 UT /plán 03:19 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Olivas a Fuglesang ukončili třetí výstup STS 128/EVA-3 do volného prostoru (trvání 7 h 01 min, plánované 6 h 30 min).
07:29 UT: Zahájen odpočinek33.
15:29 UT: Ukončen odpočinek34.
Přenesení nadbytečných patron s hydroxidem lithným z z raketoplánu na stanici ISS (1998-067A).
Oprava nabíječky baterií pro skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Přečerpávání dusíku na palubu stanice ISS.
Přenos zpracovaných biologických vzorků z komplexu ISS (1998-067A) a jejich uložení do mrazničky GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator] na obytné palubě raketoplánu.
Fotodokumentace mrazničky GLACIER.
Půldenní osobní volno členů osádky.
2009-09-07 Pokračovalo půldenní osobní volno členů osádky.
07:29 UT: Zahájen odpočinek35.
15:29 UT: Ukončen odpočinek36.
Přenášení kusového nákladu pro návrat na Zemi ze stanice ISS (1998-067A) do úložných prostor na obytné palubě raketoplánu.
Kontrola stavu mrazničky GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator].
Příprava nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo k odpojení od stanice ISS (1998-067A).
Videokonference s odborníky ve středisku MCC-H k plánu odpojení a odletu od ISS.
Uchopení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Odpojení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] od spodního stykovacího uzlu CBMA [=Common Berthing Mechanism Active] modulu Harmony.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků pro výstupy do volného prostoru ze stanice ISS (1998-067A) na palubu raketoplánu.
Přesunutí nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] do nákladového prostoru raketoplánu.
Zajištění nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] v nákladovém prostoru raketoplánu37.
Odpojení manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
2009-09-08 Rozloučení osádek stanice ISS (1998-067A) a raketoplánu.
Demontáž pomocného větracího potrubí mezi stanicí ISS (1998-067A) a raketoplánem.
Uzavření průlezů mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
Příprava a zkoušky zařízení pro let ve formaci.
Instalace kamery do průzoru poklopu stykovacího uzlu.
Vypuštění atmosféry z tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] a kontrola hermetičnosti vestibulu mezi stanicí ISS a raketoplánem.
06:59 UT: Zahájen odpočinek38.
14:59 UT: Ukončen odpočinek39.
Kolem 17:00 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
19:21 UT: Vypojení stabilizačního systému raketoplánu po dobu odpojovacího manévru od stanice.
19:24 UT: Vydán povel k uvolnění zámků stykovacího uzlu mezi stanicí a raketoplánem.
19:26 UT: Odpojení raketoplánu od komplexu ISS (1998-067A)40.
19:53 UT: Zahájen inspekční oblet stanice ISS (1998-067A).
20:38 UT: První separační manévr SEP-1 (Δv=0.46 m/s) raketoplánu motory RCS [=Reaction Control System].
21:06 UT: Druhý separační manévr SEP-2 (Δv=0.46 m/s) raketoplánu motory RCS [=Reaction Control System].
Kolem 21:15 UT: Vypojení počítačů skupiny B.
Kolem 22:00 UT: Zahájena kontrola náběžné hrany a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
2009-09-09 Kolem 03:15 UT: Ukončena kontrola náběžné hrany a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Uložení prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka v nákladovém prostoru.
Odeslání dat z průzkumu náběžné hrany a přídě raketoplánu do střediska MCC-H.
06:59 UT: Zahájen odpočinek41.
14:59 UT: Ukončen odpočinek42.
Úklid prostor obytné paluby.
Sturckow, Ford a Hernandes kontrolovali řídicí systém FCS [=Flight Control System] družicového stupně.
Zkušební zážeh motorků RCS [=Reaction Control System].
Tisková videokonference.
Telekonference o přistávacím manévru s odborníky ve středisku MCC-H.
2009-09-10 Zážeh motoru OMS pro potřeby experimentu SIMPLEX [=Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust].
Pokračoval úklid obytné paluby.
Demontáž veloergometru.
Instalace speciálního sklopného lehátka pro Kopru.
Kontrola skafandrů pro návrat.
Sturckow, Ford a Hernandez nacvičovali přistávací manévr na simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer].
06:59 UT: Zahájen odpočinek43.
14:59 UT: Ukončen odpočinek44.
16:03 UT: Úhybný korekční manévr DAM [=Debris Avoidance Maneuver] pro zvětšení vzdálenosti průletu od nefunkčního objektu, pocházejícího z výstupu astronautů během mise STS 128 (pravděpodobně objekt 1998-067BV)45.
21:22 UT: První možnost přistání na KSC na oběhu 202 byla pro špatné počasí v okolí kosmodromu odvolána.
23:27 UT: Pokusy o přistání v tento den na kosmodromu KSC byly pro nepříznivé počasí definitivně odvolány46,47.
2009-09-11 Kolem 18:00 UT: Třetí možnost přistání na oběhu 217 byla pro špatné počasí v okolí kosmodromu KSC odvolána.
Kolem 19:35 UT: Čtvrtá možnost přistání na oběhu 217 byla pro špatné počasí v okolí kosmodromu KSC odvolána.
23:10 UT: Vydán souhlas s přistáním na základně Edwards AFB na oběhu 219.
23:23:36 UT: /Nevyužito/ Čtvrtá možnost přistání na KSC na oběhu 218.
23:47:37 UT: Brzdicí manévr oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=158, Δv=81.4 m/s) na oběhu 219 pro první možnost přistání na Edwards AFB nad bodem o souřadnicích 6:17° j.š., 58.00° v.d.
2009-09-12 00:22:03 UT: Vstup do atmosféry nad bodem o souřadnicích 26.90°j.š., 159.17° z.d. rychlostí 7590 m/s ve vzdálenosti 8145 km od místa přistání.
00:53:25 UT /plán 00:53:34 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 22 základny Edwards AFB na oběhu 219.
00:53:34 UT: Dosedlo příďové kolo.
00:54:35 UT: Raketoplán se zastavil48,49,50.
2009-09-20 13:22 UT: Transportní letadlo Boeing 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery odletělo za základny Edwards AFB, CA (USA).
16:11 UT: Mezipřistání Boeingu 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery na letišti Amarillo International Airport, Amarillo, TX (USA).
18:19 UT: Odlet Boeingu 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery z letiště Amarillo International Airport.
19:18 UT: Mezipřistání Boeingu 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery na letišti Carswell Field Airport, Fort Worth, TX (USA).
21:47 UT: Odlet Boeingu 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery z letiště Carswell Field Airport.
22:39 UT: Mezipřistání Boeingu 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery na letišti Barksdale AFB, Bossier City, LA (USA) k přenocování51.
2009-09-21 13:36 UT: Odlet Boeingu 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery na letišti Barksdale AFB51.
16:06 UT: Přistání Boeingu 747-SCA (NASA 911) s raketoplánem Discovery na dráze 33 letiště SLF na kosmodromu KSC52.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Mission Summary. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-08-29].     (http://www.nasa.gov/pdf/380837main_STS128_MissionSummary.pdf).
 3. Press Kit : Racking Up New Science. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-08-29].     (http://www.nasa.gov/pdf/379392main_STS-128_Press_Kit.pdf).
 4. NASA Assigns Crew for Equipment Delivery Mission to Space Station / J. Yembrick, K. Clem. - Washington, DC : NASA. - (Release ; 08-176). - 2008-07-16. - [Cit. 2008-07-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jul/HQ_08176_STS-128_cew_announcement.html).
 5. Name and logo unveiled for Christer Fuglesang's mission to the ISS. - Paris : ESA. - 2009-08-03. - [Cit. 2009-08-22].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM56UE3GXF_index_0.html).
 6. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-08-28. - [Cit. 2009-08-29].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts128/status.html).
 7. NASA's Shuttle Discovery Launches to Enhance Space Station Science / J. Yembrick, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2009-08-29. - (Release ; 09-196). - [Cit. 2009-08-29].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/aug/HQ_09-196_STS-128_Launch.html).
 8. STS-128 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-08-28. - (Status report ; STS-128-01) . - [Cit. 2009-08-29].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-01.html).
 9. LIVE: Discovery launches after smooth countdown / C. Bergin. - NSF. - 2009-08-28. - [Cit. 2009-08-29].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/08/live-discoverys-friday-night-launch-attempt/).
 10. Discovery en route to space station for delivery mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-08-28. - [Cit. 2009-08-29].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts128/090828launch/).
 11. STS-128 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-08-29. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-02.html).
 12. STS-128 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-08-29. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-03.html).
 13. STS-128: Flight Day 2 Inspections complete on Discovery's TPS / C. Bergin. - NSF. - 2009-08-29. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/08/flight-day-2-inspections-being-carried-out-on-discovery/).
 14. STS-128 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-08-30. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-04.html).
 15. STS-128 MCC Status Report #05. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-08-30. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-05.html).
 16. STS-128: DAT working through RPM imagery - Discovery gains full FI clearance / C. Bergin. - NSF. - 2009-08-31. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/08/sts-128-dat-rpm-imagery-to-full-fi-clearance/).
 17. Birthday girl docks with ISS - TriDAR test for new AR&D Docking System / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-08-30. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/08/birthday-girl-iss-tridar-test-of-ard-docking-system/).
 18. STS-128 MCC Status Report #06. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-08-31. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-06.html).
 19. STS-128 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-08-31. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-07.html).
 20. STS-128 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-01. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-08.html).
 21. STS-128 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-01. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-09.html).
 22. STS-128: EVA-1 completed - Vernier Thruster failure analysis continues / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-09-01. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/discovery-eva-1-vernier-thruster-gailure-analysis/).
 23. STS-128 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-02. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-10.html).
 24. STS-128 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-02. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-11.html).
 25. STS-128 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-03. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-12.html).
 26. STS-128 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-03. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-13.html).
 27. EVA-2 was debated as conjunction threat to Discovery and ISS removed / C. Bergin. - NSF. - 2009-09-02. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/eva-2-conjunction-threat-tracked/).
 28. EVA-2: Ammonia Tank replacement complete - DAT's TPS clearance rationale / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-09-03. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/eva-2-ammonia-tank-replacement-dat-tps-clearance-rationale/).
 29. STS-128 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-04. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-14.html).
 30. STS-128 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-04. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-15.html).
 31. STS-128 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-05. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-16.html).
 32. STS-128 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-05. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-17.html).
 33. STS-128 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-06. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-18.html).
 34. STS-128 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-06. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-19.html).
 35. STS-128 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-07. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-20.html).
 36. STS-128 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-07. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-21.html).
 37. MPLM reberthed into Discovery's Payload Bay ahead of undocking / C. Bergin. - NSF. - 2009-09-07. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/mplm-reberthed-into-discoverys-payload-bay-ahead-of-undocking/).
 38. STS-128 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-08. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-22.html).
 39. STS-128 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-08. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-23.html).
 40. STS-128: Discovery Undocks from Station; Landing Set for Thursday / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-09-08. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/sts-128-discovery-undocks-from-station-landing-set-for-thursday/).
 41. STS-128 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-09. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-24.html).
 42. STS-128 MCC Status Report #25. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-09. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-25.html).
 43. STS-128 MCC Status Report #26. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-10. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-26.html).
 44. STS-128 MCC Status Report #27. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-10. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-27.html).
 45. Avoiding Satellite Collisions in 2009. - Orbital Debris Quarterly News, vol. 14, No. 1 (2010) p. 2. - [Cit. 2010-07-15].     (http://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/newsletter/pdfs/ODQNv14i1.pdf).
 46. STS-128 MCC Status Report #28. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-11. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-28.html).
 47. STS-128 landing moves to Friday - Vernier Thrusters recovery options outlined / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-09-10. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/discovery-weather-options-for-vernier-thrusters-outlined/).
 48. STS-128 MCC Status Report #29. - Houston, TX : NASA-JSC. - 1992-09-11. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts128/news/STS-128-29.html).
 49. Discovery makes perfect landing in California - STS-131 flow preview / C. Gebhardt, C. Bergin. - NSF. - 2009-09-11. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/live-sts-128-land-california-sts-131-next-discovery/).
 50. Discovery in Dryden processing for Ferry home - TPS in great shape / C. Bergin. - NSF. - 2009-09-14. - [Cit. 2009-09-15].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/discovery-dryden-processing-ferry-home-tps-great-shape/).
 51. Discovery/SCA duo leave Barksdale for KSC homecoming / C. Bergin. - NSF. - 2009-09-20. - [Cit. 2009-09-27].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/discovery-cross-country-to-ksc-live/).
 52. Discovery arrives back home at KSC - STS-129 ET/SRB mate / C. Bergin. - NSF. - 2009-09-21. - [Cit. 2009-09-27].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/discovery-arrives-home-ksc-sts-129-etsrb-mate/).

------
Datum poslední úpravy: 2010-07-15 09:57:18 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek