2009-012A - STS 119

Název objektuSTS 119
Discovery F-36
Shuttle Mission 125
ISS-15A
SSC34541
Start2009-03-15 23:43:44.074 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Země
Přistání2009-03-28 19:13:17, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost12.8122 dne, tj. 0.0351 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2050542 kg
vzletová družicového stupně 120859 kg
přistávací družicového stupně 91166

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2009-03-15 Země 2009-03-28 Země Lee J. Archambault USA 2 CDR
Dominic A. Antonelli USA 1 PLT
Joseph M. Acaba USA 1 MS1
Steven R. Swanson USA 2 MS2
John L. Phillips USA 3 MS3
Richard R. Arnold, II USA 1 MS4
2009-03-15 Země 2009-03-17 1998-067A Koichi Wakata JPN 3 MS5
2008-03-25 1998-067A 2009-03-28 Země Sandra H. Magnus[ová] USA 2 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-03-16.02 G 51.64° 88.39 min 155 km 234 km  
09-03-16.32 G 51.64° 89.44 min 232 km 262 km  
09-03-16.73 G 51.64° 89.57 min 235 km 271 km  
09-03-17.80 G 51.64° 91.63 min 348 km 361 km  
09-03-25.99 G 51.65° 91.57 min 349 km 355 km  
09-03-28.09 G 51.64° 91.41 min 334 km 353 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-135/RSRM-103 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-127 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2048, 2051 a 2058 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 16957 kg:

Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Během letu raketoplánu se uskutečňují následující experimenty: Mimo raketoplán se během jeho letu provádí následující experiment: Hlavním úkolem letu je doprava segmentu ITS-S6 s fotovoltaickými články pro stanici ISS (1998-067A) a jeho montáž a výměna jednoho člena dlouhodobé osádky.

Předchozím letem raketoplánu ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je STS 126 (2008-059A), následujícími (mimo ISS) je STS 125 (2009-025A), ke kosmické stanici ISS je STS 127 (2009-038A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je Progress-M 66 (2009-006A), následujícím je Sojuz-TMA 14 (2009-015A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-03-15 23:43:44.074 UT: Vzlet2,3,4,5,6,7,8.
23:52:07 UT: Družicový stupeň byl naveden na suborbitální dráhu.
23:52:30 UT: Odhození nádrže ET.
2009-03-16 00:22:14 UT: Manévrem OMS-2 byl družicový stupeň naveden na výchozí dráhu.
Kontrola systémů družicového stupně.
Kolem 01:20 UT: Středisko MCC-H vydalo souhlas s pokračováním letu.
Otevření dveří nákladového prostoru.
Kolem 01:30 UT: Vyklopení antény pro pásmo Ku.
Kolem 01:50 UT: Ukončeno oživování antény pro pásmo Ku.
02:50 UT: Oživení manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
Kolem 03:18 UT: Korekce dráhy NC-1.
03:23 UT: Zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
Kolem 04:50 UT: Vypojení manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
06:13 UT: Zahájen odpočinek.
14:13 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 2).
16:58 UT: Vyzvednutí tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
18:03 UT: Prověrky skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
18:28 UT: Zahájen průzkum tepelné ochrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
2009-03-17 00:13 UT: Uložení tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka v nákladovém prostoru.
00:18 UT: Průzkum povrchu modulů motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
01:03 UT: Instalace televizní kamery do průlezu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
01:38 UT: Vysunutí příruby stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
02:08 UT: Prověrka výbavy pro zajištění setkávacích manévrů s ISS.
05:43 UT: Zahájen odpočinek9.
13:43 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 3).
15:38 UT: Zahájeno závěrečné přibližování k ISS.
19:18 UT: Osádka ISS (1998-067A) navázala přímé fónické spojení s raketoplánem.
Vzhledem k problémům s přímým spojením v pásmu UHF mezi raketoplánem a stanicí byl manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pozdržen.
Kolem 20:22 UT /plán 20:11 UT/: Manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] zahájen.
Snímkování tepelné ochrany raketoplánu z paluby ISS během manévru RPM [=Rotation Pitch Maneuver].
Kolem 20:31 UT: Manévr RPM ukončen.
21:19:53 UT /plán 21:12 UT/: Připojení raketoplánu Discovery (let STS 119) k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A)10.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a raketoplánem.
Kolem 23:05 UT /plán 22:58 UT/: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
Uvítání osádek.
Kolem 23:40 UT: Zahájena překládka nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Výměna individuálních výplní křesla v návratovém modulu transportní lodi Sojuz-TMA 13.
Wakata se stal oficiálně členem osádky stanice ISS a Magnusová členem osádky raketoplánu.
2009-03-17 až
2009-03-25
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2009-03-18 Zkouška přenosu vysokorozlišujícího televizního signálu HDTV [=High Definition Television] z raketoplánu na Zemi.
04:13 UT: Zahájen odpočinek osádky ISS.
04:43 UT: Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
12:43 UT: Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 4).
Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] zachytil a vyzvedl z nákladového prostoru raketoplánu segment ITS-S6.
Příprava nářadí a přípravků pro výstup do volného prostoru STS 119/EVA-1.
Staniční manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] předal segment příhradové kosntrukce ITS-S6 manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] raketoplánu.
Achambault selou operaci zaznamnával televizní kamerou.
Přemístění mobilního transportéru MT [=Mobile Transporter] na pracovní stanici WS-1.
Tisková videokonference pro stanici Channel One News.
Manipulátor SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] raketoplánu předal segment příhradové konstrukce ITS-S6 staničnímu manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System]11,12.
Oprava porouchaného veloergometru.
2009-03-19 Studium plánu práce výstupu STS 119/EVA-1.
Swanson a Arnold zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
03:43 UT: Zahájen odpočinek osádky ISS.
04:13 UT: Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
12:13 UT: Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 5).
Obnoveny přípravy na výstup do volného prostoru STS 119/EVA-1.
15:08 UT: Staniční manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] přesunul segment ITS-S6 do bezprostřední blízkosti segmentu ITS-S5.
17:16 UT /plán 17:13 UT/: Swanson a Arnold přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie oficiálně zahájili první výstup do volného prostoru STS 119/EVA-1 z modulu Quest (podrobnosti viz 1998-067A).
Během výstupu Swanson a Arnold asistovali při navádění staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] až do kontaktu příhradových konstrukcí ITS-S6 [=Integrated Truss Structure - Starboard Six] a ITS-S5 [=Integrated Truss Structure - Starboard Five].
18:22 UT /plán 18:03 UT/: Zachycení příhradové konstrukce ITS-S6 na ITS-S5.
19:14 UT: Ukončeno pevné připojení příhradové konstrukce ITS-S6 k ITS-S513,14.
V další části výstupu Swanson a Arnold položili a propojili kabely mezi ITS-S6 a komplexem, odstranili startovní aretační pojistky radiátoru PVR-S6 a otočných systémů BGA [=Beta Gimbal Assembly].
Systémy BGA překlopili do pracovní polohy a zajistili je15.
Odemknutí zámků 4 pouzder SABB [=Solar Array Blanket Box] se složenými panely fotovoltaických baterií SAW 1B a SAW 3B.
22:53 UT: Středisko MCC-H dálkovým povelem zahájilo rozklápění radiátoru PVR-S6.
23:04 UT: Rozklápění radiátoru PVR-S6 bylo ukončeno.
23:23 UT /plán 23:43 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Swanson a Arnold oficiálně ukončili výstup STS 119/EVA-1 do volného prostoru (trvání 6 h 07 min, plán 6 h 30 min).
2009-03-20 Zahájen odpočinek osádky ISS.
Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 6).
Obnoveno překládání nákladu mezi raketoplánem a komplexem.
Kolem 14:45 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu předaly silové setrvačníky CMG [=Control Moment Gyroscope] raketoplánu.
Úspěšné vysunutí panelů SAW 1B a SAW 3B16,17.
17:20 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu převzaly silové setrvačníky CMG [=Control Moment Gyroscope] od raketoplánu.
Přečerpání plynného dusíku ze zásob raketoplánu na ISS.
Cílená inspekce systému tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu byla odvolána vzhledem ke zjištění pouze 5 zanedbatelných anomálií na spodní straně družicového stupně, včetně mírného poškození jediné dlaždice č. 751-001 na levém elevonu.
Pro povolení k návratu bez nutnosti oprav se vyhodnocuje pouze možný vliv posunuté ucpávky 751-002 mezi dlažicemi na levém vnitřním elevonu.
Na krytech motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] byla shledána 3 nepodstatná poškození tepelné ochrany.
Úprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] pro chystaný výstup.
Příprava nářadí a přípravků pro výstup STS 119/EVA-2.
Studium harmonogramu a postupů výstupu STS 119/EVA-218.
2009-03-21 Přesun mobilního transportéru MT z pracovní stanice WS-4 na stanici WS-1.
02:08 UT: Swanson a Acaba zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
03:15 UT: Zahájen odpočinek osádky ISS.
03:45 UT: Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
11:45 UT: Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 7).
Obnoveny přípravy k výstupu STS 119/EVA-2.
16:51 UT /plán 16:43 UT/: Swanson a Acaba zahájili výstup do volného prostoru STS 119/EVA-2 (podrobnosti viz 1998-67A)19.
V průběhu výstupu Swanson a Acaba uvolnili šrouby u baterií fotovoltaických panelů ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six], částečně vyklopili závěsnou konstrukce pro upevňování nákladu UCCAS [=Unpressurized Cargo Carrier Attach System] na konstrukci ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three]20,21, fotografovali radiátory na konstrukcích ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One] a ITS-P1 [=Integrated Truss Structure - Port One] a pokusili se o rekofiguraci rozvodného panelu proudu u silových setrvačníků CMG [=Control Moment Gyroscope] na konstrikci ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith One].
23:21 UT /plán 23:13 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Swanson a Acaba oficiálně ukončili výstup STS 119/EVA-2 do volného prostoru (skutečné i plánované trvání 6 h 30 min)22,23.
2009-03-22 Vzhledem k možnosti ohrožení komplexu blízkým průletem úlomku posledního stupně rakety CZ-4 (1999-057FA, SSC 26264) v době konání výstupu STS 119/EVA-3, rozhodlo řídicí středisko MCC-H uskutečnit úhybný manévr DAM [=Debris Avoidance Maneuver] pomocí aerobrakingu.
Řízení orientace a stabilizace bylo předáno raketoplánu Discovery.
Orientační vernierovy motory raketoplánu převedly ISS z orientace TEA [=Torque Equilibrium Attitude] na dobu 3 hodin do orientace pro oddělení, ve které komplex vykazuje vyšší aerodynamický odpor; v důsledku toho dráha komplexu rychleji klesala a dosáhlo se tak zvětšení vzdálenosti průletu úlomku24.
Po ukončení aerobrakingu byl komplex opět převeden do orientace TEA a řízení orientace a stabilizace bylo předáno zpět silovým setrvačníkům CMG [=Control Moment Gyroscope] stanice.
02:43 UT: Zahájen odpočinek osádky ISS.
03:13 UT: Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
11:13 UT: Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 8).
21:28 UT: Tisková videokonference s televizními stanicemi CNN Espanol, CBS a WOFL-TV v městě Orlando, FL.
23:13 UT: Studium harmonogramu a postupů výstupu STS 119/EVA-3.
2009-03-23 00:43 UT: Přesun mobilního transportéru MT z psacovní stanice WS-1 na stanici WS-4.
01:08 UT: Acaba a Arnold zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
02:13 UT: Zahájen odpočinek osádky ISS.
02:43 UT: Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
10:43 UT: Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 9).
11:18 UT: Obnoveny přípravy k výstupu STS 119/EVA-3.
15:37 UT /plán 15:43 UT/: Acaba a Arnold zahájili výstup STS 119/EVA-3 (podrobnosti viz 1998-067A).
V průběhu výstupu přemístili Acaba a Arnold vozík CETA-2 [=Crew and Equipment Transfer Aid] z levoboční na pravoboční stranu kolejové dráhy příčného nosníku.
Vyměnili automatické aktivní spřáhlo vozíku CETA-2 za kratší.
Neúspěšně se pokusili dokončit vyklopení a zajištění nosníku UCCAS [=Unpressurized Cargo Carrier Attach System].
Uvolnili 2 aretační pojistky na rotačním spoji radiáotrů na nosníku ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One].
Uskutečnili údržbu a promazání úchopového mechanismu LEE-B [=Latching End Effector-B] manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
22:04 UT: /plán 22:13 UT/: Acaba a Arnold zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory ukončili výstup STS 119/EVA-3 z modulu Quest (trvání 6 h 27 min, plánované 6 h 30 min).
2009-03-24 01:43 UT: Zahájen odpočinek osádky ISS.
02:13 UT: Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
10:13 UT: Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 10).
Překládka nákladu na palubu raketoplánu.
Ukončení přečerpávání kyslíku z raketoplánu do tlakových nádrží stanice.
Balení a přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] z modulu Quest na palubu raketoplánu.
Společná tisková konference osádek ISS a raketoplánu.
Společné fotografování obou osádek.
Osobní volno osádky raketoplánu.
2009-03-25 01:43 UT: Zahájen odpočinek osádky ISS.
02:13 UT: Zahájen odpočinek osádky raketoplánu.
10:13 UT: Ukončen odpočinek obou osádek (začátek letového dne 11).
Kolem 17:00 UT: Slavnostní rozloučení osádek.
Přestup osádky raketoplánu na palubu Discovery.
Kolem 17:40 UT: Ukončena instalace televizní kamery do průlezu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
17:59 UT: Ukončeno uzavírání průlezů mezi tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] a raketoplánem Discovery (2009-012A).
18:03 UT: Uzavřen průlez mezi modulem Harmony a tunelem PMA-2.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a raketoplánem.
Kolem 18:40 UT: Zahájen manévr přechodu do orientace pro oddělení raketoplánu.
Kolem 19:10 UT: Komplex v orientaci pro odpojení raketoplánu.
19:36 UT: Řídicí středisko dalo souhlas s odletem raketoplánu od ISS.
19:53:44 UT: Odpojení raketoplánu Discovery od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
20:19 UT: Zahájen inspekční oblet stanice.
21:08:27 UT: Separační manévr 1 (t=11.3 s, Δv=0.9 m/s).
21:36:50 UT: Separační manévr 2 (t=11.3 s, Δv=0.9 m/s).
2009-03-26 02:13 UT: Zahájen odpočinek.
10:13 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 12).
Kontrola skafaqndrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a jejich definitivní uložení v přechodové komoře stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Vyzvednuutí tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Závěrečná kontrola stavu tepelné ochrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Uložení tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do nákladového prostoru.
2009-03-27 01:13 UT: Zahájen odpočinek.
09:13 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 13).
Zahájen úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Archambault a Antonelli prověřovali řídicí systém FCS [=Flight Control System] družicového stupně.
Zkušební zapojení čerpadla hydrauliky APU-1 [=Auxilliary Power Unit].
Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
Tisková videokonference.
Konzultace s řídicím střediskem MCC-H o přistávacím manévru.
Příprava speciálního lehátka pro Magnus[ovou] na obytné palubě.
20:18:00 UT: Korekce dráhy (t=14.5 s, Δv=6.7 m/s) pro potřeby experimentu SIMPLEX [=Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust].
Archambault a Antonelli nacvičovali přistávací manévr na počítačovém simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer].
Sklopení antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
2009-03-28 01:13 UT: Zahájen odpočinek.
09:13 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 14).
12:38 UT: Zahájeny přípravy k návratu na Zemi25,26.
12:54 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému raketoplánu.
13:03 UT: Řídicí počítače přešly na kontrolu příprav k brzdicímu manévru.
13:13 UT: Konfigurace hydraulického systému.
13:38 UT: Prověrky výparníku termoregulačního systému.
13:44 UT: Vypojení posledních běžících experimentů.
13:58 UT: Zahájeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
13:59 UT: Instalace křesel na obytné palubě.
14:04 UT: Ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
14:13 UT: Středisko MCC dalo souhlas s přechodem počítačů na program OPS-3 řídící přistání.
14:14 UT: Zahájena konfigurace výpočetního komplexu pro sestup a přistání.
14:17 UT: Přechod řídicích počítačů na program OPS-3 řídící přestání.
14:23 UT: Aktualizace parametrů sestupné dráhy.
14:29 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků na palubní desce pro přistání.
14:35 UT: Ukončena konfigurace výpočetního systému pro přistání.
14:38 UT: Zahájena závěrečná kontrola nastavení ovládacích prvků palubní desky.
14:55 UT: Ukončena závěrečná kontrola nastavení ovládacích prvků palubní desky.
14:56 UT: Zahájeno podrobné studium letového plánu operací během sestupu z oběžné dráhy.
15:09 UT: Archambault a Antonelli si oblékají lehké skafandry.
15:24 UT: Zbytek osádky si obléká skafandry.
15:24 UT: Osádka začíná pít větší množství vody.
15:28 UT: Adjustace inerciální plošiny navigačního systému.
15:34 UT: Archambault a Antonelli se upoutali do svých křesel.
15:39 UT: Archambault a Antonelli uzavírají přilby svých skafandů a pouštějí do nich kyslík.
15:44 UT: Příprava hydraulických čerpadel APU ke spuštění.
15:44 UT: Deaktivace absorbéru oxidu uhličitého.
15:46 UT: Nastavení přímohledného displeje HUD [=Head-up Display].
15:51 UT: Prověrka řídicího systému raketoplánu.
15:59 UT: Vypojení kuchyně.
16:01 UT: Vypojení systémů palubního záchodu.
16:09 UT: Uzavření větracích otvorů v trupu raketoplánu.
16:16 UT: MCC odvolalo provedení brzdicího manévru27.
16:33:44.0 UT: Brzdicí manévr 2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=179 s, Δv=102.0 m/s) pro přistání na KSC na 201. oběhu byl zrušen.
17:56 UT: Směnový ředitel letu Jones vydal souhlas k brzdicímu manévru.
18:03 UT: Spuštěno čerpadlo APU-2 [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
18:08:14 UT: Brzdicí manévr 2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=179 s, Δv=102.4 m/s) nad bodem o souřadnicích 9.57° j.š., 88.23° v.d. pro přistání na KSC na 202. oběhu.
18:42:21 UT: Vstup do atmosféry ve výšce 121 km rychlostí 7.59 km/s nad Tichým oceánem (25.77° j.š., 130.65° z.d.) ve vzdálenosti 8084 km od místa přistání.
Během sestupu atmosférou byl zkoumán vliv úmyslně vyčnívající dlaždice tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] na aerodynamiku lokálního proudění28.
19:13:17 UT /plán 19:13:31 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 kosmodromu KSC na 202. oběhu29.
19:13:40 UT: Dosedlo příďové kolo.
19:14:45 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-119: Managers delay launch indefinitely due to FCV concern / C. Bergin. - NSF. - 2009-02-20. - [Cit. 2009-02-21].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/sts-119-managers-delay-launch-due-to-fcv-concern/).
 3. March launch of Discovery possible, but not certain / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-02-24. - [Cit. 2009-02-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090224update/).
 4. Mission Summary. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.nasa.gov/pdf/306188main_STS119%20Summary.pdf).
 5. Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.nasa.gov/pdf/304681main_STS-119_Press_Kit.pdf).
 6. Discovery soars at sunset to boost space station power / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-15. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090315launch/).
 7. Annoucement of Japanese Expedition Crew to the International Space Station (ISS). - Tokyo : JAXA. - 2007-02-13. - [Cit. 2007-02-13].     (http://www.jaxa.jp/press/2007/02/20070213_iss_e.html).
 8. Mission manager says launch appeared flawless / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-16. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090316fd2/index2.html).
 9. Crew spending first day in space inspecting Discovery / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-16. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090316fd2/).
 10. Successful rendezvous for Discovery and station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-17. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090317fd3/index2.html).
 11. Power payload to be handed from shuttle to station today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-18. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090318fd4/).
 12. Power payload handed from Discovery to the station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-18. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090318fd4/index2.html).
 13. Spacewalkers to install station's final truss today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-19. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090319fd5/index.html).
 14. Spacewalkers bolt final power truss to the station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-19. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090319fd5/index2.html).
 15. Spacewalkers deploy solar array mast canisters / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-19. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090319fd5/index3.html).
 16. Power-generating solar wings to be unfurled today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-20. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090320fd6/index.html).
 17. Power-generating solar wings successfully unfurled / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-20. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090320fd6/index2.html).
 18. Discovery flight plan changed / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-20. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090320fd6/index3.html).
 19. Astronauts given to-do list for today's station spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-21. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090321fd7/index.html).
 20. Astronauts have problems deploying storage platform / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-21. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090321fd7/index2.html).
 21. Engineers ponder storage platform deploy solution / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-21. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090321fd7/index3.html).
 22. Spacewalk No. 2 ends with mixed results / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-21. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090321fd7/index4.html).
 23. Spacewalkers finish part of their Saturday to-do list / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-21. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090321fd7/index5.html).
 24. Discovery moves station to ease space debris concern / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-22. - [Cit. 2009-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090322fd8/index3.html).
 25. Astronauts prep Discovery for Saturday's landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-27. - [Cit. 2009-03-29].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090327fd13/index.html).
 26. Astronauts prep Discovery for Saturday's landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-27. - [Cit. 2009-03-29].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090327fd13/index2.html).
 27. Weather concerns delay shuttle Discovery's landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-28. - [Cit. 2009-03-29].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090328fd14/index2.html).
 28. Discovery's re-entry to collect hypersonic research / C. Covault. - Spaceflight Now. - 2009-03-27. - [Cit. 2009-03-29].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090327blt/index.html).
 29. Welcome home, Discovery! / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-28. - [Cit. 2009-03-29].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090328fd14/index3.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-07-28 09:45:03 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek