2009-040A - Progress-M 67

Název objektuProgress-M 67 <=Прогресс-М 67>
ISS-34P [=International Space Station thirty fourth Progress]
SSC35641
Start2009-07-24 10:56:56.114 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuna geocentrické dráze
Zánik2009-09-27 10:19:11 UT, jižní Tichý oceán
Životnost64.9738 dne, tj. 0.1779 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7285±5 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-07-24.46 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±42 km Plán. CUP-M.
09-07-24.46 G 51.64° 88.67 min 193 km 253 km CUP-M.
09-07-24.51 G 51.56° 88.74 min 188 km 236 km  
09-07-24.77 G 51.63° 90.13 min 254 km 308 km  
09-07-24.84 G 51.63° 90.17 min 255 km 311 km  
09-07-29.71 G 51.64° 91.48 min 343 km 351 km  
09-08-01.51 G 51.64° 91.52 min 344 km 354 km  
09-09-21.95 G 51.64° 91.40 min 341 km 346 km  
09-09-24.04 G 51.64° 91.35 min 337 km 345 km  
09-09-24.86 G 51.64° 91.37 min 334 km 350 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 367) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2407 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady jiné modifikace je Progress M-02M (2009-024A); předchozí stejné modifikace je Progress-M 66 (2009-006A), následující jiné modifikace je Progress M-03M (2009-056A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je STS 127 (2009-038A), následujícím je STS 128 (2009-045A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-07-24 10:56:56.114 UT: Vzlet4.
11:05:45.504 UT: Oddělení nákladní lodi od 3. stupně nosné rakety.
2009-07-29 11:12:10 UT /plán 11:16 UT (±3 min)/: Nákladní loď se řízena systémem TORU, který ovládal Padalka, připojila k modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A).
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a nákladní lodí.
2009-07-29 až
2009-09-29
/Plán/ Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2009-08-01 08:15 UT: Korekce dráhy komplexu (t=458 s, Δv=1.27 m/s) motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> nákladní lodi Progess-M 67, kterou byla zvýšena průměrná výška dráhy o 2.2 km.
2009-09-21 07:25 UT: Odpojení nákladní lodi od modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A).
2009-09-21 až
2009-09-27
V rámci samostatného letu se uskutečnil experiment KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">5,6,7.
2009-09-27 09:32:00 UT: Brzdicí manévr (t=164.3 s, Δv=87.4 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
Nákladní loď řízeně zanikla nad západní částí jižního Tichého oceánu.
10:19:11 UT: Střední čas dopadu neshořelých zbytků lodi do jižního Pacifiku (střed dopadové oblasti 47.30° j.š., 139.88° z.d.).

Literatura

  1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Progress M-67. - Koroljov : CUP. - 2009-07-24. - [Cit. 2009-07-24].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m67.htm).
  4. Uspešnyj zapusk TGK "Progress M-67". - Moskva : FKA. - 2009-07-24. - [Cit. 2009-07-24].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=6854).
  5. Eksperiment "Plazma-Progress". - Moskva : FKA, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://knts.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=106:50:14117268131016322449::::P50_EXPER_ID,P50_CALLED_FROM:1978,48).
  6. Eksperiment "Plazma-Progress". - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/rus/iss/researches/geophis-13.html).
  7. Plasma-Progress Experiment. - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/eng/iss/researches/geophis-13.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 17:17:58 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek