2000-073A - Progress-M1 4

Název objektuProgress-M1 4 <=Прогресс-М1 4>
ISS-2P [=International Space Station - 2 Progress]
SSC26615
Start2000-11-16 01:32:35.943 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikla v atmosféře
Zánik2001-02-08.58
Životnost84.52 dne, tj. 0.23 roku
Provozovatel Rusko, RKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7285 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-11-16.68 G 51.58° 89.80 min 259 km 269 km  
00-11-18.82 G 51.57° 92.16 min 377 km 384 km  
00-12-04.03 G 51.57° 92.05 min 371 km 379 km  
00-12-20.14 G 51.58° 91.96 min 367 km 374 km  
00-12-25.62 G 51.58° 91.82 min 357 km 370 km  
00-12-28.16 G 51.57° 91.93 min 364 km 375 km  
01-01-04.88 G 51.57° 91.87 min 361 km 372 km  
01-01-10.87 G 51.57° 91.82 min 357 km 370 km  
01-01-23.80 G 51.57° 91.76 min 355 km 367 km  
01-02-04.07 G 51.57° 91.71 min 352 km 365 km  
01-02-08.62 G 51.56° 91.62 min 350 km 358 km  
01-02-08.84 G 51.57° 91.68 min 350 km 363 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Rossijskoje aviacionno-kosmičeskoje agentstvo (Rosaviakosmos alias RAKA) <=Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос alias РАКА)> (nyní FKA), Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M1 <=Прогресс-М1> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM1 <=7К-ТГМ1>, výr. č. 253) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí:

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice, vody a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs-MM" <=Курс-ММ>.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny 4 nádrže s palivem a 4 nádrže s okysličovadlem systému SD8 [=sistema dozapravki 8 bakov] <=СД8 [=система дозаправки 8 баков]> s maximální kapacitou 1950 kg, na obvodu pláště pak tlakové láhve s kyslíkem a vzduchem s maximální kapacitou 40 kg.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o maximálním průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m mj. tyto systémy:

V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, dalších 8 manévrovacích motorků DPO <=ДПО> a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně šest měsíců.

Na palubě je umístěno 2379.63 kg nákladu pro stanici ISS a to:

Předchozí nákladní lodí jiného typu je Progress-M 43 (2000-064A), následující je Progress-M1 5 (2001-003A). Předchozí nákladní lodí vyslanou ke stanici ISS je Progress-M1 3 (2000-044A), další jiného typu je Progress-M 44 (2001-008A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je Sojuz-TM 31 (2000-070A), dalším je STS 97 (2000-078A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-11-16 01:32:35.943 UT: Vzlet9,10,11.
01:41:25.3 UT: Navedení na dráhu, oddělení od 3. st. rakety, vyklopení panelů slunečních baterií a antén.
05:07:22 UT: První část dvouimpulzní korekce oběžné dráhy motorem SKD11 (t=52.3 s, Δv=20.64 m/s).
05:45:32 UT: Druhá část dvouimpulzní korekce oběžné dráhy motorem SKD (t=41.8 s, Δv=16.50 m/s).
2000-11-17 02:37:23 UT: 3. korekce oběžné dráhy11 (t=3.5 s, Δv=0.86 m/s).
2000-11-18 Kolem 00:38 UT: Zahájena automatická setkávací sekvence.
00:58:37 UT: 4. korekce dráhy motorem SKD11 (59 s, Δv=22.33 m/s).
01:20:57 UT: 5. korekce dráhy motory DPO11 (30 s, Δv=1.2 m/s).
01:44:35 UT: 6. korekce dráhy motorem SKD11 (87 s, Δv=34.65 m/s).
02:28:07 UT: 7. korekce dráhy motorem SKD11 (20.8 s, Δv=6.61 m/s).
02:34:29 UT: 8. korekce dráhy motorem SKD11 (18.4 s, Δv=4.44 m/s).
Kolem 02:45 UT: Zahájen let ve formaci s ISS.
02:55 UT: Zahájeno závěrečné přibližování ze vzdálenosti 180 m.
02:59 UT: Vzdálenost 150 m. Systém Kurs nemůže najít stykovací uzel na stanici a loď se ve snaze zaměřit kýve ze strany na stranu.
03:00 UT: Gidzenko přebírá ruční řízení systémem TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija].
03:07 UT: Vzdálenost 8 až 10 m.
03:09 UT: Vzdálenost 5 m. Gidzenko oslněn Sluncem nemůže loď řídit a proto je setkávací manévr přerušen.
03:12 UT: Gidzenko postupně odmanévrovává nákladní loď do bezpečné vzdálenosti asi 10 km.
03:47:42 UT: Nákladní loď ručně řízena Gidzenkem se na druhý pokus připojila12,13 k uzlu +Z modulu Zarja komplexu ISS (1998-067A) v době mimo spojení ISS s pozemními sledovacími stanicemi.
2000-11-18 až
2000-12-01
Součást komplexu ISS14 (1998-067A).
2000-12-01 16:20 UT: Zahájena sekvence oddělování nákladní lodi16,17 od ISS.
16:22:53 UT: Nákladní loď se oddělila od komplexu.
16:26 UT: Úhybný manévr od komplexu ISS. Loď bude pokračovat v samostatném letu a později se rozhodne15,16, zda bude znovu připojena k ISS (1998-067A).
2000-12-19 Vedení NASA dalo souhlas k opětovnému připojení nákladní lodi ke komplexu ISS18.
2000-12-20 12:55 UT: Korekce dráhy. Zahájeny manévry k opětovnému setkání nákladní lodi s komplexem ISS.
2000-12-23 Kolem 21:45 UT: Nákladní loď minula komplex ISS (1998-067A) ve vzdálenosti asi 5 km.
2000-12-26 08:54:31 UT: /Plán/ Korekce dráhy 1.
09:17:42 UT: /Plán/ Korekce dráhy 2.
09:29:33 UT: /Plán/ Korekce dráhy 3.
Kolem 10:08 UT: Vzdálenost ke komplexu ISS činila 11 km.
Kolem 10:15 UT: Vzdálenost 3.7 km.
10:18:19 UT: /Plán/ Korekce dráhy 4.
10:20 UT: Vzdálenost 900 m.
10:24:41 UT: /Plán/ Korekce dráhy 5.
10:26:52 UT: /Plán/ Korekce dráhy 6.
10:27 UT: Progress zahájil oblet stanice.
10:30 UT: Vzdálenost 240 m.
10:38 UT: Nákladní loď zahájila let ve formaci se stanicí ISS ve vzdálenosti 190 m.
10:52 UT: Automatika nákladní lodi přepojila zaměření z antén na modulu Zvezda na modul Zarja.
10:54 UT: Ukončeno automatiícké zaměření na stykovací uzel na modulu Zarja. Gidzenko převzal z ISS řízení systémem TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija]. Zahájeno závěrečné přibližování.
11:00 UT: Vzdálenost 12 m.
11:02 UT: Vzdálenost necelé 3 m.
11:03 UT: Opětovné připojení nákladní lodi ke komplexu ISS (1998-067A).
2000-12-26 až
2001-02-08
Součást komplexu ISS (1998-067A).
2000-02-08 11:26:04 UT: Nákladní loď se před příletem raketoplánu Atlantis (let STS 98 alias ISS-5A, 2001-006A) oddělila od komplexu ISS (1998-067A).
12:59:00 UT: Brzdicím manévrem byla loď navedena do atmosféry nad jižním Tichým oceánem, kde zanikla.

Literatura

 1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
 2. Transportnyj gruzovoj korabl' "Progress M1" / K. Rusakov. - Novosti kosmonavtiki 10 [4/207] 16 (2000).
 3. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
 4. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 5. International Space Station. Washington, DC : NASA-HQ, 1998.     (http://station.nasa.gov/).
 6. Space Station. - Huntsville, AL : NASA-MSFC, 2000.     (http://station.msfc.nasa.gov/).
 7. International Space Station Status Reports. - Houston, TX, DC : NASA-JSC, 1998-.     (http://www.jsc.nasa.gov/pao/media/istat/).
 8. Satellite Digest-341 / P. S. Clark. - Spaceflight 43 [3] 97-98 (2001).
 9. Zapuščen "Progress M1-4" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 160. - 2000-11-16.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?16.11.00.html).
 10. Russians launch supplies to space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-15.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001116waiting/index.html).
 11. "Progress M1-4" / A. Vladimirov, V. Lyndin. - Novosti kosmonavtiki 11 [1/216] 6-7 (2001).
 12. Cosmonaut docks cargo ship in dramatic fashion / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-18.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001118p2dock/).
 13. "Progress M1-4" sostykovalsja s MKS / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 161. - 2000-11-23.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?23.11.00.html).
 14. Supply ship to dock with Alpha, move out in time for Endeavour / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-11-17.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/111700f.htm).
 15. Rassmatrivajutsja plany dal'nejšego poleta "Progress M1-4" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 161. - 2000-11-23.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?23.11.00.html).
 16. "Progress M1-4" otstykovan ot MKS / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 163. - 2000-12-07.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?07.12.00.html).
 17. Russian ship moving for shuttle docking / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-12-01.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/dec/loc120100f.htm).
 18. U.S., Russia approve cargo ship redocking to station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-19.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a/001219prog/).
 19. Redocking of station cargo ship will be tricky affair / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-21.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a/001221update/).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:01:36 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek