2008-005 sine - Columbus

Název objektuColumbus
COF [=Columbus Orbital Facility]
SSC(32486)
Start2008-02-07 19:45:29.952 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelESA
Výrobce Německo, EADS Astrium
Itálie, Alcatel Alenia Space
Kategoriemodul stanice
Hmotnost prázdná 10 275 kg
vzletová 12 077 kg
maximální po vybavení přibližně 19 300 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-02-07.90 G 51.64° 89.00 min 216 km 234 km  
08-02-08.21 G 51.66° 89.24 min 229 km 244 km  
08-02-09.02 G 51.64° 89.34 min 229 km 254 km  
08-02-09.56 G 51.64° 91.24 min 332 km 340 km  
08-02-17.55 G 51.64° 91.30 min 333 km 344 km  
08-02-18.89 G 51.64° 91.25 min 329 km 343 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul stanice ISS (1998-067A). Hlavní dodavatelem je firma EADS Astrium (dříve DASA, později EADS Space Transportation ), Bremen (Německo), hlavním subdodavatelem a výrobce konstrukce trupu firma Thales Alenia Space (dříve Alenia Spazio), Cannes (Francie) v závodě Torino (Itálie). Vlastníkem a provozovatelem je European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Válcový přetlakový modul o celkové délce 6.871 m a maximálním průměru 4.477 m ukončený dvěma dny tvaru nízkého komolého kužele. V předním dnu (+X) je umístěn pasivní stykovací montážní uzel typu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism] o vnějším průměru 2.032 m, v jehož středu je čtvercový průlez o hraně 1.168 m s hermeticky uzavíratelným poklopem. Vnitřní stěny hermetického trupu jsou vyrobeny převážně z hliníkové slitiny typu 2219 o síle 4 mm (válcová část), resp. 7 mm (obě dna). Z vnějšku je připojena tepelná a protimeteorická ochrana tvořená více vrstvami kevlarové tkaniny a pryžových fólií. Vnější kryt této ochrany tvoří panely z leštěného hliníkového plechu ze slitiny Al-6061-T6, které zachycují jednak první náraz mikrometeoroidů nebo částic kosmického smetí a současně odrazem slunečních paprsků snižují tepelné namáhání termoregulačního systému modulu.

Na vnějším povrchu modulu se nachází: - 4 boční trny pro ukotvení modulu v nákladovém prostoru raketoplánu;

V nitru modulu o celkovém hermetizovaném objemu přibližně 75 m3 je místo na instalaci 16 standardizovaných přístrojových stojanů (po čtyřech na levoboku, pravoboku, v podlaze a na stropě modulu), a to: Řídicí pult a počítače pro ovládání experimentů jsou umístěny na zadní stěně modulu. K další stabilní výbavě modulu patří zejména: Vědecké vybavení modulu tvoří: Dodatečně budou v modulu instalovány další skříně, a to: Na nosnících EPF [=External Payload Facility] jsou zatím umístěny následující experimenty: Na dosud neobsazené nosníky EPF [=External Payload Facility] se počítá s umístěním souborů přístrojů: Modul Columbus představuje hlavní příspěvek ESA v rámci budování ISS. Hlavním účelem modulu je poskytnutí potřebného zázemí pro vědecké experimenty ve stavu beztíže.

Řízení zajišťuje pozemní středisko CCC [=Columbus Control Centre] Evropské kosmické agentury v Oberpfaffenhofen (Německo).

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+XPCBMod vzletu2008-02-11neobsazeno  
2008-02-11dosudHarmony+YACBM

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2008-02-07 19:45:29.952 UT: Vzlet11,12 na palubě raketoplánu Atlantis (let STS 122 alias ISS-1E, 2008-005A).
19:54:00 UT: Vypojení hlavních motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine].
20:23:28 UT: Manévrem OMS-2 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] byl raketoplán naveden na výchozí dráhu.
2008-02-09 17:17:29 UT: /Plán 17:24:30 UT/ Raketoplán se připojil k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A)13,14.
2008-02-11 14:13 UT: Walheim a Love zahájili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-1 z modulu Quest.
Odpojení kabelů mezi raketoplánem Atlantis a laboratorním modulem Columbus.
15:32 UT: Zahájena instalace úchopové kotvičky PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] na vnější stěnu modulu Columbus.
19:33 UT: Melvin uchopil kotvičku na modulu Columbus staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
19:53 UT: Laboratorní modul Columbus byl vyzvednut z nákladového prostoru raketoplánu.
21:29 UT: Modul Columbus byl zachycen na stykovacím uzlu ACBM [=(Active Common Berthing Mechanism] modulu Harmony.
21:44 UT: Pevné připojení evropského laboratorního modulu Columbus k propojovacímu modulu Harmony15,16 bylo ukončeno uzamčením všech 16 zámků spoje CBM [=Common Berthing Mechanism].
22:11 UT: Walheim a Love ukončili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-1 z modulu Quest v trvání 7 h 58 min (plán 6 h 30 min).
2008-02-12 14:08 UT: Otevření průlezu z propojovacího modulu Harmony do laboratorního modulu Columbus.
Malenčenko odebral vzorky vzduchu v prostorách modulu Columbus přípravky IPD [=indikatornyj probozabornik na osnove trubok Dregera] <=ИПД [=индикаторный пробозаборник на основе трубок Дрегера]> a AK-1M [=adsorbcionnyj koncentrator modificirovannyj] <=АК-1М [=адсорбционный концентратор модифицированный]> a Eyharts analyzátorem CSA-CP [=Compound Specific Analyser-Combustion Products] a přípravkem GSC [=Grab Sample Container] k analýze na přítomnost škodlivých látek.
Eyharts a Schlegel poprvé vstupili do modulu Columbus.
Zahájeno odstraňování aretačních pojistek a aktivace systémů laboratoře Columbus.
Při pokusu o připojení výměníku COL MTL IFHX [=Columbus Medium Temperature Loop Interface Heat Exchanger] do smyčky A termoregulačního systému ETCS [=External Thermal Control System] stanice, došlo k jejímu automatickému vypojení v důsledku příliš vysoké teploty amoniaku v systému modulu Columbus. Po vypojení temperačního topení byl systém oživen bez dalších problémů.
Umístění manuálu EMER-1 [-Emergency] SODF [=Station Operations Data File] s postupy v nouzových situacích do modulu Columbus.
V průběhu aktivace se projevil problém z přenosem povelů z řídicího střediska CCC [=Columbus Control Centre] v Oberpfaffenhofenu do laboratoře Columbus v pásmu S mezi počítači COL MDM [=Columbus Modulator/Demodulator] a MMC [=Mission Management Computer].
Příprava zařízení pro technické experimenty BAR-RM, Kelvin, Ira a TTM pro zjišťování úniku atmosféry z prostor stanice.
2008-02-13 Vzhledem k závadě v přenosu povelů a dat mezi počítači COL MDM [=Columbus Modulator/Demodulator] a MMC [=Mission Management Computer] bylo oživování systémů laboratoře Columbus dočasně omezeno.
Středisku CCC [=Columbus Control Centre] se nezdařilo ani využitím nouzové záložní povelové linky VTC [=Vital Telemetry & Telecommand Computer] spustit systém větrání IMV [=Intermodular Ventilation] mezi moduly Columbus a Harmony, ani ventilátor IRFA [=IMV Return Fan Assembly]. Nezdařio se aktivovat ani systém hlásičů kouře.
  Literatura:
2008-02-13 14:27 UT: Walheim a Schlegel zahájili přepojením skafandrů na vnitřní zdroje proudu výstup do volného prostoru STS 122/EVA-2 z modulu Quest17.
Koordinaci prací mimo stanici zajišťoval z nitra Poindexter, ovládání staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] Melvin a Love.
Kolem 19:00 UT: Schlegel se přesouvá k modulu Columbus.
Kolem 19:05 UT: Schlegel zahajuje instalaci tepelné izolace na kotvicí trny laboratoře Columbus.
Kolem 19:55 UT: Instalace izolace kotvicích trnů laboratoře Columbus ukončena.
21:12 UT: Walheim a Schlegel zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-2 v trvání 6 h 45 min (plán 6 h 30 min)18,19.
2008-02-14 Zapojení přenosné pracovní stanice PWS [=Portable Workstation] v modulu Columbus.
Spuštění systému laptopů PCS [=Portable Computer System] v modulu Columbus.
Přemístění biologické laboratoře BLB [=Biolab] na definitivní místo v přístrojové skříni ISPR [=International Standard Payload Rack] a její připojení k rozvodné síti modulu Columbus.
Instalace dvou televizních kamer VCA [=Video Camera Assembly] v modulu Columbus.
Odstranění vzletových aretačních pojistek u vodního čerpadla WPA [=Water Pump Assembly] a separátoru kondenzované vody CWSA [=Condensate Water Separator Assembly] v modulu Columbus.
Přemístění skříně na experimenty EDR [=European Drawer Rack] v modulu Columbus na definitivní místo.
Odstranění jisticích protivibračních šroubů u ventilátorů CFA [=Cabin Fan Assembly] v modulu Columbus.
Instalace úložné skříně ZSR [=Zero-G Stowage Rack] v modulu Columbus.
Otočení skříně COL D1 pro experimenty k získání přístupu k instalaci přístrojů.
Videodokumentace provedené práce a odeslání záznamu do střediska CCC [=Columbus Control Centre].
Instalace přepouštěcího potrubí dusíku mezi moduly Harmony a Columbus a jeho vyčištění profouknutím.
Dokončena základní aktivace modulu Columbus.
2008-02-15 13:07 UT: Walheim a Love zahájili přepojením skafandrů na vnitřní zdroje proudu výstup do volného prostoru STS 122/EVA-3 z modulu Quest.
Walheim zahájil instalaci pomocná madla na povrch modulu Columbus.
14:55 UT: Vyzvednutí souboru vědeckých přístrojů SOLAR z transportního nosiče ICC [=Integrated Cargo Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu.
Love zahájil přesun s přístroji SOLAR manipulátorem SSRMS z nákladového prostoru k modulu Columbus.
Kolem 15:25 UT: Love s asistencí Walheima usazuje SOLAR na nosník EPF [=External Payload Facility] na zadní stěně modulu Columbus.
Kolem 15:35 UT: Ukončeno připevnění souboru přístrojů SOLAR na EPF šrouby.
Walheim instaluje tepelný kryt na kýlový trn modulu Columbus.
Walheim pokračuje v instalaci madel na povrchu modulu Columbus.
Kolem 16:05 UT: Walheim dočasně končí s instalací madel na modulu Columbus.
Odpojování souboru technologických experimentů EuTEF [=European Technology Exposure Facility] z ICC [=Integrated Cargo Carrier].
Kolem 18:15 UT: Experimenty EuTEF vyzvednuty z ICC-L.
Love s experimenty EuTEF je manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] přenášen z nákladového prostoru raketoplánu k modulu Columbus.
Kolem 18:45 UT: Soubor experimentů EuTEF je usazován na nosník EPF na zadní stěně modulu Columbus.
Kolem 18:53 UT: Připevnění EuTEF k nosiči EPF šrouby ukončeno.
18:55 UT: Zahájena instalace zbývajících madel na povrch modulu Columbus.
Kolem 19:05 UT: Instalace madel ukončena.
20:32 UT: Walheim a Love zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-3 v trvání 7 h 25 min (plán 6 h 30 min).
2008-02-16 Schlegel dokončoval vybavování biologické laboratoře BLB [=Biolab] v modulu Columbus počítači a vědeckými přístroji.
Dočasné uzavření průlezů mezi modulem Columbus a Harmony.
2008-02-17 Ukončena prověrka hermetičnosti vestibulu mezi moduly Harmony a Columbus.
Kolem 08:55 UT: Opětovné otevření průlezu z modulu Harmony do modulu Columbus.
Dokončovací práce na oživování modulu Columbus.
Odběr vzorku chladicího media ve vnitřní smyčce COL IATCS [=Columbus Internal Active Thermal Control System].
Ukončena instalace a prověrky fyziologické laboratotoře EPM [=European Physiology Module] a laboratoře pro studium kapalin FSL [=Fluid Science Laboratory].
Schlegel pořídil stereoskopické snímky nitra laboratoře Columbus.
2008-02-27 Nácvik postupů v havarijních stiuací po změně konfigurace stanice po připojení modulu Columbus.
2008-03-17 22:51 UT /plán 23:23 UT/: Linnehan a Behnken přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili třetí výstup do volného prostoru STS 123/EVA-3 z modulu Quest.
2008-03-18 Instalace vzorků materiálů na povrch modulu Columbus (experiment MISSE-6 [=Materials ISS Experiment]) se nezdařila pro potíže s upevňovacími šrouby.
05:44 UT: Linnehan a Behnken zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili třetí výstup do volného prostoru STS 123/EVA-3 (trvání 6 h 53 min, plánované 6 h 30 min)20,21.
2008-03-21 Přestěhování skříně s experimenty ER-3 [=Experiment Rack] z modulu Destiny do modulu Columbus.
2008-03-22 20:34 UT /plán 21:23 UT/ Behnken a Foreman přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili pátý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-5 z modulu Quest.
Behnken instaloval soubor vzorků MISSE-6 [=Materials ISS Experiment] na nosník na povrchu modulu Columbus.
2008-03-23 02:36 UT: Behnken a Foreman zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili pátý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-5 (trvání 6 h 02 min, plánované 6 h, 30 min).
Přestěhování manipulačního boxu MSG [=Microgravity Science Glovebox] z modulu Destiny do modulu Columbus.
2008-03-29 Kontrola skleníku EMCS [=European Modular Cultivation System] v modulu Columbus.
2008-05-21 Přemístění dozimetru IVCPDS/TEPC [=Intravehicular Charged Particle Directional Spectrometer/Tissue Equivalent Proportional Counter] z modulu Columbus do laboratoře Destiny.
2008-05-23 Hledání závady na ventilátoru IRFA [=Intermodule Return Fan Assembly] v modulu Columbus.
2008-05-27 Oprava zámku u biolologické laboratoře v modulu Columbus.

Literatura

 1. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 2. Columbus laboratory. - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2009-04-16].     (http://www.esa.int/esaHS/ESAAYI0VMOC_iss_0.html).
 3. Columbus. - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2009-04-16].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Columbus/index.html).
 4. Mission Information : STS-122. - Washington, DC : NASA. - 2008-04-24. - [Cit. 2009-04-16].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/main/).
 5. Columbus (evropský laboratorní modul) / A. Holub. - Malá encyklopedie kosmonautiky. - 2008-02-15. - [Cit. 2009-04-16].     (http://mek.kosmo.cz/pil_lety/mezinar/iss/moduly/columbus/index.htm).
 6. STS-122 Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/pdf/203212main_sts122_presskit2.pdf).
 7. STS-122 : Columbova cesta. - IAN, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.ian.cz/redsys/upload/862-PressKitSTS_122_v2.pdf).
 8. STS-122 Fact Sheet. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/pdf/204820main_STS122Fact_Sheet.pdf).
 9. Mission information : STS-122. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/index.html).
 10. Space Shuttle Mission STS-122: The Voyage of Columbus. - Washington, DC : NASA. - 2007-09-11. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/mission_overview.html).
 11. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-02-07. - [Cit. 2008-02-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/status.html).
 12. Atlantis sails into orbit with Columbus / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-07. - [Cit. 2008-02-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080207launch/).
 13. Shuttle brings Columbus to the space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-09. - [Cit. 2008-02-09].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080209fd3/index3.html).
 14. Atlantis docks with ISS following RPM - focus on OMS Pod / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-09. - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5352).
 15. Columbus successfully docked to the International Space Station. - Paris : EADS Astrium. - 2008-02-12. - [Cit. 2008-03-07].     (http://www.astrium.eads.net/press-center/press-releases/2008/columbus-successfully-docked-to-the-international-space-station-1).
 16. STS-122's EVA-1 sees Columbus installed - Endeavour in VAB / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-11. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5354).
 17. Spacewalkers to swap out depleted tank in station truss / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-13. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080213fd7/index.html).
 18. Spacewalk ends; mission extended one day / W. Harwood.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080213fd7/index2.html).
 19. Extra docked day confirmed for STS-122 - EVA-2/Columbus problem / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-13. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5356).
 20. Spacewalk No. 3 ends / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-18. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080317fd8/index5.html).
 21. STS-123 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-18. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-15.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-18 19:08:46 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Michal Polák, Aleš Holub, Antonín Vítek