2002-018 sine - ITS-S0

Název objektu ITS-S0 [=Integrated Truss Structure Starboard Zero]
SSC(27413)
Start2002-04-08 20:44:19.039 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnost12 624 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-10-17.11 G 51.58° 92.16 min 380 km 381 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v Canoga Park (USA). Provozovatelem je NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Příhradová konstrukce z hliníkových slitin o délce 13.197 m a průřezu tvaru zploštělého šestiúhelníku o rozměrech 3.424×4.328 m tvořící střední část hlavního nosníku stanice. Je sestavena z 5 příhradových skříní. Pro uchycení k laboratornímu modulu Destiny je vybavena montážním spojovacím systémem MTSAS [=Module-to-Truss Segment Attach System], který tvoří:

Na šestiúhelníkových čelech jsou 2 spojovací systémy SSAS [=Segment-to-Segment Attachment System] pro automatické připojení segmentů ITS-P1 a ITS-S1, které tvoří: Pro připojení segmentu k modulu Quest je vybaven vzpěrou o délce 4.239 m s 10 předem instalovanými madly (7 dlouhých a 3 krátká), sloužícími k přemisťování astronaut mezi přechodovou komorou a hlavním nosníkem. Na zadní podélné ploše je umístěn 4.1 m dlouhý radiátor systému tepelné regulace pro odvod tepla z elektroniky instalované na segmentu cirkulujícím kapalným amoniakem. Segment je vybaven 4 montážními lávkami (2 s kabely pro elektrické propojení, přenosy povelových telemetrických a videosignálů, 2 pro potrubí chladicího systému). Segment dále nese následující vybavení: Na přední stěně segmentu jsou umístěny dvě kolejnice pro mobilní transportér MT a ruční vozíky CETA-1 a CETA-2.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+ZMTSAS-Pod vzletu2002-04-11neobsazeno  
2002-04-11dosudDestin-ZMTSAS-A
od vzletudosudneobsazeno  
+YSSAS-Aod vzletu2002-10-10neobsazeno  
2002-10-10dosudITS-S1-YSSAS-P
-YSSAS-Aod vzletu2002-11-26neobsazeno  
2002-11-26dosudITS-P1+YSSAS-P

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2002-04-08 20:44:19.039 UT: Vzlet na palubě raketoplánu Atlantis (let STS 110, ISS-8A, 2002-018A).
2002-04-11 Instalován na modul Destiny.
2002-04-11 a dále Součást stanice ISS (1998-067A).
2002-10-10 K segmentu byl připojen segment ITS-S1.
2002-11-26 K segmentu byl připojen segment ITS-P1.

Literatura

  1. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
  2. Space Truss / B. Fortner. - Civil Engineering Magazine. - April 2000. - [Cit. 2004-08-16].     (http://www.pubs.asce.org/ceonline/0400feat.html).

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-28 14:31:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek