2002-047 sine - ITS-S1

Název objektu ITS-S1 [=Integrated Truss Structure Starboard One]
SSC(27537)
Start2002-10-07 19:45:51.074 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnost8473.0 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-10-10.81 G 51.64° 92.23 min 372 km 395 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v Canoga Park (USA). Provozovatelem je NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Příhradová konstrukce z hliníkových slitin o délce 13.716 m a průřezu tvaru nízkého lichoběžníku o rozměrech 1.828×4.471 m tvořící první pravoboční část hlavního nosníku stanice. Je sestavena ze 7 příhradových skříní.

Na lichoběžníkových čelech jsou 2 spojovací systémy SSAS [=Segment-to-Segment Attachment System] a to:

Na segmentu je dále umístěno následující vybavení: Na přední stěně segmentu jsou umístěny dvě kolejnice pro mobilní transportér MT a ruční vozíky CETA-1 a CETA-2.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
-YSSAS-Pod vzletu2002-10-10neobsazeno  
2002-10-10dosudITS-S0+YSSAS-A
+YSSAS-Aod vzletudosudneobsazeno  
-Xservood vzletudosudATCSR-S1+Xzávěs

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2002-10-07 19:45:51.074 UT: Vzlet na palubě raketoplánu Atlantis (let STS 110, ISS-8A, 2002-018A).
2002-10-10 Připojen k příhradové konstrukci ITS-S0.
2002-10-10 a dále Součást stanice ISS (1998-067A).

Literatura

  1. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
  2. Press Kit - STS-112. - Washington, DC : NASA, 2002. - [Cit. 2002-10-07].     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-112/index.htm).
  3. Space Truss / B. Fortner. - Civil Engineering Magazine. - April 2000. - [Cit. 2004-08-16].     (http://www.pubs.asce.org/ceonline/0400feat.html).

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-28 14:31:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek