2010-004A - STS 130

Název objektuSTS 130
Endeavour F-24
Shuttle Mission 130
ISS-20A
SSC36394
Start2010-02-08 09:14:07 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2010-02-22 03:20:31 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost13.7544 dne, tj. 0.0377 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2051127 kg
vzletová družicového stupně 121422 kg
přestávací družicového stupně 91033 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2010-02-08 Země 2010-02-22 Země Geoge D. Zamka USA 2 CDR
Terry W. Virts, Jr. USA 1 PLT
Kathryn P. Hire[ová] USA 2 MS1
Stephen K. Robinson USA 4 MS2
Nicholas J. M. Patrick USA 2 MS3
Robert L. Behnken USA 2 MS4

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-02-08.39 G 51.6° 88.26 min 58 km 219 km Plán.
10-02-08.42 G 51.63° 88.82 min 201 km 231 km  
10-02-08.52 G 51.70° 90.01 min 210 km 339 km  
10-02-08.72 G 51.61° 89.91 min 206 km 334 km  
10-02-09.72 G 51.64° 91.03 min 301 km 349 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-141/109 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-134 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2059, 2061 a 2057 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru se nacházely mj.:

Předchozím letem raketoplánu je STS 129 (2009-062A), následujícím je STS 131 (2010-012A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Progress M-04M (2010-003A), následujícím je Sojuz-TMA 18 (2010-011A).

Průběh letu

Datum Událost
2010-02-08 09:14:07 UT: Vzlet13,14,15,16,17.
09:15:52 UT: Bylo pozorováno odpadnutí většího úlomku izolační pěny z nádrže ET [=External Tank].
09:16 UT: Oddělení vzletových stupňů SRB [=Solid Rocket Booster].
09:22 UT: Vypojení motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine].
09:23 UT: Odhození nádrže ET.
09:29 UT: Vypojení hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit].
09:41 UT: Zahájen přechod do orientace pro manéévr OMS-2.
09:51:49 UT: Manévrem OMS-2 (t=96.0 s, Δv=43.7 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] přešel raketoplán na výchozí dráhu.
Kontrola systémů družicového stupně.
Aktivace palubní kuchyně.
Otevření dveří nákladového prostoru.
Vyklopení antény pro pásmo Ku.
Instalace dejodizátoru GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] pitné vody.
12:13:24.6 UT: Korekční manévr NC1 (t=66 s, Δv=31.4 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Testování manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Aktivace detektorů impaktů WLES [=Wing Leading Edge Sensor] v náběžné hraně křídla.
15:14 UT: Zahájen odpočinek.
23:14 UT: Ukončen odpočinek.
2010-02-09 Kontrola povrchu modulů motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
02:30:02.7 UT: Korekce dráhy NC2 (t=66 s, Δv=31.7 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Vyzvednutí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru.
Příprava nádržek na jodidovanou pitnou vodu CWC [=Collapsible Water Container].
Kontrola stavu tepelné ochrany náběžné hrany pravé poloviny křídla raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Příprava nákladu na obytné palubě k překládce na palubu stanice ISS (1998-067A).
Plnění nádržek DIDB [=Disposable In-suit Drink Bag] s pitnou vodou ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Kontrola stavu tepelné ochrany přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Dobití akumulátorových baterií pro skafandry.
Kontrola stavu tepelné ochrany náběžné hrany levé poloviny křídla raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Uložení tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka v nákladovém prostoru a její odpojení od manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Balení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] v rámci přípravy na jejích přenesení na palubu stanice ISS.
Instalace kamery do okénka poklopu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Přprava a kontrola výbavy pro setkání se stanicí ISS.
Vysunutí příruby stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
Korekce dráhy NC3.
14:14 UT: Zahájen odpočinek.
22:14 UT: Ukončen odpočinek.
Vypouštění odpadní vody.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
2010-02-10 00:56:14 UT: Korekční manévr NC4 (t=14.0 s, Δv=6.8 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
01:30:34 UT: Kombinovaný korekční manévr NCC (Δv=0.2 m/s).
02:17 UT: Raketoplán přešel do orientace pro manévr Ti.
02:28:25 UT: Přibližovací manévr Ti (t=8 s, Δv=2.1 m/s) levým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
02:28 UT: První korekce přibližovací dráhy MC-1.
Přenesení skafandrů ze stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] na obytnou palubu raketoplánu.
Kolem 02:55 UT: Oživování UHF radiostanice SSOR [=Space Shuttle Orbiter Radio] pro přímé spojení se stanicí.
Kolem 03:00 UT: Zahájeny pokusy o navázání přímého rádiového spojení mezi raketoplánem a stanicí ISS.
03:17 UT: Druhá korekce přibližovací dráhy MC-2.
03:32 UT: Třetí korekce přibližovací dráhy MC-3.
03:44 UT: Čtvrtá korekce přibližovací dráhy MC-4.
Kolem 03:53 UT: Vyrovnání rychlostí 180 m pod stanicí ISS (1998-067A).
03:54 UT: Zahájení rotačního manévru RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu ze stanice ISS.
04:09 UT: Ukončení rotačního manévru RPM [=Rotation Pitch Maneuver].
Přelet před stanici ISS.
04:27 UT: Zahájeno závěrečné přibližování ke komplexu ISS.
05:06 UT /plán 05:06 UT/: Připojení raketoplánu Endeavour k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
05:57 UT: Pevné spojení raketoplánu se stanicí ukončeno.
Kolem 06:10 UT: Raketoplán přemanévroval komplex ISS do orientace -XVV +ZLV.
Napouštění atmosféry do vestibulu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
06:35 UT: Řízení orientace a stabilizace předáno raketoplánem americkému segmentu ISS (1998-067A).
07:16 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
Instalace větracího potrubí mezi stanicí a raketoplánem.
Kolem 07:35 UT: Zahájen přestup členů osádky raketoplánu na palubu komplexu ISS.
Kolem 07:39 UT: Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení osádky raketoplánu.
Zahájena překládka nákladu dopraveného raketoplánem na stanici.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na palubu stanice ISS.
Vyzvednutí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] staničním manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kontrola systému SSPTS [=Station-to-Shuttle Power Transfer System] pro předávání elektrické energie ze stanice na raketoplán.
Převzetí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Přenesení mrazničky GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator] s biologickými vzorky z paluby raketoplánu na stanici ISS a jejich uložení do mrazničky MELFI [=Minus Eighty Laboratory Freezer for the ISS].
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] č. 1 vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu stanice ISS.
Příprava modulu Quest k chystaným výstupům do volného prostoru.
11:39 UT: Při zkouškách skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] č. 3004 pro Behnkena bylo zjištěno, že nedodává elektrickou energii pro televizní kameru na přilbě a pro temperační topení rukavic; bylo proto rozhodnuto upravit velikost záložního skafandru č. 3018 pro Behnkena.
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
Během odpočinku osádek byl vyhlášen falešný požární poplach (S211 ISS CW CAB FIRE) v prostorách modulu Zvezda.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
2010-02-10 až
2010-02-20
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2010-02-11 Plnění nádržek CWC [=Collapsible Water Container] č. 3, 4 a 5 vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu stanice ISS.
Konfigurace systému přečerpávání kyslíku z raketoplánu na palubu stanice.
Pokračovala překládka dopraveného nákladu na palubu koplexu ISS (1998-067A).
Příprava nářadí a přípravků pro chytaný výstup do volného prostoru a jejich kontrola.
Přizpůsobení náhradního skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] č. 3018 velikosti Behnkena.
Kolem 05:00 UT: Tisková konference Williamse, Creamera a členů osádky raketoplánu.
Půldenní osobní volno členů osádky raketoplánu.
William, Creamer, Noguči a celá osádka raketoplánu studovali plán výstupu STS 130/EVA-1 do volného prostoru.
Kolem 11:40 UT: Patrick a Behnken za asistence Zamky zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
2010-02-12 Behnken a Patrick zahájili přípravy na výstup do volného prostoru včetně obléknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Asistovali jim Williams, Creamer a Zamka.
01:49 UT: Virts a Hire[ová] uchopili staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] modul Tranquility (Node-3) v nákladovém prostoruu raketoplánuu Endeavour (2010-004A).
Virts, Hire[ová], Robinson a Noguči střídavě pokračovali v překládce nákladu mezi raketoplánem a stanicí.
02:17 UT /plán 02:09 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Behnken a Patrick první výstup do volného prostoru STS 130/EVA-1 z modulu Quest.
V průběhu výstupu Behnken a Patrick asistovali při vyzvednutí modulu Tranquility (Node-3) z nákladového prostoru raketoplánu (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
04:15 UT: Hire[ová] za asistence Virts[e] vyzvedla manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] modul Tranquility (Node-3) z nákladového prostoru raketoplánu.
06:20 UT: Pevné spojení modulů Unity a Tranquility (Node-3) šrouby bylo ukončeno.
Behnken a Patrick propojili první část kabelů mezi moduly Unity a Tranquility (Node-3).
08:49 UT /plán 08:39 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Behnken a Patrick oficiálně ukončili první výstup do volného prostoru STS 130/EVA-1 v trvání 6 h 32 min (plán 6 h 30 min).
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
2010-02-13 Naplnění nádržky CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] č. 1 vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu stanice ISS.
Patrick a Behnken upravili velikost skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Oprava kabeláže přívodu elektrické energie do televizní kamery a temperace rukavic u skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] č. 3004.
Osádka raketoplánu se podílela na oživování systémů modulu Tranquility (Node-3) (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
William, Creamer a celá osádka raketoplánu studovali plán výstupu STS 130/EVA-2 do volného prostoru.
Kolem 11:40 UT: Patrick a Behnken za asistence Zamky zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
Tým manažerů MMT [=Mission Management Team] po vyhodnocení stavu zásob na raketoplánu rozhodl o prodloužení letu STS 130 o jeden den.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
Behnken a Patrick zahájili přípravy na výstup do volného prostoru včetně obléknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] v přípravně modulu Quest za asistence Creamera a Zamky.
2010-02-14 Pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
02:20 UT /plán 02:09 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Behnken a Patrick druhý výstup do volného prostoru STS 130/EVA-2 z modulu Quest.
Během výstupu Behnken a Patrick instalovali a propojili hadice amoniaku mezi komplexem a modulem Tranquility (Node-3), instalovali na hadice ochrannou izolaci MLI [=Multiple Layer Insulation], nasadili krytky na transportní trny modulu Tranquility (Node-3) a další madla (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
08:14 UT /plán 08:39 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Behnken a Patrick oficiálně ukončili druhý výstup do volného prostoru STS 130/EVA-2 v trvání 5 h 54 min (plán 6 h 30 min).
Přemístění modulu Cupola z levobočního na spodní stykovací uzel modulu Tranquility (Node-3) bylo prozatím pozdrženo.
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu stanice ISS.
2010-02-15 Studium havarijních postupů při přemisťování pozorovacího stanoviště Cupola.
Přemístění pozorovacího stanoviště Cupola od levobočního osového stykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] modulu Tranquility (Node-3) k jeho spodnímu bočnímu stykovacímu uzlu (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
Pokračovalo oživování modulu Tranquility (Node-3).
Pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
2010-02-16 Plnění dvou nádržek CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu stanice ISS.
Virts a Hire[ová] upravovali vestibul mezi modulem Tranquility (Node-3) a pozorovacím stanovištěm Cupola, zejména systém větrání IMV [=Intermodular Ventilation].
Přemístění tunelu PMA-3 [=Pressurized Mating Adapter Three] manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od horního stykovacího uzlu modulu Harmony k levému osovému stykovacímu uzlu modulu Tranquility (Node-3) (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
Čtyřhodinové osobní volno členů osádky.
Creamer a celá osádka raketoplánu studovali plán výstupu STS 130/EVA-3 do volného prostoru.
Kolem 11:40 UT: Patrick a Behnken za asistence Zamky zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
Behnken a Patrick zahájili přípravy na výstup do volného prostoru včetně obléknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] v přípravně modulu Quest za asistence Creamera a Zamky.
2010-02-17 Pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu stanice ISS.
02:15 UT /plán 02:09/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Behnken a Patrick třetí výstup do volného prostoru STS 130/EVA-3 z modulu Quest.
V průběhu výstupu Behnken a Patrick instalovali silové a datové kabely mezi tunelem PMA-3 [=Pressurized Mating Adapter Three] a modulem Tranquility (Node-3), dokončili propojení hadic skupiny B termoregulačního systému ETCS [=External Thermal Control System], sejmuli ochranné kryty z oken pozorovacího stanoviště Cupola, demontovali aretační pojistky jeho okenic (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
08:03 UT /plán 08:39 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Behnken a Patrick oficiálně ukončili třetí výstup do volného prostoru STS 130/EVA-3 v trvání 5 h 48 min (plán 6 h 30 min).
13:14 UT: Zahájen odpočinek.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 22:15 UT: Prezident Obama hovořil s osádkami raketoplánu Endeavour a stanice ISS (1998-067A).
2010-02-18 Osádka raketoplánu stěhovala některé systémy a zařízení do nově připojeného modulu Tranquility (Node-3).
Pokračovaly práce na zprovoznění pozorovacího stanoviště Cupola.
Pokračovala překládka nákladu mezi stanicí ISS (1998-067A) a raketoplánem.
07:07.04 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu ISS (1998-067A) převzal raketoplán.
07:09:26 UT: Zahájen manévr změny orientace komplexu do polohy pro korekční manévr.
07:31:08 až 08:04:08 UT: Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) motory VRCS [=Vernier Reaction Control System] (t=33 min, Δv=1.2 m/s) raketoplánu.
08:11:54 UT: Zahájen manévr změny orientace komplexu do polohy TEA [=Torque Equilibrium Attitude].
Kolem 08:53 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu předáno zpět americkému segmentu.
Kontrola záchranných jednotek SAFER [=Simplified Aid For EVA Rescue] a jejich přesun ze stanice ISS (1998-067A) na palubu raketoplánu.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na palubu raketoplánu.
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
12:34 UT: Zahájen odpočinek.
20:44 UT: Ukončen odpočinek.
2010-02-19 Ukončení přečerpávání dusíku na palubu stanice ISS (1998-067A).
Přečerpání kyslíku na palubu stanice ISS (1998-067A).
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
Demontáž kyslíkového potrubí mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
Uložení skafandrů EMU do přechodové komory raketoplánu.
Společná tisková konference osádek raketoplánu a stanice ISS (1998-067A).
Společný oběd osádek raketoplánu a stanice ISS (1998-067A).
Společné fotografování osádek raketoplánu a stanice ISS (1998-067A).
Williams a Zamka za účasti obou osádek přestřižením pásky oficiálně zahájili provoz pozorovacího stanoviště Cupola.
Patrick a Behnken ukončili úklid nářadí a vnitřních prostor modulu Quest.
Dokončení překládky nákladu určeného k odeslání na Zemi.
Virts a Hire[ová] připravili a zkontrolovali navigační vybavení pro let raketoplánu v blízkosti stanice.
Rozloučení osádek raketoplánu a stanice ISS (1998-067A).
Demontáž pomocného větracího potrubí mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
08:08 UT /plán 07:45 UT/: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
Patrick instaloval kameru do okénka poklopu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
12:14 UT: Zahájen odpočinek.
20:14 UT: Ukončen odpočinek.
Nastavení inersiálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit] navigačního systému.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
Příprava fotografického vybavení a videokamer pro záznam odletu od stanice.
Kolem 23:35 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu ISS (1998-067A) předáno raketoplánu.
2010-02-20 Kolem 00:50 UT: Na dobu manévru odpojování byl vypojen stabilizační systém raketoplánu.
Kolem 00:53 UT: Zahájen odemykání zámků stykovacího uzlu mezi raketoplánem a tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
00:54 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] konpexu ISS (1998-067A).
Kolem 01:15 UT: Zahájen inspekční oblet komplexu ISS (1998-067A).
02:02 UT: První úhybný manévr (t=6 s, Δv=0.45 m/s) raketoplánu od komplexu.
02:32 UT: Druhý úhybný manévr (t=12 s, Δv=0.90 m/s) raketoplánu od komplexu.
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Aktivace manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kolem 03:45 UT: Selhal automatický test u sekce 3 palivové baterie FC-2, která vykazovala nulové napětí; jednalo se pouze o chybu indikace.
Kolem 03:50 UT: Po rekonfiguracii napojení palivových baterií na hlavní rozvody elektrické energie automatický test FC-2 prošel dobře.
Vyzvednutí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru.
Kontrola náběžné hrany křídla a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System]; na počátku kontroly se opakovaně vyskytly problémy s laserovým profiloměrem LDRI [=Laser Dynamic Range Imager].
Patrick a Bahnken vybalili a připravili skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] k případnému nouzovému výstupu do volného prostoru.
Uložení prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do nákladového prostoru.
12:14 UT: Zahájen odpočinek.
20:14 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 23:45 UT: Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
2010-02-21 Kontrola řídicího systému FCS [=Flight Control System].
Zkušební zapojení čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] č. 1 hydraulického systému.
Prověrky aerodynamických řídicích prvků.
01:15 až 01:30 UT: Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
Telekonference s odborníky ve středisku MCC-H k přípravám na přistání.
Kolem 02:50 až 03:12 UT: Tisková videokonference s televiznámi stanicemi ABC a CNN.
Vypojení senzorů WLES [=Wing Leading Edge Sensor] nárazů do náběžné hrany křídla.
Demontáž ergometru na obytné palubě.
08:53 UT: Tři pulzní zážehy motorů RCS [=Reaction Control System] pro experiment MAUI [=Maui Analysis of Upper Atmospheric Injections].
Zaklopení antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
11:14 UT: Zahájen odpočinek.
19:14 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 22:15 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
Kolem 23:30 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
2010-02-22 01:50 UT: Vydán souhlas k přistání na 217. oběhu.
Kolem 02:05 UT: Zahájen přechod do orientace pro brzdicí manévr.
02:11 UT: Spuštěno jedno čerpadlo APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
02:13 UT: Raketoplán v orientaci pro brzdicí manévr.
02:14:47 UT: Brzdicí manévr (t=138 s, Δv=78.0 m/s) pro přistání na 217. oběhu na letišti SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC.
Přechod do orientace pro vstup do atmosféry.
Vypuštění pohonných látek z předního modulu motorů RCS [=Reaction Control System].
02:36 UT: Spuštěna zbývající dvě čerpadla hydraulického systému APU [=Auxilliary Power Unit].
02:49:03 UT: Vstup do atmosféry nad bodem o souřadnicích 32.53° j.š., 122.37° z.d. ve výšce 121 km 6071 km od místa přistání.
03:09 UT: Radiolokátor na kosmodromu KSC zachytil raketoplán.
03:20:31 UT /plán 03:20:32 UT/: Raketoplán dosedl na 217. oběhu hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC.
03:20:39 UT: Dosedlo příďové kolo.
03:22:10 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. NASA Assigns Astronaut Crews for Future Space Shuttle Missions / K. Trinidad, N. Cloutier-Lemasters. - Washington, DC : NASA. - 2008-12-05. - (Release ; 08-321). - [Cit. 2008-12-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/dec/HQ_08-321.html).
 3. NASA updates Endeavour's 2010 opening STS-130 mission carrying Node 3 / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-05-27. - [Cit. 2009-05-28].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/05/nasa-updates-endeavours-2010-opening-sts-130-mission-carrying-node-3/).
 4. STS-130 may be postponed as Node 3 problem threatens mission swap / C. Bergin. - NSF. - 2010-01-08. - [Cit. 2010-01-09].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/01/sts-130-may-postponed-node-3-threatens-swap/).
 5. Next shuttle mission faces changes due to payload issue / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-01-08. - [Cit. 2010-01-11].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts130/100108ammonia/).
 6. NASA Briefings to Preview Year's First Space Shuttle Mission Rescheduled / J. Yembrick, J. Hartsfield. - Washington, DC : NASA. - 2010-01-12. - (Media Advisory ; M10-004). - [Cit. 2010-01-12].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jan/HQ_M10-004_STS-130_Briefs.html).
 7. Tiger Team positive of hose solution options to keep STS-130 on track / C. Bergin. - NSF. - 2010-01-11. - [Cit. 2010-01-12].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/01/tiger-team-positive-hose-solution-options-sts-130-on-track/).
 8. NASA Gives 'Go' for Feb. 7 as Final Space Shuttle Night Launch / J. Yembrick, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2010-01-27/ - (Release ; 10-026]. - [Cit. 2010-01-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jan/HQ_10-026_STS-130_date.html).
 9. Space Shuttle Mission STS-130 : A Room with a View. - Washington, DC : NASA. - 2010-01-15. - [Cit. 2010-01-30].     (http://www.nasa.gov/pdf/420302main_sts130_press_kit.pdf).
 10. STS-130 Mission Summary. - Washington, DC : NASA. - 2010-02-01. - [Cit. 2010-01-30].     (http://www.nasa.gov/pdf/415450main_STS130_Mission_%20Summary_1-25-10.pdf).
 11. Endeavour's mission to build another room on the station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-02-05. - [Cit. 2010-02-06].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts130/100205preview/).
 12. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-02-09. - [Cit. 2010-02-08].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts130/status.html).
 13. Launch of NASA's Shuttle Endeavour Sparks Early Monday Sunrise / K. Trinidad, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2010-02-10. - (Release ; 10-037). - [Cit. 2010-02-18].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/feb/HQ_10-037_Endeavour_launch.html).
 14. STS-130 MCC Status Report #01. - Washington, DC : NASA. - 2010-02-08. - [Cit. 2010-02-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts130/news/STS-130-01.html).
 15. Shuttle launches Tranquility module to the space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-02-08. - [Cit. 2010-02-08].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts130/100208launch/).
 16. STS-130 - Launch. - Space Multimedia. - 2010-02-08. - [Cit. 2010-02-08].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5641).
 17. STS-130 - Post Launch News Confeence. - Space Multimedia. - 2010-02-08. - [Cit. 2010-02-08].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5643).

------
Datum poslední úpravy: 2010-05-03 09:18:12 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek