2008-059A - STS 126

Název objektuSTS 126
Endeavour F-22
Shuttle Mission 124
ISS-ULF-2 [=International Space Station Utility and Logistics Flight 2]
SSC33441
Start2008-11-15 00:55:39.052 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2008-11-30 21:25:06 UT
Životnost15.8538 dne, tj. 0.0434 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 051 658 kg
vzletová družicového stupně 121 061 kg
přistávací družicového stupně 101 343

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2008-11-15 Země 2008-11-30 Země Christopher J. Ferguson USA 2 CDR
Eric A. Boe USA 1 PLT
Donald R. Pettit USA 2 MS1
Stephen G. Bowen USA 1 MS2
Heidemarie M. Stefanyshin-Piper[ová] USA 2 MS3
Robert S. Kimbrough USA 1 MS4
2008-11-15 Země 2008-11-17 1998-067A Sandra H. Magnus[ová] USA 2 MS5
2008-11-28 1998-067A 2008-11-30 Země Gregory E. Chamitoff USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-11-15.07 G 51.64° 88.38 min 155 km 234 km  
08-11-15.25 G 51.67° 88.98 min 163 km 285 km  
08-11-15.37 G 51.62° 89.41 min 206 km 284 km  
08-11-15.49 G 51.63° 88.98 min 203 km 245 km  
08-11-16.03 G 51.72° 89.13 min 211 km 252 km  
08-11-28.62 G 51.64° 91.63 min 350 km 359 km  
08-11-28.80 G 51.64° 91.57 min 345 km 358 km  
08-11-29.07 G 51.64° 91.50 min 343 km 353 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-136/RSRM-104 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-129 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2047, 2052 a 2054 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 17 370 kg:

Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Během letu raketoplánu se uskutečňují následující experimenty: Mimo raketoplán se během jeho letu provádí následující experiment: Hlavním úkolem letu je doprava nákladu pro další provoz stanice ISS (1998-067A), zařízení pro její dovybavení a náhradních dílů a výměna jednoho člena dlouhodobé osádky.

Předchozím letem raketoplánu je STS 124 (2008-027A), následujícím je SS 119 (2009-012A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je Sojuz-TMA 13 (2008-050A), následujícím je Progress M-01M (2008-060A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-11-15 00:55:39 UT: Vzlet2,3.
00:56:02 UT: Pozorován odpadající úlomek.
00:57:42 UT: Odhození vzletových stupňů SRB.
00:57:56 UT: Pozorován odpadající úlomek.
01:04:15 UT: Vypojení hlavních motorů SSME.
Navedení na suborbitální dráhu.
01:04:25 UT: Odhození nádrže ET.
01:35:19 UT: Manévrem OMS-2 (t=66 s, Δv=27.7 m/s) 2 motory OMS přešel družicový stupeň na výchozí dráhu.
Kontrola systémů družicového stupně.
02:28 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
02:48 UT: Vyklopení parabolické antény pro spojení v pásmu Ku.
Příprava přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
Instalace zařízení pro odstraňování dehzinfekčního jódu z pitné vody GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] do palubní kuchyně.
04:30:55 UT: Korekční manévr NC1 (t=44 s, Δv=19.4 m/s) 2 motory OMS.
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Prověrka funkce manipulátoru SRMS.
07:55 UT: Zahájen odpočinek.
15:55 UT: Ukončen odpočinek.
17:54:37.7 UT: Korekční manévr NC2 pravým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
18:00 UT: Vyzvednutí prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přástroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z lůžka v nákladovém prostoru a její uvedení do provozu.
18:45 UT: Instalace veloergometru a jeho uvedení do provozu.
19:15 UT: Zahájena kontrola náběžné hrany pravé poloviny křídla.
19:15 UT: Vybalení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a jejich kontrola.
Zjištěna závada v automatickém zaměřování antény pro pásmo Ku.
21:15 UT: Ukončena kontrola skafandrů.
Oběd.
22:00 UT: Zahájena kontrola krytu přídě.
22:15 UT: Zahájena příprava nákladu na obytné palubě k překládce na stanici ISS (1998-067A).
22:50 UT: Zahájena kontrola náběžné hrany levé poloviny křídla.
23:50 UT: Zahájeno balení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] pro transport na palubu stanice ISS (1998-067A).
Vizuální kontrola tepelné ochranné obšívky modulu OMS televizní kamerou OBSS.
2008-11-16 00:50 UT: Ukončena kontrola panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] tepelné ochrany raketoplánu.
01:25 UT: Odeslání naměřených dat z kontroly tepelné ochrany raketoplánu.
02:05 UT: Uložení prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka v nákladovém prostoru.
Instalace televizní kamery do průzoru dveří stykovacího uzlu.
Vysunutí příruby stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
06:25 UT: Zahájen odpočinek4.
14:25 UT: Ukončen odpočinek5.
16:05 UT: Konfigurace temperačního topení motorů RCS [=Reaction Control System] a OMS [=Orbital Maneuvering System].
16:10 UT: Adjustace inerciálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit].
16:15 UT: Oživení řídicích počítačů skupiny B.
16:30 UT: Zahájeny operace pro setkání se stanicí.
17:03:15 UT: Korekční manévr NH (t=81 s, Δv=38.4 m/s) oběma motory OMS.
17:43:03 UT: Korekční manévr NC4 (t=60 s, Δv=28.9 m/s) oběma motory OMS.
Kolem 18:30 UT: Korekční manévr NCC.
19:26:09 UT: Manévrem Ti (t=12 s, Δv=2.9 m/s) levým motorem OMS družicový stupeň přešel na Hahmannovu přechodovou elipsu k ISS.
21:04 UT: Manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany raketoplánu.
21:10 UT: Zahájeno snímkování tepelené ochrany.
21:14 UT: Ukončeno snímkování tepelné ochrany.
Kolem 21:30 UT: Ukončen přelet na pozici V-bar.
21:32 UT: Vydán souhlas se spojením se stanicí.
Kolem 21:35 UT: Zahájeno vzdálené přibližování.
21:56 UT: Zahájeno závěrečné přibližování.
22:01 UT: Zachycení stykovacích uzlů6.
Vzhledem ke značným kmitům vzájemné orientace obou těles bylo pevné spojení lodí pozdrženo.
Kolem 22:40 UT: Zahájeno přitahování přírub stykovacího uzlu.
22:43 UT: Zahájeno uzamykání zámků stykovacího uzlu.
22:46 UT. Pevné spojení raketoplánu Endeavour k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A) ukončeno.
Zahájeno napouštění vzduchu do vestibulu.
22:47 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
22:51 UT: Řízení orientace spojených těles převzal raketoplán.
22:59 UT: Otevřen průlez mezi modulem Harmony a přechodovým tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
Kolem 23:00 UT: Vypojení počítačů skupiny B.
2008-11-16 až
2008-11-28
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2008-11-17 05:55 UT: Zahájen odpočinek.
14:25 UT: Ukončen odpočinek.
16:37 UT: Staniční manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] uchopil kotvičku na nákladovém modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo.
Přenesení původního IELK pro Chamitoffa na palubu raketoplánu.
18:01 UT: Připojení modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo ke spodnímu stykovacímu uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] modulu Harmony.
Překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem (podrobnosti společné práce s osádkou ISS viz 1998-067A).
Přenesení nádržky CWC [=Collapsible Water Container] s vodou z palivových článků na palubu ISS.
2008-11-18 05:55 UT: Zahájen odpočinek.
13:55 UT: Ukončen odpočinek.
Přenesení nádržky CWC [=Collapsible Water Container] s vodou z palivových článků na palubu ISS.
18:09 UT /plán 18:45 UT/: Zahájen první výstup do volného prostoru STS 126/EVA-1 z modulu Quest (Stefanyshyn-Piper[ová], Bowen; podrobnosti viz 1998-067A).
Přemístění vyprázdněné nádrže NTA [=Nitrogen Tank Assembly] z úložné plošiny ESP-2 [=External Stowage Platform] ma nosič nákladu LMC [=Lightweight MPESS [=Mission Peculiar Equipment Support Structure] Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu
Přemístění náhradní otočné propojovací hadice FHRC [=Flex Hose Rotary Coupler] rozvodu chladicího media z nosiče nákladu LMC a její umístění na úložnou plošinu stanice.
Odstranění ochranných krytek na stykovacím systému japonského modulu Kibo PS [=Pressurized Section].
Výměna poškozených dílů otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi segmenty ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard four].
2008-11-19 01:01 UT /plán 01:15 UT/: Ukončen výstup STS 126/EVA-1.
05:55 UT: Zahájen odpočinek.
13:55 UT: Ukončen odpočinek.
Pokračovala překládka nákladu z modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo na palubu komplexu ISS.
Konfigurace systému regenerace pitné vody WRS [=Water Recovery System].
Přenesení nádržky CWC [=Collapsible Water Container] s vodou z palivových článků na palubu ISS.
2008-11-20 05:55 UT: Zahájen odpočinek.
13:55 UT: Ukončen odpočinek.
Překládka nákladu z nákladového modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo.
Zahájena překládka nákladu ze stanice do nákladového modulu MPLM Leonardo.
Přenesení nádržek CWC [=Collapsible Water Container] s vodou z palivových článků na palubu ISS.
17:58 UT /plán 18:45 UT/: Zahájen druhý výstup do volného prostoru STS 126/EVA-2 z modulu Quest (Stefanyshyn-Piper[ová], Kimbrough; podrobnosti viz 1998-067A).
Přemístění vozíků CETA-1 [=Crew and Equipment Transfer Aid] a CETA-2 [=Crew and Equipment Transfer Aid] z pravoboční na levoboční stranu příhradového nosníku stanice ISS (1998-067A).
Údržba a mazání úchopového mechanismu LEE [=Latching End Effector] staničního manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Pokračovala údržba a opravy otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi segmenty příhradové konstrukce ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard four].
2008-11-21 00:46 UT /plán 01:15 UT/: Ukončen výstup STS 126/EVA-2.
05:55 UT: Zahájen odpočinek.
13:55 UT: Ukončen odpočinek.
17:11 UT: Korekce dráhy ISS (t=1563 s, Δv=0.94 m/s) vernierovými motory RCS raketoplánu v pulsním režimu.
Překládka nákladu z nákladového modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo.
Překládka nákladu ze stanice do nákladového modulu MPLM Leonardo.
Přenesení nádržek CWC [=Collapsible Water Container] s vodou z palivových článků na palubu ISS.
2008-11-22 05:55 UT: Zahájen odpočinek.
13:55 UT: Ukončen odpočinek.
18:01 UT /plán 18:45 UT/: Zahájen třetí výstup do volného prostoru STS 126/EVA-3 z modulu Quest (Stefanyshyn-Piper[ová], Bowen; podrobnosti viz 1998-067A).
Pokračovala údržba a opravy otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi segmenty příhradové konstrukce ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard four].
2008-11-23 00:58 UT /plán 01:45 UT/: Ukončen výstup STS 126/EVA-3.
05:55 UT: Zahájen odpočinek.
13:55 UT: Ukončen odpočinek.
Dopoledne měla osádka raketoplánu osobní volno.
Pokračovala překládka mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo a stanicí oběma směry.
2008-11-24 05:55 UT: Zahájen odpočinek.
13:55 UT: Ukončen odpočinek.
18:24 UT /plán 18:45 UT/: Čtvrtý výstup do volného prostoru STS 126/EVA-4 z modulu Quest (Bowen, Kimbrough).
2008-11-25 00:31 UT /plán/ 01:15 UT: Ukončen výstup STS 126/EVA-4.
05:55 UT: Zahájen odpočinek.
14:25 UT: Ukončen odpočinek.
Přenesení části nářadí pro výstupy na palubu raketoplánu.
Příprava a balení skafandrů EMU pro přemístění na palubu raketoplánu.
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice.
Chamitoff zahájil svoji přípravu k odletu raketoplánem.
Překládání nákladu mezi stanicí ISS a obytnou palubou raketoplánu.
Dokončování překládky nákladu mezi stanicí a nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo.
Úklid prostor nákladového modulu MPLM.
Tisková konference amerických členů obou osádek.
Demontáž radiačních dozimetrů z experimentu RBO-3 [=radiacionnaja bezopasnost'] "Matrjoška-R" <=РБО-3 [=радиационная безопасность] "Матрёшка-Р"> a jejich balení pro odeslání raketoplánem na Zemi.
Demontáž osvětlovacích těles GLA [=General Luminaire Assembly] v prostorách nákladového modulu MPLM Leonardo a jejich uložení na palubě komplexu ISS jako náhradních dílů.
2008-11-26 V půběhu dne probíhalo přečerpávání kyslíku ze zásob raketoplánu na palubu ISS.
04:55 UT: Zahájen odpočinek.
12:55 UT: Ukončen odpočinek.
Chamitoff se připravoval k odletu raketoplánem.
Vypojení systémů nákladního modulu MPLM.
Uzavření průlezů mezi modulem Harmony a nákladním modulem MPLM Leonardo.
Vypuštění atmosféry z vestibulu mezi komplexem ISS a nákladním modulem MPLM Leonardo.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem ISS a nákladním modulem MPLM Leonardo.
Ukládání výsledků experimentů do schránek na obytné palubě raketoplánu.
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice.
22:01 UT: Odpojení modulu MPLM Leonardo od modulu Harmony.
22:59 UT: Uložení nákladového modulu MPLM Leonardo do nákladového prostoru raketoplánu.
2008-11-27 03:55 UT: Zahájen odpočinek.
11:55 UT: Ukončen odpočinek.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenos na palubu komplexu.
Rozebrání potrubí pro přečerpávání kyslíku z raketoplánu na stanici.
Dopoledne měli členové obou osádek osobní volno.
Tisková videokonference.
Dokončení překládky nákladu k odeslání na Zemi na obytnou palubu raketoplánu.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] z modulu Quest na palubu raketoplánu.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenos na palubu komplexu.
Rozebrání potrubí pro přečerpávání kyslíku z ralekoplánu na stanici.
Kontrola přístrojů pro let raketoplánu v blízkosti stanice.
Kolem 23:00 UT: Uzavření průlezů mezi stanicí a raketoplánem.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi stanicí a raketoplánem.
2008-11-28 02:55 UT: Zahájen odpočinek.
10:55 UT: Ukončen odpočinek.
Zapojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
14:47 UT: Odpojení raketoplánu Endeavour od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
Kolem 15:10 UT: Zahájen oblet stanice ISS.
16:01 UT: První úhybný manévr.
16:22 UT: Druhý úhybný manévr.
Kolem 16:50 UT: Vypojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
17:14 UT: Třetí úhybný manévr byl odložen vzhledem k možnému blízkému průletu kolem úlomku družice Kosmos 2441.
Kontrola tepelné ochrany náběžné hrany a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
23:23 UT: /Plán/ Třetí úhybný manévr.
2008-11-29 01:55 UT: Zahájen odpočinek.
09:55 UT: Ukončen odpočinek.
Ukládání předmětů v prostorách raketoplánu.
Kontrola řídicího systému FCS [=Flight Control System] družicového stupně.
Zkušební zážeh motorků RCS [=Reaction Control System].
Tisková videokonference.
20:33 UT: Vypuštění pikodružice PSSC (2008-059B).
Nácvik přistávacího manévru.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Zaklopení antény pro pásmu Ku do nákladového prostoru.
2008-11-30 13:08 UT: Zahájení příprav k přistávacímu manévru.
14:17 UT: Odvolána první možnost přistání na kosmodromu KSC na Floridě pro špatné počasí.
15:53 UT: Odvolána druhá možnost přistání na kosmodromu KSC na Floridě pro špatné počasí.
16:27 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
20:19:29 UT: Zahájen brzdicí manévr oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=173 s, Δv=89.3 m/s).
21:25:06 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 04L základny Edwards AFB, CA (USA).
21:25:21 UT: Dosedlo příďové kolo.
21:26:03 UT: Raketoplán se zastavil.
Při poletové kontrole bylo potvrzeno poškození okénka č. 6 pilotní kabiny miniaturním úlomkem kosmického smetí nebo mikrometeoroidem7.

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-11-14. - [Cit. 2008-11-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts126/status.html).
  3. Endeavour soars into the night and reaches orbit / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-11-14. - [Cit. 2008-11-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts126/081114launch/).
  4. FD2 inspections completed as Endeavour pursues ISS for Sunday docking / C. Bergin. - SFN. - 2008-11-15. - [Cit. 2008-11-16].     (http://www.nasaspaceflight.com/2008/11/fd2-complete-endeavour-pursues-iss/).
  5. Crew set for heat shield inspection, rendezvous burns / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-11-15. - [Cit. 2008-11-17].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts126/081115fd2/).
  6. Shuttle Endeavour sails up / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-11-16. - [Cit. 2008-11-17].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts126/081116fd3/index2.html).
  7. STS-126 Shuttle Endeavour Window Impact Damage. - Orbital Debris Quarterly News, Vol. 13, Iss. 2, p. 3-5 (April 2009). - [Cit. 2009-04-26].     (http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/newsletter/pdfs/ODQNv13i2.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 19:46:23 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek