2009-006A - Progress-M 66

Název objektuProgress-M 66 <=Прогресс-М 66>
ISS-32P [=International Space Station thirty second Progress]
SSC33593
Start2009-02-10 05:49:46.255 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2009-05-18 15:14:45 UT, jižní Tichý oceán (42.55° j.š., 139.40°z.d.)
Životnost97.3923 dne, tj. 0.2666 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7088 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-02-10.25 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±42 km Plán. CUP-M.
09-02-10.25 G 51.63° 88.62 min 193 km 250 km CUP-M.
09-02-10.25 G 51.61° 88.67 min 186 km 231 km  
09-02-10.56 G 51.63° 89.77 min 244 km 282 km  
09-02-12.54 G 51.64° 89.79 min 246 km 282 km  
09-02-13.75 G 51.64° 91.67 min 351 km 362 km  
09-03-30.85 G 51.64° 91.61 min 348 km 360 km  
09-05-07.13 G 51.16° 91.43 min 275 km 415 km  
09-05-07.39 G 51.64° 91.76 min 352 km 370 km  
09-05-15.92 G 51.64° 91.69 min 350 km 366 km  
09-05-16.81 G 51.64° 91.62 min 348 km 359 km  
09-05-17.83 G 51.64° 91.52 min 342 km 357 km  
09-05-18.02 G 51.64° 91.54 min 343 km 357 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 366) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2407 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady jiné modifikace je Progress M-01M (2008-060A), předchozí stejné modifikace je Progress-M 65 (2008-043A), následující jiné modifikace je Progress M-02M (2009-024A), stejné modifikace je Progress-M 67 (2009-040A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Progress M-01M (2008-060A), následujícím je STS 119 (2009-012A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-02-10 05:49:46.255 UT: Vzlet4.
05:58:35.518 UT: Oddělení nákladní lodi od 3. stupně nosné rakety.
2009-02-13 06:02 UT: Třetí korekční manévr.
06:42 UT: Čtvrtý korekční manévr.
06:45 UT: Zkoušky systému TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]>.
06:48 UT: Pátý korekční manévr.
06:50 UT: Šestý korekční manévr.
06:52 UT: Zahájen oblet stanice.
06:57 UT: Vyrovnány rychlosti nákladní lodi s komplexem ISS.
07:10 UT: Zahájeno závěrečné přibližování ke stanici.
07:18:13 UT /plán 07:19 UT ±3 min/: Nákladní loď se v automatickém režimu připojila k modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
2009-02-13 až
2009-05-06
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2009-05-06 15:17:58 UT: Odpojení nákladní lodi Progress-M 66 (2009-006A) od modulu Pirs.
15:20:58 UT: První úhybný manévr (t=15 s, Δv=0.66 m/s) motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]>.- 18:24:37 UT: Druhý úhybný manévr (t=10 s, Δv=4.84 m/s) motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
2009-05-06 až
2009-05-18
V rámci samostatného letu se uskutečňoval experiment KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">4,5,6.
2009-05-07 Korekce dráhy.
2009-05-14 15:57:05 UT: Zážeh motoru SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> (t=6.3 s, Δv=2.4 m/s) pro potřeby experimentu KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">.
2009-05-15 14:50:23 UT: Zážeh motoru SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> (t=12.6 s, Δv=6.0 m/s) pro potřeby experimentu KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">.
2009-05-16 15:18:38 UT: Zážeh motoru SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> (t=7.0 s, Δv=3.0 m/s) pro potřeby experimentu KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">.
2009-05-17 14:10:12 UT: Zážeh motoru SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> (t=7.0 s, Δv=3.0 m/s) pro potřeby experimentu KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">.
2009-05-18 14:28:30 UT: Brzdicí manévr (t=162 s, Δv=89.68 m/s) korekčním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> pro zahájení řízeného zániku.
15:14:45 UT: Střední doba pádu neshořelých zbytků lodi do jižního Pacifiku (střed dopadové oblasti 42.55° j.š., 139.40°z.d.)7,8.

Literatura

  1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Progress M-66. - Koroljov : CUP-M. - 2009-02-10. - [Cit. 2009-02-10].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m66.htm).
  4. Eksperiment "Plazma-Progress". - Moskva : FKA, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://knts.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=106:50:14117268131016322449::::P50_EXPER_ID,P50_CALLED_FROM:1978,48).
  5. Eksperiment "Plazma-Progress". - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/rus/iss/researches/geophis-13.html).
  6. Plasma-Progress Experiment. - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/eng/iss/researches/geophis-13.html).
  7. O spuske i zatoplenii TGK "Progress M-66". - Moskva : FKA. - 2009-05-18. - [Cit. 2009-05-19].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=6255).
  8. Zaveršjon poljot gruzovogo korablja "Progress M-66. - Moskva : FKA. - 2009-05-19. - [Cit. 2009-05-19].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=6262).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 17:14:14 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek