2008-027A - STS 124

Název objektuSTS 124
Discovery F-35
Shuttle Mission 123
ISS-1J
SSC32960
Start2008-05-31 21:02:11.970 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2008-06-14 15:15:19 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost13.7591 dne, tj. 0.0377 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 063 093 kg
vzletová družicového stupně 122 072 kg
počáteční na dráze 112 683 kg
přistávací družicového stupně 92 224 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2008-05-31 Země 2008-06-14 Země Mark E. Kelly USA 3 CDR
Kenneth T. Ham USA 1 PLT
Karen L. Nyberg[ová] USA 1 MS1
Ronald J. Garan, Jr. USA 1 MS2
Michael E. Fossum USA 2 MS3
Akihiko Hoshide JPN 1 MS4
2008-05-31 Země 2008-06-02 1998-067A Gregory E. Chamitoff USA 1 MS5
2008-06-11 1998-067A 2008-06-14 Země Garrett E. Reisman USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-05-31.88 G 51.63° 87.35 min 57 km 230 km Suborbitální dráha. T. Molczan1.
08-05-31.90 G 51.64° 89.96 min 231 km 314 km  
08-06-01.13 G 51.65° 90.88 min 311 km 324 km  
08-06-02.54 G 51.64° 91.13 min 324 km 336 km  
08-06-02.65 G 51.64° 91.33 min 336 km 344 km  
08-06-13.69 G 51.64° 91.42 min 337 km 351 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB BI-134/RMRM-102 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-128 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2051, 2048 a 2058 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty:

Mimo raketoplán se během jeho letu provádí následující experiment: Hlavním úkolem letu je doprava a instalace modulu Kibo PM [=Pressurized Module] a výměna jednoho člena dlouhodobé osádky ISS (1998-067A).

Předchozím letem raketoplánu je STS 123 (2008-009A), následujícím je STS 126 (2008-059A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 12 (2008-015A), následujícím je Progress-M 65 (2008-043A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-05-31 21:02:11.970 UT: Vzlet3.
V průběhu navádění na dráhu došlo k závadě na záložní ovládací elektronice vychylování levého motoru OMS [=Orbital Maneuvering System]; primární pracovala dobře. Kolem 21:05 UT: Byl pozorován utržený větší kus izolační pěny z nádrže ET.
21:40:32 UT: Manévr OMS-2 (t=164 s, Δv=76.0 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
21:52 UT: Zahájena kontrola systémů družicového stupně.
Kolem 22:30 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
23:32 UT: První část přípravy přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
23:32 UT: Instalace zařízení pro odstraňování dehzinfekčního jódu z pitné vody GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] do palubní kuchyně.
23:32 UT: Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Prověrka funkce manipulátoru SRMS.
23:58:00 UT: Korekční manévr NC1 (t=60 s, Δv=27.7 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
2008-06-01 00:17 UT: Vypojení počítačů skupiny B.
00:32 UT: Konfigurace úchopového mechanismu SEE [=SRMS End Effector] manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
01:32 UT: Odeslání snímků nádrže ET.
01:37 UT: Aktivace impaktních senzorů náběžné hrany.
01:42 UT: Odeslání snímků ET pořízených osádkou z kabiny.
03:02 UT: Zahájen odpočinek.
11:02 UT: Ukončen odpočinek.
13:42 UT: Sestavení a instalace veloergometru na obytné palubě.
14:07 UT: Druhá část přípravy přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
14:12 UT: Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
14:22:00 UT: Korekční manévr NC-2 (t=25.1 s, Δv=5.4 m/s) pravým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
15:06:52 UT: Korekční manévr (t=7 s, Δv=0.5 m/s) dvěma motory RCS [=Reaction Control System].
15:12 UT: Zapojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
15:27 UT: Zkoušky manipulátoru SRMS.
16:12 UT: Kontrola nákladového prostoru televizní kamerou na manipulátoru SRMS.
16:42 UT: Zahájena částečná kontrola panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany a přídě televizní kamerou na úchopovém zařízení EE [=End Effector] manipulátoru SRMS.
18:52 UT: Ukončena kontrola náběžné hrany a přídě.
20:12 UT: Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků pro výstupy k transportu na palubu stanice.
20:12 UT: Příprava a instalace kamery do průzoru ve stykovacím uzlu ODS [=Orbiter Docking System].
20:42 UT: Vysunutí příruby stykovacího uzlu ODS do pohotovostní polohy.
21:02 UT: Zahájena příprava nákladu na obytné palubě k přeložení na palubu ISS (1998-067A).
21:12 UT: Průzkum povrchu modulů motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
21:12 UT: Kontrola trysek.
21:52 UT: Příprava a prověrka přístrojů pro řízení setkávacího manévru se stanicí.
23:28:11 UT: Korekční manévr NC-3 (t=18 s, Δv=1.2 m/s) dvěma motory RCS [=Reaction Control System].
2008-06-02 02:32 UT: Zahájen odpočinek.
10:32 UT: Ukončen odpočinek.
11:52 UT: Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
12:12 UT: Začátek setkávaí sekvence.
12:53 UT: Korekční manévr NH.
13:39 UT: Korekční manévr NC-4.
15:17 UT: Manévr TI.
16:57 UT: Raketoplán vyrovanl rychlost se stanicí v bodu 180 pod ISS.
16:59 UT: Zahájen manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany raketoplánu.
17:08 UT: Ukončen manévr RPM.
18:03:03 UT /plán 17:54 UT/: Raketoplán se připojil ke komplexu ISS (1998-067A).
18:19 UT: Pevné spojení ukončeno
Kolem 18:20 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem.
18:37 UT: Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
18:42 UT: Konfigurace přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer] po připojení raketoplánu ke stanici.
18:47 UT: Příprava stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] ke vstupu osádky na palubu komplexu.
19:07 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Odběr vzorků vzduchu v prostorách raketoplánu k analýze přípravkem AK-1M [=adsorbcionnyj koncentrator modificirovannyj] <=АК-1М [=адсорбционный концентратор модифицированный]>.
Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků pro výstupy na palubu stanice.
Výměna individuální výbavy a výplně křesla IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] neboli USIL [=ukladka snarženija i individual'nyj ložement] <=УСИЛ [=укладка снаржения и индивидуальный ложемент]> v návratovém modulu transportní lodi Sojuz-TMA 12 (2008-015A) pro G. Reismana za novou výplň pro G. Chamitoffa.
Reisman se stal oficiálně členem osádky raketoplánu, Chamitoff členem osádky ISS (1998-067A).
Zahájeno přenášení nákladu z raketoplánu na palubu stanice.
Prověrka REBA [=Rechargeable EVA Battery Assembly].
Příprava přechodové komory Quest.
Studium postupů a časového harmonogramu výstupu STS 124/EVA-1.
2008-06-03 Garan a Fossum zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
Snížení tlaku v prostorách modulu Quest na 703 hPa.
02:32 UT: Zahájen odpočinek.
10:32 UT: Ukončen odpočinek.
12:02 UT: Přesunutí staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] do polohy k vyzvednutí prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
12:22 UT: Zahájeny přípravy k výstupu STS 124/EVA-1 v prostorách modulu Quest.
13:57 UT: Profouknutá skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] kyslíkem.
14:12 UT: Garan a Fussum zahájili dýchání kyslíku ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
15:02 UT: Zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře modulu Quest.
15:32 UT: Garan a Fossum přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektřiny oficiálně zahájili výstup STS 124/EVA-1 (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
23:01 UT: Připojení modulu Kibo PM [=Pressurized Module] k modulu Harmony.
23:10 UT: Garan a Fossum zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory ukončili výstup STS 124/EVA-1 (trvání 6 h 48 min, plán 6 h 30 min).
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu.
Zahájena první fáze zamykání zámků stykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] mezi moduly Harmony a Kibo-PM.
Zahájena druhá fáze zamykání zámků stykovacího uzlu CBM mezi moduly Harmony a Kibo-PM.
Vypojení kamery CBCS ve stykovacím uzlu CBM mezi moduly Harmony a Kibo-PM a její demontáž.
2008-06-04 Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi moduly Harmony a Kibo-PM.
02:32 UT: Zahájen odpočinek.
10:32 UT: Ukončen odpočinek.
Příprava modulu Quest k dalšímu výstupu.
Kontrola přístrojů OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Pokračovala překládka nákladu mezi raketoplem a komplexem.
20:52 UT: Otevření průlezů mezi moduly Harmony a Kibo PM [=Pressurized Module].
Vstup do modulu Kibo-PM.
Zahájeno oživování systémů laboratorního modulu Kibo PM [=Pressurized Module].
Studium postupů a časového harmonogramu výstupu STS 124/EVA-2.
2008-06-05 10:32 UT: Ukončen odpočinek.
11:12 UT: Obnovení normálního tlaku 1013 hPa v modulu Quest.
11:57 UT: Opětovné snížení tlaku v modulu Quest na 703 hPa.
Hoshide pokračoval v oživování systémů laboratoře Kibo PM [=Pressurized Module].
13:57 UT: Profouknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] kyslíkem.
14:12 UT: Garan a Fossum zahájili dýchání kyslíku ve skafandrech.
15:02 UT: Zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře modulu Quest.
15:32 UT: Garan a Fussum přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektřiny oficiálně zahájili výstup STS 124/EVA-2.
15:37 UT: Garan a Fussum vystupili z přechodové komory do volného prostoru.
16:07 UT: EVA-2: Instalace přední a zadní televizní kamery systému JTVE [=JEM Television Equipment] na modul Kibo PM [=Pressurized Module].
16:57 UT: Pokračovalo dovybavování vestibulu mezi moduly Harmony a Kibo PM [=Pressurized Module].
16:57 UT: Odstranění ochranných krytů a tepelné izolace z dílů japonského robotického manipulátoru.
17:57 UT: Příprava horního stykovacího uzlu ACBM [=(Active Common Berthing Mechanism] na modulu Kibo-PM k připojení logistického modulu Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
18:22 UT: Instalace krytů TR a KL.
19:02 UT: Příprava úložné plošiny ESP-3 [=External Stowage Platform] pro nádrž se stlačeným dusíkem NTA [=Nitrogen Tank Assembly].
20:32 UT: Vyzvednutí televizní kamery ETVCG [=External Television Camera Group] pro pozici CP9 [=Camera Point].
21:02 UT: Odpojení manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od modulu Kibo PM [=Pressurized Module].
21:12 UT: Instalace ovládacího panelu CPA [=Control Panel Assembly] po horní stykovací uzel modulu Harmony pro chystané odpojení Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
21:32 UT: Úklid pracoviště a návrat do přechodové komory.
22:02 UT: Garan a Fossum ukončili výstup STS 124/EVA-2.
21:42 UT: Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] se přepojil na přípojný bod PDGF-3.
22:07 UT: Konfigurce počítače SSC [=Station Support Computer].
22:12 UT: Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu.
2008-06-06 02:32 UT: Zahájen odpočinek.
10:32 UT: Ukončen odpočinek.
13:32 UT: Cílená inspekce tepelné ochrany raketoplánu (v případě potřeby).
13:42 UT: Příprava vestibulu mezi moduly Harmony a Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] před odpojením.
Během dne pokračovalo překládání nákladmu mezi raketoplánem a komlexem ISS (1998-067A).
16:12 UT: Vypuštění vzduchu z vestibulu mezi moduly Harmony a Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
17:37 UT: Tiková videokonference.
18:02 UT: Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] uchopil logistický modul Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
18:12 UT: Rozpojení szykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] mezi moduly Harmony a Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
18:57 UT: Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] vyzvednul modul Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
19:07 UT: Přesunutí modulu Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] k modulu Kibo PM [=Pressurized Module].
19:37 UT: Připojení modulu Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] na horní stykovací uzel ACBM [=(Active Common Berthing Mechanism] modulu Kibo PM [=Pressurized Module].
19:57 UT: Zahájena první fáze zamykání zámků stykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] mezi moduly Kibo PM [=Pressurized Module] a Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
20:17 UT: Zahájena druhá fáze zamykání zámků stykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] mezi moduly Kibo PM [=Pressurized Module] a Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
21:57 UT: Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi moduly Kibo PM [=Pressurized Module] a Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
22:57 UT: Dokončena aktivace základní paže japonského manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System].
23:27 UT: Zkoušky manipulátoru JRMS.
2008-06-07 02:02 UT: Zahájen odpočinek.
Pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Pokračovalo oživování manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System].
15:27 UT: První plné vyklopení manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System].
16:02 UT: Příprava přechodové komory modulu Quest.
17:32 UT: Tisková videokonference.
18:52 UT: Příprava nářadí pro výstup do volného prostoru.
18:52 UT: Zahájeno dovybavování vestibulu mezi moduly Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] a Kibo PM [=Pressurized Module].
21:27 UT: Studium postupů a časového harmonogramu výstupu STS 124/EVA-3.
23:02 UT: Tisková videokonfernec pro aorganizaci JAXA.
23:57 UT: Příprava modulu Quest k dýchání kyslíku.
2008-06-08 00:42 UT: Snížení tlaku v modulu Quest na 703 hPa.
01:32 UT: Zahájen odpočinek.
09:32 UT: Ukončen odpočinek.
10:12 UT: Obnovení normálního tlaku 1013 hPa v modulu Quest.
10:57 UT: Opětovné snížení tlkau v modulu Quest na 703 hPa.
11:22 UT: Přípravy modulu Quest k výstupu.
13:55 UT /plán 14:32 UT/ Garan a Fussum přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektřiny oficiálně zahájili výstup STS 124/EVA-3.
Náhrada vyčerpané nádrže se stlačeným dusíkem NTA [=Nitrogen Tank Assembly] na příhradové konstrukci ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard one] za novou.
Odstranění tepelné izolace a aretačních pojistek z manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System].
Instalace nové externí televizní kamery ETVCG [=External Television Camera Group] na nosník CP9 [=Camera Point].
Instalace protimeteorických štítů na stykovací uzel ACBM [=(Active Common Berthing Mechanism].
20:28 UT /plán 20:52 UT/: Garan a Fossum ukončili výstup STS 124/EVA-3.
21:02 UT: Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu.
2008-06-09 01:02 UT: Zahájen odpočinek.
09:02 UT: Ukončen odpočinek.
11:02 UT: Výměna dílů skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
12:22 UT: Převedení manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System] do parkovací polohy.
12:32 UT: Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků k transportu na palubu raketoplánu.
13:07 UT: Přemístění skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků na palubu raketoplánu.
13:22 UT: Přenášení dalšího nákladu z komplexu ISS (1998-067A) na obytnou palubu raketoplánu.
13:27 UT: Testování brzd v kloubech manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System].
14:02 UT: Vypojení přenosných počítačů PCS [=Portable Computer System] a jejích přemístění.
14:37 UT: Zablokování úchopového mechanismu HRM [=Heart Rate Monitor] manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System].
16:42 UT: Pokračovaní dovybavování vestibulu mezi moduly Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] a Kibo PM [=Pressurized Module].
17:02 UT: Výměna dílů dobíječky akumulátorových baterií pro skafandry v modulu Quest.
19:22 UT: Pokračovaní dovybavování vestibulu mezi moduly Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] a Kibo PM [=Pressurized Module].
21:02 UT: Společná tisková konference osádek raketoplánu a stanice ISS (1998-067A).
21:42 UT: Společné fotografování obou osádek.
2008-06-10 00:02 UT: Zahájen odpočinek.
00:32 UT: Zahájen odpočinek.
08:32 UT: Ukončen odpočinek.
11:32 UT: Pokračovala překládka nákladu na obytnou palubu raketoplánu.
13:47 UT: Skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] uloženy v přechodové komoře raketoplánu.
14:07 UT: demontáž systému pro přečerpávání kyslíku z raketopélánu do nádrží stanice.
14:17 UT: Ukládání náředí a přípravků pro výstupy do volného postoru.
17:12 UT: Osobní volno.
19:57 UT: Slavnostní rozkoučení osádek.
20:07 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067).
20:32 UT: Kontrola přístrojů pro let raketoplánu ve formacii se stanicí.
20:32 UT: Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a raketoplánem.
2008-06-11 00:02 UT: Zahájen odpočinek.
08:02 UT: Ukončen odpočinek.
10:17 UT: Instalace televizní kamery do stykovacího uzlu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
10:27 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
10:47 UT: Zahájeny přípravy k odletu raketoplánu od stanice.
11:17 UT: Konfigurace přechodového tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] pro odpojení raketoplánu.
11:41:54 UT: Odpojení raketoplánu od stanice.
Separační manévr 1.
Separační manévr 2.
Rekonfigurace počítačů pro samostatný let raketoplánu.
Vypojení počítačů skupiny B.
Odeslání videozáznamu z odletu raketoplánu od stanice.
15:02 UT: Zahájen průzkum náběžné hrany pravé poloviny křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
16:47 UT: Zahájen průzkum přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
17:37 UT: Zahájen průzkum náběžné hrany levé poloviny křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
19:37 UT: Odeslání dat z průzkumu tepelné ochrany raketoplánu do střediska MCC-H k analýze.
23:32 UT: Zahájen odpočinek.
2008-06-12 07:32 UT: Ukončen odpočinek.
10:17 UT: Tisková konference.
Většinu dne měla osádka osobní volno.
18:12 UT: Uložení prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka v nákladovém prostoru.
19:17 UT: Vypojení manipulágtoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
23:02 UT: Zahájen odpočinek.
2008-06-13 07:02 UT: Ukončen odpočinek.
10:07 UT: Zahájen úklid vnitřních prostor raketoplánu.
10:37 UT: Kontrola systémů družicového stupně.
Kolem 11:35 UT: Osádka pozorovala kovově lesklý objekt o přibližných rozměrech 300×100 mm vzdalujícím se od raketoplánu vzadu za levou polovinou křídla. Pozdější analýza fotografií na Zemi zjistila, že se jednalo o kovovou vložku z aerodynamické brzdy, sloužící jako částečná tepelná ochrana během navádění na oběžnou dráhu. Pro návrat do atmosféry její vypadnutí neznamená žádnou hrozbu.
11:47 UT: Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
12:28 UT: Korekční manévr.
13:02 UT: Nácvik přistávacího manévru na simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer].
14:07 UT: Studium procedur a časového plánu přistávacího manévru.
Zaklopení antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
17:07 UT: Demontáž a uložení veloergometru.
17:37 UT: Tisková konference.
17:57 UT: Instalace speciálního lehátka pro Reismana.
18:27 UT: Kontrola lehkých skafandrů pro vzlet a přistání.
19:02 UT: Zaklopení antény pro pásmo Ku nákladového prostoru.
19:12 UT: Vypojení a uložení přenosných počítačů.
20:28 UT: Korekční manévr NC7.
22:32 UT: Zahájen odpočinek.
2008-06-14 06:32 UT: Ukončen odpočinek.
09:02 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
09:12 UT: Nastavení inerciálních plošin IMU.
09:57 UT: Zahájení příprav k přistání.
10:24 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému.
10:34 UT: Instalace křesel na obytné palubě raketoplánu.
10:35 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
10:45 UT: Konfigurace hydraulického systému.
10:50 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
10:55 UT: Demontáž dejodizátoru pitné vody GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly].
10:55 UT: Uložení přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
11:00 UT: Předběžná kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
11:10 UT: Prověrka tepelného výparníku FES [=Flash Evaporator System].
11:20 UT: Konfigurace nákladového prostoru před uzavřením dveří.
11:30 UT: Zahájeno uzavírání dveří PLBD [=Payload Bay Doors] nákladového prostoru.
11:43 UT: Ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
11:50 UT: Zahájena konfigurace palubních počítačů DPS [=Data Processing System] pro přistání.
12:10 UT: Ukončena konfigurace palubních počítačů pro přistání.
12:12 UT: Deaktivace sledovače hvězd navigačního systému.
12:15 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
12:25 UT: Aktualizace předběžných údajů PAD [=Preliminary Advisory Data] pro brzdicí manévr.
12:30 UT: Začátek závěrečných příprav k brzdicímu manévru.
12:30 UT: Studium procedur a časového harmonogramu přprav brzdicího manévru.
12:45 UT: Velitel a pilot si oblékají skafandry.
13:00 UT: Letoví specialisti si oblékají skafandry.
13:02 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
13:10 UT: Velitel a pilot se poutají do křesel.
13:11 UT: Deaktivace systému pro odstraňování oxidu uhličitého.
13:24 UT: Závěrečná aktualizace údajů pro brzdicí manévr.
13:27 UT: Zkoušky vychylování motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
13:29 UT: Příprava hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit] ke spuštění.
13:35 UT: Deaktivace palubní kuchyně.
13:37 UT: Deaktivace palubního záchodu WCS [=Waste Collection System].
13:40 UT: Příprava motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] ke spuštění.
13:46 UT: Uzavření od větrávacích ventilů nákladového prostoru.
13:48 UT: Středisko MCC-H vydalo souhlas s přistáním.
13:50 UT: Zahájen manévr do orientace pro brzdicí manévr.
13:54 UT: Letoví specialisti se poutají do křesel.
14:06 UT: Spuštění jednoho čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
14:10:10 UT: Brzdicí manévr (t=155 s, Δv=88.1 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] nad Indickým oceánem (souřadnice 4.05° j.š., 97.18° v.d.) pro přistání na Kennedy Space Center, FL.
14:43:37 UT: Vstup do atmosféry relativní rychlostí 7.59 km/s ve výši 122 km nad Tichým oceánem (souřadnice 31.78° j.š., 123.67° z.d.) ve vzdálenosti 8125 km od místa přistání.
14:47 UT: Zahájeno řízení letu aerodynamickými prvky (kormidlo a elevony).
14:49 UT: Vypojeny motory RCS.
15:04 UT: Navigační systém začal využívat signál družic GPS [=Global Positioning System].
15:04 UT: Navigační systém začal využívat systém TACAN.
15:08 UT: Infračervené kamery na KSC zachytily družicový stupeň nad střední Floridou.
15:15:19 UT /plán 15:15:18 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu Kennedy Space Center, FL.
15:15:30 UT: Dosedlo kolo příďového podvozku.
15:16:19 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

  1. STS 124: estimated MECO elements / T. Molczan (ssl3molcz@rogers.com). - SeeSat-L. - 2008-05-28. - [Cit. 2008-06-01].     (http://www.satobs.org/seesat/May-2008/0180.html).
  2. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:43:32 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek