2008-060A - Progress M-01M

Název objektuProgress M-01M <=Прогресс М-01М>
ISS-31P [=International Space Station thirty first Progress]
SSC33443
Start2008-11-26 12:38:38 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2009-02-08 08:19:27 UT, jižní Tichý oceán, 54.22° j.š., 140.87° z..d.
Životnost73.8200 dne, tj. 0.2021 roku
Provozovatel Rusko, RAKA
Rusko, Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7270 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-11-26.52 G 51.62° 88.58 min 177 km 232 km  
08-11-26.61 G 51.61° 88.72 min 190 km 233 km  
08-11-26.84 G 51.61° 88.89 min 188 km 252 km  
08-11-27.64 G 51.75° 89.74 min 243 km 281 km  
08-11-27.83 G 51.67° 89.78 min 251 km 276 km  
08-11-29.56 G 51.65° 89.87 min 263 km 273 km  
08-11-30.46 G 51.64° 89.97 min 227 km 320 km  
08-11-30.50 G 51.64° 91.62 min 350 km 359 km  
09-01-15.71 G 51.64° 91.70 min 352 km 363 km  
09-02-06.62 G 51.64° 90.69 min 259 km 357 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je OAO RKK [=Otkrytoje akcionernoje obščestvo Raketno-kosmičeskaja korporacija] Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК [=Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация] Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 401) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a digitální telekomunikační systémy včetně řídicího počítače CVM-101 [=cifrovaja vyčislitel'naja mašina] <=ЦВМ-101 [=цифровая вычислительная машина]> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2676 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

První start nové modifikace nákladní lodi. Předchozí nákladní lodí této řady jiné modifikace je Progress-M 65 (2008-043A), další jiné modifikace je Progress-M 66 (2009-006A); další stejné modifikace je Progress M-02M (2009-024A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je STS 126 (2008-059A), následujícím je Progress-M 66 (2009-006A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-11-26 12:38:38 UT: Vzlet2.
Po navedení na dráhy byly problémy s vyklopením antény 2ASF1-M-VKA <=2АСФ1-М-ВКА> č. 2 systému "Kurs" <="Курс">.
Později byla závada odstraněna vysláním opakovaného povelu ze střediska CUP-M.
2008-11-30 10:50 UT: Aktivace systému "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]>.
11:38 UT: Ukončení testů spojení systémů "Kurs" <="Курс"> na nákladní lodi a komplexu.
Kolem 12:01 UT: Vyrovnání rychlostí nákladní lodi a stanice.
Kolem 12:15 UT: Zahájení závěrečného přibližování ke stanici.
Kolem 12:22 UT: Ve vzdálenosti 20 až 30 m od stanice palubní počítač přerušil přibližovaní manévr a přepojil systém "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]> z primárního na záložní systém. Současně zastavil přibližování ke stanici a zahájil ústup do výchozího bodu. Proto řídicí středisko CUP-M vyzvalo osádku komplexu, aby stykovku ukončila ručně systémem TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]>.
12:28:10 UT /plán 12:25 UT ±3 min/: Nákladní loď se připojila k modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
2008-11-30 až
2009-02-06
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2009-02-06 04:08 UT: Středisko CUP-M vydalo povel k odpojení nákladní lodi od komplexu ISS.
04:10:44 UT: Odpojení nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A).
04:14:00 UT: První úhybný manévr.
04:20:10 UT: Druhý úhybný manévr.
07:17:50 UT: První část brzdicího manévru (t=45 s, Δv=22.877 m/s) motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> v dosahu ruských pozemních sledovacích stanic pro potřeby experimentu "Plazma-Progress" <="Плазма-Прогресс">.
08:49:00 UT: Druhá část brzdicího manévru (t=35 s, Δv=2.906 m/s) motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> pro potřeby experimentu "Plazma-Progress" <="Плазма-Прогресс">.
2009-02-06 až
2009-02-08
Autonomní let nákladní lodi.
Sledování vlivu chodu motorů na okolní plazmu v kosmickém prostoru v rámci experimentu "Plazma-Progress" <="Плазма-Прогресс">.
Zkoušky nového digitálního řídicího systému nákladní lodi.
2009-02-08 07:32:00 UT: Brzdicí manévr (t=128 s, Δv=66.04 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> nákladní lodi.
08:19:27 UT: Střední doba pádu neshořelých zbytků nákladní lodi do jižního Tichého oceánu2 (střed oblasti 46.30° j.š., 140.90° z.d.).

Literatura

  1. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  2. "Progress M-01M" zaveršil poljot. - Moskva : FKA. - 2009-02-08. - [Cit. 2009-02-08].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=5381).

------
Datum poslední úpravy: 2009-05-09 19:57:04 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek