2002-047 sine - CETA Cart 1

Název objektu CETA Cart 1 [=Crew and Equipment Translation Aid]
SSC(27537)
Start2002-10-07 19:45:51.074 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnost241.6 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-10-10.81 G 51.64° 92.23 min 372 km 395 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Mobilní ručně poháněný transportér stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v Huntington Beach, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Plochý vozík o rozměrech 2.515×2.362×0.889 m určený pro přepravu astronautů, nářadí a drobného nákladu (výměnné díly ORU [=Orbital Replacement Unit]) po hlavním nosníku stanice. Na vozíku jsou umístěny zejména:

Vozík CETA může být přesunut na druhou stranu mobilního transportéru MT. V době nepoužívání je spřáhlem připojen k mobilnímu transportéru MT nebo ke druhému vozíku CETA Cart 2.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2002-10-10 Připojen společně s ITS-S1 k příhradové konstrukci ITS-S0.
2002-10-10 a dále Součást stanice ISS (1998-067A).

Literatura

  1. Home Page. - Houston, TX : NASA-JSC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/imdex.html).
  2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
  3. Press Kit - STS-112. - Washington, DC : NASA, 2002. - [Cit. 2002-10-07].     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-112/index.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-18 19:08:46 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek