2008-009A - STS 123

Název objektuSTS 123
Endeavour F-21
Shuttle Mission 122
ISS-1J/A
SSC32699
Start2008-03-11 06:28:13.948 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2008-03-27 00:39:08 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost15.7576 dne, tj. 0.0431 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2050730 kg
vzletová družicového stupně 122364 kg
přistávací 94158 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2008-03-11 Země 2008-03-27 Země Dominic L. P. Gorie USA 4 CDR
Gregory H. Johnson USA 1 PLT
Robert L. Behnken USA 1 MS1
Michael J. Foreman USA 1 MS2
Takao Doi JPN 2 MS3
Richard M. Linnehan USA 4 MS4
2008-03-11 Země 2008-03-13 1998-067A Garrett E. Reisman USA 1 MS5
2008-03-24 1998-067A 2008-03-27 Země Léopold Eyharts FRA 2 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-03-11.28 G 51.63° 87.29 min 56 km 225 km  
08-03-11.40 G 51.64° 89.16 min 177 km 288 km  
08-03-12.21 G 51.63° 89.28 min 191 km 287 km  
08-03-13.14 G 51.64° 91.35 min 340 km 342 km  
08-03-26.02 G 51.64° 91.41 min 342 km 346 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-133/RSRM-101 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-126 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2047, 2044 a 2054 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty (celková hmotnost přibližně 16 916 kg):

Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Hlavním úkolem letu je doprava a instalace modulu Kibo ELM [=Experiment Logistics Module], doprava a instalace úchopového mechanismu manipulátoru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] "Dextre" a výměna jednoho člena dlouhodobé osádky ISS (1998-067A).

Předchozím letem raketoplánu je STS 122 (2008-005A), dalším je STS 124 (2008-027A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je ATV-1 "Jules Verne" [=Automated Transfer Vehicle] (2008-008A), dalším je Sojuz-TMA 12 (2008-015A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-03-11 06:28:13.948 UT: Vzlet12.
06:29:37 UT: Byl pozorován úlomek, který však minul raketoplán.
06:30:24 UT: Odhození motorů SRB.
V průběhu navádění na dráhu došlo k přepojení primárního okruhu A řídicí elektroniky primárního výparníku na okruh B.
Selhalo temperační topení dvou stabilizačních motorků RCS [=Reaction Control System].
06:36:48 UT: Vypojení motorů SSME.
06:37 UT: Odhození nádrže ET.
Vypojování hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit].
Uzavřeny poklopy nad přívody kapalného kyslíku a vodíku pro hlavní motory SSME z nádrže ET.
07:07:04 UT: Manévrem OMS-2 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] byl družicový stupeň naveden na výchozí dráhu.
Oživení a prověrky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
Korekční manévr NC1.
Příprava přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
Ukončení zkoušky manipulátoru RMS a jeho vypojení.
Vypojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
12:28 UT: Zahájen odpočinek12.
20:28 UT: Ukončen odpočinek13.
Korekční manévr NC2.
Dokončení přípravy přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
Vyzvednutí prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Behnken, Linnehan a Reisman vybalili a zkontrolovali svoje skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
2008-03-12 Kolem 00:50 UT: Zahájena kontrola panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany pravé poloviny křídla.
Kolem 02:50 UT: Zahájena kontrola panelů RCC přídě raketoplánu.
Příprava skafandrů EMU k transportu na palubu ISS (1998-067A).
Kolem 04:40 UT: Zahájena kontrola panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany levé poloviny křídla.
Kolem 06:20 UT: Ukončena kontrola náběžné hrany přístroji OBSS.
Příprava stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] k stykovacímu manévru se stanicí včetně montáže televizní kamery a vysunutí příruby do pohotovostní polohy.
Uložení tyče IBA s přístroji OBSS do lužka a její odpojení od manipulátoru SRMS.
11:58 UT: Zahájen odpočinek14.
19:59 UT: Ukončen odpočinek15.
Kolem 21:25 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
Kolem 22:10 UT: Manévr NH.
Kolem 23:10 UT: Manévr NC4. -
2008-03-13 Kolem 00:42 UT: Manévr Ti.
Kolem 02:30 UT: Manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany raketoplánu ze stanice ISS.
03:49:58 UT /plán 03:27 UT/: Raketoplán Endeavour se připojil k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem.
Vypojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
05:37 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Instalace pomocného větracího potrubí mezi raketoplánem a komplexem.
Odběr vzorků vzduchu v prostorách raketoplánu k analýze přípravkem AK-1M [=adsorbcionnyj koncentrator modificirovannyj] <=АК-1М [=адсорбционный концентратор модифицированный]>.
Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení.
Výměna individuální výbavy a výplně křesla IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] neboli USIL [=ukladka snarženija i individual'nyj ložement] <=УСИЛ [=укладка снаржения и индивидуальный ложемент]> v návratovém modulu transportní lodi Sojuz-TMA 11 (2007-045A) pro L. Eyhartse za novou výplň pro G. Reismana.
Eyharts se stal oficiálně členem osádky raketoplánu, Reisman členem osádky ISS (1998-067A).
Vyzvednutí nákladní plošiny SLP [=Spacelab Logistics Platform] s manipulátorem SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] "Dextre" z nákladového prostoru raketoplánu.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] z raketoplánu do modulu Quest.
Připojení plošiny SLP k mobilní základně MBS [=Mobile Base System].
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup.
Studium plánu práce a časového harmonogramu chystaného výstupu do volného prostoru.
Linnehan a Reisman zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
12:28 UT: Zahájen odpočinek16.
20:28 UT: Ukončen odpočinek17.
2008-03-13 až
2808-03-25
Raketoplán Endeavour (let STS 123, 2008-009A) součástí komplexu ISS (1998-067A).
2008-03-14 Naplnění a přenesení nádržky CWC [=Collapsible Water Container] s vodou z palivových baterií na palubu komplexu.
01:18 UT /plán 01:23 UT/: Linnehan a Reisman přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili první výstup do volného prostoru STS 123/EVA-1 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)18,19.
Příprava modulu Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] v nákladovém prostoru raketoplánu k jeho vyzvednutí manipulátorem20.
Přípravné práce k oživení manipulátoru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] "Dextre"21,22.
Zahájení montáže paží OTCM [=Orbital Replacement Unit / Tool Changeout Mechanism] manipulátoru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] "Dextre".
Vyzvednutí modulu Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] z nákladového prostoru raketoplánu23.
04:06 UT: Modul Kibo ELM [=Experiment Logistics Module] byl připojen k hornímu stykovacímu uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] modulu Harmony24.
08:19 UT: Linnehan a Reisman zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili první výstup do volného prostoru STS 123/EVA-1 (trvání 7 h 01 min, plánované 6 h 30 min).
12:28 UT: Zahájen odpočinek.
20:35 UT: Ukončen odpočinek25.
2008-03-15 Vyzvednutí prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
2008-03-15 01:23 UT: Otevřením průlezu mezi moduly Harmony a Kibo ELM-PS [=Experiment Logistics Module-Pressurized Section] zahájila osádka aktivaci japonského transportního modulu26.
2008-03-15 Pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup.
Studium plánu práce a časového harmonogramu chystaného výstupu do volného prostoru.
Linnehan a Foreman zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
2008-03-15 11:28 UT: Zahájen odpočinek.
2008-03-15 19:28 UT: Ukončen odpočinek.
23:49 UT /plán 00:23 dne 2008-03-16/: Linnehan a Foreman přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili druhý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-2 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)27,28.
2008-03-16 Montáž a oživení manipulátoru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] "Dextre"29,30.
06:57 UT: Linnehan a Foreman zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili druhý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-2 (trvání 7 h 08 min, plánované 7 h 05 min)31,32.
V průběhu dne byly přeneseny další nádržky CWC [=Collapsible Water Container] s vodou z palivových baterií na palubu komplexu.
11:28 UT: Zahájen odpočinek33.
19:28 UT: Ukončen odpočinek34.
V průběhu dne pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Tisková konference.
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
2008-03-17 Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup.
Studium plánu práce a časového harmonogramu chystaného výstupu do volného prostoru.
Linnehan a Behnken zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
10:28 UT: Zahájen odpočinek35.
18:31 UT: Ukončen odpočinek36.
22:51 UT /plán 23:23 UT/: Linnehan a Behnken přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili třetí výstup do volného prostoru STS 123/EVA-3 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)37,38.
Ukončení montáže a oživování manipulátoru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator]39.
Přenesení několika náhradních modulů ORU [=Orbital Replacement Unit] z nákladového prostoru raketoplánu a jejich dočasné uložení na povrchu stanice.
Instalace vzorků materiálů na povrch modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) (experiment MISSE-6 [=Materials ISS Experiment]) se nezdařila pro potíže s upevňovacími šrouby.
2008-03-18 05:44 UT: Linnehan a Behnken zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili třetí výstup do volného prostoru STS 123/EVA-3 (trvání 6 h 53 min, plánované 6 h 30 min)40,41.
10:28 UT: Zahájen odpočinek.
18:28 UT: Ukončen odpočinek42.
Přemístění manipulátoru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] "Dextre" z transportní plošiny SLP [=Spacelab Logistics Platform] na modul Destiny.
2008-03-19 Uchopení transportní plošiny SLP [=Spacelab Logistics Platform] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Odpojení plošiny SLP od příhradové konstrukce ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard one] a její přenesení do nákladového prostoru raketoplánu.
Upevnění transportní plošiny SLP [=Spacelab Logistics Platform] v nákladovém prostoru k dopravě na Zemi43.
Dvouhodinové osobní volno.
09:28 UT: Zahájen odpočinek.
17:41 UT: Ukončen odpočinek44.
Čtyřapůlhodinové osobní volno45.
Doi, Gorie a Whitson[ová] hovořili s japonským ministerským předsedou Yasudo Fukudou46.
2008-03-20 Tisková konference.
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup.
Studium plánu práce a časového harmonogramu chystaného výstupu do volného prostoru.
Behnken a Foreman zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
09:28 UT: Zahájen odpočinek.
17:28 UT: Ukončen odpočinek47.
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Výměna patron s hydroxidem lithným na zachycování oxidu uhličitého.
V průběhu dne pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
22:04 UT /Plán 22:28 UT/: Behnken a Foreman přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili čtvrtý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-4 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)48,49.
Výměna porouchaného dálkově ovládaného spínače proudu RPCM [=Remote Power Controller Module]50.
2008-03-21 Prověrka metod opravy tepelné ochrany raketoplánu přípravkem T-RAD [=Tile Repair Ablator Dispenser]51.
04:28 UT: Behnken a Foreman zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili čtvrtý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-4 (trvání 6 h 24 min, plánované 6 h 30 min)52,53.
09:28 UT: Zahájen odpočinek.
17:28 UT: Ukončen odpočinek55.
V průběhu dne pokračovala překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Kontrola tepelné ochrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] na prodlužovací tyči IBA [=Inspection Boom Assembly]56,57.
2008-03-22 Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup.
Studium plánu práce a časového harmonogramu chystaného výstupu do volného prostoru.
Behnken a Foreman zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
08:28 UT: Zahájen odpočinek.
16:28 UT: Ukončen odpočinek58.
20:34 UT /plán 21:23 UT/: Behnken a Foreman přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili pátý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-5 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067).
Přemístění prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru raketoplánu a její uložení a zajištění na příhradové konstrukci ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard one].
Instalace souboru vzorků MISSE-6 [=Materials ISS Experiment] na nosník na povrchu modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]).
2008-03-23 Kontrola poškozeného otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi moduly ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard four].
Instalace izolační krytky na transportní kýlový trn modulu Kibo ELM [=Experiment Logistics Module].
02:36 UT: Behnken a Foreman zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu ukončili pátý výstup do volného prostoru STS 123/EVA-5 (trvání 6 h 02 min, plánované 6 h 30 min).
04:28 UT: Zahájen odpočinek59.
16:28 UT: Ukončen odpočinek60.
19:28 UT: Osobní volno osádky raketoplánu.
2008-03-24 00:18 UT: Společný oběd.
01:18 UT: Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] k přenesení do raketoplánu.
01:18 UT: Prověrka zařízení pro let raketoplánu v blízkosti stanice.
03:18 UT: Společná tisková konference obou osádek.
03:58 UT: Společné fotografování.
05:43 UT: Aktivace experimentu RIGEX [=Rigidizable Inflatable Get-Away Special Experiment].
07:13 UT: Osádka ISS zahájila odpočinek61.
07:43 UT: Osádka raketoplánu zahájila odpočinek.
15:43 UT: Obě osádky ukončily odpočinek62.
21:13 UT: Rozloučení osádek63.
21:28 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
21:33 UT: Zapojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
21:58 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem.
22:39 UT: Zahájen manévr komplexu ISS do orientace pro odpojení raketoplánu.
22:43 UT: Zahájena instalace televizní kamery do průzoru v poklopu stykovacího modulu.
23:09 UT: Ukončen manévr komplexu ISS do orientace pro odpojení raketoplánu.
23:21 UT: Nastavení panelů fotovoltaických baterií amerického segmentu do orientace pro odlet raketoplánu. U panelu 2B na příhradové konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure Port six] se nezdařila aretace otočného závěsu BGA [=Beta Gimbal Assembly]. V důsledku toho byl odlet raketoplánu od stanice pozdržen. Konfigurace přechodového tunelu [=Pressurized Mating Adapter Two] pro odlet raketoplánu.
2008-03-25 Kolem 00:15 UT: Aretace otočného spoje BGA u panelu fotovoltaických baterií 2B na příhradové konstrukci ITS-P6 byla úspěšně ukončena.
00:18 UT: Vydán souhlas s odletem raketoplánu.
00:25:10 UT /plán 2008-03-24, 23:56 UT/: Odpojení raketoplánu od komplexu ISS64,65.
00:51 UT: Raketoplán zahájil oblet stanice ve vzdálenosti 120 m.
00:57 UT: Raketoplán nad stanicí ISS.
01:13 UT: Raketoplán za stanicí ISS.
01:23 UT: Raketoplán 190 m pod stanicí ISS.
01:35 UT: Úhybný manévr č. 1 raketoplánu.
02:03 UT: Úhybný manévr č. 2 raketoplánu.
Vypojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Uložení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků pro výstupy.
03:28 UT: Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
07:28 UT: Zahájen odpočinek66.
15:28 UT: Ukončen odpočinek67.
Kontrola systémů družicového stupně68.
Nácvik přistávacího manévru.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
2008-03-26 07:28 UT: Zahájen odpočinek69.
15:28 UT: Ukončen odpočinek70.
18:08 UT: Zaklopení antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
18:12 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému.
18:22 UT: Instalace křesel na obytné palubě raketoplánu.
18:23 UT: Zapojení počítačů skupiny B71.
18:33 UT: Konfigurace hydraulického systému.
18:38 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
18:43 UT: Demontáž dejodizátoru pitné vody GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly].
18:43 UT: Uložení přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
18:48 UT: Předběžná kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
18:58 UT: Prověrka tepelného výparníku FES [=Flash Evaporator System].
19:08 UT: Konfigurace nákladového prostoru před uzavřením dveří.
19:18 UT: Zahájeno uzavírání dveří PLBD [=Payload Bay Doors] nákladového prostoru.
19:31 UT: Ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
19:38 UT: Zahájena konfigurace palubních počítačů DPS [=Data Processing System] pro přistání.
19:58 UT: Ukončena konfigurace palubních počítačů pro přistání.
20:00 UT: Deaktivace sledovače hvězd navigačního systému.
20:03 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
20:13 UT: Aktualizace předběžných údajů PAD [=Preliminary Advisory Data] pro brzdicí manévr.
20:18 UT: Začátek závěrečných příprav k brzdicímu manévru.
20:18 UT: Studium procedur a časového harmonogramu příprav brzdicího manévru.
20:33 UT: Velitel a pilot si oblékají skafandry.
20:48 UT: Letoví specialisti si oblékají skafandry.
20:50 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
20:58 UT: Velitel a pilot se poutají do křesel.
20:59 UT: Deaktivace systému pro odstraňování oxidu uhličitého.
21:12 UT: Závěrečná aktualizace údajů pro brzdicí manévr.
21:15 UT: Zkoušky vychylování motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
21:17 UT: Příprava hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit] ke spuštění.
21:23 UT: Deaktivace palubní kuchyně.
21:25 UT: Deaktivace palubního záchodu WCS [=Waste Collection System].
21:30 UT: Přistání na oběhu 248 bylo odvoláno pro nízkou oblačnost72.
23:03 UT: Příprava motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] ke spuštění.
23:09 UT: Uzavření odvětrávacích ventilů nákladového prostoru.
23:24 UT: Středisko MCC-H vydalo souhlas s přistáním.
23:27 UT: Letoví specialisti se poutají do křesel.
23:28 UT: Zahájen manévr do orientace pro brzdicí manévr.
23:28 UT: Zahájeno spouštění jednoho čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
23:31 UT: Raketoplán v orientaci pro brzdicí manévr.
23:33:14 UT: Brzdicí manévr (t=165 s, Δv=90.4 m/s) 2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System] pro přistání na kosmodromu KSC na oběhu 249.
2008-03-27 00:07:23 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121.9 km nad bodem o souřadnicích 26.90° j.š., 130.12° z.d. rychlostí 7.59 km/s (vzdálenost od místa přistání 8136 km).
00:39:08 UT /plán 00:39:06 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF kosmodromu KSC na oběhu 249.
00:39:17 UT: Dosedlo kolo příďového podvozku.
00:40:41 UT: Raketoplán se zastavil73,74,75.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. NASA Assigns Crew for Japanese Lab and Canadian Robotics Mission / K. Trinidad, N. Cloutier-Lemasters. - Washington, DC : NASA. - (Release : 07-16). - 2007-01-29. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/jan/HQ_0716_STS123_Crew.html).
 3. Assignment of Astronauts for the Space Shuttle Mission (STS-123 1J/A) to Launch the Japanese Experiment Module "Kibo". - Tokyo : JAXA. - 2007-01-30. - [Cit. 2007-03-25].     (http://www.jaxa.jp/press/2007/01/20070130_sts-123_e.html).
 4. NASA updates Shuttle target launch dates / K. Trinidad, K. Herring. - Washington, DC : NASA. - 2007-04-15. - (Release ; 07-89). - [Cit. 2006-04-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/apr/HQ_07089_shuttle_manifest_prt.htm).
 5. NASA Updates International Space Station Crew Assignments / M. Curie, N. Cloutier-Lemasters. - Washington, DC : NASA. - 2008-01-11. - (Release ; 08-005). - [Cit. 2008-01-12].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jan/HQ_08005_ISS_Crew_Assignments.html).
 6. NASA Announces Space Shuttle Launch Targets / M. Curie, J. Hartsfield. - Washington, DC : NASA. - 2008-01-11. - (Media Advisory ; M08-06). - [Cit. 2008-02-01].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jan/HQ_M0806_Shuttle_Launch_Dates.html).
 7. NASA Gives 'Go' For Space Shuttle Launch On March 11. - Washington, DC : NASA. - 2008-02-29. - (Release ; 08-072). - [Cit. 2008-03-03].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/feb/HQ_08072_123_launchdate.html).
 8. Expansive plan drawn up for leaving OBSS on ISS after STS-123 / C. Gebhardt. - NSF. - 2008-03-02. - [Cit. 2008-03-03].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5370).
 9. Astronauts Eager for Marathon Station Construction Flight / T. Malik. - SPACE.Com. - 2008-03-03. - [Cit. 2008-03-05].     (http://www.space.com/missionlaunches/080303-sts123-misison-preview.html).
 10. STS-123 - All aboard: The station goes global. - Washington, DC : NASA, 2008. - [Cit. 2008-03-04].     (http://www.nasa.gov/pdf/216086main_STS-123_Press_Kit.pdf).
 11. STS-123: Booster concern cleared - Endeavour on track for launch / C. Bergin. - NSF. - 2008-03-04. - [Cit. 2008-03-05].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5371).
 12. STS-123 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-11. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-01.html).
 13. STS-123 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-11. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-02.html).
 14. STS-123 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-12. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-03.html).
 15. STS-123 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-12. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-04.html).
 16. STS-123 MCC Status Report #05. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-13. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-05.html).
 17. STS-123 MCC Status Report #06. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-13. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-06.html).
 18. First spacewalk of mission in underway tonight / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-13. - [Cit. 2008-03-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080313fd4/index3.html).
 19. First spacewalk of Endeavour mission begins tonight / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-13. - [Cit. 2008-03-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080313fd4/index.html).
 20. Japanese module prepped for move to station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-14. - [Cit. 2008-03-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080313fd4/index4.html).
 21. Canadian engineers focus on suspect cable / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-14. - [Cit. 2008-03-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080313fd4/index6.html).
 22. Station chief optimistic about Dextre software fix / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-13. - [Cit. 2008-03-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080313fd4/index2.html).
 23. Japanese module pulled from cargo bay / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-14. - [Cit. 2008-03-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080313fd4/index5.html).
 24. STS-123 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-14. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-07.html).
 25. STS-123 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-14. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-08.html).
 26. STS-123 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-15. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-09.html).
 27. Spacewalkers to continue Dextre assembly tonight / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-15. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080315fd6/index.html).
 28. Spacewalk begins to continue Dextre robot assembly / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-15. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080315fd6/index2.html).
 29. Tight bolts holding stowed Dextre arm slow crew / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-15. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080315fd6/index3.html).
 30. First Dextre arm connected / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-16. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080315fd6/index4.html).
 31. STS-123 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-15. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-10.html).
 32. Spacewalk No. 2 ends / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-16. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080315fd6/index5.html).
 33. STS-123 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-16. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-11.html).
 34. STS-123 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-16. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-12.html).
 35. STS-123 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-17. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-13.html).
 36. STS-123 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-17. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-14.html).
 37. Spacewalkers to finish putting together Dextre / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-17. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080317fd8/index.html).
 38. Spacewalk No. 3 begins / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-17. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080317fd8/index2.html).
 39. Dextre now assembled / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-17. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080317fd8/index3.html).
 40. Spacewalk No. 3 ends / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-18. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080317fd8/index5.html).
 41. STS-123 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-18. - [Cit. 2008-03-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-15.html).
 42. STS-123 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-18. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-16.html).
 43. STS-123 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-19. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-17.html).
 44. STS-123 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-19. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-18.html).
 45. Astronauts enjoy some mid-mission off-duty time / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-19. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080319fd10/index2.html).
 46. STS-123 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-19. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-19.html).
 47. STS-123 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-20. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-20.html).
 48. Tonight's spacewalk to test shuttle tile repair option / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-20. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080320fd11/index.html).
 49. Astronauts to Test Shuttle Heat Shield Fix in Spacewalk / T. Malik. - SPACE.Com. - 2008-01-20. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/080320-sts123-fourth-spacewalk-preview.html).
 50. Circuit breaker replaced; electrical connector stuck / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-20. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080320fd11/index2.html).
 51. Shuttle heat shield repair demonstration goes smoothly / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-20. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080320fd11/index3.html).
 52. Spacewalkers Test Fire Shuttle Repair Goo Gun / T. Malik. - SPACE.Com. - 2008-01-21. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/080321-sts123-fourth-spacewalk-wrap.html).
 53. STS-123 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-21. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-21.html).
 54. NASA managers 'thrilled' with heat shield repair test / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-21. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080320fd11/index5.html).
 55. STS-123 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-21. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-22.html).
 56. STS-123 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-21. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-23.html).
 57. Astronauts Scan Shuttle Heat Shield at Station / T. Malik. - SPACE.Com. - 2008-01-21. - [Cit. 2008-03-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/080321-sts123-lateinspection.html).
 58. STS-123 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-22. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-24.html).
 59. STS-123 MCC Status Report #25. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-22. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-25.html).
 60. STS-123 MCC Status Report #26. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-23. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-26.html).
 61. STS-123 MCC Status Report #27. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-23. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-27.html).
 62. STS-123 MCC Status Report #28. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-24. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-28.html).
 63. Shuttle crew bids station colleagues farewell / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-24. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080324fd15/index2.html).
 64. Endeavour to depart the space station later today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-24. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080324fd15/index.html).
 65. Shuttle Endeavour undocks from the space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-24. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080324fd15/index3.html).
 66. STS-123 MCC Status Report #29. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-24. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-29.html).
 67. STS-123 MCC Status Report #30. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-25. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-30.html).
 68. Good weather expected for Wednesday's shuttle landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-25. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080325fd16/index2.html).
 69. STS-123 MCC Status Report #31. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-25. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-31.html).
 70. STS-123 MCC Status Report #32. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-26. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-32.html).
 71. Astronauts begin re-entry preps for landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-26. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080326fd17/index.html).
 72. Weather delays shuttle landing by one orbit / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-26. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080326fd17/index2.html).
 73. STS-123 MCC Status Report #33. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-03-26. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts123/news/STS-123-33.html).
 74. NASA's Shuttle Crew Returns Home After Successful Mission / J. Yembrick, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2008-03-26. - (Release ; 08-090). - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/mar/HQ_08089_Endeavor_Lands.html).
 75. Shuttle Endeavour returns from space / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-03-26. - [Cit. 2008-04-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts123/080326fd17/index5.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-08-16 16:15:14 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek