2008-008A - ATV-1

Název objektuATV-1 [=Automated Transfer Vehicle]
Jules Verne
SSC32686
Start2008-03-09 04:03:04 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5 ES
Zánik2008-09-29 13:43 UT, jižní Tichý oceán
Životnost204.403 dne, tj. 0.5596 roku
Stav objektuřízeně zanikl v atmsféře Země
Provozovatel ESA
Francie, CNES
VýrobceNěmecko, EADS Astrium
Kategorienákladní loď
Hmotnost vzletová 19356 kg
počáteční na dráze 19012 kg
prázdná 9784 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-03-09.18 G 51.64° 88.49 min 143 km 256 km Plán.
08-03-09.22 G 51.64° 89.81 min 256 km 274 km Plán.
08-03-09.23 G 51.64° 89.78 min 254 km 273 km  
08-03-11.87 G 51.64° 90.18 min 275 km 291 km  
08-03-12.87 G 51.64° 90.61 min 299 km 310 km  
08-03-13.44 G 51.64° 90.73 min 302 km 319 km  
08-03-14.70 G 51.64° 90.46 min 295 km 299 km  
08-03-15.07 G 51.65° 90.61 min 295 km 314 km  
08-03-15.19 G 51.64° 90.71 min 307 km 312 km  
08-03-19.09 G 51.64° 91.16 min 327 km 336 km  
08-03-19.49 G 51.63° 91.30 min 335 km 341 km  
08-03-19.54 G 51.64° 91.35 min 339 km 342 km  
08-03-27.34 G 51.65° 91.54 min 346 km 354 km  
08-03-27.48 G 51.64° 91.57 min 349 km 354 km  
08-03-29.12 G 51.64° 90.96 min 318 km 325 km  
08-03-29.18 G 51.64° 91.01 min 322 km 326 km  
08-03-29.38 G 51.65° 91.10 min 325 km 332 km  
08-03-30.08 G 51.64° 91.56 min 350 km 353 km  
08-03-30.95 G 51.65° 90.99 min 318 km 328 km  
08-03-31.40 G 51.64° 91.18 min 331 km 334 km  
08-03-31.90 G 51.63° 91.23 min 328 km 342 km  
08-04-01.10 G 51.64° 91.18 min 326 km 339 km  
08-04-01.54 G 51.66° 91.54 min 338 km 362 km  
08-04-02.93 G 51.64° 90.99 min 322 km 325 km  
08-04-03.32 G 51.66° 91.17 min 330 km 334 km  
08-04-04.46 G 51.64° 91.31 min 338 km 340 km  
08-04-25.55 G 51.64° 91.39 min 338 km 348 km  
08-05-24.47 G 51.64° 91.34 min 337 km 344 km  
08-06-19.58 G 51.64° 91.45 min 340 km 352 km  
08-07-24.54 G 51.64° 91.56 min 345 km 358 km  
08-08-14.51 G 51.64° 91.66 min 351 km 362 km  
08-08-29.85 G 51.64° 91.61 min 349 km 358 km  
08-09-06.21 G 51.64° 91.46 min 344 km 349 km  
08-09-12.05 G 51.64° 91.40 min 339 km 348 km  
08-09-18.07 G 51.64° 90.75 min 301 km 322 km  
08-09-24.87 G 51.62° 90.79 min 304 km 322 km  
08-09-28.03 G 51.64° 91.00 min 315 km 332 km  
08-09-28.79 G 51.61° 91.11 min 320 km 338 km  
08-09-28.97 G 51.62° 91.14 min 324 km 337 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Hlavním dodavatelem je koncern EADS Astrium (Headquarers), Paris (Francie), jeho subdodavateli jsou zejména Thales Alenia Space Italy SpA, Roma /=Řím/ (Itálie), Contraves Space AG, Zürich (Šýcarsko) a Dutch Space B.V., Leiden (Nizozemsko). Kompletace probíhala v závodech EADS Astrium (dříve DASA, později EADS Space Transportation ), Bremen (Německo). Operativním provozovatelem je Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paris (Francie) pro organizaci European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Kosmická loď o celkové maximální délce 10.773 m (bez přechodového úseku 9.794 m resp. 10.269 m s vysunutou tyčí stykovacího uzlu) a maximálním průměru 4.428 m (bez tepelné ochranné obšívky MLI [=Multiple Layer Insulation], včetně ní přibližně 4.48 m) má celkovou užitečnou nosnost 7667 kg (odpad při odletu 6300 kg). Tvoří ji tři základní části:

Válcový integrovaný nákladní modul ICC o celkové délce trupu 4.916 m (včetně zasunuté vodicí tyče a do služebního modulu přečnívajících nádrží s nákladem 5.923 m) tvoří dva úseky: Modul EPM je na předním konci ukončen nízkým komolým kuželem přechazejícím do kuželovitého přestupního tunelu na ISS zakončeného ruským stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu, kyslíku nebo dusíku pro klimatizační systémy stanice, vody a elektrické konektory. Na širší kónické části přední stěny jsou rozmístěny: V nitru modulu EPM na nacházejí: Celkový vnitřní klimatizovaný prostor má objem 46.5 m3. Pro uložení nákladu je k dispozici 23 m3, z toho 16 m3 ve stojanech se zásuvkami.

Ve vnějším nehermetizovaném úseku EEB se nacházejí:

Nehermetizovaný služební modul SSA o délce trupu 3.805 m (včetně trysek hlavních motorů 4.356 m) a maximálním průměru 4.480 m (průměr válcové části 4.104 m) tvoří dva úseky: Úsek řídicí elektroniky EAB tvaru komolého kuželu o výšce 1.360 m, maximálním průměru 4.480 m a minimálním průměru 4.104 m nese většinu elektronického vybavení nákladní lodi, zejména: Na povrchu úseku EAB jsou umístěny antény komunikačního systému a radiátory termoregulačního systému.

Pohonný úsek EPB válcového tvaru o průměru 4.104 m a výšce 1.970 m (včetně vyčnívajících trysek hlavních motorů 3.017 m) zakončený krytem tvaru nízkého komolého kužele o výšce 0.475 m nese:

Z boku jsou k modulu EPB připojeny 4 panely čtyřdílných rozkládacích a natáčitelných fotovoltaických baterií o rozpětí 22.28 m.

Celý povrch lodi je zvnějšku chráněn systémem MDPS [=Micrometeoroids and Debris Protection System] proti nárazům cizích těles, tvořeným hliníkovým plechem a několika vrstvami vectranové a kaptonové textilie.

Válcový přechodový modul SDM o délce 2.000 m, průměru 4.104 m a přibližné hmotnosti 345 kg slouží k připojení lodi k nosné raketě a po navedení na oběžnou dráhu zůstává s raketou spojen.

Řízení lodi zajišťuje středisko ATV-CC [=Automated Transfer Vehicle Control Center], Toulouse (Francie) v koordinaci s řídicími středisky stanice ISS a to MCC-H, Houston, TX (USA) a CUP-M, Koroljov, Moskevská obl. (Rusko).

Předpokládaná aktivní životnost na dráze je minimálně 6 měsíců.

Nákladní loď nese následující náklad o celkové hmotnosti přibližně 6018 kg pro potřeby provozu stanice ISS (1998-067A):

Kromě toho jsou na palubě jako upomínkové předměty: První nákladní loď této řady, následující je ATV-2 "Johannes Kepler" (2011-007A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je let STS 122 (2008-005A), dalším je let STS 123 (2008-009A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-03-09 04:03:04 UT: Zážeh motoru 1. stupně.
04:03:11 UT: Vzlet24,25,26,27.
04:20:18 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
05:05:14 UT: Restart motoru 2. stupně.
05.05.44 UT: Navedení na výchozí dráhu.
05:09 UT: Oddělení ATV-1 od 2. stupně nosné rakety.
Řídicí střdisko oznámilo závadu na záložním kompletu řídicí elektroniky PDE [=Propulsion Drive Electronics] pohonného úseku.
ATV navázal spojení s řídicím střediskem přes družice TDRS [=Tracking and Data Relay Satellite].
05:35 UT: Vyklopení panelů fotovoltaických baterií.
V průběhu úvodního testování byla zjištěna závada na jedné větvi elektroniky ovládání manévrovacích motorů. Proto byly korenční manévry dočasně pozastaveny.
2008-03-10 Pracovníkům řídicího střediska se podařilo závadu na elektronice ovládání manévrovacích motorů odstranit.
2008-03-11 14:54 UT: První fázovací manévr.
16:06 UT: Druhý fázovací manévr.
2008-03-14 07:57 UT: Nácvik nouzového úhybného manévru CAM [=Collision Avoidance Maneuver] v průběhu setkávacího manévru s ISS28.
2008-03-19 Kolem 23:00 UT: Korekčním manévrem zahájen přechod na vyčkávací dráhu před setkáním.
Kolem 00:00 UT: Korekční manévr.
10:51 UT: Korekční manévr.
11:06 UT: Korekční manévr.
11:51 UT: Korekční manévr.
Kolem 12:00 UT: Postupnými manévry nákladní loď vyrovnala rychlost s komplexem a přešla na vyčkávací koorbitální dráhu v bodě 2000 km před ISS29.
2008-03-27 Ukončeno vyčkávání a zahájeny přibližovací manévry do výchozího bodu S-1/2 pro setkání s ISS.
05:59:37 UT: Korekce dráhy TA1 (Δv=1.50 m/s).
06:44:45 UT: Korekce dráhy TA2 (Δv=3.24 m/s).
07:28:25 UT: Korekce dráhy TA3 (Δv=1.55 m/s).
2008-03-28 22:48:53 UT: Korekce dráhy TB1 (Δv=5.976 m/s).
23:38:13 UT: Korekce dráhy TB2 (Δv=6.947 m/s).
2008-03-29 00:30:32 UT: Korekce dráhy TB1 (Δv=3.057 m/s).
Kontrola stykovacího zařízení RDS [=Russian Docking System].
06:36:30 UT: Korekce dráhy TV1 (Δv=2.74 m/s).
Systém detekce chyb FDIR zablokoval řídicí elektroniku FDE-1 pohonného systému pro její přehřátí. Pokus řídicího střediska ATV-CC obnovit práci FDE-1 se nezdařil.
09:13:36 UT: Korekce dráhy TV2 (Δv=2.34 m/s) byla uskutečněna jen se třemi bloky elektronicky FDE-2, FDE-3 a FDE-4.
Podařilo se obnovit činnosdt bloku elektroniky FDE-1.
10:10:08 UT: Korekce dráhy TV3 (Δv=1.53 m/s).
12:39:20 UT: Korekce dráhy IF1 (Δv=0.58 m/s).
13:25:23 UT: Korekce dráhy IF2 (Δv=0.12 m/s).
14:10:31 UT: Nákladní loď zahájila přibližování ke stanici z bodu S-1/2 (35 km za a 5 km pod ISS) korekcí IF3 (Δv=0.55 m/s)30.
15:05 UT: Zastavení a vyčkávání v bodě S1 (15.5 km za a 5 km pod ISS).
15:10:15 UT: Korekce dráhy HM1 (Δv=1.53 m/s).
15:25:44 UT: Zahájeno aktivní navádění nákladní lodi ke komplexu ISS (1998-067A) pomocí diferenciálního GPS [=Global Positioning System] korekcí dráhy HM2 (Δv=0.17 m/s).
15:41:14 UT: Korekce dráhy HM3 (Δv=0.27 m/s).
15:46:44 UT: Korekce dráhy HM4 (Δv=2.05 m/s).
15:56:45 UT: Zahájen let ve formaci s komplexem v bodě S2 (3.5 km za a 0.1 km nad ISS).
Aktivace pozičních světel ATV.
Aktivován navigační systém "Kurs" <="Курс">.
Osádka ISS vyzkoušela předání povelů "Zastav" (HOLD) a "Vzdal se" (RETREAT) (bez skutečného provedení na ATV).
17:30:11 UT: Středisko ATV-CC vydalo povel pro manévr nouzového vzdálení CAM [=Collision Avoidance Maneuver] (Δv=4.03 m/s) (ESCAPE).
První nácvik setkání se stanicí ISS byl ukončen návratem nákladní lodi do bodu S-1/2.
Nákladní loď se po nižší dráze vzdalovala rychlostí asi 60 km/oběh až do bodu přibližně 120 km před a 6.5 km pod ISS.
2008-03-30 00:22:06 UT: Motorickým manévrem TA1 (Δv=1.70 m/s) bylo vzdalování od ISS zastaveno a nákladní loď se začala opět přibližovat do bodu S-1/2 v rámci příprav na druhý nácvik setkání se stanicí.
01:08:06 UT: Korekce dráhy TA2 (Δv=7.32 m/s).
01:53:54 UT: Korekce dráhy TA3 (Δv=1.23 m/s).
20:34:28 UT: Korekce dráhy TB1 (Δv=5.18 m/s).
21:18:27 UT: Korekce dráhy TB2 (Δv=8.16 m/s).
22:08:59 UT: Korekce dráhy TB3 (Δv=2.50 m/s).
2008-03-31 04:44:13 UT: Korekce dráhy TV1 (Δv=2.65 m/s).
05:33:27 UT: Korekce dráhy TV2 (Δv=2.67 m/s).
10:47:09 UT: Korekce dráhy IF1 (Δv=0.33 m/s).
11:32:59 UT: Korekce dráhy IF2 (Δv=0.02 m/s).
12:17:07 UT: Korekce dráhy IF3 (Δv=1.49 m/s).
12:26 UT: Zahájen druhý nácvik setkání se stanicí ISS z bodu S-1/2.
13:11:44 UT: Korekce dráhy HM1 (Δv=1.56 m/s).
13:27:13 UT: Korekce dráhy HM2 (Δv=0.33 m/s).
13:42:43 UT: Korekce dráhy HM3 (Δv=0.34 m/s).
13:48:13 UT: Korekce dráhy HM4 (Δv=2.20 m/s).
Kolem 13:57 UT: Zahájen let ve formaci v bodě S2 ve vzdálenosti 3.5 km od komplexu ISS (1998-067A).
Aktivace pozičních světel ATV.
Aktivován navigační systém "Kurs" <="Курс">.
14:30:14 UT: Korekce dráhy CM1 (Δv=1.46 m/s).
14:43:14 UT: Korekce dráhy CM2 (Δv=0.41 m/s).
14:56:14 UT: Korekce dráhy CM3 (Δv=0.34 m/s).
15:03:34 UT: Korekce dráhy CM4 (Δv=1.48 m/s).
Kolem 15:10 UT: Vyrovnány rychlosti v bodě S3 (249 m).
Přechod na řízení systémy VDM [=Videometer] a TGM [=Telegoniometer].
15:52:21 UT: Středisko ATV-CC zahájilo nácvik manévrů "Vzdal se" (RETREAT), "Zastav" (HOLD) a "Obnov přibližování" (RESUME).
15:58:18 UT: Středisko ATV-CC ukončilo nácvik manévrů "Vzdal se" (RETREAT), "Zastav" (HOLD) a "Obnov přibližování" (RESUME).
Kolem 16:13 UT: Vyrovnány rychlosti v bodě S4 (19 m).
Kolem 16:37:25 UT: Vyrovnány rychlosti v bodě S41 (11 m).
16:42:02 UT: Vydán povel "Vzdal se" (RETREAT) do bodu S4.
Kolem 16:45 UT: Zastaveno vzdalování v bodě S4.
16:52:21 UT: Manuálním povelem vydaným osádkou se uskutečnil manévr nouzového vzdálení CAM - [=Collision Avoidance Maneuver] (ESCAPE) (Δv=4.00 m/s).
Kolem 17:00 UT: Ukončen druhý nácvik setkání nákladní lodi s komplexem ISS (1998-067A).
Kolem 23:00 UT: Nákladní loď ATV-1 se nacházela 275 km před a 7 km pod komplexem ISS a vzdalovala se rychlostí 68 km/oběh.
2008-04-01 03:09:56 UT: Byla vysunuta vodicí tyč aktivního stykovacího zařízení nákladní lodi do pohotovostní polohy.
10:21:37 UT: Korekčním manévrem bylo zastaveno vzdalování od stanice a loď se začala přibližovat do výchozího bodu pro setkání a spojení s komplexem ISS (1998-067A).
2008-04-03 02:47:27 UT: Korekce dráhy TV1 (Δv=2.56 m/s).
03:32:36 UT: Korekce dráhy TV2 (Δv=2.64 m/s).
08:52:57 UT: Korekce dráhy IF1 (Δv=0.39 m/s).
09:38:49 UT: Korekce dráhy IF2 (Δv=0.03 m/s).
10:22:57 UT: Korekce dráhy IF3 (Δv=1.54 m/s).
11:18:25 UT: Korekce dráhy HM1 (Δv=1.61 m/s).
11:33:54 UT: Korekce dráhy HM2 (Δv=0.32 m/s).
11:49:24 UT: Korekce dráhy HM3 (Δv=0.41 m/s).
11:54:54 UT: Korekce dráhy HM4 (Δv=2.135 m/s).
12:36:05 UT: Korekce dráhy CM1 (Δv=1.46 m/s).
12:49:05 UT: Korekce dráhy CM2 (Δv=0.36 m/s).
13:02:05 UT: Korekce dráhy CM3 (Δv=0.32 m/s).
13:09:25 UT: Korekce dráhy CM4.
14:45:21 UT /plán 14:39 UT/: První kontakt stykovacích mechanismů nákladní lodi a modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A).
14:45:22 UT: Zachycení zámků vodicí tyče ve vodicím kuželu.
Přitažení přírub stykovacího uzlu.
14:52:41 UT: Ukončeno uzamykání zámků stykovacího uzlu ze strany nákladní lodě.
14:56 UT: Potvrzeno uzamčení zámků stykovacího uzlu ze strany modulu Zvezda31.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi nákladní lodí a komplexem ISS.
2008-04-03 až
2008-09-05
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2008-09-05 21:29:12 UT: Vydání povelu k odpojení nákladní lodi od komplexu.
21:31:12 UT: Fyzické odpojení nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A)32,33,34,35,36 (impuls pružinami Δv=0.08 m/s).
21:32 UT: Úhybný manévr (t=316 s, Δv=4.00 m/s) malými manévrovacími motory nákladní lodi.
2008-09-05 až
2008-09-29
Autonomní let k vyzkoušení palubních systémů.
2008-09-15 Dva korekční manévry pro snížení oběžné dráhy mákladní lodi.
2008-09-29 10:00:27 UT: První brzdicí manévr (t=6 min, Δv=29.80 m/s) hlavními motory nákladní lodi pro navedení do atmosféry.
12:58:18 UT: Druhý brzdicí manévr (t=860 s, Δv=70.28 m/s) hlavními motory nákladní lodi pro navedení do atmosféry.
15:31:33 UT: Vstup do atmosféry (h=120 km).
Řízený zánik automatické nákladní lodi v atmosféře Země nad jižním Pacifikem.
Kolem 13:43 UT: Dopad neshořelých zbytků do jižního Pacifiku37.

Literatura

 1. Home Page. - Paris : EADS Astrium, 2007. - [Cit. 2008-03-06].     (http://www.astrium.eads.net/).
 2. Home Page. - Roma : Thales Alenia Space, 2011. - [Cit. 2011-08-26].     (http://www.thalesgroup.com/Markets/Space/Home/).
 3. Home Page. - Zürich : Contraves, 2006. - [Cit. 2008-03-07].     (http://contravesspace.com/).
 4. Home Page. - Leiden : Dutch Space, 2007. - [Cit. 2008-03-07].     (http://www.dutchspace.nl/).
 5. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 6. The Automated Transfer Vehicle. - Paris : ESA. - 2005-02-23. - [Cit. 2004-09-27].     (http://www.esa.int/export/esaHS/ESAE021VMOC_iss_0.html).
 7. "Jules Verne" Automated Transfer Vehicle (ATV). - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2008-03-07].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/ATV/infokit/english/JulesVerneATV_Info_Kit.pdf).
 8. Automated Transfer Vehicle (ATV). - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2004-09-27].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/ATV/FS003_12_ATV_updated_launch_2008.pdf).
 9. ATV Jules Verne : Press Kit. - EADS Astrium, 2008. - [Odk. 2008-03-07].     (http://www.astrium.eads.net/static/atv-information-en.pdf).
 10. ATV Jules Verne : Dossier de vol. - EADS Astrium, 2008. - [Odk. 2008-03-07].     (http://www.astrium.eads.net/static/atv-information-fr.pdf).
 11. Leveraging Existing Space Assets for Delivery of Cargo to he International Space Station / M. A. Foster, R. J. Sirko. - Huntington Beach, CA : Boeing, 2007. - [Cit. 2008-03-05].     (http://www.ulalaunch.com/docs/publications/Delta/Leveraging_Existing_Space_Assets_for_Cargo_Delivery_to_ISS.pdf).
 12. Europe's new spaceship ready for ISS missions. - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2008-03-07].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/ATV/newspaper/ESA_ATV_newspaper_ENG.pdf).
 13. Jules Verne Automated Transfer Vehicle / Robert Lainé. - Paris : ESA. - 2005-05-20. - [Cit. 2008-03-07].     (http://www.energy.kth.se/courses/4A1346/6thLecture/ATV%20KTH%20may%202005.pdf).
 14. The Automated Transfer Vehicle. - Paris : ESA. - 2005-02-23. - [Cit. 2004-09-27].     (http://www.esa.int/export/esaHS/ESAE021VMOC_iss_0.html).
 15. Automated Transfer Vehicle 2008. - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2008-03-05].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/ATV/FS003_12_ATV_updated_launch_2008.pdf).
 16. Leveraging Existing Space Assets for Delivery of Cargo to he International Space Station / M. A. Foster, R. J. Sirko. - Huntington Beach, CA : Boeing, 2007. - [Cit. 2008-03-05].     (http://www.ulalaunch.com/docs/publications/Delta/Leveraging_Existing_Space_Assets_for_Cargo_Delivery_to_ISS.pdf).
 17. Successful late access loading test for Jules Verne. - Paris : ESA. - 2005-02-23. - [Cit. 2005-02-24].     (http://www.esa.int/export/esaCP/SEM3QNYEM4E_index_0.html).
 18. One year left to Jules Verne launch / Yu. Zaitsev. Moskva : RIAN. - 2005-04-07. - [Cit. 2005-04-07].     (http://en.rian.ru/rian/index.cfm?msg_id=5493072).
 19. Assessment of ESA's ATV mission readiness results in a new launch window. - Paris : ESA. - 2007-06-14. - [Cit. 2007-06-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM8MIXXV2F_index_0.html).
 20. The ATV takes one major step closer to its Ariane 5 launch from the Spaceport in French Guiana. - Kourou : Arianespace. - 2008-02-14. - [Cit. 2008-02-22].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_466.html).
 21. Ariane 5 is fitted with its 19-metric-ton ATV payload. - Kourou : Arianespace. - 2008-02-18. - [Cit. 2008-02-22].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_467.html).
 22. Arianespace Flight ATV: launch delayed by 24 hours. - Kourou : Arianespace. - 2008-03-03. - [Cit. 2008-03-03].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_472.html).
 23. Europe's 'Jules Verne' spacecraft carries namesake's notes on maiden voyage / T. Malik. - Collect Space. - 2008-03-07. - [Cit. 2008-03-07].     (http://www.collectspace.com/news/news-030708a.html).
 24. Ariane 5 orbits the Automated Transfer Vehicle on a historic mission in support of the International Space Station. - Kourou : Arianespace. - 2008-03-09. - [Cit. 2008-03-09].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_477.html).
 25. Europe launches its first re-supply ship - Jules Verne ATV - to the ISS. - Paris : ESA. - 2008-03-09. - (Release ; ESA PR 15-2008). - [Cit. 2008-03-09].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMDYOK26DF_index_2.html).
 26. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2008-03-09. - [Cit. 2008-03-09].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v181/status.html).
 27. Ariane 5 ES launches with ATV - successful separation / C. Bergin. - NSF. - 2008-03-09. - [Cit. 2008-03-09].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5375).
 28. Jules Verne demonstrates flawless Collision Avoidance Manoeuvre. - Paris : ESA. - 2008-03-14. - [Cit. 2008-03-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMWJMM5NDF_index_0.html).
 29. ATV nestles into 'parking' orbit to wait for docking. - Paris : ESA. - 2008-03-19. - [Cit. 2008-03-29].     (http://webservices.esa.int/blog/post/1/212).
 30. Demonstration Day 1 : Today's sequence of events - details. - Paris : ESA. - 2008-03-29. - [Cit. 2008-03-29].     (http://webservices.esa.int/blog/post/1/217).
 31. ATV Docking to the ISS [video]. - Space Multimedia. - 2008-04-03. - [Cit. 2008-04-12].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3538&Itemid=2).
 32. Jules Verne prepares for ISS departure. - Paris : ESA. - 2008-09-02. - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.esa.int/esaHS/SEM5BEO4KKF_index_0.html).
 33. ESA's ATV successfully undocks from International Space Station. - Paris : ESA. - 2008-09-05. - (ESA PR 36-2008). - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM1TTO4KKF_index_0.html).
 34. ATV uspešno otstykovalsja od MKS. - Moskva : FKA. - 2008-09-06. - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=4112).
 35. Jules Verne cargo ship to depart space station today / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2008-09-05. - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0809/05atvundock/index.html).
 36. Jules Verne cargo ship departs the space station / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2008-09-05. - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0809/05atvundock/index2.html).
 37. Successful re-entry marks bright future for ATV. - Paris : ESA. - 2008-09-29. - (ESA PR ; 41-2008). - [Cigt. 20098-09-29].     (http://www.esa.int/esaCP/SEME556EJLF_index_0.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-21 16:08:14 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek