2008-005A - STS 122

Název objektuSTS 122
Atlantis F-29
Shuttle Mission 121
ISS-1E
SSC32486
Start2008-02-07 19:45:29.952 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2008-02-20 14:07:10 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost12.7650 dne, tj. 0.0349 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2051829 kg
vzletová družicového stupně 121264 kg
počáteční na dráze 116566 kg
přistávací 93536 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2008-02-07 Země 2007-02-20 Země Stephen N. Frick USA 2 CDR
Alan G. Poindexter USA 1 PLT
Leland D. Melvin USA 1 MS1
Rex J. Walheim USA 2 MS2
Hans W. Schlegel DEU 2 MS3
Stanley G. Love USA 1 MS4
2008-02-07 Země 2008-02-09 1998-067A Léopold Eyharts FRA 2 MS5
2008-02-18 1998-067A 2008-02-20 Země Daniel M. Tani USA 2 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-02-07.83 G 51.64° 87.37 min 57 km 231 km Plán. SeeSat-L.
08-02-07.88 G 51.64° 88.99 min 216 km 233 km Plán. NASA.
08-02-07.90 G 51.64° 89.00 min 216 km 234 km  
08-02-08.21 G 51.66° 89.24 min 229 km 244 km  
08-02-09.02 G 51.64° 89.34 min 229 km 254 km  
08-02-09.56 G 51.64° 91.24 min 332 km 340 km  
08-02-17.55 G 51.64° 91.30 min 333 km 344 km  
08-02-18.89 G 51.64° 91.25 min 329 km 343 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-132/99 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-125 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2059, 2052 a 2057 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě se uskutečňují následující experimenty:

Na letové a obytné palubě se uskutečňují následující experimenty: Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice: Evropský experiment prováděný během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice: Evropské experimenty dopravované na oběžnou dráhu: Víceúčelová zařízení v laboratoři Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]): Při zpátečním letu budou dopraveny na Zemi výsledky následujících experimentů: V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty (celková hmotnost přibližně 17 311 kg): Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Mimo raketoplán se během jeho letu provádějí následující experimenty: Hlavním úkolem letu je doprava a instalace modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) a výměna jednoho člena dlouhodobé osádky ISS (1998-067A).

Předchozím letem raketoplánu je STS 120 (2007-050A), dalším je STS 123 (2008-009A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Progress-M 63 (2007-064A), dalším je ATV-1 (2008-008A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-02-07 19:45:29.952 UT: Vzlet17,18,19.
19:45:29.988 UT: První pohyb.
19:45:46.5 UT: Registrován odpadlý úlomek izolační pěny z levého motoru SRB.
19:47:32 UT: Odhození motorů SRB.
19:47:40 UT: Registrován úlomek pravděpodobně pocházející z izolace nádrže ET, který však raketoplán nezasáhl.
19:47:42 UT: Pozorováno několik dalších úlomků.
19:53:41 UT: Pozorovány další úlomky, pravděpodobně ledu.
19:54:00 UT: Vypojení hlavních motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine].
19:54:15 UT: Pozorován další kus ledu.
19:54:25 UT: Odhození nádrže ET.
20:01 UT: Ukončeno vypojování hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit].
Uzavřeny poklopy nad přívody kapalného kyslíku a vodíku pro hlavní motory SSME z nádrže ET.
20:23:28 UT: Manévrem OMS-2 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] byl raketoplán naveden na výchozí dráhu.
Kolem 21:30 UT: Zahájeno otvírání dveří nákladového prostoru.
21:35 UT: Vydán souhlas s pokračováním letu.
21:57 UT: Vyklopena anténa pro spojení s družicemi systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] v pásmu Ku.
2008-02-08 01:45 UT: Zahájen odpočinek20.
09:45 UT: Ukončen odpočinek21,22.
11:20 UT: Zapojení manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System] a jeho prověrky.
12:45:50 UT: Korekce dráhy NC2 (t=12.7 s, Δv=2.4 m/s).
13:10 UT: Vyzvednutí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Walheim a Schlegel vybalili a zkontrolovali svoje skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Kolem 14:10 UT: Zahájena kontrola panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany pravé poloviny křídla.
Kolem 16:05 UT: Zahájena kontrola panelů RCC přídě raketoplánu.
Příprava skafandrů EMU k transportu na palubu ISS (1998-067A).
Kolem 18:05 UT: Zahájena kontrola panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany levé poloviny křídla.
Kolem 20:05 UT: Ukončena kontrola náběžné hrany přístroji OBSS.
Průzkum povrchu modulů motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] televizní kamerou manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System]. Byl zjištěn utržený roh polštáře textilní obšívky montážní číslo V070-396376-086 na pravobočním modulu OMS.
Příprava stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] k stykovacímu manévru se stanicí včetně montáže televizní kamery a vysunutí příruby do pohotovostní polohy.
2008-02-09 01:45 UT: Zahájen odpočinek23,24.
09:45 UT: Ukončen odpočinek25,26.
Kolem 11:10 UT: Zapojení počítačů skupiny B. Počítač GPC-3 [=General Purpose Computer] nepřešel korektně z pohotovostního stavu do provozního stavu.
12:16:02 UT: Korekční manévr NH (t=61.4 s, Δv=18.7 m/s).
13:05:55 UT: Korekční manévr NC4 (t=50.6 s, Δv=15.4 m/s).
13:39:46 UT: Korekční manévr NCC.
14:37:28 UT: Přibližovací manévr Ti levým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=14.2 s, Δv=2.8 m/s)27.
14:57:28 UT: Korekční manévr MC1.
15:27:22 UT: Korekční manévr MC2.
15:44:22 UT: Korekční manévr MC3.
15:54:22 UT: Manévrem MC4 zahájeno postupné vyrovnávání rychlostí (t=13.5 s, Δv=0.9 m/s).
16:24 UT: Zahájen rotační manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany raketoplánu ze stanice ISS (1998-067A).
16:27 UT: Osádka ISS zahájila snímkování tepelné ochrany raketoplánu.
16:29 UT: Snímkování raketoplánu ukončeno.
16:32 UT: Ukončen rotační manévr.
16:40 UT: Zahájen přelet z polohy R-bar do polohy V-bar.
16:47 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost v poloze V-bar ve vzdálenosti přibližně 90 m od stanice.
16:48 UT: Řídicí středisko MCC-H dalo souhlas se stykovacím manévrem. Zahájeno závěrečné přibližování ke stanici.
17:17:29 UT: /Plán 17:24:30 UT/ Raketoplán se připojil k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A)28,29.
17:35 UT: Pevné spojení s komplexem.
Kolem 17:35 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
18:40 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí ukončeno.
Přivítání posádek.
Bezpečnostní školení osádky raketoplánu.
Vyzvednutí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Přenesení skafandrů EMU z raketoplánu na palubu komplexu.
Vzhledem k zdravotním problémům Schlegela30 byl první výstup do volného prostoru STS 122/EVA-1 odložen o 24 hodin a bylo rozhodnuto, že se jej zúčastní místo Schlegela Love31.
Bylo předběžně rozhodnuto prodloužit pobyt raketoplánu u ISS o jeden den a odložit přistání STS 122 také o jeden den.
2008-02-09 až
2008-02-18
Raketoplán Atlantis součástí komplexu ISS (1998-067A).
2008-02-10 01:45 UT: Zahájen odpočinek32.
09:45 UT: Ukončen odpočinek33.
Zahájeno přečerpávání plynného dusíku ze zásob raketoplánu na palubu komplexu.
Melvin a Eyharts připravovali manipulaci se SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Studium plánu práce a časového rozvrhu chystaného výstupu STS 122/EVA-1.
Překládka nákladu mezi raketoplánem a stanicí.
Plnění vaků CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a přenášení vaků na palubu komplexu.
Úprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Osobní volno členů osádky raketoplánu.
Nacvik manipulace s manipulátorem SSRMS při cílené inspekci s využitím programu DOUG [=Dynamic Operations Ubiquitous Graphics].
Cílená inspekce podezřelých míst tepelné ochrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] s využitím staničního manipulátoru SSRMS.
Studium aktualizace plánu chystaného výstupu STS 122/EVA-1.
2008-02-11 Walheim a Love zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
01:45 UT: Zahájen odpočinek34.
09:45 UT: Ukončen odpočinek35.
14:13 UT: Walheim a Love zahájili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-1 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
21:44 UT: Připojení evropského laboratorního modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) k propojovacímu modulu Harmony36,37.
22:11 UT: Walheim a Love ukončili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-1 z modulu Quest v trvání 7 h 58 min (plán 6 h 30 min).
2008-02-12 01:45 UT: Zahájen odpočinek38.
09:45 UT: Ukončen odpočinek39.
Kolem 20:00 UT: První vstup osádky do laboratorního modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]).
Na zasedání manažerů MMT [=Mission Management Team] bylo rozhodnuto neopravovat poškozenou obšívku pravobočního modulu motoru OMS [=Orbital Maneuvering System]40.
2008-02-13 01:45 UT: Zahájen odpočinek41.
09:45 UT: Ukončen odpočinek42.
14:27 UT: Walheim a Schlegel zahájili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-2 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)43.
Výměna nádrže na stlačený dusík NTA [=Nitrogen Tank Assembly] na příhradové konstrukci ITS-P1 [=Integrated Truss Structure - Port one].
21:12 UT: Walheim a Schlegel ukončili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-2 v trvání 6 h 45 min (plán 6 h 30 min)44,45.
Zasedání manažerů MMT [=Mission Management Team] definitivně schválilo prodloužení pobytu raketoplánu u stanice ISS (1998-067A) o den44,45.
2008-02-14 01:45 UT: Zahájen odpočinek46.
08:45 UT: Ukončen odpočinek47.
Překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS.
Pokračovalo oživování systémů laboratoře Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]).
Kolem 15:50 UT: Astronauti Frick, Schlegel, Tani, Whitson[ová], Malenčenko a Eaharts hovořili s německou kancléřkou A. Merkelovou, generálním ředitelem ESA J.-J. Dordainem a členem řídicí rady organizace DLR T. Reiterem, přítomnými na spolkovém ministerstvu pro vědu a techniku v Berlině48.
Osádka uskutečnila 3 tiskové videokonference s americkými stanicemi NBC News, WOI-TV a WBBM Radio.
Příprava přechodové komory Quest.
Studium procedur a časového harmonogramu chystaného výstupu do volného prostoru.
Kolem 23:00 UT: Walheim a Love zahájili v modulu Quest dýchání čistého kyslíku z masek.
2008-02-15 00:45 UT: Zahájen odpočinek49.
08:45 UT: Ukončen odpočinek50.
13:07 UT: Walheim a Love zahájili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-3 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
Instalace souboru přístrojů SOLAR na zadní stěnu modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]).
Přemístění porouchaného silového setrvačníku CMG [=Control Moment Gyroscope] z úložné plošiny ESP-2 [=External Stowage Platform] na nosič nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu.
Instalace madel na povrch modulu Columbus.
Instalace souboru přístrojů EuTEF [=European Technology Exposure Facility] na zadní stěnu modulu Columbus.
20:32 UT: Walheim a Love ukončili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-3 z modulu Quest v trvání 7 h 25 min (plán 6 h 30 min).
23:45 UT: Zahájen odpočinek.
2008-02-16 08:15 UT: Ukončen odpočinek52,53.
Schlegel dokončoval vybavování biologické laboratoře BLB [=Biolab] v modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) počítači a vědeckými přístroji.
12:17:00 UT: Zahájena korekce dráhy komplexu motory raketoplánu Atlantis (t=36 min, Δv=1.28 m/s).
Společná tisková konference obou osádek54.
Společné fotografování.
Konfigurace potrubí pro přečerpání kyslíku z raketoplánu do nádrží komplexu.
Část osádky měla osobní volno.
Přenášení nákladu.
Kolem 17:00 UT: Zahájeno přečerpávání 42 kg plynného kyslíku do nádrží komplexu.
22:45 UT: Zahájen odpočinek55.
2008-02-17 06:45 UT: Ukončen odpočinek56.
Dokončení překládky nákladu mezi komplexem a raketoplánem.
Přenesení výsledků experimentů na palubu raketoplánu.
Přenesení posledních nádržek CWC [=Collapsible Water Container] v sodou na palubu komplexu; celkem bylo přeneseno přibližně 630 kg.
Ukončeno přečerpávání kyslíku (celkem přibližně 40 kg) z raketoplánu do nádrží HPGA [=High Pressure Gas Assembly] modulu Quest.
Příprava vybavení pro navigaci v blízkosti stanice.
Kolem 17:15 UT: Slavnostní rozloučení osádek57.
Demontáž pomocného větracího potrubí mezi komplexem a raketoplánem.
Kolem 18:03 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A)58.
Řízení orientace a stabilizace komplexu převzal raketoplán.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem.
Kolem 18:15 UT: Instalace televizní kamery do průzoru stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System].
21:45 UT: Zahájen odpočinek.
2008-02-18 05:53 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 07:45 UT: Zapojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Kolem 08:10 UT: Zahájen manévr do orientace pro oddělení.
Kolem 08:40 UT: Zahájeny přípravy k odpojení od stanice.
09:24:47 UT: Raketoplán se odpojil od komplexu ISS (1998-067A)61,62.
Kontrolní oblet komplexu.
Kolem 10:42 UT: První úhybný manévr.
Kolem 11:11 UT: Druhý úhybný manévr.
Vypojení počítačů GPS skupiny B.
Kolem 13:15 UT: Zahájena kontrola stavu náběžné hrany pravé poloviny křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kolem 15:00 UT: Zahájena kontrola přídě raketoplánu.
Kolem 15:50 UT: Zahájena kontrola náběžné hrany levé poloviny křídla.
Kolem 17:30 UT: Ukončena kontrola tepelné ochrany přístroji OBSS.
Kolem 18:30 UT: Uložení tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do nákladového prostoru.
Vypojení manipulátoru SRMS.
21:45 UT: Zahájen odpočinek63.
2008-02-19 05:45 UT: Ukončen odpočinek.
Odběr krve k poletovému rozboru.
Kolem 10:10 UT Zahájena kontrola systémů družicového stupně.
Zkušební zapojení čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] č. 3 hydraulického systému.
Zkoušky ovládání aerodynamických řídicích ploch.
Vypojení čerpadla APU.
Kolem 11:30 UT: Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
Videokonference s řídicím střediskem MCC-H k brzdicímu a přistávacímu manévru.
Tisková konference.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Kontrola lehkých skafandrů pro přistání.
Demontáž veloergometru.
Instalace speciálního křesla RSK [=Recumbent Seat Kit] pro Taniho.
Kolem 18:40 UT: Zaklopení parabolické antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
21:45 UT: Zahájen odpočinek65,66,67.
2008-02-20 05:45 UT: Ukončen odpočinek68.
09:05 UT: Zahájení příprav k přistání.
09:17 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému raketoplánu.
09:26 UT: Instalace křesel na obytné palubě.
09:32 UT: Řídicí počítače přešly na kontrolu příprav k brzdicímu manévru.
09:36 UT: Konfigurace hydraulického systému.
10:01 UT: Prověrky výparníku termoregulačního systému.
10:07 UT: Vypojení posledních běžících experimentů.
10:21 UT: Zahájeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
10:31 UT: Středisko MCC dalo souhlas s přechodem počítačů na program OPS-3 řídící přistání.
10:36 UT: Ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
10:41 UT: Přechod řídicích počítačů na program OPS-3 řídící přestání.
10:45 UT: Zahájena konfigurace výpočetního komplexu pro sestup a přistání.
10:46 UT: Aktualizace parametrů sestupné dráhy.
10:56 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků na palubní desce pro přistání.
11:02 UT: Ukončena konfigurace výpočetního systému pro přistání.
11:05 UT: Zahájena závěrečná kontrola nastavení ovládacích prvků palubní desky.
11:22 UT: Ukončena závěrečná kontrola nastavení ovládacích prvků palubní desky.
11:23 UT: Zahájeno podrobné studium letového plánu operací během sestupu z oběžné dráhy.
11:36 UT: Frick a Poindexter si oblékají lehké skafandry.
11:51 UT: Zbytek osádky si obléká skafandry.
11:55 UT: Adjustace inerciální plošiny navigačního systému.
12:01 UT: Frick a Poindexter se upoutali do svých křesel.
12:01 UT: Osádka začíná pít větší množství vody.
12:06 UT: Frick a Poindexter uzavírají přilby svých skafandů a pouštějí do nich kyslík.
12:11 UT: Příprava hydraulických čerpadel APU ke spuštění.
12:11 UT: Deaktivace absorbéru oxidu uhličitého.
12:03 UT: Nastavení přímohledného displeje HUD [=Head-up Display].
12:17 UT: Prověrka řídicího systému raketoplánu.
12:25 UT: Vypojení kuchyně.
12:27 UT: Vypojení systémů palubního záchodu.
12:35 UT: Uzavření větracích otvorů v trupu raketoplánu.
12:36 UT: Souhlas střediska MCC k provedení brzdicího manévru.
12:38 UT: Zahájen manévr přechodu družicového stupně do polohy pro brzdicí manévr.
12:46 UT: Ukončen manévr přechodu družicového stupně do polohy pro brzdicí manévr.
12:46 UT: Letoví specialisté se poutají do křesel.
12:55 UT: Spuštění jednoho hydraulického čerpadla APU [=Auxiliary Power Unit].
12:58 UT: Odjištění zážehového systému motorů OMS.
12:59:52 UT: Brzdicí manévr (t=164 s, Δv=95.9 m/s) pro první možnost přistání na KSC na oběhu 202.
13:05 UT: Zajištění zážehového systému motorů OMS.
13:15 UT: Raketoplán v orientaci pro vstup do atmosféry.
13:17 UT: Vypuštění nadbytečných pohonných látek z předního modulu manévrocích motorů FRCS [=Forward Reaction Control System] pro vyvážení stroje.
13:24 UT: Natočení trysek motorů SSME do polohy pro vstup do atmosféry.
13:31 UT: Přechod palubních počítačů na program řízení letu v atmosféře (304).
13:35:59 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121.7 km relativní rychlostí 7.59 km/s (vzdálenost k letišti 8086 km, souřadnice 32.77° j.š., 121.63° z.d.).
14:07:10 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na oběhu 20269,70,71.
14:07:20 UT: Dosedlo příďové kolo.
14:08:08 UT: Raketoplán se zastavil.
14:50 UT: Osádka opustila raketoplán.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-122 Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/pdf/203212main_sts122_presskit2.pdf).
 3. STS-122 : Columbova cesta. - IAN, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.ian.cz/redsys/upload/862-PressKitSTS_122_v2.pdf).
 4. STS-122 Fact Sheet. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/pdf/204820main_STS122Fact_Sheet.pdf).
 5. Mission information : STS-122. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/index.html).
 6. Space Shuttle Mission STS-122: The Voyage of Columbus. - Washington, DC : NASA. - 2007-09-11. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/mission_overview.html).
 7. STS-122 Execute Packages. - Houston, TX : NASA-JSC, 2008. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/execute_packages.html).
 8. NASA Assigns Crew for Shuttle Mission / A. Beutel, D. Peterson. - Washington, DC : NASA. - (Release : 06-242). - 2006-06-19. - [Cit. 2007-01-08].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/jun/HQ_06242_crew_shuttle.html).
 9. Un astronaute français bientôt sur l'ISS / M. Mennessier. - Le Figaro. - 2007-01-25. - [Cit. 2007-02-12].     (http://www.lefigaro.fr/sciences/20070125.FIG000000025_un_astronaute_francais_bientot_sur_l_iss.html).
 10. NASA updates Shuttle target launch dates / K. Trinidad, K. Herring. - Washington, DC : NASA. - 2007-04-15. - (Release ; 07-89). - [Cit. 2006-04-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/apr/HQ_07089_shuttle_manifest_prt.htm).
 11. NASA Targets Space Shuttle Atlantis Launch on Jan. 10 / K. Trinidad, K. Herring. - Washington, DC : NASA. - 2007-12-13. - (Media Advisory ; M07-184). - [Cit. 2007-12-15].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/dec/HQ_M07184_STS122_jan10_launch.html).
 12. NASA Announces Space Shuttle Launch Targets / M. Curie, J. Hartsfield. - Washington, DC : NASA. - 2008-01-11. - (Media Advisory ; M08-06). - [Cit. 2008-01-12].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jan/HQ_M0806_Shuttle_Launch_Dates.html).
 13. Hale pride as STS-122 heads back into launch preps - FRR review 1 / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-01-27. - [Cit. 2008-01-29].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5341).
 14. NASA Announces Shuttle Prelaunch Events and Countdown Details / K. Trinidad, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2008-02-01. - (Media Advisory ; M08-023). - [Cit. 2008-02-02].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/feb/HQ_M08023_STS-122_countdown_details.html).
 15. STS-122: Countdown begins amid high praise for engineering effort / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-04. - [Cit. 2008-02-05].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5347).
 16. Interview with NASA's leader / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-07. - [Cit. 2008-02-07].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080207griffin/).
 17. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-02-07. - [Cit. 2008-02-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/status.html).
 18. Atlantis sails into orbit with Columbus / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-07. - [Cit. 2008-02-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080207launch/).
 19. Atlantis Ascent: Opening debris images classed as nominal / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-08. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5351).
 20. STS-122 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - (Status Report ; STS-122-01). - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-01.html).
 21. STS-122 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-08. - (Status Report ; STS-122-02). - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-02.html).
 22. Astronauts use boom to inspect Atlantis' heat shield / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-08. - [Cit. 2008-02-08].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080208fd2/).
 23. STS-122 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-08. - (Status Report ; STS-122-03). - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-03.html).
 24. Shuttle performance near flawless going into docking / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-08. - [Cit. 2008-02-08].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080208fd2/index2.html).
 25. STS-122 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-09. - (Status Report ; STS-122-04). - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-04.html).
 26. Astronauts gear up for rendezvous and docking / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-09. - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080209fd3/index.html).
 27. Shuttle crew begins terminal phase of rendezvous / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-09. - [Cit. 2008-02-09].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080209fd3/index2.html).
 28. Shuttle brings Columbus to the space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-09. - [Cit. 2008-02-09].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080209fd3/index3.html).
 29. Atlantis docks with ISS following RPM - focus on OMS Pod / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-09. - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5352).
 30. Update on Schlegel medical situation. - Paris : ESA. - 2008-02-10. - [Cit. 2008-02-10].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Columbus_Blog/SEMTH4QR4CF_0.html).
 31. Spacewalk delayed 24 hours by crew medical issue / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-09. - [Cit. 2008-02-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080209fd3/index5.html).
 32. STS-122 MCC Status Report #05. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-09. - (Status Report ; STS-122-05). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-05.html).
 33. STS-122 MCC Status Report #06. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-10. - (Status Report ; STS-122-06). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-06.html).
 34. STS-122 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-10. - (Status Report ; STS-122-07). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-07.html).
 35. STS-122 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-11. - (Status Report ; STS-122-08). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-08.html).
 36. Columbus successfully docked to the International Space Station. - Paris : EADS Astrium. - 2008-02-12. - [Cit. 2008-03-07].     (http://www.astrium.eads.net/press-center/press-releases/2008/columbus-successfully-docked-to-the-international-space-station-1).
 37. STS-122's EVA-1 sees Columbus installed - Endeavour in VAB / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-11. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5354).
 38. STS-122 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-11. - (Status Report ; STS-122-09). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-09.html).
 39. STS-122 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-12. - (Status Report ; STS-122-10). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-10.html).
 40. Shuttle management decide against OMS Pod repair / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-12. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5355).
 41. STS-122 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-12. - (Status Report ; STS-122-11). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-11.html).
 42. STS-122 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-13. - (Status Report ; STS-122-12). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-12.html).
 43. Spacewalkers to swap out depleted tank in station truss / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-13. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080213fd7/index.html).
 44. Spacewalk ends; mission extended one day / W. Harwood.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080213fd7/index2.html).
 45. Extra docked day confirmed for STS-122 - EVA-2/Columbus problem / C. Bergin. - NASA Spaceflight. - 2008-02-13. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5356).
 46. STS-122 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-13. - (Status Report ; STS-122-13). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-13.html).
 47. STS-122 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-14. - (Status Report ; STS-122-14). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-14.html).
 48. 16:50 CET - In-flight call audio transcript [audio]. - Paris : ESA. - 2008-02-14. - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Columbus_Blog/SEM2J3VHJCF_0.html).
 49. STS-122 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-14. - (Status Report ; STS-122-15). - [Cit. 2008-02-14].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-15.html).
 50. STS-122 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-14. - (Status Report ; STS-122-16). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-16.html).
 51. STS-122 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-15. - (Status Report ; STS-122-17). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-17.html).
 52. STS-122 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-16. - (Status Report ; STS-122-18). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-18.html).
 53. Astronauts enjoying bonus day added to their mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-16. - [Cit.2008-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080216fd10/index.html).
 54. Commanders say satellite shoot-down no threat / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-16. - [Cit.2008-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080216fd10/index2.html).
 55. STS-122 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-16. - (Status Report ; STS-122-19). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-19.html).
 56. STS-122 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-17. - (Status Report ; STS-122-20). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-20.html).
 57. Shuttle astronauts bid space station crew farewell / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-17. - [Cit.2008-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080217fd11/index2.html).
 58. Astronauts to wrap up joint work and close hatches / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-17. - [Cit.2008-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080217fd11/index.html).
 59. STS-122 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-18. - (Status Report ; STS-122-21). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-21.html).
 60. STS-122 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-18. - (Status Report ; STS-122-22). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-22.html).
 61. Atlantis leaves station after construction mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-18. - [Cit.2008-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080218fd12/index2.html).
 62. Atlantis leaves station after construction mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-18. - [Cit.2008-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080218fd12/index3.html).
 63. STS-122 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-18. - (Status Report ; STS-122-23). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-23.html).
 64. STS-122 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-19. - (Status Report ; STS-122-24). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-24.html).
 65. STS-122 MCC Status Report #25. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-19. - (Status Report ; STS-122-25). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-25.html).
 66. Shuttle astronauts pack for Wednesday's re-entry / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2008-02-18. - [Cit.2008-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts122/080219fd13/index.html).
 67. STS-122: Atlantis ready for her homecoming - LIVE / C. Bergin. - NSF. - 2008-02-19. - [Cit. 2008-02-20].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5362).
 68. STS-122 MCC Status Report #26. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-20. - (Status Report ; STS-122-26). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-26.html).
 69. Shuttle Atlantis Crew Returns Home After Successful Mission / J. Yembrick, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2008-02-20. - (Release ; 08-061). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/feb/HQ_08061_Atlantis_Lands.html).
 70. STS-122 MCC Status Report #27. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-02-20. - (Status Report ; STS-122-27). - [Cit. 2008-02-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts122/news/STS-122-27.html).
 71. STS-122 - Atlantis landing [video]. - Space Multimedia. - 2008-02-20. - [Cit. 2008-02-22].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3373&Itemid=2).

------
Datum poslední úpravy: 2009-08-16 16:13:32 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek