2011-020A - STS 134

Název objektuSTS 134
Endeavour F-25
Shuttle Mission 134
ISS-ULF-6
SSC37577
Start2011-05-16 12:56:28 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2011-06-01 06:34:51 UT, Kennedy Space Center, Rwy 15
Životnost15.7350 dne, tj. 0.0431 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2052443 kg
vzletová družicového stupně 121826 kg
přistávací 92240 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2011-05-16 Země 2011-06-01 Země Mark E. Kelly USA 4 CDR
Gregory H. Johnson USA 2 PLT
E. Michael Fincke USA 3 MS1
Roberto Vittori ITA 3 MS2
Andrew J. Feustel USA 2 MS3
Gregory E. Chamitoff USA 2 MS4

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
11-05-16.57 G 51.64° 90.07 min 231 km 325 km  
11-05-16.81 G 51.64° 91.07 min 318 km 335 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-145/RSRM-113 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-122 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2059, 2061 a 2057 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru se nachází náklad o celkové hmotnosti přibližně 16 554 kg, mj. zejména:

Předchozím letem raketoplánu je Discovery STS 133 (2011-008A), následujícím je raketoplán Atlantis STS 135 (2011-031A). Předchozím letem ke stanici ISS (1998-067A) je Progress M-10M (2011-017A), následujícím je Sojuz TMA-02M (2011-023A).

Průběh letu

Datum Událost
2011-05-16 12:56:28 UT: Vzlet46,47,48,49,50,51.
12:58:30 UT: Odhození motorů SRB [=Solid Rocket Booster].
13:04:58 UT: Vypojení motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine].
Navedení na suborbitální dráhu.
13:05 UT: Odhození nádrže ET [=External Tank].
Vypojení všech tří hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit].
13:35 UT: Manévrem OMS-2 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] byl raketoplán naveden na výchozí oběžnou dráhu.
Kontrola systémů družicového stupně.
Kolem 14:29 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
Kolem 14:38 UT: Vyklopena parabolická anténa pro spojení v pásmu Ku s družicemi TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] a pro radiolokaci.
Aktivace manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Korekční manévr NC-1 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Kolem 16:55 UT: Zapojení spektrometru AMS-02 [=Alpha Magnetic Spectrometer].
Prověrka manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Aktivace systému GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] pro odstraňování dezinfekčního jodu z pitné vody.
Aktivace detektorů nárazů WLES [=Wing Leading Edge Sensor] do náběžné hrany křídla.
Odeslání snímků a videozáznamu odhozené nádrže ET [=External Tank] do střediska MCC-H.
Inspekce nákladového prostoru kamerou manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kolem 17:50 UT: Zaparkování a vypojení manipulátoruu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
19:56 UT: Zahájen odpočinek52.
2011-05-17 03:56 UT: Ukončen odpočinek.
06:23 UT: Korekce dráhy NC-2 (t=16.5 s, Δv=3.3 m/s) jedním motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vyzvednutí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Instalace veloergometru na obytné palubě raketoplánu.
Inspekce náběžné hrany pravoboční části křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Příprava nákladu na obytné palubě k překládace na stanici ISS (1998-067A).
Inspekce přídě družicového stupně přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Inspekce náběžné hrany levoboční části křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Spuštění experimentu NLP Vaccine na obytné palubě raketoplánu.
Vybalení a kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] k překládce na palubu stanice ISS (1998-067A).
Ukončení inspekce náběžné hrany křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System]53,54.
Vypojení přístrojů OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] a vyložení prodlužovací tyče do nákladového prostoru raketoplánu.
Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Instalace kamery do průzoru v poklopu stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System].
Vysunutí příruby stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System] do pohoovostní polohy.
Korekční manévr NC-3 (t=10 s, Δv=0.7 m/s) motory RCS [=Reaction Control System].
Příprava a kontrola navigačních pomůcek pro setkání se stanicí.
18:56 UT: Zahájen odpočinek.
2011-05-18 02:56 UT: Ukončen odpočinek56.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
Příprava nádržek CWC [=Collapsible Water Container] pro přepravu vody z palivových baterií na stanici.
06:07:27 UT: Korekční manévr NC-4.
Aktivace prototypu navigačního systému STORRM [=Sensor Test for Orion Relative Navigation Risk Mitigation].
Přemístění skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] z prostor stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System].
06:40:31 UT: Korekční manévr NCC (Δv=0.2 m/s).
07:38:13 UT: Manévrem Ti (t=10 s, Δv=2.5 m/s) levým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System] raketoplán zahájil závěrečné přibližování ke stanici ISS (1998-067A).
07:58:13 UT: Korekční manévr MCC-1 (t=3 s, Δv=0.2 m/s) 2 motory RCS [=Reaction Control System].
07:32:13 UT: Korekční manévr MCC-2 (t=5 s, Δv=0.3 m/s) 2 motory RCS [=Reaction Control System].
Kolem 08:15 UT: Navázáno přímé fonické spojení raketoplánu se stanici ISS.
Kolem 08:48 UT: Koreční manévr MCC-3 byl zrušen jako nepotřebný.
Korekční manévr MCC-4.
Kolem 08:49 UT: Osádka raketoplánu zpozorovala neozbrojenýma očima stanici.
Vyrovnání rychlosti raketoplánu s ISS (1998-067A) v bodě přibližně 180 m pod stanicí (pozice R-bar).
Kolem 09:15 UT: Zahájen manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany raketoplánu ze stanice ISS (1998-067A)57,58,59.
Kolem 09:25 UT: Ukončen manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver].
Kolem 09:27 UT: Zahájen přelet TORVA [=Twice Orbital Rate Rbar to Vbar Approach] z pozice R-bar do pozice V-bar.
Kolem 09:38 UT: Ukončen přelet TORVA [=Twice Orbital Rate Rbar to Vbar Approach] z pozice R-bar do pozice V-bar.
Kolem 09:40 UT: Aktivovány systémy stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] raketoplánu.
09:43 UT: Řídicí středisko MCC-H vydalo souhlas s připojením raketoplánu ke stanici ISS (1998-067A).
10:14 UT: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-068A)60,61,62.
10:24 UT: Ukončeno pevné spojení raketoplánu se stanicí.
Uzamčení zámků stykovacího uzlu.
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Kontrola hermetičnosti poklopů průlezů ve stykovacím uzlu.
Ukončena kontrola hermetičnosti poklopů průlezů.
Kolem 10:50 UT: Napuštění atmosféry do vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
Kolem 11:00 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
11:38 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí63.
Odběr vzorků ovzduší přípravkem GSC [=Grab Sample Container] k analýze.
12:11 UT: Přestup osádky raketoplánu na palubu stanice ISS (1998-067A)63.
Zahájeno přečerpávání kyslíku ze zásob raketoplánuu na palubu stanice ISS (1998-067A).
Zahájena překládka nákladu z obytné paluby na stanici.
Přenesení skafandrů z raketoplánu do modulu Quest stanice ISS (1998-067A).
16:10 UT: Připojení nákladní plošiny ELC-3 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] ke stanici ISS (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
18:56 UT: Zahájen odpočinek.
2011-05-18 až
2011-05-30
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2011-05-19 02:56 UT: Ukončen odpočinek.
Plnění 2 nádržek CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a jejich přenesení na palubu stanice.
Překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici ISS (1998-067A).
Feustel a Vittori vyzvedli manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] spektrometr AMS-02 z nákladového prostoru raketoplánu.
Johnson a Chamitoff převzali manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] spektrometr AMS-02 od manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Johnson a Chamitoff přesunuli manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] spektrometr AMS-02 k příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three].
Zachycení spektrometru AMS-02 na příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three].
09:46 UT: Ukončeno připojení spektrometru AMS-02 [=Alpha Magnetic Spectrometer] ke stanici ISS65,66,67.
Odpojení manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od spektrometru AMS-02.
Fincke, Feustel a Chamitoff připravovali infračervenou kameru pro použití během chystaný výstup do volného prostoru STS 134/EVA-1.
Příprava nářadí a přípravků pro pro chystaný výstup do volného prostoru STS 134/EVA-1.
Celá osádka studovala aktualizovaný plán práce a časový rozvrh chystaného výstupu do volného prostoru STS 134/EVA-1.
Feustel a Chamitoff zahájili celonoční dýchání čistého kyslíku z masek za sníženého tlaku na 703 hPa v prostorách modulu Quest v rámci přípravy na výstup do volného prostoru STS 134/EVA-1.
18:26 UT: Zahájen odpočinek68.
2011-05-20 02:26 UT: Ukončen odpočinek.
Feustel a Chamitoff pokračovali v přípravě na výstup do volného prostoru v modulu Quest stanice ISS (1998-067A) včetně obléknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a dýchání čistého kyslíku.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice.
Pokračovala překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na palubu stanice.
07:10 UT /plán 07:16 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektrické energie zahájili Feustel a Chamitoff první výstup STS-134/EVA-1 z modulu Quest do volného prostoru.
V průběhu výstupu Feustel a Chamitoff demontovali schránky s materiály vystavenými působění kosmického prostoru MISSE [=Materials ISS Experiment] č. 7A a 7B z nosiče nákladu ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] a uložili je do nákladového prostoru raketoplánu k dopravě na Zemi.
Feustel vyzvedl v nákladovém prostoru raketoplánu novou schránku s materiály MISSE [=Materials ISS Experiment] č. 8 a instaloval ji na nosiči nákladu ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier].
Chamitoff instaloval na jeden vozík CETA [=Crew and Equipment Transfer Aid] reflektor a poté ochranný a tepelný kryt na otočný spoj SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] u příhradové konstrukce ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three].
Feustel a Chamitoff připravili propojovací potrubí kapalného amoniaku vnějšího okruhu ETCS [=External Thermal Control System] termoregulačního systému stanice k doplnění teplonosného media.
Feustel a Chamitoff instalovali na povrchu modulu Destiny 2 antény komunikačního systému EWS [=External Wireless System].
Selhání infračervenho čidla pro měření koncentrace oxidu uhličitého v Chamitoff[ově] skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] si vyžádalo předčasné ukončení výstupu
13:29 UT /plán 13:46 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili Feustel a Chamitoff výstup STS-134/EVA-1 do volného prostoru v trvání 6 h 19 min (plán 6 h 30 min)69.
Feustel a Chamitoff si svlékli skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu do volného prostoru.
Johnson, Fincke a Vittori testovali úpravy programu DOUG [=Dynamic Operations Ubiquitous Graphics] pro cílenou inspekci poškozených dlaždic na spodku družicového stupně Endeavour.
17:26 UT: Zahájen odpočinek70.
2011-05-21 01:26 UT: Ukončen odpočinek.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice.
Vyzvednutí prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru raketoplánu staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Předání prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] manipulátoru raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Johnson, Fincke a Vittori se seznamovali s posledními změnami programu DOUG [=Dynamic Operations Ubiquitous Graphics] pro cílenou inspekci tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu.
Feustel a Chamitoff vyměnili v modulu Quest v rámci přípravy na výstup do volného prostoru STS 134/EVA-2 jeden skafandr.
Johnson, Fincke a Vittori uskutečnili přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] cílenou inspekci poškozené dlaždice na spodku raketoplánu.
Uchopení robotického adaptéru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Odeslání získaných dat pořízených během cílené inspekce tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System].
Ukončení přečerpávání dusíku z raketoplánu na palubu stanice.
Telefonický rozhovor osádky raketoplánu a stanice ISS (1998-067A) s papežem Benediktem XVI. v sále Foconi Vatikánské knihovny71.
Příprava nářadí pro výstup do volného prostoru STS 134/EVA-2.
Opakované odeslání získaných dat pořízených během cílené inspekce tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System].
Celá osádka studovala aktualizovaný plán práce a časový rozvrh chystaného výstupu do volného prostoru STS 134/EVA-2.
Fincke a Feustel zahájili celonoční dýchání čistého kyslíku z masek za sníženého tlaku na 703 hPa v prostorách modulu Quest v rámci příprav na výstup do volného prostoru STS 134/EVA-2.
17:26 UT: Zahájen odpočinek72.
Pracovní skupina DAT [=Damage Assessment Team] na základě vyhodnocení dat pořízených během cílené inspekce tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] dospěla k závěru, že poškození o rozměrech 81.7×63.2×22.6±1.0 mm (tloušťka poškozené dlaždice činí 28.4 mm) podezřelé dlaždice mezi šachtou pravobočního podvozku a šachtou připojení palivového potrubí z nádrže ET neohrožuje raketoplán během jeho sestupu atmosférou.
2011-05-22 01:26 UT: Ukončen odpočinek.
Feustel a Fincke pokračovali v přípravě na výstup do volného prostoru v modulu Quest stanice ISS (1998-067A) včetně obléknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a dýchání čistého kyslíku.
06:05 UT /plán 06:16 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektrické energie zahájili Feustel a Fincke zahájili druhý výstup STS-134/EVA-2 z modulu Quest.
Během výstupu Feustel a Fincke doplnili kapalný amoniak do termoregulačního systému energetického systému na příhradové konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
Feustel a Fincke s obtížemi demontovali ochranný kryt na otočném spoji SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] u příhradové konstrukce ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three]; přitom jim jeden upevňovací šroub a tři podložky uplavaly, další, které během demontáže uplavaly se podařilo zachytit.
Feustel a Fincke promazali kluzný prstenec otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] u příhradové konstrukce ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three].
Feustel a Fincke instalovali 2 úchytná madla u radiátoru na příhradové konstrukci ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One].
Feustel a Fincke instalovali kameru u robotického adaptéru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator].
Feustel a Fincke promazali úchopový mechanismus LEE [=Latching End Effector] u robotického adaptéru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator].
14:12 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili Feustel a Fincke výstup STS-134/EVA-2 do volného prostoru v trvání 8 h 07 min (plán 6 h 30 min)73.
Feustel a Fincke si svlékli skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu do volného prostoru.
16:56 UT: Zahájen odpočinek74.
2011-05-23 00:56 UT: Ukončen odpočinek.
Většinu dne měla osádka raketoplánu osobní volno75.
16:26 UT: Zahájen odpočinek76.
2011-05-24 00:56 UT: Ukončen odpočinek.
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup do volného prostoru STS 134/EVA-3.
Fincke vyměnil na stanici ISS (1998-067A) nefunkční dálkově ovládaný spínač RPCM [=Remote Power Controller Module].
Kelly a Garan vyměnili absorpční kolonu oxidu uhličitého v zařízení CDRA [=Carbon Dioxide Removal Assembly] na stanici.
Fincke se podílel na opravě generátoru kyslíku OGS [=Oxygen Generation System] na stanici.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice.
Odpoledne měla osádka přibližně 2 hodiny osobního volna.
Členové osádky raketoplánu a Garan studovali aktualizovaný plán práce a časový rozvrh chystaného výstupu do volného prostoru STS 134/EVA-3.
15:56 UT: Zahájen odpočinek77.
23:56 UT: Ukončen odpočinek.
24:00 UT: Pokračování pracovního dne.
2011-05-25 00:00 UT: Pracovní den pokračuje.
Feustel a Fincke pokračovali v přípravě na výstup do volného prostoru v modulu Quest stanice ISS (1998-067A) včetně obléknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a dýchání čistého kyslíku za fyzického cvičení, nahrazujícího noční dýchání kyslíku při snížením tlaku v modulu Quest (protokol ISLE [=In-Suit Light Exercise])78.
05:43 UT: /plán 05:46 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektrické energie zahájili Feustel a Fincke třetí výstup STS-134/EVA-3 z modulu Quest.
Fotodokumentaci a videozáznam výstupu zajišťoval Kelly, o koordinaci práce ve volném prostoru se staral Chamitoff.
V průběhu výstupu do volného prostoru Feustel a Fincke instalovali na povrch modulu Zarja kotvicí bod PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] pro připojení staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
V průběhu výstupu Feustel a Fincke položili a propojili záložní kabely pro zásobování ruského segmentu stanice z amerického segmentu elektrickou energií.
V průběhu výstupu Feustel a Fincke propojili kabely k 2 nově instalovaným vnějším anténám na modulu Destiny.
12:37 UT /plán 12:26 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili Feustel a Fincke výstup STS-134/EVA-3 do volného prostoru v trvání 6 h 54 min (plán 6 h 30 min)79.
Feustel a Fincke si svlékli skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu do volného prostoru.
15:56 UT: Zahájen odpočinek.
23:56 UT: Ukončen odpočinek.
24:00 UT: Pokračování pracovního dne.
2011-05-26 00:00 UT: Pracovní den pokračuje.
Přenášení nákladu mezi stanicí a raketoplánem.
Odeslání fotodokumentace pořízené během výstupu STS 134/EVA-3 na Zemi.
Inspekce náběžné hrany pravoboční části křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Opětovně zahájeno přečerpávání dusíku ze zásob raketoplánu na palubu ISS (1998-067A).
Inspekce přídě družicového stupně přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Inspekce náběžné hrany levoboční části křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Ukončeno přečerpávání dusíku ze zásob raketoplánu na palubu ISS (1998-067A).
Výměna skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] pro Chamitoff[a].
Dobíjení akumulátorových baterií pro skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava přechodové komory modulu Quest k výstupu do volného prostoru.
Plnění 2 nádržek CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a jejich přenesení na palubu stanice.
Tisková videokonference.
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup do volného prostoru.
Celá osádka studovala aktualizovaný plán práce a časový rozvrh chystaného výstupu do volného prostoru STS 134/EVA-4.
Fincke a Feustel zahájili celonoční dýchání čistého kyslíku z masek za sníženého tlaku na 703 hPa v prostorách modulu Quest v rámci příprav na výstup do volného prostoru STS 134/EVA-4.
15:56 UT: Zahájen odpočinek81.
23:56 UT: Ukončen odpočinek.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-05-27 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Fincke a Chamitoff pokračovali v přípravě na výstup do volného prostoru v modulu Quest stanice ISS (1998-067A) včetně obléknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a dýchání čistého kyslíku.
04:15 UT: /plán 04:46 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektrické energie zahájili Fincke a Chamitoff čtvrtý výstup STS-134/EVA-4 z modulu Quest (plánované trvání přibližně 6 h 30 min).
Fotodokumentaci a videozáznam výstupu zajišťoval Kelly, o koordinaci práce ve volném prostoru se staral Feustel.
Fincke a Chamitoff během výstupu upevnili prodlužovací tyč OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] (nyní přejmenovanou na EIBA [=Enhanced ISS Boom Assembly]) k příhradové konstrukci ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One] a připojili konektory.
Fincke a Chamitoff vyměnili přípojný systém EFGF [=Electrically Flight-releasable Grapple Fixture] tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] za přípojný systém PDGF [=Power and Data Grapple Fixture].
Systém EFGF [=Electrically Flight-releasable Grapple Fixture] Fincke a Chamitoff uložili do přechodové komory k pozdější dopravě raketoplánem na Zemi.
Fincke a Chamitoff připoutali plošinu OTP [=ORU [=On-orbit Replaceable Unit] Temporary Platform] robotického adaptéru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] speciálními poutacími lany LDTD [=Long-duration Tie-down tether] k příhradové konstrukci ITS-S0 [=Integrated Truss Structure - Starboard Zero].
Fincke a Chamitoff uvolnili pojistky spojky EDF [=Expandable Diameter Fastener] náhradního ramene robotického adaptéru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] uloženého na nákladové plošině ELC-3 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier].
Fincke a Chamitoff v nadplánu položili na povrch modulu Zarja nový datový kabel.
Fincke a Chamitoff v nadplánu pořídili fotodokumentaci experimentu STP-H3 [=Space Test Program - Kouston 3].
11:30 UT /plán 11:16 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili Fincke a Chamitoff výstup STS-134/EVA-4 do volného prostoru v trvání 7 h 24 min (plán 6 h 30 min)82.
  sq
2011-05-27 Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu do volného prostoru.
15:56 UT: Zahájen odpočinek83.
23:56 UT: Ukončen odpočinek.
Johnson si odebral vzorky mikroflóry z povrchu kůže a sliznic.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-05-28 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Zahájeno přečerpávání kyslíku ze zásob raketoplánu na palubu ISS (1998-067A).
Kelly a Feustel upravili skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupech a připravili je k přemístění na palubu raketoplánu.
Fincke a Chamitoff vyměňovali absorpční patronu vlhkosti a oxidu uhličitého v systému CDRA [=Carbon Dioxide Removal Assembly] na palubě stanice.
Výměna mrazniček GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator] mezi raketoplánem a stanicí.
Kelly a Johnson se podrobili měření prodloužení svoji páteře v rámci experimentu Spinal Elongation.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice.
Přenesení studentského experimentu Cube Lab 7 na palubu stanice ISS (1998-067A).
Ukládání nákladu pro dopravu na Zemi na obytné palubě raketoplánu.
Ukončeno přečerpávání kyslíku ze zásob raketoplánu na palubu ISS (1998-067A).
15:56 UT: Zahájen odpočinek84.
23:56 UT: Ukončen odpočinek.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-05-29 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Johnson a Feustel uskutečnili tiskovou videokonferenci s televizními stanicemi WJRT-TV, Flint, MI (USA), WJBK-TV, Detroit, MI (USA), WKYC-TV, Cleveland OH (USA) a WXMI-TV, Grand Rapids, MI (USA).
Opakovaně byl přečerpáván kyslík ze zásob raketoplánu na palubu ISS (1998-067A).
Chamitoff instaloval studentský experiment Cube Lab 7 v modulu Kibo PM [=Pressurized Module].
Kelly postupně naplnil 4 přenosné nádržky na vodu PWR [=Portable Water Reservoir] a potom je přenesl na palubu ISS (1998-067A).
Fincke kontroloval propojení konektorů a hadic v systému CDRA [=Carbon Dioxide Removal Assembly] pro odstraňování oxidu uhličitého z ovzduší stanice a dokončil jeho celkovou údržbu.
Feustel a Chamitoff ukládali nářadí a přípravky použité při výstupech do volného prostoru.
Johnson, Vittori a Feustel ukončovali překládku nákladu ze stanice na obytnou palubu raketoplánu.
Řízení orientace a stabilizace stanice převzal raketoplán.
Kolem 04:30 UT: Manévr komplexu do orientace pro korekční manévr.
05:09:09 UT: Korekční manévr vernierovými motorky systému RCS [=Reaction Control System] raketoplánu (t=46 min, Δv=0.5 m/s).
Kolem 06:00 UT: Manévr komplexu do orientace TEA [=Torque Equilibrium Attitude].
Společné fotografování s osádkou stanice.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] ze stanice na palubu raketoplánu.
Dokončení překládky nákladu ze stanice na obytnou palubu raketoplánu.
Johnson organizoval uložení nákladu pro dopravu na Zemi na obytné palubě.
Fincke a Chamitoff kontrolovali mrazicí tašky s biologickými vzorky a ukládali je.
Kelly uložil vybavení pro experiment Spinal Elongation.
Fincke demontoval komunikační systém mezi raketoplánem a stanicí.
Kelly demontoval potrubí pro přečerpávání kyslíku z raketoplánu na stanici.
Rozloučení osádek85.
11:23 UT /plán 11:11 UT/: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
Vittori a Chamitoff připravili a kontrolovali navigační prostředky pro let raketoplánu v blízkosti stanice.
Vittori a Chamitoff instalovali kameru do průzoru v poklopu stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System].
15:26 UT: Zahájen odpočinek86.
23:26 UT: Ukončen odpočinek.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-05-30 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
03:55:26 UT /plán 03:55:28 UT/: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A)87.
03:56 UT: Manévr vernierovými motory systému RCS [=Reaction Control System] pro zahájení odletu od stanice.
04:20 UT /plán 04:22:28 UT/ Zahájení inspekčního obletu stanice88,89.
05:08 UT: /Plán/ Separační manévr SEP1.
Zahájeny zkoušky navigačního systému STORRM [=Sensor Test for Orion Relative Navigation Risk Mitigation] pro setkávání budoucích kosmických lodí se stanicí.
05:36 UT: /Plán/ Separační manévr SEP2.
Ze vzdálenosti přibližně 5.5 km zahájil raketoplán opětovné setkávací manévry s využitím navigačního systému STORRM.
06:36 UT: /Plán/ Korekční manévr NH2.
06:58 UT: /Plán/ Korekční manévr MC-5 v případě potřeby.
07:23 UT: /Plán/ Korekční manévr NSR.
07:37 UT: /Plán/ Korekční manévr MC-6 v případě potřeby.
07:57 UT: /Plán/ Korekční manévr TPI.
Kolem 08:22 UT: Ve vzdálenosti přibližně 285 m od ISS (1998-067A) byly ukončeny zkoušky navigačního systému STORRM [=Sensor Test for Orion Relative Navigation Risk Mitigation] pro setkávání budoucích kosmických lodí se stanicí.
08:38 UT: /Plán/ Separační manévr SEP3.
Feustel a Chamitoff vybalili oba skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a umístili je do přechodové komory stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Zážeh motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] pro potřeby pozemního experimentu MAUI [=Maui Analysis of Upper Atmospheric Injections].
Příprava skafandrů k případnému nouzovému výstupu do volného prostoru.
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Vypojení řídicího počítače navigačního systému STORRM [=Sensor Test for Orion Relative Navigation Risk Mitigation].
14:56 UT: Zahájen odpočinek90.
22:26 UT: Ukončen odpočinek.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-05-31 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Zkoušky řídicího systému FCS [=Flight Control System] raketoplánu.
Zkušební zážeh motorů systému RCS [=Reaction Control System].
Zkušební zapojení turbočerpadla APU-1 [=Auxilliary Power Unit] hydrauliky.
Zkoušky hydraulického ovládání aerodynamických řídicích prvků.
Vypojení turbočerpadla APU-1 [=Auxilliary Power Unit] hydrauliky.
Kelly a Johnson nacvičovali přistávací manévr raketoplánu na počítačovém simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer].
Úklid prostor raketoplánu před přistáním.
Zkoušky spojového systému UHF pro spojení během závěru přistávacího manévru.
Zaklopení parabolické antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
13:56 UT: Zahájen odpočinek91.
21:56 UT: Ukončen odpočinek.
Nastavení inerciálních plošin.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-06-01 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Kolem 02:00 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
02:48 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
02:53 UT: Přechod řídicích počítačů na program OPS-3 proo řízení brzdicího manévru.
Kolem 02:55 UT: Piloti si oblékli skafandry ACES [=Advanced Crew Escape Suit].
Kolem 03:10 UT: Letoví specialisti zahájili oblékání skafandrů.
04:45 UT: Ředitel letu dal souhlas s uskutečněním brzdicího manévru na 249. oběhu.
05:12 UT: Ukončen manévr do orientace pro brzdicí manévr.
05:25 UT: Zapojení turbočerpadla APU-2 [=Auxilliary Power Unit] hydrauliky.
05:29:03 UT: Brzdicí manévr (t=158 s, Δv=89.9 m/s) raketoplánu oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] pro přistání na 249. oběhu nad bodem souřadnicích 3.67° j.š., 93.58° v.d.
05:35 UT: Manévr do inerciální orientace pro vstup do atmosféry.
05:38 UT: Vypuštění pohonných látek z předního modulu motorů FRCS [=Forward Reaction Control System].
05:52 UT: Zapojení turbočerpadel APU-1 [=Auxilliary Power Unit] a APU-3 hydrauliky.
06:03:33 UT: Vstup do zemské atmosféry na 249. oběhu ve výši 121.6 km rychlostí 7.59 km nad bodem o souřadnicích 30.68° j.š., 125.73° z.d. ve vzdálenosti 8156 km od místa přistání.
Sonický třesk způsobený průletem Endeavour přispěl k zadržení 2 vykrádačů aut a domů v městě Kissimmee, FL (USA)92.
06:34:51 UT /plán 06:35:23 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na oběhu 248.
06:35:04 UT: Dosedlo příďové kolo.
06:35:36 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Home Page. - Kirtland AFB, Albuquerque, NM : AFRL, 2002. - [Cit. 2003-01-29].     (http://www.afrl.af.mil).
 3. STS-134 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-16].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-01.html).
 4. STS-134 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-16].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-02.html).
 5. STS-134 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-17. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-03.html).
 6. STS-134 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-17. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-04.html).
 7. STS-134 MCC Status Report #05. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-05.html).
 8. STS-134 MCC Status Report #06. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-06.html).
 9. STS-134 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-19. - [Cit. 2011-05-19].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-07.html).
 10. STS-134 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-19. - [Cit. 2011-05-19].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-08.html).
 11. STS-134 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-20. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-09.html).
 12. STS-134 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-20. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-10.html).
 13. STS-134 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-21. - [Cit. 2011-05-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-11.html).
 14. STS-134 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-21. - [Cit. 2011-05-21].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-12.html).
 15. STS-134 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-22. - [Cit. 2011-05-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-13.html).
 16. STS-134 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-22. - [Cit. 2011-05-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-14.html).
 17. STS-134 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-23. - [Cit. 2011-05-23].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-15.html).
 18. STS-134 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-23. - [Cit. 2011-05-23].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-16.html).
 19. STS-134 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-24. - [Cit. 2011-05-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-17.html).
 20. STS-134 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-24. - [Cit. 2011-05-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-18.html).
 21. STS-134 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-25. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-19.html).
 22. STS-134 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-25. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-20.html).
 23. STS-134 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-26. - [Cit. 2011-05-26].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-21.html).
 24. STS-134 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-26. - [Cit. 2011-05-26].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-22.html).
 25. STS-134 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-27. - [Cit. 2011-05-27].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-23.html).
 26. STS-134 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-27. - [Cit. 2011-05-27].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-24.html).
 27. STS-134 MCC Status Report #25. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-28. - [Cit. 2011-05-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-25.html).
 28. STS-134 MCC Status Report #26. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-28. - [Cit. 2011-05-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-26.html).
 29. STS-134 MCC Status Report #27. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-29. - [Cit. 2011-05-29].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-27.html).
 30. STS-134 MCC Status Report #28. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-29. - [Cit. 2011-05-29].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-28.html).
 31. STS-134 MCC Status Report #29. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-30. - [Cit. 2011-05-30].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-29.html).
 32. STS-134 MCC Status Report #30. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-30. - [Cit. 2011-05-30].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-30.html).
 33. STS-134 MCC Status Report #31. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-31. - [Cit. 2011-05-31].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-31.html).
 34. STS-134 MCC Status Report #32. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-05-31. - [Cit. 2011-05-31].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-32.html).
 35. STS-134 MCC Status Report #33. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-06-01].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/news/STS-134-33.html).
 36. In Search of Antimatter Galaxies / P. Barry. - Washington, DC : NASA. - 2009-08-14. - [Cit. 2009-08-15].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2009/14aug_ams.htm?list31501).
 37. What is AMS? - Cambridge, MA : MIT, 2000. - [Cit. 2009-08-15].     (http://cyclo.mit.edu/~bmonreal/).
 38. Alpha Magnetic Spectrometer. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2008-01-31. - [Cit. 2009-08-15].     (http://ams-02project.jsc.nasa.gov/).
 39. NASA Assigns Crew for STS-134 Shuttle Mission, Change to STS-132 / J. Yembrick, N. Cloutier-Lemasters. - Washington, DC : NASA. - 2009-08-11. - (Release ; 09-187). - [Cit. 2009-08-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/aug/HQ_09-187_STS-134_crew.html).
 40. STS-134 mission to officially increase by two days and one EVA / C. Bergin. - NSF. - 2010-10-17. - [Cit. 2010-10-18].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/10/sts-134-mission-officially-increase-by-two-days-one-eva/).
 41. STS-134: Endeavour's slip to aid AMS change - New EVA protocol in work / C. Bergin. - NSF. - 2010-12-06. - [Cit. 2010-12-07].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/12/sts-134-slip-aid-ams-change-new-eva-protocol-work/).
 42. NASA Updates Shuttle Target Launch Dates For Two Flights / M. Curie, B. Dean. - Washington, DC : NASA. - 2011-01-13. - (Release ; 11-016]. - [Cit. 2011-01-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jan/HQ_11-016_STS_Launches.html).
 43. NASA Announces Backup Commander For STS-134 Mission / M. Curie, N. Cloutier-Lemasters. - Washington, DC : NASA. - 2011-01-13. - (Release ; 11-015). - [Cit. 2011-01-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jan/HQ_11-015_Backup_Commander.html).
 44. NASA Retargets Space Shuttle Endeavour's Launch For April 29 / S. L. Schierholz, K. Herring, K. Humphries. - Washington, DC : NASA. - 2011-04-04. - (Release ; 11-097). - [Cit. 2011-04-04].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/apr/HQ_11-097_STS-134_Launch.html).
 45. STS-134: Managers move launch to NET May 10 - APU/LCA work continues / C. Bergin. - NSF. - 2011-05-02. - [Cit. 2011-05-03].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/05/sts-134-managers-launch-net-may-10-apulca-work-continues/).
 46. NASA's Shuttle Endeavour Heads To Space Station On Its Final Mission / J. Buck, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2011-05-16. - (Release ; 11-152). - [Cit. 2011-05-16].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/may/HQ_11-152_Endeavour_Launch.html).
 47. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/status.html).
 48. Shuttle Endeavour launches on her 25th and final voyage / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110516launch/index.html).
 49. STS-134 - Launch - Flash HD. - Space Multimedia. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6702).
 50. STS-134 - Launch Replays. - Space Multimedia. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6703).
 51. STS-134 - Post-launch News Conference. - Space Multimedia. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6704).
 52. STS-134 - Flight Day 1 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-16. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6708).
 53. Astronauts giving Endeavour full post-launch inspection / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-17. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110517fd2/index.html).
 54. Astronauts give Endeavour full post-launch inspection [full story] / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-17. - [Cit. 2011-05-17].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110517fd2/index2.html).
 55. Astronauts give Endeavour full post-launch inspection / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-17. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110517fd2/index3.html).
 56. Shuttle Endeavour heads for space station this morning / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110518fd3/index.html).
 57. NASA assesses tile damage on shuttle Endeavour / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110518fd3/index3.html).
 58. STS-134: NASA managers reviewing Endeavour's TPS dings. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/05/sts-134-nasa-managers-reviewing-endeavours-tps-dings/).
 59. STS-134 - Rendezvous Pitch Maneuver. - Space Multimedia. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-18].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6716).
 60. Endeavour docks to the International Space Station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110518fd3/index2.html).
 61. Endeavour in outstanding shape - Docks with ISS. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/05/endeavour-outstanding-shape-iss-for-docking/).
 62. STS-134 - Endeavour - ISS Docking. - Space Multimedia. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-18].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6717).
 63. STS-134 - Endeavour - ISS Crew Hatch Opening and Welcome Ceremony. - Space Multimedia. - 2011-05-18. - [Cit. 2011-05-18].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6718).
 64. Space station to receive physics instrument today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-19. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110519fd4/index.html).
 65. Space station receives premier physics experiment / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-19. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110519fd4/index2.html).
 66. Exceptional Endeavour marks U. S. Assembly Complete on Station. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/05/exceptional-endeavour-us-assembly-complete-station/).
 67. STS-134 - AMS Installed Outside ISS. - Space Multimedia. - 2011-05-19. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6725).
 68. STS-134 - Flight Day 4 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-20. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6730).
 69. STS-134 - EVA 1 - Full Coverage. - Space Multimedia. - 2011-05-20. - [Cit. 2011-05-20].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6734).
 70. STS-134 - Flight Day 5 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-20. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6737).
 71. STS-134 - ESA - ASI VIP Event with Pope Benedict XVI. - Space Multimedia. - 2011-05-21. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6744).
 72. STS-134 - Flight Day 6 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-21. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6746).
 73. STS-134 - EVA 2 - Full Coverage. - Space Multimedia. - 2011-05-22. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6753).
 74. STS-134 - Flight Day 7 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-22. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6756).
 75. Shuttle crew takes time off amid Soyuz undocking preps / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-23. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110523fd8/index.html).
 76. STS-134 - Flight Day 8 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-23. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6764).
 77. STS-134 - Flight Day 9 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-24. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6775).
 78. Shuttle crew works on station maintenance, preps for third EVA / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-05-24. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts134/110525fd10/index.html).
 79. STS-134 - EVA 3 - Full Coverage. - Space Multimedia. - 2011-05-25. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6778).
 80. STS-134 - Flight Day 10 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-25. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6783).
 81. STS-134 - Flight Day 11 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-26. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6791).
 82. STS-134 - EVA 4 - Full Coverage. - Space Multimedia. - 2011-05-27. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6796).
 83. STS-134 - Flight Day 12 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-27. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6797).
 84. STS-134 - Flight Day 13 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-28. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6802).
 85. STS-134 - Farewell and Hatch Closure - Flash HD. - Space Multimedia. - 2011-05-29. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6808).
 86. STS-134 - Flight Day 14 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-29. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6809).
 87. STS-134 - Undocking. - Space Multimedia. - 2011-05-30. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6812).
 88. STS-134 - Flyaround View from Shuttle Side 16-9. - Space Multimedia. - 2011-05-30. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6816).
 89. STS-134 - Endeavour Flyaround ISS. - Space Multimedia. - 2011-05-30. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6813).
 90. STS-134 - Flight Day 15 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-30. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6817).
 91. STS-134 - Flight Day 16 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-05-31. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6821).
 92. Shuttle's sonic booms lead to arrests in Kissimmee burglary spree / D. Breen. - Orlando, FL : Orlando Sentinel. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-07-02].     (http://www.orlandosentinel.com/news/os-2-arrested-in-osceola-burglaries-20110601,0,3936855.story).
 93. STS-134 - Landing Endeavour. - Space Multimedia. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6825).
 94. STS-134 - Landing Endeavour. - Space Multimedia. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6825).
 95. STS-134 - Landing Replays. - Space Multimedia. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6826).
 96. STS-134 - Crew after landing at Kennedy Space Center. - Space Multimedia. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6827).
 97. STS-134 - Entry Flight Control Team Video Replay. - Space Multimedia. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6830).
 98. STS-134 - Post-Landing Crew News Conference. - Space Multimedia. - 2011-06-01. - [Cit. 2011-06-02].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6829).

------
Datum poslední úpravy: 2011-11-06 10:33:23 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek