2011-031A - STS 135

Název objektuSTS 135
Atlantis F-33
Shuttle Mission 135
ISS-ULF-7
SSC37736
Start2011-07-08 15:29:03.996 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2011-07-21 09:57:00 UT, Kennedy Space Center, Rwy 15
Životnost12.7694 dne, tj. 0.0350 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 050 756 kg
vzletová družicového stupně 120 682 kg
po připojení k ISS 110 245 kg
přistávací družicového stupně 102 682 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2011-07-08 Země 2011-07-20 Země Christopher J. Ferguson USA 3 CDR
Douglas G. Hurley USA 2 PLT
Sandra H. Magnus[ová] USA 3 MS1
Rex J. Walheim USA 3 MS2

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
11-07-08.69 G 51.64° 88.35 min 155 km 231 km  
11-07-08.98 G 51.64° 89.87 min 220 km 316 km  
11-07-09.46 G 51.64° 89.91 min 215 km 325 km  
11-07-09.71 G 51.64° 89.97 min 221 km 325 km  
11-07-10.10 G 51.64° 89.98 min 221 km 326 km  
11-07-10.58 G 51.64° 92.32 min 381 km 395 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-146/RSRM-114 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-138 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2047, 2060 a 2045 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru se nachází náklad o celkové hmotnosti přibližně 15 879 kg, mj. zejména:

Poslední let raketoplánu. Předchozím je let raketoplánu Endeavour STS 134 (2011-020A). Předchozím letem ke stanici ISS je Progress M-11M (2011-027A). Nejblíže následující Progress M-12M se pro havárii nosní rakety Sojuz-U nedostal na oběžnou dráhu. Následujícím úspěšným letem ke stanici ISS je Progress M-13M (2011-062A).

Průběh letu

Datum Událost
2011-07-08 15:26 UT: Odpočítávání ke startu bylo v T -31 s automaticky přerušeno pro chybějící potvrzující signál kontrolního spínače o úplném dokončení odsunu ramena obslužné věže rampy se zařízením na odsávání par kyslíku z nádrže ET do parkovací polohy.
15:28 UT: Po zjištění správného odsunutí ramene bylo odpočítávání obnoveno.
15:29:03.996 UT /plán 15:26:46 UT/: Vzlet8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
15:31 UT: Dohoření a oddělení vzletových stupňů SRB [=Solid Rocket Booster].
15:37:28 UT: Vypojení hlavních motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine] družicového stupně.
15:37:49 UT: Oddělení vnější nádrže ET [=External Tank] od družicového stupně.
Úhybný manévr družicového stupně od nádrže ET s využitím motorů RCS [=Reaction Control System].
Navedení na suborbitální dráhu.
16:06:49.1 UT: Manévrem OMS-2 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] byl družicový stupně naveden na výchozí dráhu.
17:03:20 UT: Ukončeno otevírání dveří nákladového prostoru19.
Kolem 17:04 UT: Vydán souhlas s pokračováním letu.
17:13 UT: Vyklopení parabolické antény pro spojení v pásmu Ku.
Aktivace zařízení GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] pro odstraňování jódu z pitné vody v palubní kuchyňce.
Zapojení a kontrola radiačních dozimetrů TEPC [=Tissue Equivalent Proportional Counter].
19:08:38 UT: Korekce dráhy NC-1 (t=94 s, Δv=44.1 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Vypojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Zapojení a prověrka videosystému.
Konfigurace řídicích počítačů pro let na oběžné dráze.
Zapojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Prověrky manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Manipulátor SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] byl zaparkován a vypojen.
Aktivace přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
Vybalení a zapojení síťové tiskárny a její test.
Příprava soupravy pro ošetření očí.
Kontrola stavu biotechnologických zařízení CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus].
Aktivace systému WLES [=Wing Leading Edge Sensor] pro detekci nárazů mikrometeoroidů a částeček kosmického smetí do náběžné hrany křídla raketoplánu.
Vizuální kontrola krytů motorů s využitím televizních kamer v nákladovém prostoru OMS [=Orbital Maneuvering System] zjistila dvě místa možného drobného poškození jejich tepelné izolace
Walheim zahájil sledování svých fyziologických funkcí zařízením Actiwatch během spánku v rámci experimentu Sleep.
23:59 UT: Zahájen odpočinek20.
2011-07-09 07:59 UT: Ukončen odpočinek21.
10:18:04 UT: Manévr NC-2 (t=13 s, Δv=2.6 m/s) jedním motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Ferguson a Hurley vyzvedli manipulátorem tyč OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru raketoplánu.
Kontrola stavu biotechnologických zařízení CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus].
Magnus[ová] a Walheim instalovali na obytné palubě veloergometr.
Walheim aktivoval experimentální zařízení CubeLab Module 7 a 8 pro krystalizaci ve stavu beztíže, Magnus[ová] pořídila jeho videodokumentaci.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií pro potřeby stanice ISS (1998-067A).
Kontrola stavu panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] pravoboční náběžné hrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola stavu panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Walheim připravoval náklad na obytné palubě k překládce na stanici ISS (1998-067A).
Kontrola stavu panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] levoboční náběžné hrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Ferguson a Hurley manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] uložili prodlužovací tyč OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do nákladového prostoru raketoplánu.
Odeslání dat z průzkumu panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] laserovým profiloměrem LDRI [=Laser Dynamic Range Imager] souboru přístrojů OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] na Zemi22.
Walheim připravoval výbavu pro výstup STS 135/EVA-1 k překládce na palubu stanice ISS (1998-067A).
Hurley a Walheim připravovali a kontrolovali navigační prostředky pro manévry setkání se stanicí ISS (1998-067A).
Kontrola stavu biotechnologických zařízení CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus].
Ferguson a Magnus[ová] instalovali do průzoru poklopu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System] televizní kameru pro sledování průběhu spojení se stanicí ISS (1998-067A).
Vysunutí příruby stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
Magnus[ová] a Walheim připravovali stykovací modul ODS [=Orbiter Docking System] k připojeníí ke stanici ISS (1999-067A).
19:47 UT: Korekce dráhy NC-3 (t=7 s, Δv=0.45 m/s) 2 motory RCS [=Reaction Control System].
23:29 UT: Zahájen odpočinek23,24,25,26.
2011-07-10 07:29 UT: Ukončen odpočinek27.
Zapojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
09:34 UT: Zahájeny setkávací manévry se stanicí ISS.
10:08:06 UT: Manévr NH (t=39 s, Δv=18.21 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
10:55:27 UT: Manévr NC-4 (t=91 s, Δv=43.95 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kolem 10:58 UT: Zapojení laserového lokátoru TriDAR [=Triangulation and LIDAR Automated Rendezvous and Docking]28.
11:31:22 UT: Korekční manévr NCC (t=2 s, Δv=0.24 m/s) motory RCS [=Reaction Control System].
12:03 UT: Řídicí středisko MCC-H vydalo souhlas s provedením manévru Ti.
12:29:04 UT: Manévr Ti (t=12 s, Δv=2.75 m/s) levým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
V průběhu setkávacíh manévrů sehlal řídicí počítač GPC-3 [=General Purpose Computer] raketoplánu.
12:49 UT: Korekce dráhy MC-1 motory RCS [=Reaction Control System].
13:11 UT: Navázání přímého fonického spojení mezi stanicí ISS (1998-067A) a raketoplánem.
13:21 UT: Korekce dráhy MC-2 motory RCS [=Reaction Control System].
13:39 UT: Korekce dráhy MC-3 motory RCS [=Reaction Control System].
13:49 UT: Korekce dráhy MC-4 motory RCS [=Reaction Control System].
13:52 UT: Řídicí střeedisko dalo souhlas s provedením manévru RPM [=Rotation Pitch Maneuver].
Kolem 13:59 UT: Vyrovnání rychlosti raketoplánu se stanicí v bodě +R-bar 230 m pod ISS.
14:06 UT: Zahajení manévru RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] ze stanice ISS (1998-067A) ve vzdálenosti 180 m pod stanicí.
14:09 UT: Zahájeno snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] ze stanice.
14:11 UT: Ukončeno snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] ze stanice.
14:16 UT: Ukončen manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver].
14:16 UT: Aktivace stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System] raketoplánu.
14:18 UT: Zahájen přelet raketoplánu manévrem TORVA [=Twice Orbital Rate Rbar to Vbar Approach] z bodu +R-bar pod stanicí do bodu V-bar před stanicí.
14:31 UT: Uknčen přelet raketoplánu manévrem TORVA [=Twice Orbital Rate Rbar to Vbar Approach] z bodu +R-bar pod stanicí do bodu V-bar před stanicí.
14:32 UT: Řídicí středisko MCC-H dalo souhlas s připojením raketoplánu se stanicí.
Zahájeno závěrečné přibližování k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A).
15:07 UT: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A).
15:11 UT: Zahájeno přitahování příruby stykovacího uzlu.
15:18 UT: Uzamčením zámků stykovacího uzlu bylo ukončeno pevné spojení raketoplánu se stanicí ISS (1998-067A).
Řízení orientace a stabilizace komplexu převzal raketoplán Atlantis (2011-031A).
15:40 UT: Komplex přešel do orientace -XLV -ZVV TEA, v níž je systém tepelné ochrany raketoplánu nejlépe chráněn před nárazy mikrometeoroidů a částic kosmického smetí.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi stanicí a raketoplánem.
Vypojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Kolem 16:11 UT: Vydán souhlas s otevřením průlezu mezi stanicí a raketoplánem.
Kolem 16:34 UT: Zahájeno otevírání průlezu mezi stanicí a raketoplánem.
16:47 UT: Otevření průlezů mezi stanicí a raketoplánem.
Samokutjajev odebral přípravkem AK-1M [=adsorbcionnyj koncentrator modificirovannyj] <=АК-1М [=адсорбционный концентратор модифицированный]> vzorky vzduchu v prostorách raketoplánu.
16:52 UT: Instalace pomocného větracího potrubí mezi stanicí a raketoplánem.
16:52 UT: Členové osádky raketoplánu zahájili přestup na palubu stanice ISS (1998-067A).
16:55 UT: Přivítání osádek.
Naplnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
Kolem 16:58 UT: Bezpečnostní školení osádky raketoplánu.
Zahájena překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici.
19:16 UT: Vyzvednutí prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z příhradové konstrukce ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Předání prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] raketoplánu.
22:59 UT: Zahájen odpočinek.
2011-07-10 až
2011-07-19
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2011-07-11 06:59 UT: Ukončen odpočinek.
09:16 UT: Nákladní modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello uchopen staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System], který ovládali Hurley a Magnus[ová].
Fotodokumentaci a videodokumentaci zajišťoval Ferguson.
09:35 UT: Odpojení elektrických a datových kabelů mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello a raketoplánem.
09:41 UT: Odemčeny zámky, poutající nákladní modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello v nákladovém prostoru raketoplánu.
09:47 UT: Vyzvednutí nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] z nákladového prostoru raketoplánu.
Naplnění dvou nádržek CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu stanice.
Ferguson provedl studený restart řídicího počítače GPC-3 [=General Purpose Computer] raketoplánu.
Kolem 10:27 UT: Zachycení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello na spodním stykovacím uzlu CBMA [=Common Berthing Mechanism Active] modulu Harmony.
10:46 UT: Ukončeno pevné spojení stykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] mezi moduly MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello a Harmony.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi moduly MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello a Harmony.
Pokračovala překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici ISS (1998-067A).
11:03 UT: Odpojení staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello.
16:10 UT: Otevření průlezu mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello a modulem Harmony.
Konfigurace systému přečerpávání kyslíku ze zásob raketoplánu na stanici k dýchání před výstupem do volného prostoru.
Kontrola nářadí pro chystaný výstup do volného prostoru STS 135/EVA-1.
Zahájení vykládky nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello.
Osádka raketoplánu, Garan, Furukawa a Fossum studovali plán výstupu do volného prostoru STS 135/EVA-1.
22:59 UT: Zahájen odpočinek.
Zasedání manažerů MMT [=Mission Management Team] vzhledem k dostatečným zásobám kyslíku a vodíku pro palivové články raketoplánu rozhodli o prodloužení mise STS 135 o jeden den.
2011-07-12 06:59 UT: Ukončen odpočinek.
Garan a Fossum se v modulu Quest stanice ISS (1998-067A) připravovali na výstup do volného prostoru STS 135/EVA-1 podle nové metodiky ISLE; asistovali jim Ferguson a Furukawa.
Pokračovala překládka nákladu z nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello na stanici ISS (1998-067A).
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
13:22 UT /plán 12:44 UT/: Přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na vnitřní zdroje energie Garan a Fossum oficiálně zahájili výstup STS 135/EVA-1 do volného prostoru (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
Walheim koordinoval práci Garan[a] a Fossum[a] vně stanice během výstupu do volného prostoru STS 135/EVA-1.
Hurley a Magnus[ová] ovládala z nitra stanice staniční manipulátor během výstupu do volného prostoru STS 135/EVA-1.
Během výstupu STS 135/EVA-1 Garan a Fossum přeložili vadné čerpadlo amoniaku ze stanice ISS (1998-067A) na nosič nákladu LMC [Lightweight Multi-Purpose Experiment Support Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu.
Během výstupu STS 135/EVA-1 Garan a Fossum přeložili zařízení RRM [=Robotic Refueling Mission] pro robotické plnění nádrží družic pohonnými látkami z nosiče nákladu LMC [Lightweight Multi-Purpose Experiment Support Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu na stanici ISS (1998-067A).
19:53 UT /plán 19:14/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Garan a Fossum oficiálně ukončili výstup STS 135/EVA-1 do volného prostoru (trvání 6 h 31 min, plán 6 h 30 min).
22:29 UT: Zahájen odpočinek.
2011-07-13 06:29 UT: Ukončen odpočinek.
Pokračování vykládky nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
Pokračování překládky nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici ISS (1998-067A).
Zahájeno přečerpávání plynného dusíku z raketoplánu do vysokotlakých nádrží stanice ISS (1998-067A).
Cílená inspekce tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] byla jako neptřebná zrušena.
21:29 UT: Zahájen odpočinek.
2011-07-14 05:29 UT: Ukončen odpočinek.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií raketoplánu a její přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
Ukončeno přečerpávání plynného dusíku z raketoplánu do vysokotlakých nádrží stanice ISS (1998-067A).
Ukončení vykládky nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Půldenní osobní volno osádky raketoplánu.
20:29 UT: Zahájen odpočinek.
2011-07-15 04:59 UT: Ukončen odpočinek.
Zahájeno přečerpávání plynného dusíku z raketoplánu do vysokotlakých nádrží stanice ISS (1998-067A).
Překládka nákladu určeného k dopravě na Zemi do nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello.
Plnění tří nádržek CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
Ferguson a Hurley provedli studený restart řídicího počítače GPC-4 [=General Purpose Computer] raketoplánu.
Walheim a Fossum kontrolovali a přizpůsobovali velikosti skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Ukončeno přečerpávání plynného dusíku z raketoplánu do vysokotlakých nádrží stanice ISS (1998-067A).
Společná tisková videokonference osádek raketoplánu a stanice ISS (1998-067A)29.
Společné fotografování osádek raketoplánu a stanice ISS (1998-067A).
Kontrola biotechnologických zařízení CGBA-1 [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus] a CGBA-2.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a dalšího vybavení pro výstupy do volného prostoru ze stanice ISS (1998-067A) na palubu raketoplánu.
19:29 UT: Zahájen odpočinek.
2011-07-16 03:29 UT: Ukončen odpočinek.
Pokračování překládky nákladu určeného k dopravě na Zemi do nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello.
Ferguson a Hurley opravovali nedržící dvířka pro přístup k systému udržování složení atmosféry ARS [=Atmosphere Revitalization System] raketoplánu.
Magnus[ová] odebrala vzorky vzduchu k mikrobiologické analýze.
Walheim připravoval nářadí a další přípravky pro chystaný výstup VKD-29 [=vnekorabel'naja dejatel'nost] <=ВКД-29 [=внекорабельная деятельност]> do volného prostoru.
Zahájeno přečerpávání plynného dusíku z raketoplánu do vysokotlakých nádrží stanice ISS (1998-067A).
Naplnění dvou nádržek CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu stanice.
Zkouška spojení v pásmu VHF s pozemní stanicí MILA [=Merritt Island Launch Area] na kosmodromu KSC.
Ukončeno přečerpávání plynného dusíku z raketoplánu do vysokotlakých nádrží stanice ISS (1998-067A).
Walheim demontoval v modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello" osvětlovací tělesa GLA [=General Luminaire Assembly] a uložil je k budoucímu použití jako náhradní díly pro stanici ISS (1998-067A).
18:59 UT: Zahájen odpočinek30.
2011-07-17 02:59 UT: Ukončen odpočinek.
Ferguson a Hurley si odebrali vzorky plísní z povrchu kůže a sliznic svého těla.
Naplnění pěti nádržek PWR [=Portable Water Reservoir] a jedné nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu stanice ISS (1998-067A).
Ferguson připravil vestibul mezi moduly Harmony a MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello k uzavření.
Hurley a Fossum přenesli mrazničku GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator] ze stanice ISS (1998-067A) na palubu raketoplánu.
Walheim provedl fotodokumentaci a videodokumentaci přenesené mrazničky GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator] na palubě raketoplánu.
Ukončení překládky nákladu určeného k dopravě na Zemi do nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Úpravy skříní a palet s nákladem v nákladním modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Walheim ukončil demontáž osvětlovacích těles GLA [=General Luminaire Assembly] v modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Osobní volno členů osádky raketoplánu.
18:29 UT: Zahájen odpočinek.
2011-07-18 02:29 UT: Ukončen odpočinek.
Ferguson a Magnus[ová] vypojili systémy nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Ukládání posledního nákladu určeného k dopravě na Zemi na obytnou palubu raketoplánu.
Plnění 5 nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu stanice.
Uzavření průlezů mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello" a modulem Harmony.
Vypuštění atmosféry z vestibulu mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello" a modulem Harmony.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello" a modulem Harmony.
Hurley a Garan rozebrali pomocné potrubí pro přečerpávání kyslíku ze zásob raketoplánu na palubu stanice ISS (1998-067A).
Magnus[ová] konfigurovala na robotických stanicích RWS [=Robotics Work Station] program DOUG [=Dynamic Operations Ubiquitous Graphics] pro ovládání manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] v průběhu překládání nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello" do nákladového prostoru raketoplánu.
Hurley a Magnus[ová] uchopili manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nákladní modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Odemknutí stykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello" a modulem Harmony.
Hurley a Magnus[ová] přemístili manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nákladní modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello" do nákladového prostoru raketoplánu.
Uložení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello do nákladového prostoru raketoplánu31.
Odpojení manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] "Raffaello".
Rozloučení osádek32.
Uzavření průlezů mezi stanicí ISS (1998-067A) a raketoplánem32.
Vypuštění atmosféry z vestibulu mezi tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A) a raketoplánem.
Ferguson a Hurley instalovali do průzoru poklopu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System] televizní kameru pro sledování průběhu odpojování raketoplánu od stanice ISS (1998-067A).
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A) a raketoplánem.
Hurley a Walheim připravovali a kontrolovali navigační prostředky pro manévry raketoplánu v blízkosti ISS (1998-067A) po odletu od stanice.
17:59 UT: Zahájen odpočinek.
2011-07-19 01:59 UT: Ukončen odpočinek.
Zapojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Předání řízení orientace a stabilizace komplexu od silových setrvačníků CMG [=Control Moment Gyroscope] motorům RCS [=Reaction Control System] raketoplánu.
Prověrka systémů raketoplánu před odletem od stanice.
Zapojení stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System] raketoplánu.
Magnus[ová] připravila fotoaparáty a videkamery pro záznam odletu od stanice.
06:12 UT: Řídicí středisko MCC-H vydalo souhlas s odpojením raketoplánu od stanice ISS.
06:25 UT: Stanice v orientaci pro odpojení raketoplánu.
Vypojení stabilizačních motorů RCS [=Reaction Control System] raketoplánu.
06:26 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu mezi raketoplánem a stanicí.
06:28:04 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A)33,34.
Kolem 06:30 UT: Raketoplán obnovil řízení své orientace a stabilizace motory RCS [=Reaction Control System].
Kolem 06:44 UT: Vypojení stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Kolem 06:56 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost se stanicí ve vzdálenosti přibližně 180 m.
Snímkovaní stanice ISS během jejího rotačního manévru o 90° kolem osy Y stanice.
Inspekční oblet stanice ISS (1998-067A).
Během obletu stanice ISS (1998-067A) probíhaly zkoušky prototypu navigačního systému TriDAR [=Triangulation and LIDAR Automated Rendezvous and Docking]35.
Úhybné manévry SEP1 a SEP2 raketoplánu od stanice ISS (1998-067A).
Vypojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Inspekce stavu panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] náběžné hrany křídla a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Uložení prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu.
Odpojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] od tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Odeslání dat z inspekce stavu panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu na Zemi.
Zaparkování a vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
17:59 UT: Zahájen odpočinek36.
Řídicí středisko na základě vyhodnocení všech dat o stavu tepelné ochrany raketoplánu pracovní skupinou DAT [=Damage Assessment Team] schválilo připravenost raketoplánu Atlantis k přistání37.
2011-07-20 01:59 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 05:03 UT: Úhybný manévr od stanice SEP-3 motory RCS [=Reaction Control System].
Kontrola řídicího systému raketoplánu.
05:16:36 UT: Kontrolní spuštění čerpadla APU-1 [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému na dobu 266 s.
Prověrka hydraulického ovládání aerodynamických řídicích ploch.
05:21:02 UT: Vypojení čerpadla APU-1 [=Auxilliary Power Unit].
06:04:25 UT až 06:12:53 UT: Zkušební zážehy všech motorů RCS [=Reaction Control System].
Úklid prostor raketoplánu.
07:53:34 UT: Vypuštění pikodružice PSSC-2 (2011-031B)38.
17:29 UT: Zahájen odpočinek39.
2011-07-21 01:29 UT: Ukončen odpočinek.
Zapojení řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
Nastavení inerciální plošiny IMU [=Inertial Measurement Unit] navigačního systému.
Walheim vypojil experimentální zařízení CubeLab Module 7 a 8 pro krystalizaci ve stavu beztíže.
Vypojení zařízení GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] pro odstraňování jódu z pitné vody v palubní kuchyňce.
Odběr vzorků ovzduší v kabině raketoplánu.
Vypojení radiačních dozimetrů TEPC [=Tissue Equivalent Proportional Counter].
Vypojení pomocných laptopů PGSC [=Portable General Support Computer].
Kontrola stavu biotechnologických zařízení CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus].
04:39 UT: Zahájení příprav k přistání.
Manévr raketoplánu pro vychlazení dlaždic tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] na spodní části trupu.
Spuštění výparníku vody pro chlazení elektroniky.
Kolem 06:17 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
Přechod řídicích počítačů na program pro přípravu brzdicího manévru OPS 3.
Ferguson a Hurley si oblékli skafandry ACES [=Advanced Crew Escape Suit].
Vypojení palubního záchodu WCS [=Waste Collection System].
Magnus[ová] a Walheim si oblékli skafandry ACES [=Advanced Crew Escape Suit].
Letové specialisti zaujali místa v křeslech na obytné palubě.
Úspěšně ukončeny testy vychylování spalovacích komor manévrovacích motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kolem 08:15 UT: Řídicí středisko MCC-H vydalo souhlas s provedením brzdicího manévru.
Kolem 08:19 UT: Raketoplán přešel do orientace pro brzdicí manévr.
08:44 UT: Zapojení hydraulického čerpadla APU-3 [=Auxilliary Power Unit].
08:49:04.2 UT: Brzdicí manévr (t=198.1 s, Δv=101.53 m/s) nad bodem o souřadnicích 6.30° s.š., 92.72° v.d. oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] pro přistání na letišti SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na oběhu 200.
Kolem 08:58 UT: Raketoplán přešel do orientace pro vstup do atmosféry.
Kolem 09:07:13.5 UT: Zahájeno vypouštění zbytku 180.6 kg KPL z předního modulu motorů RCS [=Reaction Control System] v trvání 32.64 s.
09:12 UT: Zapojení hydraulických čerpadel APU-1 [=Auxilliary Power Unit] a APU-2.
Kolem 09:18 UT: Přechod řídicích počítačů na program pro řízení vstupu do atmosféry OPS 304.
09:25:18 UT: Vstup do atmosféry nad bodem o souřadnicích 33.33° j.š., 122.70° z.d. ve výšce 121 km rychlostí 7.6 km/s ve vzdálenosti 8294 km od kosmodromu KSC.
09:31 UT: Zahájen řízený sestup atmosférou.
09:44 UT: Pozemní stanice MILA [=Merritt Island Launch Area] na kosmodromu KSC zachytila rádiové vysílání raketoplánu v pásmu VHF.
09:46 UT: Přechod navigace raketoplánu na systémy TACAN a GPS.
09:48 UT: Vysunuta pitotova trubice pro měření rychlosti letu v atmosféře.
09:51 UT: Infračervené kamery na kosmodromu KSC zachytily obraz raketoplánu.
09:57:00 UT /plán 09:56:36 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC40,41,42,43,44 na oběhu 200.
09:57:09 UT ±5 s: Vypuštěn brzdicí padák.
09:57:20 UT: Dosedlo příďové kolo.
09:57:40 UT ±3 s: Odhozen brzdicí padák.
09:57:54 UT: Raketoplán se zastavil.
10:38 UT až 10:45 UT: Osádka vystoupila z raketoplánu45,46.
Raketoplán byl převezen do montážní haly OPF-2 [=Orbiter Processing Facility]47,48.
2011-07-23 Osádka raketoplánu Atlantis se vrátila do Houstonu, TX (USA)49.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Robotic Refueling Mission. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2011-06-25. - [Cit. 2011-07-12].     (http://ssco.gsfc.nasa.gov/images/RRM_Factsheet.pdf).
 3. STS-135 : The Final Mission. Washington, DC : NASA, 2011. - [Cit. 2011-07-08].     (http://www.nasa.gov/pdf/566071main_135_press_kit2.pdf).
 4. STS-135 Mission Summary. Washington, DC : NASA, 2011. - [Cit. 2011-07-08].     (http://www.nasa.gov/pdf/558175main_STS135%20Mission%20Summary-4.pdf).
 5. NASA Sets Launch Date For Final Space Shuttle Mission / S. Schierholz, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2011-06-08. - (Release ; 11-193). - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jun/HQ_11-193_Launch_Date.html).
 6. NASA Announces Prelaunch Events And Countdown Details For Final Shuttle Flight / S. Schierholz, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2011-06-28. - (Media Advisory ; 11-133). - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jun/HQ_M11-133_Shuttle_Events.html).
 7. Photo Gallery: Shuttle revealed on eve of launch / S. Young, B. Cooper. - Spaceflight Now. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts135/110707rss/).
 8. NASA's Final Space Shuttle Mission Begins With Atlantis' Launch / J. Buck, Kyle Herring, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2011-07-08. - (Release ; 11-216]. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jul/HQ_11-216_STS-135_Launch.html).
 9. STS-135 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts135/news/STS-135-01.html).
 10. America's space shuttle blasts off on one last mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts135/110708launch/).
 11. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts135/status.html).
 12. Photo Gallery: Atlantis soars for the final time / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts135/press1/).
 13. STS-135: Atlantis dodges weather and launches one final time / C. Gebhardt, C. Bergin. - NSF. - 2011-07-07. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/07/sts135-live-attempt-1/).
 14. STS-135: Initial Ascent Reviews point to superb launch performance by Atlantis / C. Bergin. - NSF. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/07/sts-135-ascent-reviews-point-superb-launch-performance-atlantis/).
 15. STS-135 - Launch. - Space Multimedia. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6928).
 16. STS-135 - Launch Replays. - Space Multimedia. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6929).
 17. STS-135 - Ascent Flight Control Team Video Replay. - Space Multimedia. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6931).
 18. STS-135 - Post-launch News Conference. - Space Multimedia. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6930).
 19. STS-135 - Payload Bay Door Opening. - Space Multimedia. - 2011-07-08. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6927).
 20. STS-135 - Flight Day 1 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-07-09. - [Cit. 2011-07-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6933).
 21. STS-135 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-07-09. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts135/news/STS-135-02.html).
 22. STS-135: Atlantis' FD2 Inspections completed ahead of ISS arrival / C. Bergin. - NSF. - 2011-07-09. - [Cit. 2011-07-10].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/07/sts-135-atlantis-inspections-ahead-iss-arrival/).
 23. STS-135 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-07-09. - [Cit. 2011-07-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts135/news/STS-135-03.html).
 24. STS-135 - Mission Status Briefing FD 2. - Space Multimedia. - 2011-07-09. - [Cit. 2011-07-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6936).
 25. STS-135 - Post MMT Briefing FD 2. - Space Multimedia. - 2011-07-09. - [Cit. 2011-07-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6946).
 26. STS-135 - Flight Day 2 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-07-10. - [Cit. 2011-07-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6948).
 27. STS-135 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2011-07-10. - [Cit. 2011-07-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts135/news/STS-135-04.html).
 28. TriDAR. - Wikipedia. - 2011-09-03. - [Cit. 2011-07-10].     (http://en.wikipedia.org/wiki/TriDAR).
 29. STS-135 - Joint Crew News Conference. - Space Multimedia. - 2011-07-15. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6989).
 30. STS-135 - Crew Tribute to the Space Shuttle Program. - Space Multimedia. - 2011-07-16. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6991).
 31. Raffaello cargo module returned to shuttle bay / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-07-18. - [Cit. 2011-07-18].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts135/110718fd11/index.html).
 32. STS-135 - Farewell and Hatch Closure. - Space Multimedia. - 2011-07-18. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6998).
 33. STS-135 - Atlantis Undocks and Flyaround from the ISS. - Space Multimedia. - 2011-07-19. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7003).
 34. STS-135 - Undocking as Seen from Shuttle. - Space Multimedia. - 2011-07-19. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7004).
 35. Atlantis undocks and departs ISS - TriDAR tests continue with flyaround / C. Gebhardt. - NSF. - 2011-07-19. - [Cit. 2011-07-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/07/atlantis-undocking-tridar-tests-continue-flyaround/).
 36. STS-135 - Flight Day 12 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-07-19. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7005).
 37. STS-135: Atlantis cleared to head home one final time on Thursday / C. Bergin. - NSF. - 2011-07-20. - [Cit. 2011-07-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/07/sts-135-atlantis-cleared-one-final-time-thursday/).
 38. STS-135 - Atlantis Deploys Final Payload PicoSat. - Space Multimedia. - 2011-07-20. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7009).
 39. STS-135 - Flight Day 13 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-07-20. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7012).
 40. Atlantis arrives home to Kennedy - An emotional finale for Shuttle / C.Bergin, C. Gebhardt. - NSF. - 2011-07-21. - [Cit. 2011-07-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/07/atlantis-kennedy-an-emotional-finale-for-shuttle/).
 41. STS-135 - Landing Atlantis. - Space Multimedia. - 2011-07-21. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7014).
 42. STS-135 - Landing Atlantis Replays. - Space Multimedia. - 2011-07-21. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7015).
 43. STS-135 - Post-Landing Conference. - Space Multimedia. - 2011-07-21. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7017).
 44. STS-135 - Mission Highlights. - Space Multimedia. - 2011-07-23. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7025).
 45. STS-135 - Crew after landing at Kennedy Space Center. - Space Multimedia. - 2011-07-21. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7019).
 46. STS-135 - Post-Landing Crew News Conference. - Space Multimedia. - 2011-07-21. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7021).
 47. Atlantis into down processing after MER review notes flawless return / C. Bergin. - NSF. - 2011-07-22. - [Cit. 2011-07-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/07/atlantis-down-processing-mer-review-notes-flawless-return/).
 48. Atlantis Towback and Employee Appreciation Event. - Space Multimedia. - 2011-07-21. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7022).
 49. STS-135 - Crew Return to Ellington Field, Houston. - Space Multimedia. - 2011-07-23. - [Cit. 2011-07-23].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7024).

------
Datum poslední úpravy: 2011-11-06 10:34:15 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek