Projekt Luna

Popis projektu

Výzkum Měsíce byl v SSSR zahájen v roce 1959 vypuštěním sond Luna 1 až 3 první generace. K Měsíci byly vypouštěny přímo, bez předchozího navedení na parkovací dráhu kolem Země. V porovnání se sondami Luna 1 a 2 měla Luna 3 jiný tvar, velikost, hmotnost i přístrojové vybavení.

Úkolem druhé generace sovětských měsíčních sond Luna 4 až 9 bylo uskutečnit měkké přistání na Měsíci. To se povedlo až sondě Luna 9.

K uskutečnění této etapy výzkumů bylo nutné zkonstruovat nový typ kosmických sond. Bylo nutno vybavit je brzdicím motorem, větší zásobou pohonných látek, dokonalejším systémem orientace a stabilizace apod. Větší hmotnost vyžadovala využití parkovací dráhy kolem Země. Druhá generace sovětských sond byla konstruována univerzálně, aby jejich hlavní části byly použitelné jak pro přistání, tak i pro vytvoření umělé družice Měsíce.

Po úspěšném přistání Luny 9 na povrchu Měsíce přistoupili sovětští vědci k vypouštění kosmických sond, které se měly stát umělými družicemi Měsíce. V porovnání s přistáním je to úkol jednodušší. Nezáleží tolik na přesném okamžiku zapojení brzdícího raketového motoru a teprve odchylka rychlosti několika desítek m/s může znamenat značnou odchylku v parametrech dráhy, zatímco při přistání může chyba několik m/s způsobit havárii. Kromě toho je nutno při přistání zbrzdit rychlost 2,6 km/s prakticky na nulu, zatímco při navádění na oběžnou dráhu ve výšce 1000 km rychlost 2,1 km/s na 1,2 km/s. Rovněž doba funkce motoru je kratší, což umožňuje zvýšit hmotnost užitečného zatížení na úkor pohonných látek. První družicí Měsíce se stala Luna 10; po ní následovaly ještě Luny 11, 12 a 14.

V době, kdy byly v SSSR na dráhu kolem Měsíce vypuštěny sondy Luna 10 až 12, pracovali konstruktéři na zdokonalení přistávací varianty sond Luna, která nakonec přistála na Měsíci pod označením Luna 13.

Úkolem třetí generace, zahájené Lunou 15, byl automatický odběr vzorků měsíčního regolitu a jeho doprava zpět na Zemi, a to dříve, než se to podaří americkým kosmonautům v programu Apollo. Po nezdařeném letu sondy Luna 15 se první odběr uskutečnil sondou Luna 16. Opakování pokusů o odběry se uskutečnilo na sondách Luna 18, 20, 23 a 24.

Upravené sondy této generace Luna 17 a 21 dopravily na měsíční povrch automatická vozidla Lunochod.

K nové generaci družic Měsíce patřily sondy Luna 19 a 22.

Realizované lety

StartStátKdNosná raketa COSPARNázev objektuÚspěchZánik
1958-09-23SUNBA Vostok-L   Luna E-1 No. 1 H1958-09-23
1958-10-11SUNBA Vostok-L   Luna E-1 No. 2 H1958-10-11
1958-12-04SUNBA Vostok-L   Luna E-1 No. 3 H1958-12-04
1959-01-02SUNBA Vostok-L 1959-012A Luna 1 4 
1959-06-18SUNBA Vostok-L   Luna E-1 No. 5 H1959-06-18
1959-09-12SUNBA Vostok-L 1959-014A Luna 2 11959-09-13
1959-10-04SUNBA Vostok-L 1959-008A Luna 3 11960-04-20
1960-04-15SUNBA Vostok-L   Luna E-3 No. 1 H1960-04-15
1960-04-19SUNBA Vostok-L   Luna E-3 No. 2 H1960-04-19
1963-01-04SUNBA Molnija-L 1963-001A Sputnik (16) E-6 No. 1 91963-01-05
1963-02-03SUNBA Molnija-L   Luna E-6 No. 2 H1963-02-03
1963-04-02SUNBA Molnija-L 1963-008B Luna 4 5 
1964-03-21SUNBA Molnija-M   Luna E-6 No. 4 H1964-03-21
1964-04-20SUNBA Molnija-M   Luna E-6 No. 5 H1964-04-20
1965-03-12SUNBA Molnija-L 1965-018A Kosmos 60 (Luna E-6 No. 9) 91965-03-17
1965-04-10SUNBA Molnija-L   Luna E-6 No. 8 H1965-04-10
1965-05-09SUNBA Molnija-M 1965-036A Luna 5 51965-05-12
1965-06-08SUNBA Molnija-M 1965-044A Luna 6 5 
1965-10-04SUNBA Molnija-M 1965-077A Luna 7 51965-10-07
1965-12-03SUNBA Molnija-M 1965-099A Luna 8 41965-12-06
1966-01-31SUNBA Molnija-M 1966-006A Luna 9 11966-02-03
1965-03-12SUNBA Molnija-L 1966-017A Kosmos 111 (Luna E-6S No. 204) 91966-03-03
1966-03-31SUNBA Molnija-M 1966-027A Luna 10 1 
1966-08-24SUNBA Molnija-M 1966-078A Luna 11 1 
1966-10-22SUNBA Molnija-M 1966-094A Luna 12 1 
1966-12-21SUNBA Molnija-M 1966-116A Luna 13 11966-12-24
1968-02-07SUNBA Molnija-M   Luna E-6LS No. 112 H1968-02-07
1968-04-07SUNBA Molnija-M 1968-027A Luna 14 1 
1969-02-19SUNBA Proton-K/D   Luna E-8 No. 201 H1969-02-19
1969-06-14SUNBA Proton-K/D   Luna E-8-5 No. 402 H1969-06-14
1969-07-13SUNBA Proton-K/D 1969-058A Luna 15 51969-07-21
1970-02-06SUNBA Proton-K/D   Luna E-8-5 No. 405 H1970-02-06
1970-09-12SUNBA Proton-K/D 1970-072A Luna 16 11970-09-24
1970-11-10SUNBA Proton-K/D 1970-095A Luna 17 (Lunochod 1) 11970-11-17
1971-09-02SUNBA Proton-K/D 1971-073A Luna 18 51971-09-11
1971-09-28SUNBA Proton-K/D 1971-082A Luna 19 1 
1972-02-14SUNBA Proton-K/D 1972-007A Luna 20 11972-02-25
1973-01-08SUNBA Proton-K/D 1973-001A Luna 21 (Lunochod 2) 11973-01-15
1974-05-29SUNBA Proton-K/D 1974-037A Luna 22 1 
1974-10-28SUNBA Proton-K/D 1974-084A Luna 23 41974-11-06
1975-10-16SUNBA Proton-K/D   Luna E-8-5M No. 412 H1975-10-16
1976-08-09SUNBA Proton-K/D-1 1976-081A Luna 24 11976-08-18

Kód úspěšnosti : 1 - splněny všechny úkoly, 4 - splněny jen vedlejší úkoly, 5 - splněny jen některé vedlejší úkoly, 6 - úkoly zcela nesplněny, 8 - dostala se na chybnou dráhu, úkoly splněny v omezeném rozsahu, 9 - dostala se na chybnou dráhu, úkoly nesplněny, H - pro havárii nosiče se objekt nedostal na oběžnou dráhu.

Datum poslední úpravy: 2000-09-01 © 2000 - František Martinek, Antonín Vítek