1968-027A - Luna 14

Název objektu Luna 14 <=Луна 14>
SSC 3178
Start1968-04-07 10:09:32 UT, Bajkonur [=Baikonur], Molnija-M
Stav objektu na selenocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze?
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost1700 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
68-04-07 G 51.78° 88.78 min 189 km 242 km  
68-04-10.81 S 42.0° 160 min 160 km 870 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), S - kronocentrická (Saturn), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická družice Měsíce. Postavilo ji a provozuje Central'noje konstruktorskoje bjuro eksperimental'nogo mašinostrojenija (CKBEM) <=Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЕМ)> (dř. OKB-1 <=ОКБ-1>, nyní OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>), Kaliningrad (nyní Koroljov), Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR).

Automatická meziplanetární sonda typu E-6LS (výr. č. 113) určená k průzkumu Měsíce. Podle zprávy TASS bylo úkolem sondy zpřesnění poměru hmotnosti Země a Měsíce, znalostí o gravitačním poli a tvaru Měsíce ze systematického dlouhodobého pozorování změn dráhy, výzkum podmínek šíření rádiových signálů mezi pozemními stanicemi a sondou při různých polohách sondy vzhledem k Měsíci, sledování zákrytů sondy Měsícem, měření proudů slunečního korpuskulárního a kosmického záření, získání dalších informací pro vytvoření přesné teorie pohybu Měsíce. Nesla telekomunikační zařízení vyvíjené pro pilotovaný měsíční modul LOK [=lunnyj orbital'nyj korabl'] lodi L-3.

Bezprostředně předchozí sonda této řady Luna E-6LS No. 112 se 1968-02-07 pro havárii nosné rakety Molnija-M nedostala na oběžnou dráhu. Předchozí úspěšně vypuštěnou je Luna 13 (1966-116A). Bezprostředně následující jiného typu Luna E-8 No. 201 a Luna E-8-5 No. 402 se ve dnech 1969-02-19 a 1969-06-14 pro havárii nosných raket Proton-K/D nedostaly na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou jiného typu je Luna 15 (1969-058A).

Průběh letu

Datum Událost
1968-04-07 10:05 UT: Start z kosmodromu Bajkonur, navedení na parkovací dráhu kolem Země, navedení na dráhu k Měsíci.
19:37 UT: Provedena korekce dráhy. Správnou polohu sondy při korekci zajistil orientační a stabilizační systém, používající jako opěrných bodů Slunce a Měsíce. Měření dráhy po korekci ukázala, že manévr proběhl úspěšně.
1968-04-10 19:25 UT: Automatické zařízení zapnulo brzdící raketový motor sondy, který snížil její rychlost z 2,190 km/s na 1,279 km/s a sonda přešla na oběžnou dráhu kolem Měsíce.
1968-04-30 08:30 UT: Sonda absolvovala již 176 oběhů Měsíce a bylo s ní navázáno 97 rádiových spojení.

Literatura

  1. Projekt Luna / P. Lála. - Letectví a kosmonautika, 43 [4] 140-143 (1967).
  2. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 222-243.
  3. Kosmonavtika - enciklopedija / kol. autorů. - Moskva : Sovětskaja enciklopedija, 1985. - S. 209, 221-222.
  4. Projekt Luna / F. Martinek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000.     (../PROJ/SUN/LUNA.HTM).
  5. Soviet Rocketry that Conquered Space : Part 5: The First Planetary Probe Attempts, 1960-1964 / T. Varfolomeyev. - Spaceflight 40 [3] 85-88 (1998).
  6. The Tough Road Travelled: A New Look at the Second Generation Luna Probes / A. Siddiqi, B. Hendrickx, T. Varfolomeyev. - J. Brit. Interplanet. Soc. 53 [9/10] 319-356 (2000).
  7. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Luna 14. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?68-027A).
  8. Letectví a kosmonautika 44 [13] 529 (1968).
  9. Letectví a kosmonautika 44 [15] 619 (1968).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:11:49 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - František Martinek, Antonín Vítek