1966-094A - Luna 12

Název objektu Luna 12 <=Луна 12>
SSC 2508
Start1966-10-22 08:41 UT ?, Bajkonur [=Baikonur], Molnija-M
Stav objektu na selenocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na dráze?
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost1620 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
66-10-22 G 51.92° 88.58 min 199 km 212 km Přibližné parametry parkovací dráhy (uvedeny parametry start. plošiny).
66-10-25.87 L 0.0° 205 min 100 km 1740 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice Měsíce. Postavilo ji a provozuje Central'noje konstruktorskoje bjuro eksperimental'nogo mašinostrojenija (CKBEM) <=Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЕМ)> (dř. OKB-1 <=ОКБ-1>, nyní OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>), Kaliningrad (nyní Koroljov), Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR).

Automatická meziplanetární sonda typu E-6LF (výr. č. 102). Tvoří ji motorový blok s nádržemi hypergolických KPL a s kapalinovým raketovým motorem KTDU-5A [=korrektirujuščetormoznaja dvigatel'naja ustanovka] o tahu 45.5 kN s čerpadlovým systémem dopravy paliva, který slouží ke korekci dráhy a k brzdění. Na něm jsou umístěna hermetická pouzdra se systémem orientace podle hvězd, rádiové zařízení pro řízení sondy, měření dráhy a přenos informací měřících přístrojů, dále chemické zdroje elektrické energie a fototelevizní aparatura. Dále sonda nese přístrojový úsek, přijímací a vysílací antény, motory orientačního systému umístěné na nosnících daleko od podélné osy sondy a nádrže se stlačeným plynem pro motory orientačního systému. Vhodné tepelné podmínky zajišťuje aktívní termoregulační systém, jehož radiátor je umístěn na přístrojovém úseku, a pasívní systém, který využívá vhodné zabarvení, stínění a izolování jednotlivých částí. Přístrojové vybavení tvoří mj.:

Předchozí sondou této řady je Luna 11 (1966-078A), další jiného typu je Luna 13 (1966-116A).

Průběh letu

Datum Událost
1966-10-22 08:53 UT: Start z kosmodromu Bajkonur, navedení na parkovací dráhu kolem Země.
1966-10-23 19:12 UT: Provedena korekce dráhy.
1966-10-25 20:47 UT: Brzdící motor byl zapálen na dobu 28 s nad východním okrajem Měsíce. Rychlost 2.085 km/s se snížila na 1.148 km/s a sonda byla navedena na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Jakmile proletěla nad odvrácenou stranou Měsíce a dostala se nad osvětlenou západní část přivrácené strany, začala z výšky asi 100 km snímkovat Měsíc. Když bylo pořízeno několik snímků oblasti Mare Imbrium a Oceanus Procellarum, začala sonda rotovat pro zajištění správné teploty. Pořízené snímky mají rozlišení 15 až 20 m. Na rozdíl od amerických sond Lunar Orbiter nebylo možno libovolně měnit orientaci sondy v prostoru a vybírat tak pro snímkování předem přesně určené oblasti.
1966-12-28 Sonda dokončila 445 oběhů kolem Měsíce. Rádiové spojení s ní bylo navázáno 195krát.
1967-01-19 Se sondou bylo přerušeno spojení, sonda ukončila svoji činnost. Do přerušení uskutečnila 602 oběhy Měsíce, bylo s ní navázáno 302 rádiových spojení.

Literatura

  1. Projekt Luna / P. Lála. - Letectví a kosmonautika, 43 [4] 140-143 (1967).
  2. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 222-243.
  3. Kosmonavtika - enciklopedija / kol. autorů. - Moskva : Sovětskaja enciklopedija, 1985. - S. 209, 221-222.
  4. Projekt Luna / F. Martinek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000.     (../PROJ/SUN/LUNA.HTM).
  5. Soviet Rocketry that Conquered Space : Part 5: The First Planetary Probe Attempts, 1960-1964 / T. Varfolomeyev. - Spaceflight 40 [3] 85-88 (1998).
  6. The Tough Road Travelled: A New Look at the Second Generation Luna Probes / A. Siddiqi, B. Hendrickx, T. Varfolomeyev. - J. Brit. Interplanet. Soc. 53 [9/10] 319-356 (2000).
  7. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Luna 12. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?66-094A).
  8. Letectví a kosmonautika 53 [2] 45 (1967).
  9. Letectví a kosmonautika 53 [7] 245 (1967).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-14 16:28:20 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - František Martinek, Antonín Vítek