1966-078A - Luna 11

Název objektu Luna 11 <=Луна 11>
SSC 2406
Start1966-08-24 08:03 UT, Bajkonur [=Baikonur], Molnija-M
Stav objektu na selenocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na dráze?
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost1638 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
66-08-24 G 51.86° 88.12 min 177 km 190 km Přibližné parametry parkovací dráhy (uvedeny parametry start. plošiny).
66-08-27.91 L 27° 178 min 160 km 1200 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice Měsíce. Postavilo ji a provozuje Central'noje konstruktorskoje bjuro eksperimental'nogo mašinostrojenija (CKBEM) <=Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЕМ)> (dř. OKB-1 <=ОКБ-1>, nyní OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>), Kaliningrad (nyní Koroljov), Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR).

Automatická meziplanetární sonda typu E-6LF (výr. č. No. 101). Tvoří ji motorový blok s nádržemi hypergolických KPL a s kapalinovým raketovým motorem KTDU-5A [=korrektirujuščetormoznaja dvigatel'naja ustanovka] o tahu 45.5 kN s čerpadlovým systémem dopravy paliva, který slouží ke korekci dráhy a k brzdění. Na něm jsou umístěna hermetická pouzdra se systémem orientace podle hvězd, rádiové zařízení pro řízení sondy, měření dráhy a přenos informací měřících přístrojů, dále chemické zdroje elektrické energie a fototelevizní aparatura. Dále sonda nese přístrojový úsek, přijímací a vysílací antény, motory orientačního systému umístěné na nosnících daleko od podélné osy sondy a nádrže se stlačeným plynem pro motory orientačního systému. Vhodné tepelné podmínky zajišťuje aktívní termoregulační systém, jehož radiátor je umístěn na přístrojovém úseku, a pasívní systém, který využívá vhodné zabarvení, stínění a izolování jednotlivých částí. Přístrojové vybavení tvoří mj.:

Předchozí sondou této řady jiného typu je Luna 10 (1966-027A), další je Luna 12 (1966-094A).

Průběh letu

Datum Událost
1966-08-24 08:03 UT: Start z kosmodromu Bajkonur, navedení na parkovací dráhu kolem Země.
1966-08-26 19:02 UT: Provedena korekce dráhy.
1966-08-27 21:49 UT: Navedení na eliptickou oběžnou dráhu kolem Měsíce. Následoval vědecký výzkum Měsíce a jeho okolí.
1966-10-01 Ukončena činnost po vyčerpání chemických zdrojů dodávajících elektrickou energii po absolvování 277 oběhů kolem Měsíce a 137 rádiových relací.

Literatura

  1. Projekt Luna / P. Lála. - Letectví a kosmonautika, 43 [4] 140-143 (1967).
  2. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 222-243.
  3. Kosmonavtika - enciklopedija / kol. autorů. - Moskva : Sovětskaja enciklopedija, 1985. - S. 209, 221-222.
  4. Projekt Luna / F. Martinek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000.     (../PROJ/SUN/LUNA.HTM).
  5. Soviet Rocketry that Conquered Space : Part 5: The First Planetary Probe Attempts, 1960-1964 / T. Varfolomeyev. - Spaceflight 40 [3] 85-88 (1998).
  6. The Tough Road Travelled: A New Look at the Second Generation Luna Probes / A. Siddiqi, B. Hendrickx, T. Varfolomeyev. - J. Brit. Interplanet. Soc. 53 [9/10] 319-356 (2000).
  7. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Luna 11. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?66-078A).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-14 16:28:15 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - František Martinek, Antonín Vítek