1971-073A - Luna 18

56.5° v.d.)
Název objektu Luna 18 <=Луна 18>
SSC 5448
Start1971-09-02 13:40:40 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/D
Stav objektudopadl na Měsíci
Zánik1971-09-11 17:48 UT, kráter Apollonius C (3.57° s.š.,
Životnost9.172 dne, tj. 0.0251 roku
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost5600 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
71-09-07 S 35.0° 119.0 min 100 km 100 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : S - kronocentrická (Saturn), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Automatická meziplanetární sonda určená k průzkumu Měsíce.

Sonda typu E-8-5 (výr. č. No. 407) se skládá ze dvou hlavních celků - přistávacího a startovacího stupně. Přistávací část se skládá z motorového bloku, z nádrží KPL, přístrojových úseků, amortizátorů pro měkké přistání a antén rádiového komplexu. Pohonný systém KTDU-417 [=korrektirujuščetormoznaja dvigatel'naja ustanovka] je tvořen dvěma motory: hlavním jednokomorovým restartovatelným motorem s čerpadlovou dodávkou KPL a s regulovatelným tahem v rozmezí 18.92 až 7.35 kN a možností několikanásobného zážehu a dvoukomorovým motorem s přetlakovou dodávkou KPL pro jemné "doladění" rychlosti při přistání o tahu 3.43 až 2.06 kN. V přístrojových úsecích jsou gyroskopy, elektronika řídícího systému, orientační systém, palubní vysílače a přijímače a chemické zdroje energie. Přístrojové úseky dále obsahují systém tepelné regulace, autonomní rádiový výškoměr a rychloměr apod. Na povrchu přistávacího stupně jsou umístěny trysky orientačního systému s vlastními nádržemi a optické detektory Slunce a Země. Nejdůležitějším přístrojem je vrtačka, složená ze tří samostatných částí - z vlastního zapouzdřeného dutého vrtáku s motorem, z ramena umožňujícího přemísťování vrtáku (od návratového pouzdra na povrch Měsíce a zpět) a z nezbytných ovládacích mechanismů. Startovací (návratový) stupeň využívá přistávacího stupně jako základny při startu z Měsíce. I zde na centrální nádrž vzletového motoru KRD-61 [=kosmičeskij raketnyj dvigatel'] o tahu 18.8 kN navazuje přístrojový úsek s řídící elektronikou, stabilizačními gyroskopy, povelovým přijímačem a vysílačem a akumulátory. Přístrojový úsek je dále vybaven čtyřmi tyčovými anténami a v lůžku na vrcholu konstrukce je umístěno vlastní kulové návratové pouzdro, připevněné kovovými pásky. Návratové pouzdro je na povrchu pokryto speciálním materiálem pro tepelnou ochranu při průletu zemskou atmosférou (musí vydržet přetížení až 350G a teplotu přes 10 000 °C.

Předchozí sondou této řady jiného typu je Luna 17 (1970-095A), další jiného typu je Luna 19 (1971-082A).

Průběh letu

Datum Událost
1971-09-02 13:40:40 UT: Start z kosmodromu Bajkonur, navedení na parkovací dráhu kolem Země a posléze navedení na dráhu k Měsíci.
1971-09-04 Provedena korekce dráhy.
1971-09-06 Provedena druhá korekce dráhy.
1971-09-07 Sonda byla navedena na oběžnou dráhu kolem Měsíce.
1971-09-11 Po 54 obězích kolem Měsíce byl zapojen brzdící raketový motor, který sondu navedl na sestupnou dráhu s plánovaným místem přistání mezi Mare Crisium a Mare Foecunditatis.
17:48 UT: Přistání v hornaté oblasti se nezdařilo, spojení se sondou bylo přerušeno.

Literatura

  1. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 222-243.
  2. Kosmonavtika - enciklopedija / kol. autorů. - Moskva : Sovětskaja enciklopedija, 1985. - S. 208, 210, 221-222.
  3. Projekt Luna / F. Martinek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000.     (../PROJ/SUN/LUNA.HTM).
  4. Moon Samples by Automation / K. W. Gatland. - Spaceflight 13 [1] 2-5 a 22 (1971).
  5. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Luna 18. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?71-073A).
  6. Letectví a kosmonautika 48 [2] 43-45 (1972).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:51:47 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - František Martinek, Antonín Vítek