1974-037A - Luna 22

Název objektu Luna 22 <=Луна 22>
SSC 7315
Start1974-05-29 08:56:51 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/D
Stav objektu na selenocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na dráze 
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost4000 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
74-05-29.38 G 51.54° 88.56 min 187 km 226 km  
74-06-02 S 19.58° 130.00 min 220 km 220 km  
74-06-09 S ? ? 25 km 244 km  
74-06-13 S ? ? 188 km 299 km  
75-04-02 S 21.00° 192.00 min 200 km 1409 km  
75-08-24 S ? ? 30 km ?  
75-08-31 S ? 180.00 min 100 km 1286 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), S - kronocentrická (Saturn), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice Měsíce.

Automatická meziplanetární sonda typu E-8LS (výr. č. No. 206) určená k dlouhodobému průzkumu Měsíce z oběžné dráhy. Byla vybavena aparaturou pro detailní snímkování vybraných oblastí Měsíce, rádiovým výškoměrem pro sledování reliéfu povrchu, gama-spektrometrem ke zjišťování chemického složení povrchových hornin, detektorem mikrometeoritů, magnetometrem a další vědeckou aparaturou. Dlouhodobé sledování dráhy sondy umožnilo studium gravitačního pole Měsíce (tzv. masconů).

Předchozí sondou této řady jiného typu je Luna 21 (1973-001A), další jiného typu je Luna 23 (1974-084A).

Průběh letu

Datum Událost
1974-05-29 08:56:51 UT: Start z kosmodromu Bajkonur, z parkovací dráhy kolem Země navedení směrem k Měsíci.
1974-05-30 Provedena korekce dráhy.
1974-06-02 Navedena na kruhovou oběžnou dráhu kolem Měsíce.
1974-06-09 Provedena korekce oběžné dráhy, aby bylo možno získat detailní snímky vybraných oblastí povrchu.
1974-06-13 Po ukončení televizního snímkování povrchu byla provedena další korekce dráhy.
1974-11-11 15:00 UT: Sonda vykonala již 1778 oběhů kolem Měsíce, bylo s ní navázáno přes 1000 rádiových spojení.
1975-04-02 Sonda splnila plánovaný program a začala pracovat podle doplňkového programu.
1975-08-24 Pericentrum dráhy sníženo na 30 km, aby byly získány další snímky měsíčního povrchu.
1975-09-02 Ukončení činnosti sondy. Se sondou bylo navázáno přibližně 2400 rádiových spojení a asi 1500 měření dráhy.

Literatura

  1. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 222-243.
  2. Kosmonavtika - enciklopedija / kol. autorů. - Moskva : Sovětskaja enciklopedija, 1985. - S. 209, 221-222.
  3. Projekt Luna / F. Martinek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000.     (../PROJ/SUN/LUNA.HTM).
  4. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Luna 22. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?74-037A).
  5. Letectví a kosmonautika 50 [21] 837 (1974).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:56:28 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - František Martinek, Antonín Vítek