2009-062A - STS 129

Název objektuSTS 129
Atlantis F-31
Shuttle Mission 129
ISS-ULF-3
SSC36094
Start2009-11-16 19:28:09.985 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2009-11-27 14:44:23 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 33
Životnost10.8029 dne, tj. 0.0296 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 051 152 kg
vzletová družicového stupně 120 848 kg
přistávací družicového stupně 93 063 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2009-11-16 Země 2009-11-27 Země Charles O. Hobaugh USA 3 CDR
Barry E. Wilmore USA 1 PLT
Randolph J. Bresnik USA 1 MS1
Michael J. Foreman USA 2 MS2
Leland D. Melvin USA 2 MS3
Robert L. Satcher, Jr. USA 1 MS4
2009-11-25 1998-067A 2009-11-27 Země Nicole P. Stott[ová] USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-11-16.85 G 51.65° 88.37 min 155 km 232 km  
09-11-17.07 G 51.69° 88.79 min 145 km 285 km  
09-11-17.20 G 51.71° 88.76 min 170 km 257 km  
09-11-17.32 G 51.65° 88.79 min 186 km 244 km  
09-11-17.75 G 51.64° 88.85 min 190 km 244 km  
09-11-18.07 G 51.65° 88.87 min 190 km 246 km  
09-11-18.36 G 51.65° 91.34 min 336 km 345 km  
09-11-18.50 G 51.66° 88.91 min 183 km 259 km  
09-11-19.88 G 51.65° 91.34 min 337 km 344 km  
09-11-25.49 G 51.65° 91.39 min 338 km 348 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-140/RSRM-108 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-133 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2048, 2044 a 2058 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 13 362 kg:

Na obytné palubě je mj. následující náklad: Během letu raketoplánu se budou na jeho palubě uskutečňovat mj. experimenty: Mimo raketoplán se uskutečňují experimenty: Předchozím letem raketoplánu je STS 128 (2009-045A), následujícím je STS 130 (2010-004A). Předchozím letem ke stanici ISS (1998-067A) je Progress M-MIM2 (2009-060A) s modulem Poisk (MIM-2 [=Malyj issledovatel'skij modul'] <=МИМ-2 [=Малый исследовательский модуль]>), následujícím je Sojuz-TMA 17 (2009-074A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-11-16 19:28:09.985 UT: Vzlet4,5.
19:30 UT: Dohoření a odhození vzletových stupňů SRB.
19:30:24.2 UT: Zapojeny motory OMS.
19:31:44.8 UT: Vypojeny motory OMS.
19:36:34 UT: Vypojení motorů SSME a navedení na suborbitální dráhu.
19:35:56 UT: Odhození nádrže ET.
20:06:25.2 UT: Manévr OMS-2 (t=63.8 s, Δv=29.54 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
21:12:17 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Vyklopení parabolické antény pro spojení v pásmu Ku.
Oživení a testování manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
23:10:26.7 UT: Korekce dráhy NC-1 (Δv=11.9 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
2009-11-17 01:28 UT: Zahájen odpočinek.
09:28 UT: Ukončen odpočinek.
Bresnik a Satcher si debrali vzorky slin pro experiment Integrated Immune.
11:38:16 UT: Korekční manévr NC-2 (t=13.4 s, Δv=2.5 m/s) 2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Instalace veloergometru na obytné palubě.
Vyzvednutí tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru.
Kontrola tepelné ochrany náběžné hrany křídla a přídě družicového stupně přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] k přesunu na palubu stanice ISS (1998-067A).
Příprava nákladu na obytné palubě k překládce na palubu ISS (1998-0067A).
Uložení tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] nákladového do prostoru.
Kontrola obšívky modulů motorů OMS televizní kamerou manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Uchopení externí plošiny ELC-1 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Instalace televizní kamery do průzoru poklopu stykovacího uzlu v modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Vysunutí příruby stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
Odeslání dat z průzkumu tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu do střediska MCC-H.
Příprava vybavení pro setkávací manévry se stanicí.
22:44:41 UT: /Plán/ Korekce dráhy NC-3 (t=13.5 s, Δv=0.9 m/s) motory RCS [=Reaction Control System].
2009-11-18 01:28 UT: Zahájen odpočinek.
09:28 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 15:50 UT: Raketoplán zahájil let ve formaci 180 m pod ISS.
15:52 UT: Zahájen rotační manévr SFA (Small Fine Arm).
15:56 UT: Osádka ISS zahájila snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu.
15:58 UT: Osádka ISS ukončila snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu.
16:01 UT: Ukončen rotační manévr SFA (Small Fine Arm).
Přelet raketoplánu před stanici.
Zahájeno závěrečné přibližování.
16:51 UT: /plán 16:56 UT/: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
16:59 UT: Zahájeno přitahování přírub stykovacího uzlu mezi raketoplánem a stanicí.
17:01 UT: Ukončeno přitahování přírub stykovacího uzlu mezi raketoplánem a stanicí.
Uzamčení zámků přírub.
Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi stanicí a raketoplánem.
17:32 UT: Zahájeno otevírání průlezu mezi modulem Harmony a tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
18:03 UT: Ukončena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi stanicí a raketoplánem.
18:28 UT: Otevření průlezů mezi stanicí a raketoplánem.
Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] z paluby raketoplánu na stanici ISS (1998).
Kolem 19:50 UT: Vyzvednutí nákladní plošiny ELC-1 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] z nákladového prostoru raketoplánu manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Studium plánu výstupu STS 129/EVA-1 do volného prostoru.
Předání nákladní plošiny ELC-1 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] staničnímu manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Foreman a Satcher zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
2009-11-18 až
2009-11-25
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2009-11-19 01:28 UT: Zahájen odpočinek.
09:28 UT: Ukončen odpočinek.
14:24 UT /plán 14:28 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Foreman a Satcher oficiálně první výstup do volného prostoru STS 129/EVA-1 z modulu Quest.
Během výstupu Foreman a Satcher instalovali náhradní anténu SASA [=S-band Antenna Support Assembly], náhradní úchopový mechanismus LEE [=Latching End Effector] pro SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System], uskutečnili údržby manipulátoru JRMS [=JEM Remote Manipulator System], připravili kabeláž pro připojení modulu Tranquility (Node-3) a vyklopili nosič nákladu PAS [=Payload Attachment System] na příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
21:02 UT /plán 20:58 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Foreman a Satcher oficiálně ukončili první výstup do volného prostoru STS 129/EVA-1 v trvání 6 h 37 min (plán 6 h 30 min)6.
Na základě vyhodnocení zpracovaných dat z průzkumu tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] skupina DAT [=Damage Assessment Team] uznala raketoplán schopným přistání a nevyžaduje dodatelčné zkoumání povrchu Atlantis6.
2009-11-20 01:36 UT: Osádka komplexu ISS (1998-067A) byla probuzena falešným poplachem indikujícím náhlý pokles tlaku.
Automatika vypojila mezimodulovou ventilaci IMV [=Intermodular Ventilation], v důsledku čehož byl mylně detekován kouř v modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility])7.
Řídicí středisko probudilo osádku raketoplánu.
Posádka raketoplánu vypojila systém větrání mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
09:30 UT: Ukončen odpočinek.
Hobaugh a Wilmore uskutečnili tiskovou videokonferenci s NBS News, WTVF-TV (Nashville, TN) a Fox News Radio.
Překládka nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
Stott[ová] insalovala do velitelova křesla na letové palubě zařízení Spinal TAP [=Tracking Anthropometric Posture Assembly] a postupně proměřila změny v délce páteře u všech členů osádky raketoplánu v rámci experimentu Spilan Elongation.
Kolem 12:05 UT: Uchopení externí plošiny ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Bresnik a Foremam si přizpůsobili a zkontrolovali skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Plnění nádržek CWC [=Collapsible Water Container] č. 5 a 6 vodou z palivových baterií a jejich transport na plaubu ISS.
Příprava přechodové komory modulu Quest k výstupu.
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup do volného prostoru.
Kolem 23:00 UT: Bresnik a Foreman zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
2009-11-21 00:28 UT: Zahájen odpočinek8.
Osádka komplexu ISS (1998-067A) byla probuzena dalším falešným poplachem indikujícím náhlý pokles tlaku9.
Následně se objevily další dva falešné poplachy indikující přítomnost kouře v modulu Quest.
Automatika vypojila na stanici ventilační, klimatizační systémy, systémy generace kyslíku Elektron-VM <=Электрон-ВМ> a OGS [=Oxygen Generation System] a jednotky pro odstraňování oxidu uhličitého "Vozduch" <="Воздух"> a CDRA [=Carbon Dioxide Removal Assembly] a zpracování vody WRS [=Water Recovery System].
Bresnik a Foreman přerušili dýchání kyslíku z masek a zvýšili tlak v přechodové komoře modulu Quest.
Osádka stanice zahájila plánované havarijní postupy.
09:08 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 11:38 UT: Vyzvednutí plošiny ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] z nákladového prostoru raketoplánu manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Přesunutí plošiny ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] k připojovacímu místu PAS [=Payload Attachment System] na příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three].
Připojení plošiny ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] k příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three].
14:31 UT /plán 14:38 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Foreman a Bresnik oficiálně druhý výstup do volného prostoru STS 129/EVA-2 z modulu Quest. Výstup koordinoval z nitra raketoplánu Satcher, manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] ovládali Wilmore a Melvin, videozáznam pořizoval Hobaugh10.
20:39 UT /plán 20:38 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Foreman a Bresnik oficiálně ukončili druhý výstup do volného prostoru STS 129/EVA-2 v trvání 6 h 08 min (plán 6 h 00 min)11,12.
00:28 UT: Zahájen odpočinek.
08:58 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 11:38 UT: Vyzvednutí plošiny ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] z nákladového prostoru raketoplánu manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kolem 12:15 UT: Předání plošiny ELC-2 manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Přesunutí plošiny ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] k připojovacímu místu PAS [=Payload Attachment System] na příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three].
Plnění nádržek CWC [=Collapsible Water Container] č. 7 a 8 vodou z palivových baterií a jejich transport na palubu ISS.
Připojení plošiny ELC-2 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] k příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three].
14:31 UT /plán 14:38 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Foreman a Bresnik oficiálně druhý výstup do volného prostoru STS 129/EVA-2 z modulu Quest. Výstup koordinoval z nitra raketoplánu Satcher, manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] ovládali Wilmore a Melvin, videozáznam pořizoval Hobaugh13.
20:39 UT /plán 20:38 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Foreman a Bresnik oficiálně ukončili druhý výstup do volného prostoru STS 129/EVA-2 v trvání 6 h 08 min (plán 6 h 00 min)14,15.
23:58 UT: Zahájen odpočinek.
2009-11-22 07:58 UT: Ukončen odpočinek.
Telekonference s odborníky ve středisku MCC-H k problematice plánu práce třetího výstupu STS 129/EVA-3 do volného prostoru.
Čtyřhodinové osobní volno členů osádky raketoplánu.
Satcher a Bresnik upravovali velikost skafandrů.
Melvin a Satcher uskutečnili tiskovou videokonferenci.
Plnění nádržek CWC [=Collapsible Water Container] č. 10 a 11 vodou z palivových baterií a jejich transport na palubu ISS.
Překládka nákladu oběma směry mezi raketoplánem a stanicí.
Studium plánu výstupu STS 129/EVA-3 do volného prostoru.
23:28 UT: Zahájen odpočinek.
2009-11-23 07:28 UT: Ukončen odpočinek.
Plnění nádržek PWR [=Payload Water Reservoir] č. 1, 2 a 3 technickou vodou z palivových baterií a jejich transport na palubu ISS.
Plnění nádržek CWC [=Collapsible Water Container] č. 12 a 13 pitnou vodou z palivových baterií a jejich transport na palubu ISS.
Překládka nákladu oběma směry mezi raketoplánem a stanicí.
13:25 UT /plán 12:18 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Satcher a Bresnik oficiálně třetí výstup do volného prostoru STS 129/EVA-3 z modulu Quest. Výstup koordinoval z nitra raketoplánu Foreman, manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] ovládali Wilmore a Melvin, videozáznam pořizoval Hobaugh16.
Během výstupu byla instalována nádrž HPGT [=High Pressure Gas Tank] s kyslíkem na povrch modulu Quest, experimenty MISSE [=Materials ISS Experiment] č. 7A a 7B a uskutečněny drobné předstihové montážní práce.
19:06 UT /plán 18:03 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Satcher a Bresnik oficiálně ukončili třetí výstup do volného prostoru STS 129/EVA-3 v trvání 5 h 42 min (plán 5 h 45 min).
22:58 UT: Zahájen odpočinek.
2009-11-24 06:58 UT: Ukončen odpočinek.
Korekce dráhy stanice motory raketoplánu Atlantis (2009-062A).
Úklid modulu Quest po výstupech do volného prostoru.
Balení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a jejch transport z ISS (1998-067A) na palubu raketoplánu.
Překládka nákladu k odeslání na Zemi na palubu raketoplánu včetně zpracovaných biologických vzorků.
Demontáž kyslíkového potrubí mezi raketoplánem a stanicí.
Společná tisková videokonference osádek stanice a raketoplánu.
Společné fotografování obou osádek.
Předání služby Stotto[vou] zbývajícím členům osádky stanice.
Dvouhodinové osobní volno členů osádky raketoplánu Atlantis (2009-062A).
Rozloučení osádek.
Uzavření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
Instalace televizní kamery do průzoru poklopu stykovacího uzlu v modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
Příprava videosystému a fotoaparátů k pořizování záznamu z odletu raketoplánu Atlantis (2009-062A) od stanice.
22:28 UT: Zahájen odpočinek.
2009-11-25 06:28 UT: Ukončen odpočinek.
Oživení řídicích počítačů skupiny B.
Řízení orientace komplexu převzal raketoplán.
Příprava systémů raketoplánu k odpojení od stanice ISS.
09:53 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
10:28 UT: Zahájen inspekční oblet stanice.
11:04 UT: První separační manévr (t=12 s, Δv=0.9 m/s).
11:32:30 UT: Druhý separační manévr (t=6 s, Δv=0.5 m/s).
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vyzdvižení prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru.
Kontrola náběžné hrany křídla a přídě raketoplánu přístroji OBSS.
Uložení prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] zpět do nákladového prostoru.
Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Odeslání dat z průzkumu tepelné ochrany raketoplánu do střediska MCC-H k vyhodnocení.
22:28 UT: Zahájen odpočinek.
2009-11-26 06:28 UT: Ukončen odpočinek.
09:29 UT: Manévr (Δv=5.5 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] pro potřeby sledování vlivu spalin z motorů na okolní prostředí z družice C/NOFS (2008-017A) v rámci experimentu SEITE [=Shuttle Exhaust Ion Turbulence Experiments].
Úklid prostor obytné paluby raketoplánu.
Kontrola systémů družicového stupně raketoplánu.
10:51 UT: Zkušební spuštění hydraulického čerpadla APU-3 [=Auxilliary Power Unit].
Testování aerodynamických řídicich prvků (kormidlo, aerodynamická brzda, elevon).
10:54 UT: Vypojení APU-3.
Kolem 11:38 až 11:44 UT: Zkušební zážehy řídicích a stabilizačních motorů RCS.
Telekonference s odborníky ve středisku MCC-H k problematice sestupu z oběžné dráhy a přistání raketoplánu.
Slavnostní oběd ke Dni díkůvzdání.
14:08 UT: Manévr (Δv=5.5 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] pro potřeby sledování z pozemní stanice Arecibo (Portoriko) vlivu spalin z motorů na okolní prostředí v rámci experimentu SIMPLEX [=Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust].
Tisková videokonference s redaktory rozhlasových stanic.
Hobaugh, Wilmore a Melvin nacvičovali přistávací manévr na simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer].
Pokračoval úklid prostor obytné paluby raketoplánu.
Kontrola stavu nákladového prostoru kamerou na koncii manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Demontáž ergometru na obytné palubě.
Testy spojení v pásmu UHF s letišti na Floridě a v Kalifornii.
Instalace lehátka pro Stott[ovou].
Kontrola lehkých skafandrů pro start a přistání ACES [=Advanced Crew Escape Suit].
Zaklopení antény pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
22:28 UT: Zahájen odpočinek.
2009-11-27 06:28 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 08:50 UT: Oživení řídicích počítačů skupiny B.
Kolem 09:40 UT: Zahájeny přípravy na přistání.
Nastavení inerciální plošiny.
Kolem 13:18 UT: Přechod do orientace pro brzdicí manévr.
13:34 UT: Zapojení čerpadla hydrauliky APU.
13:37:10 UT: Brzdicí manévr pro přistání na 171. oběhu oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=187 s, Δv=105.2 m/s) nad bodem o souřadnicích 1.15° s.š., 95.35° v.d.
13:41 UT: Přechod do orientace pro vstup do atmosféry.
Vypuštění pohonných látek z předního modulu motoru RCS [=Reaction Control System].
14:12:45 UT: Vstup do zemské atmosféry ve výšce 122 km rychlostí 7.590 km/s nad bodem o souřadnicích 32.05° j.š., 121.63° z.d.
14:44:23 UT /plán 14:44:10 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na 171. oběhu.
14:44:36 UT: Dosedlo příďové kolo.
14:45:05 UT: Raketoplán se zastavil.
Raketoplán Atlantis byl převezen do montážní haly OPF-1 [=Orbiter Processing Facility] k poletovém odstrojení.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-129 : Stocking the Station. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-11-15].     (http://www.nasa.gov/pdf/397216main_sts129_presskit.pdf).
 3. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-11-19. - [Cit. 2009-11-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts129/status.html).
 4. STS-129 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-11-16. - [Cit. 2009-11-16].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts129/news/STS-129-01.html).
 5. Atlantis vaults into orbit on station delivery mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-19. - [Cit. 2009-11-16].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091116launch/).
 6. Shuttle's heat shield cleared; Spacewalk No. 1 a success / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-19. - [Cit. 2009-11-20].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091119fd4/index2.html).
 7. Crews awakened by false fire, depressurization alarms / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-19. - [Cit. 2009-11-20].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091119fd4/index3.html).
 8. STS-129: ELC-2, Internal Transfers and EVA-2 preps mark Flight Day 5 / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-11-20. - [Cit. 2009-11-21].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/11/sts-129-elc-2-transfers-eva-2-preps-flight-day-5/).
 9. Astronauts awakened a second night by false alarms / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-20. - [Cit. 2009-11-21].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091120fd5/index2.html).
 10. Astronauts prep for mission's second spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-21. - [Cit. 2009-11-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091121fd6/index.html).
 11. Astronauts perform mission's second successful spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-21. - [Cit. 2009-11-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091121fd6/index2.html).
 12. Superb EVA-2 highlights FD6 ů ODS issue cleared for contingency redock / C. Bergin. - NSF. - 2009-11-21. - [Cit. 2009-11-22].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/11/eva-2-fd6-ods-issue-cleared-contingency-redock/).
 13. Astronauts prep for mission's second spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-21. - [Cit. 2009-11-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091121fd6/index.html).
 14. Astronauts perform mission's second successful spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-11-21. - [Cit. 2009-11-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts129/091121fd6/index2.html).
 15. Superb EVA-2 highlights FD6 - ODS issue cleared for contingency redock / C. Bergin. - NSF. - 2009-11-21. - [Cit. 2009-11-22].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/11/eva-2-fd6-ods-issue-cleared-contingency-redock/).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-30 19:47:26 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek