2010-003A - Progress M-04M

Název objektuProgress M-04M <=Прогресс М-04М>
ISS-36P [=International Space Station thirty sixth Progress]
SSC36361
Start2010-02-03 03:45:29.171 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2010-07-01 14:40:55 UT, jižní Tichý oceán
Životnost148.4552 dne, tj. 0.4064 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko, Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7288 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-02-03.17 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±42 km Plán. CUP-M.
10-02-03.17 G 51.65° 88.47 min 192 km 232 km CUP-M.
10-02-03.18 G 51.64° 88.53 min 187 km 217 km  
10-02-03.46 G 51.64° 89.29 min 222 km 257 km  
10-02-04.40 G 51.64° 89.32 min 222 km 260 km  
10-02-05.59 G 51.64° 91.39 min 335 km 350 km  
10-02-21.58 G 51.65° 91.53 min 345 km 354 km  
10-03-19.60 G 51.65° 91.47 min 342 km 352 km  
10-04-23.52 G 51.65° 91.42 min 342 km 346 km  
10-04-24.83 G 51.65° 91.52 min 343 km 356 km  
10-05-10.73 G 51.65° 91.42 min 337 km 351 km  
10-06-10.36 G 51.65° 91.55 min 348 km 353 km  
11-01-22.34 G 51.65° 89.41 min 189 km 301 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je OAO RKK [=Otkrytoje akcionernoje obščestvo Raketno-kosmičeskaja korporacija] Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК [=Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация] Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 404) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a digitální telekomunikační systémy včetně řídicího počítače CVM-101 [=cifrovaja vyčislitel'naja mašina] <=ЦВМ-101 [=цифровая вычислительная машина]> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2686 kg (2392 kg včetně pohonných látek v KDU) pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady je Progress M-03M (2009-056A), následující je Progress M-05M (2010-018A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 17 (2009-074A), následujícím je STS 130 (2010-004A).

Průběh letu

Datum Událost
2010-02-03 03:45:29.171 UT: Vzlet3,4,5,6.
03:54:16 UT: Navedení na výchozí dráhu.
03:54:18.579 UT: Kosmická loď se oddělila od 3. stupně rakety.
2010-02-05 04:25:58 UT /plán 04:26 UT ±3 min/ Nákladní loď Progress M-04M (2010-003A) se připojila v automatickém režimu k modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A)7.
2010-02-05 až
2010-05-10
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2010-02-20 21:15 UT: Korekce dráhy8 komplexu 8 motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> nákladní lodi (t=1557 s, Δv=3.75 m/s), kterou byla zvýšena průměrná výška dráhy ISS (1998-067A) o 6.2 km.
2010-03-24 09:30 UT: Korekce dráhy9,10v=0.97 m/s) komplexu ISS (1998-067A) 8 motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> nákladní lodi. Loď Progress M-03M (2009-056A) korigovala orientaci komplexu v průběhu manévru svými motory DPO. Změna výšky činila 1.7 km, spotřeba pohonných látek 142 kg (z toho 3 kg na řízení orientace).
2010-05-10 11:12 UT: Vydán povel k odemčení zámků stykovacího uzlu mezi nákladní lodí a komplexem ISS.
11:15:31 UT: Odpojení nákladní lodi od modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A)11.
Kolem 14:06 UT: Úhybný manévr.
2010-05-10 až
2010-06-30
V průběhu autonomního letu probíhaly geofyzikální experimenty "Radar-Progress" <="Радар-Прогресс">12,13 a KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">14,15,16 určené pro výzkum chování plazmatu.
2010-07-01 13:53:30 UT: Brzdicí manévr (t=150 s, Δv=86.87 m/s) korekčním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>17.
Řízený zánik nákladní lodi v atmosféře.
Kolem 14:40:55 UT: Dopad neshořelých trosek do jižního Tichého oceánu17 do oblasti se středem o souřadnicích 38.27° j.š., 124.13° z.d.

Literatura

 1. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
 2. Progress M-04M. - Koroljov : CUP-M, 2010. - [Cit. 2010-01-31].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m04m.htm).
 3. Uspešnyj pusk RKN "Sojuz-U" s TGK "Progress M-04M". - Moskva : FKA. - 2010-02-03. - [Cit. 2010-02-03].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=9182&lang=rus).
 4. Osuščestvlen zapusk TGK "Progress M-04M". - Koroljov : Energija. - 2010-02-03. - [Cit. 2010-02-03].     (http://www.energia.ru/ru/iss/iss22/progress_m-04m/photo_02-03.html).
 5. Latest freighter heads for International Space Station / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-02-02. - [Cit. 2010-02-03].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1002/02progress36p/).
 6. Progress M-04M launches to cost-cutting ISS - STS-135 addition removed / C. Bergin. - NSF. - 2010-02-02. - [Cit. 2010-02-03].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/02/progress-m-04m-launches-to-cost-cutting-iss-sts-135-addition-removed/).
 7. "Progress M-04M" v sostave MKS. - Moskva : FKA. - 2010-01-05. - [Cit. 2010-02-05].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=9213).
 8. Korrekcija orbity MKS prošla štatno. - Moskva : FKA. - 2010-02-21. - [Cit. 2010-02-21].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=9407).
 9. O predstojaščej korrekcii orbity MKS. - Moskva : FKA. - 2010-03-23. - [Cit. 2010-03-25].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=9774).
 10. Korrekcija orbity prosla štatno. - Moskva : FKA. - 2010-03-24. - [Cit. 2010-03-25].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=9796).
 11. "Progress M-04M" gotovitsja k rasstykovke. - Moskva : FKA. - 2010-05-08. - [Cit. 2010-05-08].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=10534).
 12. Eksperiment "Radar-Progress". - Koroljov : CUP, 2010. - [Cit. 2010-05-08].     (http://www.mcc.rsa.ru/exp/radar_prog.htm).
 13. Zajavka na provedenije kosmičeskogo eksperimenta na rossijskom segmente MKS. - Moskva : FKA, 2010. - [Cit. 2010-05-08].     (http://knts.rsa.ru/knts_docs/NewKE/Radar_Zayavka.pdf).
 14. Eksperiment "Plazma-Progress". - Moskva : FKA, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://knts.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=106:50:14117268131016322449::::P50_EXPER_ID,P50_CALLED_FROM:1978,48).
 15. Eksperiment "Plazma-Progress". - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/rus/iss/researches/geophis-13.html).
 16. Plasma-Progress Experiment. - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/eng/iss/researches/geophis-13.html).
 17. TGK "Progress M-04M" zaveršil poljot. - Moskva : FKA. - 2010-07-01. - [Cit. 2010-07-01].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=11424).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-12 20:32:30 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek