2009-024A - Progress M-02M

Název objektuProgress M-02M <=Прогресс М-02М>
ISS-33P [=International Space Station thirty third Progress]
SSC34905
Start2009-05-07 18:37:09.104 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2009-07-13 16:28:47 UT, jižní Tichý oceán
Životnost66.9109 dne, tj. 0.1832 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko, Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost vzletová 7119 kg
po připojení k ISS 6833 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-05-07.77 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±42 km Plán. CUP-M.
09-05-07.77 G 51.64° 88.65 min 193 km 252 km CUP-M.
09-05-07.77 G 51.62° 88.72 min 189 km 234 km  
09-05-08.03 G 51.62° 88.90 min 187 km 252 km  
09-05-09.15 G 51.63° 90.81 min 292 km 336 km  
09-05-12.04 G 51.65° 90.89 min 294 km 342 km  
09-05-12.72 G 51.64° 91.56 min 345 km 357 km  
09-05-12.72 G 51.64° 90.87 min 298 km 337 km  
09-05-12.72 G 51.64° 91.56 min 345 km 357 km  
09-05-12.72 G 51.64° 90.87 min 298 km 337 km  
09-05-13.74 G 51.64° 91.56 min 345 km 357 km  
09-06-15.53 G 51.64° 91.50 min 342 km 354 km  
09-07-12.00 G 51.64° 91.41 min 337 km 351 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je OAO RKK [=Otkrytoje akcionernoje obščestvo Raketno-kosmičeskaja korporacija] Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК [=Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация] Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 402) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a digitální telekomunikační systémy včetně řídicího počítače CVM-101 [=cifrovaja vyčislitel'naja mašina] <=ЦВМ-101 [=цифровая вычислительная машина]> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2260 kg (2510 kg včetně pohonných látek v KDU) pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady jiné modifikace je Progress-M 66 (2009-006A); předchozí stejné modifikace je Progress M-01M (2008-060A), následující jiné modifikace je Progress-M 67 (2009-040A); následující stejné modifikace je Progress M-03M (2009-056A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 14 (2009-015A), následujícím je Sojuz-TMA 15 (2009-030A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-05-07 18:37:09.104 UT: Vzlet3,4.
18:45:58.8 UT: Oddělení lodi od 3. stupně rakety.
23:15:00 UT: Zkušební korekční manévr (t=13.4 s, Δv=5 m/s, Δm=21.37 kg) motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
2009-05-08 17:39:55 UT: První část dvouimpulzního korekčního manévru (t=78.9 s, Δv=32.31 m/s) motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
18:23:03 UT: Druhá část dvouimpulzního korekčního manévru (t=180.13 s, Δv=25.27 m/s) 8 motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]>.
2009-05-11 16:46:27 UT: Korekční manévr (t=30.1 s, Δv=2.11 m/s) 4 motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]>.
2009-05-12 17:41 UT: Zapojení systému "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]>.
18:08 UT: Korekční manávr motore SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
18:26 UT: Souběžné testy systému "Kurs" <="Курс"> na nákladní lodi a stanici ISS (1998-067A).
18:42 UT: Korekce dráhy (Δv=5.9 m/s) motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
18:47 UT: Korekce dráhy motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]>.
18:49 UT: Korekce dráhy motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]>.
18:51 UT: Ve vzdálenosti 400 m zahájen oblet stanice.
18:57 UT: Vyrovnány rychlosti nákladní lodi se stanicí ve vzdálenosti 200 m před modulem Pirs.
19:13 UT: Zahájeno ze vzdálenosti přibližně 180 m automatické přibližování ke stanici.
19:18 UT: Zaklopena anténa 2A0-VKA <=2А0-ВКА> systému "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]>.
19:24:23 UT /plán 19:22 UT (±3 min)/: Nákladní loď se v automatickém režimu připojila k modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
Ukončení pevného spojení nákladní lodi s komplexem.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a nákladní lodí.
Otevření průlezů mezi nákladní lodí a komplexem.
2009-05-12 až
2009-06-30
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2009-06-30 18:27 UT: Vydán povel k odpojení nákladní lodi od modulu Pirs.
18:29:43 UT: Fyzické oddělení nákladní lodi od modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
2009-07-12 Opětovné setkání nákladní lodi s komplexem ISS (1998-067A) za použití pouze motorů DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> pro testování nově instalovaných antén systému "Kurs-P" [=passivnyj] <="Курс-П" [=пассивный]> u horního stykovacího uzlu modulu Zvezda.
17:04 UT: Nákladní loď Progress M-02M (2009-024A) se zastavila ve vzdálenosti 17 m (plán 10 až 15 m) od stykovacího uzlu +Y modulu Zvezda.
Kolem 17:10 UT: Úhybný manévr nákladní lodi Progress M-02M (2009-024A) od komplexu5.
2009-07-13 15:43:00 UT: Brzdicí manévr (t=162.9 s, Δv=85 m/s) korekčním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
Řízený zánik nákladní lodi v atmosféře.
Kolem 16:28:47 UT: Dopad neshořelých trosek do jižního Tichého oceánu6 v bodě o souřadnicích 42.62° j.š., 140.57° z.d.

Literatura

  1. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  2. Progress M-02M. - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-05-09].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m02m.htm).
  3. Uspešnyj pusk RKN "Sojuz/U" s TGK "Progress M-02M". - Moskva : FKA. - 2009-05-07. - [Cit. 2009-05-09].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=6169).
  4. Zapusk KTGK "Progress M-02M" [fotoreportaž]. - Koroljov : Energija. - 2009-05-07. - [Cit. 2009-05-09].     (http://www.energia.ru/rus/iss/iss19/progress-m-02m/photo_05-07.html).
  5. "Progress M-02M": testovoje sbliženije. - Moskva : FKA. - 2009-07-10. - [Cit. 2009-07-11].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=6718).
  6. Zakančivajetsja poljot GKK "Progress M-02M". - Moskva : FKA. - 2009-07-10. - [Cit. 2009-07-11].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=6717).

------
Datum poslední úpravy: 2010-04-03 10:22:19 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek