2008-043A - Progress-M 65

Název objektuProgress-M 65 <=Прогресс-М 65>
ISS-30P [=International Space Station thirtieth Progress]
SSC33340
Start2008-09-10 19:50:02.093 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2008-12-07 08:48:47 UT, jižní Tichý oceán
Životnost87.5408 dne, tj. 0.2397 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7284 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-09-10.82 G 51.61° 88.63 min 188 km 226 km  
08-09-10.84 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±46 km Plán. CUP-M.
08-09-10.84 G 51.64° 88.57 min 194 km 243 km CUP-M.
08-09-11.02 G 51.66° 88.66 min 186 km 230 km  
08-09-11.08 G 51.64° 89.75 min 232 km 292 km  
08-09-12.15 G 51.64° 91.29 min 309 km 367 km  
08-09-17.03 G 51.64° 91.40 min 321 km 366 km  
08-09-17.70 G 51.64° 91.60 min 348 km 358 km  
08-11-14.92 G 51.64° 90.94 min 290 km 351 km  
08-11-17.71 G 51.60° 91.46 min 337 km 356 km  
08-12-01.79 G 51.64° 91.71 min 352 km 365 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 365) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2541 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady je Progress-M 64 (2008-023A), následující jiné modifikace je Progress M-01M (2008-060A). Bezprostředně předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je let STS 124 (2008-027A) raketoplánu Discovery, následujícím je let transportní lodi Sojuz-TMA 13 (2008-050A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-09-10 19:50:02.093 UT: Vzlet4,5,6,7,8.
19:58:45 UT: Navedení na dráhu.
19:58:51.353 UT: Oddělení nákladní lodi od 3. stupně nosné rakety.
2008-09-12 V souvislosti s uzavřením řídicího střediska MCC-H v Houstonu, TX (USA) v důsledku hurikánu Ike, bylo setkání a připojení nákladní lodi Progress-M 65 (2008-043A) k modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A) odloženo9,10.
2008-09-16 19:22 UT: Korekce dráhy (Δv=4.00 m/s).
2008-09-17 17:08:30 UT: Aktivace systému "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]>.
17:34:24 UT: Systémy Kurs na nákladní lodi na komplexu ISS (1998-067A) navázaly spojení.
17:55 UT: Prověrka systému "Kurs" <="Курс">.
18:00 UT: Navázání spojení v pásmu VHF mezi nákladní lodí a komplexem.
18:00:44 UT: Zapojení televizního systému na nákladní lodi.
18:17:17 UT: Nákladní loď zahájila oblet stanice.
18:26:17 UT: Nákladní loď zahájila let ve formaci s komplexem.
18:34 UT: Zahájení závěrečného přibližování.
18:41 UT: Pozemni stanice navázaly spojení s nákladní lodí.
18:43:08 UT /plán 18:43 UT ±3 min/: Připojení nákladní lodi k modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A)11,12.
2008-09-17 až
2008-11-14
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2008-11-14 16:17 UT: Vydán povel k odpojení nákladní lodi od modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A).
16:19:54 UT: Fyzické odpojení nákladní lodi od komplexu ISS.
2008-12-07 08:02:00 UT: Brzdicí manévr (t=148 s, Δv=97.9 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> pro řízený zánik nákladní lodi v atmosféře Země.
Kolem 08:37 UT: Vstup do atmosféry.
08:48:47 UT: Střední vypočtený čas dopadu zbytků lodi do jižního Tichého oceánu (střed oblasti 41.32° j.š., 135.65° z.d.).

Literatura

 1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
 2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
 3. Progress M-65. - Koroljov - CUP-M, 2008. - [Cit. 2008-09-11].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m65.htm).
 4. Progress M-65. - Koroljov : Energija. - 2008-09-07. - [Cit. 2008-09-08].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m65.htm).
 5. Uspešnyj zapusk RKN "Sojuz-U" s TGK "Progress M-65". - Moskva : FKA. - 2008-09-10. - [Cit. 2008-09-11].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=4145).
 6. Pusk RKN "Sojuz-U" s TGK "Progress M-65" (fotoreportaž). - Moskva : FKA, 2008-09-11. - [Cit. 2008-09-12].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=4148).
 7. Pusk TGK "Progress M-65" (fotoreportaž). - Koroljov : Energija, 2008-09-11. - [Cit. 2008-09-12].     (http://www.energia.ru/rus/iss/iss17/progress-m-65/photo_09-10.html).
 8. Cargo ship begins trek to the space station / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-09-10. - [Cit. 2008-09-14].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0809/10progress30p/).
 9. Hurricane Ike Impact Felt In Space / M. Curie, J. Hartsfield. - Washington, DC : NASA. - 2008-09-11. - (Media Advisory ; M08-175). - [Cit. 2008-09-12].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/sep/HQ_M08-175_Progress_Ike.html).
 10. Stykovka gruzovogo korablja "Progress M-65 perenesena v svjazi s evakuaciej personala Centra upravlenija pojotom v g. Ch'justone. - Moskva : FKA. - 2008-09-12. - [Cit. 2008-09-12].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=4158).
 11. Stykovka "Progress M-65" s MKS prošla uspešno. - Moskva : FKA. - 2008-09-17. - [Cit. 2008-09-19].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=4202).
 12. TGK "Progress M-65" sostykovalsja s MKS (fotoreportaž). - Koroljov : Energija. - 2008-09-17. - [Cit. 2008-09-18].     (http://www.energia.ru/rus/iss/iss17/progress-m-65/photo_09-17.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:22:04 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek