2003-003A - STS 107

Název objektuSTS 107
Columbia F-28
Shuttle Mission 113
SSC27647
Start2003-01-16 15:39:00.050 UT, Eastern Test Range, Columbia
Stav objektuhavaroval v průběhu přistání
Zánik2003-02-01 13:59:22 UT
Životnost15.9308 dne, tj. 0.0436 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 055 902 kg
vzletová družicového stupně 119 613 kg
na dráze 113 524 kg
přistávací 105 591 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2003-01-16 Země 2003-02-01 Země Rick D. Husband USA 2 CDR
William C. McCool USA 1 PLT
Michael P. Anderson USA 2 MS1
David M. Brown USA 1 MS2
Kalpana Chawla USA 2 MS3
Laurel B. S. Clark[ová] USA 1 MS4
Ilan Ramon ISR 1 PS

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
03-01-16.68 G 39.01° 90.14 min 273 km 290 km  
03-01-20.33 G 39.02° 90.09 min 271 km 287 km  
03-01-23.14 G 39.02° 90.03 min 269 km 283 km  
03-01-26.55 G 39.02° 89.97 min 267 km 279 km  
03-01-31.25 G 39.02° 89.92 min 264 km 277 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Columbia sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. RSRM-88, soubor BI-116PF na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-93A o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-102 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. Na paletě EDO jsou umístěny dodatečné zásoby kyslíku a vodíku pro palivové články. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2055, 2053 a 2049 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě se uskutečňují experimenty:

Na obytné palubě byla uložena část vědeckých experimentů a vzorků pro ně a dále pak osobní věci astronauta Ramona, mj.: židovský chlapec Petr Ginz z Prahy, ktery v r. 1944 zahynul v Osvětimi (zapůjčeno z muzea Yad Vashem Art Museum v Izraeli)

V nákladovém prostoru se nacházejí:

Israeli Dust Experiment] vizuálně, fotograficky a radiometrickou kamerou Cybion IMC-201, umístěnou na nosiči Freestar v nákladovém prostoru (NASA, ISA [=Israel Space

Agency]);

 • nosič Freestar [=Fast Reaction Experiments Enabling Science, Technology, Applications and Research] (sekce 10), na němž jsou umístěny:
 • mikroakcelerometr OARE [=Orbiter Acceleration Research Experiment] (sekce 11, kýl);
 • paleta EDO (sekce 12-13). Mimo raketoplán se uskutečňují experimenty: Předchozí let raketoplánu je STS 113 (2002-052A). Předchozí let družicového stupně Columbia je STS 109 (2002-010A).

  Průběh letu

  Datum Událost
  2003-01-16 15:39:00.050 UT: Vzlet23,24,25,26,27,28,29,30,31.
  15:40:21 UT: Dálkové kamery zjistily utržení 0.5 m části tepelné izolace nádrže ET z oblasti jejího předního závěsu, který zasáhl levé křídlo družicového stupně blízko jeho náběžné hrany v oblasti panelů RCC č. 5 až 7 při rychlosti raketoplánu Ma=2.46. Kolizní rychlost byla vypočtena na 190 m/s. Podle úsudku techniků to nemohlo přivodit vážnější poškození konstrukce křídla, ani jeho teplné ochrany. Podle pozdějších výpočtů mohly být rozměry utrženého kusu přibližně 610±75×380±75×130±25 mm a jeho hmotnost přibližně 1.2 kg. Kromě toho se oddělily další 2 menší kusy.
  15:47:30 UT: Vypojení motorů SSME.
  16:23 UT: Manévrem OMS-2 byl družicový stupeň naveden na operační dráhu.
  17:37 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
  Kolem 18:30 UT: Zahájeno oživování laboratoře Spacehab.
  20:49 UT: Modrá směna (McCool, Brown a Anderson) zahájila odpočinek.
  Kolem 22:20 UT: Zahájena měření sluneční konstanty přístrojem SOLCON.
  2003-01-17 02:49 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 03:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 03:40 UT: Červená směna (Husband, Chawla, Clark[ová] a Ramon) zahájila odpočinek.
  Kolem 05:00 UT: Modrá směna dokončila oživování laboratoře Spacehab32.
  Zahájení vědeckých experimentů.
  10:39 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  11:04 UT: Kamera MEIDEX zahájila činnost.
  Kolem 12:40 UT: Červená směna zahájila experimenty33,34.
  Kolem 15:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 17:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Radiolokátory USAF zaregistrovaly přibližně 24 hodin po vzletu raketoplánu neznámý objekt, vzdalující se rychlostí asi 5 m/s od družicového stupně. Objekt o rozměrech asi 0.3×0.3 m pomalu rotoval a zanikl 2003-01-20 nad jižním Pacifikem. Existence objektu byla objevena až 2003-02-06 a dodatečně katalogizován (2003-003B) byl až 2003-04-09.
  2003-01-18 00:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Ukutečnily se první odběry krve, slin a moči pro experimentální účely.
  Kolem 01:40 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 02:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  První pokusy v rámci dálkového průzkumu MEIDEX se nezdařily pro špatné meteorologické podmínky nad východním Středomořím.
  Kolem 10:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  12:04 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 15:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  23:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek35.
  V průběhu dne selhal pro zahlcení vodou jeden (č. 1) ze 2 rotačních separátorů kondenzované vzdušné vlhkosti v klimatizační jednotce modulu Spacehab. Osádka vysušila ručníky uniklou vodu pod panely podlahy a zapojila separátor č. 2.
  2003-01-19 Kolem 01:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 02:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek. Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 10:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  12:20 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 12:40 UT: Červena směna zahájila experimenty37.
  Kolem 14:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 22:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Došlo ke zkratu na separátoru kondenzované vody č. 2. Osádka proto omezila chlazení vzduchu, aby bylo možno udržet ochlazování elektroniky experimentů. V důsledku toho začala mírně růst teplota uvnitř laboratoře z původně nastavené hodnoty 22 °C. V průběhu dne dosáhla teplota ve Spacehabu maximální hodnoty kolem 29 °C, pak po zvýšení výkonu klimatizace v obytných prostorách raketoplánu se stabilizovala a nakonec se ustálila kolem 24.5 °C. V důsledku problémů s chlazením byla odložena realizace jednoho experimentu38.
  2003-01-20 Kolem 01:00 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 02:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 10:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  12:24 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  13:14 UT: Červená směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 14:10 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  22:09 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  2003-01-21 00:24 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 00:54 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty. Pokračovaly experimenty s hořením ve stavu beztíže (experiment LST), snímkování prachu v atmosféře (experiment MEIDEX) a růst kultury buněk rakoviny prostaty v prototypu bioreaktoru BDS.
  V průběhu dne hovořil Ramon s izraelským ministerským předsedou Arielem Sharonem a dalšími vládními představiteli státu Izrael v Jeruzalémě.
  Kolem 02:10 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 10:10 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 11:40 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 12:45 UT: Červená směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 13:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  21:39 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 23:25 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 23:55 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  2003-01-22 Kolem 01:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 06:10 UT: Zahájeno osobní volno členů modré směny.
  Kolem 09:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 11:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 11:40 UT: Zahájeno osobní volno členů červené směny.
  Kolem 13:10 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 17:40 UT: Červená směna obnovila vědecké experimenty.
  21:09 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 23:05 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 23:35 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  2003-01-23 Kolem 01:10 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 09:10 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 10:40 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 11:05 UT: Červená směna zahájila vědecké experimenty. Hlavním bodem pořadu bylo sledování hoření vodíku ve stavu beztíže (experiment SOFBALL [=Structures of Flame Balls]) sledování dýchání při fyzické cvičení souborem přístrojů ARMS [=Advanced Respiratory Monitoring System].
  Kolem 12:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  20:39 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:40 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 23:10 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  2003-01-24 Kolem 00:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 08:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 10:15 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 11:00 UT: Červená směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 12:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  20:39 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:20 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 22:50 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  2003-01-25 Kolem 00:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 06:50 UT: Tisková konference modré směny.
  Kolem 08:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 10:15 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 11:10 UT: Červená směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 12:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 20:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:15 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 23:15 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  2003-01-26 Kolem 00:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 08:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 10:20 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 10:50 UT: Červená směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 12:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 20:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:20 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 22:50 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  2003-01-27 Kolem 00:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 08:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 10:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 11:45 UT: Červená směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 12:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  17:36 UT: Navázáno spojení39 mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
  Kolem 20:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:40 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  2003-01-28 Kolem 00:00 UT: Začalo osobní volno modré směny.
  Kolem 00:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Kolem 08:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 10:35 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 11:05 UT: Začalo osobní volno červené směny.
  Kolem 12:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 20:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 23:10 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 23:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  Technici, analyzující možné důsledky nárazu části tepelné izolace odpadlé z nádrže ET na levé křídlo raketoplánu, dospěli k názoru, že ani rozsáhlé poškození dlaždic o rozměrech maximálně 175×750 mm by nemělo mít za důsledek katastrofální poškození vlastní konstrukce křídla raketoplánu.
  Stanice AMOS [=U. S. Air Force Maui Optical and Supercomputing Site] pořídila snímky raketoplánu ve viditelném a infračerveném světle40. Nebyly na nich pozorovány žádné známky poškození, snímky však nezabíraly spodní stranu raketoplánu.
  2003-01-29 Kolem 07:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 09:40 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  Kolem 10:30 UT: Tisková konference celé osádky41.
  Kolem 12:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 20:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 23:20 UT: Modrá směna zahájila vědecké experimenty.
  Kolem 23:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  2003-01-30 04:34 UT: Tisková konference modré směny.
  Kolem 07:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 09:50 UT: Zahájeno předávání laboratoře modrou směnou červené směně.
  10:30 UT: Husband, Chawla a McCool zahájili nácvik přistávacího manévru na simulátoru PILOT.
  Kolem 13:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 21:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:10 UT: Zahájeno předávání laboratoře červenou směnou modré směně.
  Kolem 22:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  2003-01-31 Kolem 06:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  Kolem 08:40 UT: Husband, Chawla a McCool zahájili druhé kolo nácviku přistávacího manévru na simulátoru PILOT.
  Kolem 10:15 UT: Zahájeny prověrky systémů družicového stupně před přistáním.
  Kolem 10:35 UT: Zahájen ukládání předmětů a úklid v laboratoři a na obytné palubě.
  11:24 UT: Zkužební zážeh motorů RCS.
  Kolem 14:40 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
  Kolem 17:40 UT: Pokračování v úklidu vnitřních prostor.
  Ukončování posledních experimentů.
  Kolem 21:40 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
  Kolem 22:10 UT: Zahájeno předávání raketoplánu červenou směnou modré směně.
  Kolem 22:40 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
  2003-02-01 Kolem 06:40 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
  08:49 UT: Zahájeny přípravy k přistávacímu manévru.
  13:10:39 UT: Spuštěno čerpadlo hydrauliky APU [=Auxiliary Power Unit] č. 2.
  13:15:30 UT: Brzdicí manévr (t=158 s, Δv=78.6 m/s, nad bodem o souřadnicích 33.58 j.š., 98.17 v.d.).
  13:26:09 UT: Zahájeno vypouštění pohonných látek z předního modulu motorů RCS.
  13:27:12 UT: Ukončeno vypouštění pohonných látek z předního modulu motorů RCS.
  13:31:25 UT: Spuštěno čerpadlo hydrauliky APU č. 1.
  13:31:29 UT: Spuštěno čerpadlo hydrauliky APU č. 3.
  13:31:57 UT: Čerpadlo hydrauliky APU č. 1 dosáhlo plného výkonu.
  13:31:59 UT: Čerpadlo hydrauliky APU č. 2 dosáhlo plného výkonu.
  13:32:01 UT: Čerpadlo hydrauliky APU č. 3 dosáhlo plného výkonu.
  13:32:29 UT: Zahájena příprava motorů SSME pro vstup do atmosféry.
  13:33:30 UT: Ukončena příprava motorů SSME pro vstup do atmosféry.
  13:34 UT: Spuštěna záznamová jednotka OEX [=Orbiter Experiment Spupport System].
  13:39:11 UT: Aerodynamická brzda a směrové kormidlo do neutrální polohy.
  13:44:09 UT: Vstup do atmosféry (30.83313° s.š., 167.5564° z.d., rychlost 7.50 km/s tj. Ma=24.56, výška 120.4 km, vzdálenost k místu přistání 8228 km).
  13:45:20 UT: Raketoplán se nacházel ve výši 114 km a letěl rychlostí 7.60 km/s.
  13:45:44 UT: Výška 109 km.
  13:46:33 UT: Výška 103 km.
  13:46:48 UT: Rychlost Ma=24.66, dynamický tlak atmosféry 24 Pa.
  13:47:52 UT: Aktivovány elevony a trupová klapka (výška 88.1 km, rychlost Ma=24.67, dynamický tlak atmosféry 96 Pa).
  13:48:39 UT: Tenzometrické čidlo G9921 (OEX) v nitru levého křídla za panelem RCC č. 9 detekovalo nečekaně vysoké mechanické namáhání křídla.
  13:48:59 UT: Teplotní čidlo 9910 (OEX) umístěné za panelem RCC č. 9 levé poloviny křídla na vnější straně čelního žebra, zaregistrovalo nečekaný nárůst teploty.
  13:49:07 UT: Zahájeno iterativní řízení (výška 79.2 km, rychlost Ma=24.58).
  13:49:16 UT: Vypojeny motory pro řízení klopení (dynamický tlak atmosféry 480 Pa, Ma=24.57).
  13:49:32 UT: Zahájen plánovaný náklon doprava (rychlost 7.47 km/s, tj. Ma=24.51).
  13:49:53 UT: Teplotní čidlo 9220 (OEX) na tepelné ochraně náběžné části levého modulu motorů OMS začalo vykazovat nečekané změny teploty.
  13:50:00 až 13:50:43 UT: Pět nevysvětlitelných přerušení komunikace s družicí TDRS-W.
  13:50:30 UT: První známky normálního aerodynamického ohřevu na zádi spodku trupu (měřicí bod V09T1702A).
  13:50:53 UT: Začátek období maximálního aerodynamického ohřevu (výška 74.1 km, rychlost M=24.12).
  13:50:56 UT: Raketoplán se nacházel v pravotočivé zatáčce (výška 75.6 km, rychlost 7.33 km/s).
  13:51:14 UT: Teplotní čidlo 9895 (OEX), umístěné za panelem RCC č. 9 levé poloviny křídla na vnitřní straně čelního žebra, zaregistrovalo nečekaný nárůst teploty.
  13:51:19 až 13:52:49 UT: První nečekané údaje pořízené senzory ministerstva obrany z blíže neurčené družice řady DSP [=Defense Support Program] pro včasné varování před raketovým útokem. Mohou souviset se zážehy motorů RCS L2L, L3L, R2R, R3R.
  13:51:45.68 až 13:51:45.62 UT: Pravděpodobný zážeh motoru RCS L2L.
  13:51:45.36 až 13:51:45.62 UT: Pravděpodobný zážeh motoru RCS L3L.
  13:52:05 UT: První náznaky nerovnoměrného aerodynamického odporu, natáčejícího raketoplán vlevo.
  Mezi 13:52:09 a 13:52:15 UT: Pravděpodobný zážeh motorů RCS R2R a R3R v době přerušení spojení.
  Mezi 13:52 a 13:53 UT: Reportér Los Angeles Daily News, J. Blevins, pořídil snímky přelétajícího raketoplánu. Přitom pozoroval nejméně dva žhnoucí úlomky v plazmové stopě za raketoplánem.
  13:52:15 UT: Na dalších dvou místech na spodku trupu začala normálním způsobem stoupat teplota (měřicí body V34T1110A a V34T1112A).
  13:52:17 UT: Začala růst rychlostí 2 °C/min teplota hydraulického brzdového okruhu levého podvozku, čidlo D (měřicí bod V58T1703). Raketoplán se nacházel nad Tichým oceánem asi 450 km západně od pobřeží Kalifornie (přibližné souřadnice 39.0° s.š., 129.2° z.d., rychlost Ma=23.6).
  13:52:19 UT: Teplotní čidlo 9910 (OEX) umístěné za panelem RCC č. 9 levé poloviny křídla na vnější straně čelního žebra, selhalo po dosažení teploty 10 °C, pravděpodobně v důsledku poškození kabelu.
  13:52:25 až 13:52:31 UT: Další nečekané přerušení spojení.
  13:52:32 až 13:52:47 UT: Krátkodobý rychlý nárůst teploty výpusti vody z trupu (měřicí body V62T0440A a V62T0439A).
  13:52:32 až 13:52:55 UT: Rychlý krátkodobý nárůst teploty vakuového odvětrávání trupu (měřicí bod V62T0551A).
  13:52:41 UT: Začala růst rychlostí 3.5 °C/min teplota hydraulického brzdového okruhu levého podvozku, čidlo A (měřicí bod V58T1700) a čidlo C (měřicí bod V58T1702).
  13:52:49 UT: Teplotní čidlo 9895 (OEX) za panelem RCC č. 9 selhalo poté, co naměřená teplota dosáhla 232 °C.
  13:52:49 až 13:52:55 UT: Další nečekané přerušení spojení.
  13:52:56 UT: Nečekaný pokles teploty na levém vnitřním elevonu (měřicí bod V09T1006).
  13:52:59 UT: Přestalo pracovat tepelné čidlo ve středu spodní strany levého vnitřního elevonu (měřicí bod V09T1006).
  13:53:01 UT: První průkazné údaje o růstu klopícího momentu.
  13:53:02 UT: Začala nečekaně klesat teplota ve zpětné větvi hydraulického systému č. 1 ovladače levého vnitřního elevonu (měřicí bod V58T0157) a č. 3 levého vnějšího elevonu (V58T0394).
  13:53:09 UT: Hodnoty z teplotního čidla 9220 (OEX) na levém modulu OMS přestaly klesat a začaly prudce růst až dosáhy hodnot kolem 650 °C.
  13:53:10 UT: Přestalo pracovat tepelné čidlo na zpětné větvi hydraulického systému č. 3 ovládání levého vnějšího elevonu (měřicí bod V58T0394).
  13:53:11 UT: Přestalo pracovat tepelné čidlo na zpětné větvi hydraulického systému č. 1 ovládání levého vnitřního elevonu (měřicí bod V58T0157).
  13:53:24 UT: Podle plánu začalo řízení úhlu náběhu.
  13:53:26 UT: Raketoplán přeletěl pobřeží Kalifornie nad městečkem Gualara severně od San Francisca (souřadnice 38.7° s.š., 123.5° z.d., výška 70 592 m, Ma=23.0).
  13:53:30 UT: Raketoplán v pravotočivé zatáčce v náklonu 70°, výška 72 km, rychlost 7.06 km/s.
  13:53:32 až 13:53:34 UT: Třísekundový výpadek telemetrie. Přestalo pracovat tepelné čidlo na zpětné větvi hydraulického systému č. 1 ovládání levého vnějšího elevonu (měřicí bod V58T0193).
  13:53:34 UT: Začala klesat teplota ve zpětné větvi hydraulického systému č. 2 ovládání levého vnitřního elevonu (měřicí bod V58T0257).
  13:53:36 UT: Přestalo pracovat tepelné čidlo na zpětné větvi hydraulického systému č. 2 ovládání levého vnitřního elevonu (měřicí bod V58T0257).
  Mezi 13:53:44 a 13:53:48 UT: První vizuálně ze Země pozorovaný úlomek. Na videozáběrech raketoplánu letícího nad Kalifornií, které pořídil R. Baldridge v areálu Lickovy observatoře na Mt. Hamilton, CA (37.34° s.š., 121.64° z.d.), byl zaznamenán žhnoucí drobný úlomek doprovázející raketoplán. Pravděpodobně v té době již probíhala destrukce tepelné ochrany raketoplánu.
  13:53:46 UT: Rychlost růstu teploty hydraulického brzdového okruhu levého podvozku, čidlo A (měřicí bod V58T1700) vzrostla z 0.8 °C/min na 3 °C/min (výška 70.2 km, rychlost Ma=22.86).
  Mezi 13:53:46 a 13:53:50 UT: Druhý ze Země pozorovaný úlomek.
  13:53:53 UT: Raketoplán se nacházel na městem Sacramento, CA (USA).
  Mezi 13:53:54 až 13:53:58 UT: Třetí pozorovaný úlomek.
  Mezi 13:54:00 a 13:54:04 UT: Čtvrtý pozorovaný úlomek.
  Mezi 13:54:07 a 13:54:11 UT: Pátý pozorovaný úlomek.
  13:54:10 UT: Začala růst teplota hydraulického brzdového okruhu levého podvozku, čidlo B (měřicí bod V58T1701).
  13:54:14 až 13:54:22 UT: Další přerušení telemetrie.
  Kolem 13:54:20 UT (±10 s): Začátek kompenzace nesymetrického aerodynamického odporu nastavováním křidélek (měřicí bod V90H1500C). Pozorována změna momentu klopení.
  13:54:22 UT: Začala růst rychlostí 4.2 °C/min teplota pod dlaždicemi na levé střední části trupu nad křídlem (měřicí bod V34T1106, normální nárůst 0.5 °C/min) a na dalším místě nad křídlem o 3.1 °C/min (normální hodnota 1.5 °C/min, měřicí bod V09T1724A); teplota na opačné straně trupu vzrostla pouze o očekávaných 8 °C za 5 minut. Teplota nádrží s kapalným kyslíkem a vodíkem uvnitř nákladového prostoru zůstávala normální.
  13:54:24 UT: Začala růst teplota systému hydrauliky č. 3 vysunování levého hlavního podvozku rychlostí 7 °C/min (měřicí bod V58T0405; výška 69.3 km, rychlost Ma=22.51).
  13:54:25 UT: Raketoplán přeletěl hranice mezi Kalifornií a Nevadou (souřadnice 38.3° s.š., 119.0° z.d., výška 69 312 m, Ma=22.5).
  13:54:26 UT: Podle plánu došlo k přepojení komunikačního systému raketoplánu z horní levé na horní pravou anténu.
  13:54:33.3 až 13:54:33.9 UT: První náhlé zjasnění plazmové stopy. Pravděpodobně souvisí se zážehem motorů RCS R3R a R2R.
  Mezi 13:54:35 a 13:54:37 UT: Pozorován šestý velmi jasný úlomek.
  13:54:53 UT: Nečekaný pokles teploty vnější pneumatiky levého podvozku (měřicí bod V51T0574), doprovázený poruchami v datech.
  Mezi 13:55:04 a 13:55:10 UT: Pozorován sedmý úlomek.
  13:55:12 UT: Začala stoupat teplota zpětného ventilu brzdového hydraulického systému č. 3 (měřicí bod V58T0842A).
  13:55:21 UT: Brzdění dosáhlo hodnoty 3.35 m/s2 (0.34 g), výška 68.3 km, rychlost Ma=21.92.
  Mezi 13:55:21 a 13:55:27 UT: Pozorován osmý úlomek. Následovalo opět zjasnění plazmové stopy.
  Mezi 13:55:25 a 13:55:29 UT: Pozorován devátý úlomek a současně několik paralelních plazmových stop.
  Mezi 13:55:26 a 13:55:30 UT: Pozorován desátý úlomek z města Ivins, UT.
  13:55:33 až 13:55:35 UT: Další výpadek telemetrie.
  Mezi 13:55:36 a 13:55:42 UT: Pozorován jedenáctý úlomek.
  13:55:41 UT: Další měřicí bod (V34T1118A) na trupu nad levým křídlem vykázal zvýšení růstu teploty z 0 °C/min na 1.4 °C/min.
  Mezi 13:55:45 a 13:55:49 UT: Pozorován dvanáctý úlomek. Předtím a potom byly pozorovány paralelní plazmové stopy.
  13:55:49 UT: Raketoplán vylétl ze stínu Země.
  13:55:55 UT: Raketoplán přílet hranice mezi Utahem a Arizonou (souřadnice 37.0° s.š., 112.4° z.d., výška 67 696 m, Ma=21.5).
  Mezi 13:55:55 a 13:55:59 UT: Pozorován třináctý úlomek. Následoval zjasnění plazmové stopy.
  Mezi 13:55:58 a 13:56:00 UT: Pozorován velmi jasný čtrnáctý úlomek.
  13:56:02 UT: Odpojeny zadní motory RCS pro řízení klopení. Aerodynamické síly vzrostly na 1.9 kPa.
  Mezi 13:56:00 až 13:59:00 UT: Pořízeny vysokorozlišující snímky raketoplánu dalekohledem Starfire Optical Range, Kirtland AFB, Albuquerque, NM (USA), pravděpodobně poukazující na poškození náběžné hrany levého křídla poblíže jeho kořene.
  13:56:03 UT: Pravděpodobně poškozeno teplotní čidlo ve středu horní strany levého křídla (měřicí bod V09T1024) nebo kabel k němu.
  Mezi 13:56:09 a 13:56:13 UT: Pozorován patnáctý úlomek.
  13:56:17.28 až 13:56:17.52 UT: Zážeh motoru RCS R3R.
  13:56:17.30 až 13:56:17.54 UT: Zážeh motoru RCS R2R.
  13:56:16 UT: Zvýšila se rychlost růstu teploty hydrauliky č. 1 ovládání zámku vysunování levého podvozku z 0.4 °C/min na 2.2 °C/min (měřicí bod V58T0125).
  13:56:17 UT: Zvýšila se rychlost růstu teploty hydrauliky zpětného ventilu hydrauliky zadní brzdové čelisti levého kola levého hlavního podvozku z 0.8 °C/min na 4.9 °C/min (měřicí bod V58T0842).
  13:56:20 UT: Zvýšila se rychlost růstu teploty hydrauliky brzdicího okruhu C levého podvozku z 0.7 °C/min na 5.5 °C/min (měřicí bod V58T1702).
  13:56:22 UT: Zvýšila se rychlost růstu teploty hydrauliky brzdicího okruhu B levého podvozku z 1.2 °C/min na 5.1 °C/min (měřicí bod V58T1701).
  13:56:24 UT: Pravděpodobně poškozeno teplotní čidlo ve středu spodní strany levého křídla (měřicí bod V09T1002).
  13:56:30 UT: Zahájen plánovaný přechod do levého náklonu pro zahájení levotočivé zatáčky (výška 67.0 km, rychlost Ma=21.13).
  13:56:45 UT: Raketoplán přelétl hranice mezi Arizonou a Novým Mexikem (souřadnice 36.1° s.š., 109.0° z.d., výška 66 751 m, Ma=20.9).
  13:56:53 UT: Zvýšila se rychlost růstu teploty hydrauliky č. 3 vysouvání levého podvozku z 0.9 °C/min na 7.2 °C/min (měřicí bod V58T0405).
  13:56:55 UT: Ukončen přechod do levého náklonu (výška 66.7 km, rychlost Ma=20.76).
  13:56:55 až 13:56:57 UT: Další přerušení spojení, které však mohlo souviset se změnou orientace během plánovaného manévru.
  13:56:58 UT: Inerciální plošina zaznamenala očekávaný růst rychlosti způsobený přechodem do opačného náklonu.
  13:57:06 UT: Raketoplán v levé zatáčce, náklon 75° vlevo. Plánované přestavení trupové klapky.
  Kolem 13:57 UT (přesný čas nestanoven): Trupová klapka nastavena podle plánu na polohu 3°.
  13:57:19 UT: Začal se měnit tlak ve vnější pneumatice levého podvozku (čidlo 1, měřicí bod V51P0570A).
  Mezi 13:57:19 a 13:57:29: Z Kirtland AFB pozorován šestnáctý málo výrazný objekt, který se oddělil od raketoplánu. Podle měření teploty trysek několik motorků RCS bylo v tomto časovém intervalu krátkodobě zapáleno.
  13:57:23 UT: Raketoplán přeletěl město Albuquerque, NM (výška 66.3 km, rychlost Ma=20.34).
  13:57:24 UT: Začal se měnit tlak ve vnější pneumatice levého podvozku (čidlo 2, měřicí bod V51P0572A).
  13:57:28 UT: Selhalo teplotní čidlo ve středu dolního povrchu levého křídla (měřicí bod V09T1002).
  13:57:43 UT: Selhalo teplotní čidlo ve středu horního povrchu levého křídla (měřicí bod V09T1024).
  13:57:53.7 UT: Z Kirtland AFB pozorováno asymetrické zjasnění družicového stupně. Řada zážehů motorků RCS.
  13:57:54 UT: Začala růst teplota hydrauliky zpětného ventilu hydrauliky zadní brzdové čelisti levého kola levého hlavního podvozku rychlostí 7.8 °C/min (měřicí bod V58T0841).
  13:57:59.5 až 13:58:01.5 UT: Z Kirtland AFB pozorováno další asymetrické zjasnění družicového stupně. Řada zážehů motorků RCS.
  Přibližně 13:58:03 UT (±10 s): Začátek silné kompenzace aerodynamické nestability křidélky.
  13:58:09 UT: Vzrůst krouticích momentů v klonění a zatáčení.
  13:58:16 UT: Zvýšila se rychlost růstu teploty hydrauliky brzdového okruhu D z 0.5 °C/min na 6.5 °C/min (měřicí bod V58T1703).
  13:58:20 UT: Raketoplán přeletěl hranice mezi Novým Mexikem a Texasem (souřadnice 34.2° s.š., 103.1° z.d., výška 63 947 m, Ma=19.5).
  Mezi 13:58:32 až 13:59:22 UT: Registrován postupný pokles tlaku v obou pneumatikách levého podvozku (měřicí body V51P0571A a V51P0570A) a začala klesat teplota vnějšího (levého) kola levého podvozku (V51T0574). současně se zvýšila rychlost růstu teploty zpětného ventilu hydrauliky č. 2 brzdového okruhu z 1.4 °C/min na 22 °C/min (V58T0841A).
  13:58:36 UT: Zaregistrován pokles teploty vnitřního (pravého) kola levého podvozku (měřicí bod V51T0575).
  13:58:38 UT: Přestalo pracovat čidlo č. 1 měření tlaku levé (vnější) pneumatiky levého hlavního podvozku (měřicí bod V51P0571A) a čidlo č. 2 (V51P0573A) začalo registrovat postupný pokles tlaku.
  13:58:39 UT: Přestalo pracovat teplotní čidlo vnějšího kola (V51T0574) levého podvozku.
  13:58:40 UT: Přestalo pracovat čidlo č. 1 měření tlaku pravé (vnitřní) pneumatiky levého hlavního podvozku (měřicí bod V51P0571A). Záložní výpočetní systém vyhlásil první poplach.
  13:58:41 UT: Čidlo č. 2 měření tlaku pravé (vnitřní) pneumatiky levého hlavního podvozku (měřicí bod V51P0573A) registrovalo vzrůst tlaku skokem o 24 kPa během 2 sekund.
  13:58:43 UT: Tlak v pravé pneumatice levého podvozku začal klesat (měřicí bod V51P0573A).
  13:58:48 UT: Přestalo pracovat čidlo teploty (měřicí bod V51T0575) a čidlo č. 2 tlaku (V51P0573A) u pravé pneumatiky levého podvozku.
  13:58:54 UT: Selhalo čidlo tlaku č. 2 u levé pneumatiky levého podvozku (měřicí bod V51P0572A).
  13:58:56 UT: Záložní výpočetní systém vyhlásil poslední známý poplach.
  Kolem 13:59:00 UT: Dráha raketoplánu v té době odpovídala stále předpokládané, pouze počítače dále kompenzovaly nastavováním elevonů a křidélek zvyšující se aerodynamický odpor levého křídla.
  13:59:06 UT: Spínač V51X0125E indikoval vysunutí levého podvozku. Pravděpodobně šlo o chybné hlášení, protože jiný mikrospínač stále hlásil, že podvozek je zatažený a zajištěný v zatažené poloze.
  13:59:22 UT: Registrován začátek prudkého poklesu teploty ventilů ovládání brzdové hydrauliky č. 2 u levého podvozku (měřicí bod V58T0841).
  13:59:23 UT: Řídicí středisko přestalo dostávat data na displeje.
  13:59:30.66 UT: Zažehnut motor RCS R2R pro zatáčení snažící se pomoci kompenzovat asymetrický aerodynamický odpor. Raketoplán se nacházel nad Texasem na bodem se souřadnicemi 32.95608° s.š., 99.04132° z.d. (výška 61.2 km, rychlost Ma=18.16).
  13:59:30.68 UT: Zažehnut další motor RCS R3R pro zatáčení.
  13:59:31 UT: Největší naměřené vychýlení elevonů (levý -8.11°, pravý -1.15°, měřicí body V90H7505C a V90H7555C).
  13:59:31.400 UT: Řídicí systém FCS [=Flight Control System] začal dostávat zmatená data.
  13:59:31.478 UT: Řídicí systém FCS se snažil zvýšit tlak v ovládání aileronů.
  13:59:31.7 UT: Měřicí kanál č. 4 indikoval postupné otevírání aerodynamické brzdy.
  13:59:32.130 UT: Řídicí systém FCS oznámil chybový stav všech hydraulických ovladačů řídicích ploch (aileronů a kormidla, měřicí body V79X3263X, V79X3268X, V79X3273X, V79X3278X, V79X3334X a V79X3339X).
  13:59:32 UT: Poslední analyzovaná data uvádějí nejvyšší naměřenou teplotu u brzdového okruhu A levého podvozku a to 77.9 °C (měřicí bod V58T1700). Poslední hlasové spojení s palubou raketoplánu.
  13:59:32.136 UT: Řídicí středisko přijalo poslední kompletní blok dat a poté ztratilo s raketoplánem datové spojení. V té době se nacházel západně od Forth Worth, TX a severovýchodně od Abilene, TX (souřadnice 32.9° s.š., 99.0° z.d., výška 61.2 km, Ma=18.1) a tepelné i aerodynamické namáhání dosahovalo maxima. Pokračoval sice příjem telemetrie, ale pro šum nevyhodnotitelné v reálném čase.
  13:59:32 až 13:59:37 UT: Příjem telemetrie s vysokou hladinou šumu, dodatečně částečně rozluštěné.
  13:59:32.195 UT: Indikován pravděpodobný elektrický zkrat.
  13:59:33.560 UT: Další poplašná signalizace.
  13:59:32.598 UT: Pravděpodobný zkrat v ovládání ventilů hydrauliky nastavování levého vnějšího elevonu způsobil "přetahování" mezi ovládacími prvky.
  13:59:33.680 UT: Chybové hlášení z hydraulického systému.
  13:59:33.863 UT: Další poplašná signalizace primárního řídicího systému.
  13:59:33.976 UT: Vyhlášen všeobecný poplach na palubě raketoplánu. Příčina zatím neznámá.
  13:59:34.518 UT: Hydraulické ovladače levého vnějšího aileronu odpojeny, protože dosáhly koncových poloh.
  13:59:34.561 UT: Začalo "přetahování" hydraulických ovladačů aerodynamické brzdy.
  Mezi 13:59:35 a 13:59:36 UT: Pozorován pohyb raketoplánu do boku.
  13:59:36 UT: Autopilot dal příkaz k většímu náklonu vlevo, aby kompenzoval stále rostoucí aerodynamický odpor levého křídla.
  13:59:37.3 UT: Digitální autopilot DAP [=Digital Autopilot] dal příkaz k zapojení motoru RCS R1R ve snaze odvrátit ztrátu orientace družicového stupně.
  13:59:37.396 UT: Přerušení příjmu telemetrie na dobu 25 s.
  13:59:46.347 UT: Palubní počítače vydaly hlášení o chybné orientaci v náklonu.
  13:59:52.114 UT: První hlášení o chybách v měření z levého modulu manévrovacího motoru OMS (únik pohonných látek z nádrží RCS).
  13:59:59 až 14:01:19 UT: Při přeletu nad Texasem byly pozorovány žhnoucí úlomky v plazmové stopě za hlavní částí raketoplánu. Rozbor videozáznamů pořízených z Duncanville, TX, Arlington, TX, Camp Swift, TX a Fort Hood, TX potvrzuje předpoklad, že jako první se odlomilo levé křídlo družicového stupně.
  14:00:01.540 UT (čas nejistý): Další hlášení o úniku pohonných látek z nádrží RCS v levém modulu OMS.
  14:00:01.900 UT (čas nejistý): Další hlášení o úniku pohonných látek z nádrží RCS v levém modulu OMS (údaj o čase byl v datech zkomolený).
  Mezi 14:00:01.717 a 14:00:03.637 UT: Pravděpodobný okamžik náhodné či úmyslné aktivace jednoho ze dvou ručních ovladačů RHC [=Rotational Hand Controller] orientace raketoplánu. Zůstával však stále v neutrální poloze a raketoplán byl řízen autopilotem DAP.
  Mezi 14:00:02 a 14:00:06 UT: Ze Země byl vizuálně zaznamenán první velký kus, který se oddělil od družicového stupně (pravděpodobně část levého křídla).
  14:00:02.660 až 14:00:04.826 UT: Poslední zachycená telemetrie z raketoplánu přes družice systému TDRSS. Vzhledem k velmi silnému šumu je interpretace dat obtížná a málo spolehlivá. Indikace, že hydraulický systém je prázdný a na nulovém tlaku, přestože čerpadla APU dosud pracovala včetně jejich chladicího systému WSB [=Water Spray Boiler], ukazuje na destrukci levého křídla nebo přerušení hydraulických rozvodů v něm. Vypojen byl také výparník chlazení klimatizace. Měřicí systém indikoval rozevření aerodynamické brzdy na 24° (letový plán předpokládal 0°). Palivové baterie, navigační systém, autopilot a počítače dosud pracovaly. Rychlost rotace kolem vertikální osy přesáhla nejvyšší měřitelnou hodnotu 20°/s. Údaje z levého modulu manévrovacích motorů OMS buď též chyběly nebo vykazovaly nesmyslné hodnoty, což naznačuje též destrukci této části družicového stupně. Indikován byl též pravděpodobný elektrický zkrat v levém modulu OMS. Naproti tomu pravé křídlo, pravý modul OMS a vlastní trup včetně motorového prostoru byly zřejmě dosud nepoškozené. V průběhu analyzované doby bylo vyhlášeno několik poplachů na různých systémech družicového stupně.
  14:00:13.4 UT: Konec záznamu na kanálu PCM [=Pulse Code Modulation] (záznam teplot, tlaku a mechanického pnutí) záznamové jednotky OEX.
  14:00:19.4 UT: Konec záznamu na kanálu FDM [=Frequency Division Multiplexing] (širokopásmový záznam vibrací a mechanického pnutí) záznamové jednotky OEX42.
  Mezi 14:00:17 a 14:00:21 UT: Pozorován druhý velký kus oddělený od raketoplánu.
  Mezi 14:00:18 a 14:00:22 UT: Pozorován třetí velký kus.
  Mezi 14:00:21 a 14:00:25 UT: Začátek rozpadu trupu raketoplánu.
  14:00:30 UT: Videozáznam pořízený z vrtulníku Apache, letícího poblíž Fort Hood, TX (USA), zaznamenal větší počet úlomků, pohybujících se ve stopě raketoplánu.
  14:03:34 UT: Vypočtený okamžik dopadu hlavní části trosek družicového stupně.
  Podle meteorologického radiolokátoru pracujícího u města Shreveport, LA, trosky raketoplánu dopadly v eliptické oblasti o rozměrech přibližně 500×100 km jihovýchodně od Dallasu, TX (střed oblasti přibližně 31.8° s.š., 95.0° z.d.) mezi městy Dallas, TX, Tyler, TX, Shreveport, LA, McComb, MS, Alexandria, LA, Lufkin, TX a Palestine TX. Velké množství trosek bylo později nalezeno zejména v okrese Nacogdoches ve východním Texasu, včetně zbytků těl členů osádky.
  14:12:55 UT: Ředitel letu L. Cain dal příkaz k uzamčení řídicího střediska.
  14:15 UT: Bylo oznámeno, že není ani radiolokační kontakt s raketoplánem.
  14:16 UT: Předpokládaný okamžik přistání na KSC43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57.
  Průběh vyšetřování viz.

  Literatura

  1. Projekt STS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/STS.HTM).
  2. Providing 24/7 Space Science Research : STS-107 Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2002. - [Aktual. 2002-12-16, cit. 2003-01-17].     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-107/STS-107_SPK.pdf).
  3. STS-107 Overview : Space research and you. - Washington, DC : NASA, 2002. - [Cit. 2003-01-17].     (http://www.spaceflight.nasa.gov/shuttle/mm-sts-107.pdf).
  4. STS-107 (113). - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC, 2003. - [Cit. 2003-01-17].     (http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/missions/sts-107/mission-sts-107.html).
  5. STS-107 : Spacehab debuts Double Research Module. - Houston, TX : Spacehab, 2003. - [Cit. 2003-01-17].     (http://www.spacehab.com/sts107/).
  6. Space Research and You: The STS-107 Research Mission. - Washington, DC : NASA, 2003. - [Cit. 2003-01-17].     (spaceresearch.nasa.gov/sts-107/).
  7. SEM-14 experimenters. - Washington, DC : NASA, 2003. - [Cit. 2003-01-17].     (http://www.wff.nasa.gov/~sspp/sem/new/sem14.html).
  8. Freestar. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2003. - [Cit. 2003-01-17].     (http://sspp.gsfc.nasa.gov/hh/freestar.html).
  9. Mission Columbia: The Long and Winding Road to Space / J. Banke - SPACE.Com. - 2003-01-13. - [Cit. 2003-01-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_preview_030113.html).
  10. Mission Columbia: Meet Israel's First Astronaut, Ilan Ramon / J. Banke. - SPACE.Com. - 2003-01-14. - [Cit. 2003-01-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_preview_030114.html).
  11. Columbia safe to fly : Engineers give thumbs up as eager crew awaits launch / C. Kridler. - Florida Today. - 2003-01-14. - [Cit. 2003-01-19].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2003a/011503shuttle.htm).
  12. Mission preview: Columbia's microgravity research flight / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030116preview/).
  13. Shuttle Mission Will Focus On Fundamental Biology Research. - Space Daily. - 2003-01-15. - [Cit. 2003-01-15].     (http://www.spacedaily.com/news/spacemedicine-03a.html).
  14. Boeing Makes Just-In-Time Delivery To Columbia's Spacehab Lab.- Space Daily. - 2003-01-15. - [Cit. 2003-01-15].     (http://www.spacedaily.com/news/shuttle-03a.html).
  15. Mission Columbia: Make a Buck, Make a Buck - Even in Space it's the Same / J. Banke - SPACE.Com. - 2003-01-15. - [Cit. 2003-01-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_preview_030115.html).
  16. Science that can't be done on Earth. - Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-20].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2003/16jan_sts107.htm?list19835).
  17. Mission may be last focused solely on life sciences / C. Kridler. - Florida Today. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-19].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2003a/011603science.htm).
  18. The STARS program : The experiments. - SpaceHab, 2002. - [Cit. 2003-01-20].     (http://www.starsacademy.com/sts107/experiments/experiments.htm).
  19. STS-107 Mission Control Center Status Reports. - Washington, DC : NASA, 2003. - [Cit. 2003-01-16].     (http://spaceflight.nasa.gov/spacenews/reports/sts-107/).
  20. STS-107 mission archive / W. Harwood. - CBS News, 2003. - [Cit. 2003-01-22].     (http://cbsnews.cbs.com/network/news/space/STS-107_Archive.txt).
  21. CBS News Coverage of Mission STS-107 / W. Harwood. - CBS News, 2003. - [Cit. 2003-01-22].     (http://cbsnews.cbs.com/network/news/space/current.html).
  22. The Inconstant Sun. - Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2003-01-17. - [Cit. 2003-01-20].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2003/17jan_solcon.htm?list19835).
  23. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/status.html).
  24. STS-107 Mission Update Archive / J. Banke, R. Guillemette - SPACE.Com. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_journal.html).
  25. STS-107 Columbia mission coverage. - Florida Today. - 2003-01-16. - Cit. 2003-01-19].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2003a/sts107index.htm).
  26. Shuttle Columbia rockets into orbit for science flight / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030116launch/).
  27. Columbia odstartovala k letu STS-107 / A. Vítek. - Space Portal. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-16].     (http://www.space-portal.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=397&mode=&order=0).
  28. Mission Columbia: Marathon Science Mission Begins / J. Banke. - SPACE.Com. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_launch_030116.html).
  29. First Israeli soars into orbit : Columbia starts 16-day mission amid unprecedented security / C. Kridler. - Florida Today. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-19].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2003a/011703launch.htm).
  30. Pride replaces anxieties : Dignitaries witness Ramon's ride / J. D. Gallop. - Florida Today. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-19].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2003a/011703pride.htm).
  31. Weldon will try to recoup security costs : Brevard's tab could top $150,000 for launch / J. D. Gallop, R. Norman Moody. - Florida Today. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-19].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2003a/011703security.htm).
  32. Experiment activations on track aboard Columbia / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-01-17. - [Cit. 2003-01-18].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030117day2/).
  33. Mission Columbia: Cancer Tumors Growing Strong in Space / J. Banke - SPACE.Com. - 2003-01-17. - [Cit. 2003-01-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_update_030117.html).
  34. Module maker sees opportunities in space : Spacehab focuses on cargo needs / C. Kridler. - Florida Today. - 2003-01-17. - [Cit. 2003-01-19].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2003a/011803spacehab.htm).
  35. Shuttle Columbia Crew Doing Well, Studies Calcium Loss - SPACE.Com. - 2003-01-18. - [Cit. 2003-01-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_update_030118.html).
  36. http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030118day3/Astronauts 'batting 1,000' in space research / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-01-18. - [Cit. 2003-01-19].
  37. Shuttle Astronauts Set Fires in Space. - SPACE.Com. - 2003-01-19. - [Cit. 2003-01-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_update_030119.html).
  38. Crew deals with cooling problem in laboratory / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-01-21. - [Cit. 2003-01-22].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030121day6/).
  39. Shuttle Crew Calls Station, Workers Recall Challenger Disaster / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-01-27. - [Cit. 2003-01-28].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts107_update_030127.html).
  40. Space Shuttle Columbia High-Resolution Images / J. Janni. - Horizons. - Wright-Patterson AFB, OH : AFRL. - 2004-03-01. - [Cit. 2004-10-07].     (http://www.afrlhorizons.com/Briefs/Feb04/DE0303.html).
  41. Astronauts in home stretch of ongoing science mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-01-29. - [Cit. 2003-01-30].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030129crewconf/).
  42. Carrier panel best candidate for mystery object in orbit / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-04-01. - [Cit. 2003-04-03].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030401object/).
  43. Space Shuttle Columbia and its Crew. - Washington, DC : NASA, 2003. - [Cit. 2003-02-12].     (http://www.nasa.gov/columbia/index.html).
  44. Live STS-107 Landing. - Cape Canavaral, Fl : NASA-KSC. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/shuttle/countdown/sts107/landing.htm).
  45. Investigation status center. - Spaceflight Now. - 2003-02-05. - [Cit. 2003-02-19].     (http://www.spaceflightnow.com/columbia/status.html).
  46. Columbia Breaks Up During Reentry; NASA Fears Crew Lost / K. Cowing. - NASA Watch. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewnews.html?id=722).
  47. Boehlert Statement on Space Shuttle Columbia Tragedy. - SpaceRef News. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=10613).
  48. STA Statement on Columbia Loss: We are United in Grief and Determination. - SpaceRef News. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=10617).
  49. Statement on STS 107 by the United Space Aliance. - SpaceRef News. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=10618).
  50. NASA Asks for Help with Columbia Investigation. - SpaceRef News. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=10619).
  51. Rohrabacher Reacts to Loss of Space Shuttle Columbia. - SpaceRef News. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=10620).
  52. DOD supporting shuttle search effort. - SpaceRef News. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=10621).
  53. A day of loss and deep sorrow for the whole Space world. - SpaceRef News. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=10622).
  54. Shuttle Columbia lost / S. Young. - Spaceflight Now. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-01].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030201columbia/).
  55. Columbia break-up appears to start with left wing / S. Young. - Spaceflight Now. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-02].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030202leftwing/).
  56. NASA's STS-107 status report. - Spaceflight Now. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-02].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030201columbia/nasareport.html).
  57. Statement by NASA administrator. - Spaceflight Now. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-02].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030201columbia/okeefe.html).
  58. Statement by President Bush. - Spaceflight Now. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-02-02].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030201columbia/bush.html).
  59. Spacewarn 13272. - Greenbelt, MD : WDC. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-17].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13272).
  60. Spacewarn Bulletin, SPX-591. - Greenbelt, MD : WDC. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-05-08].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.591).

  ------
  Datum poslední úpravy: 2004-12-07 16:22:24 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek