2005-021A - Progress-M 53

Název objektuProgress-M 53
ISS-18P [International Space Station - eighteenth Progress]
SSC28700
Start2005-06-16 23:09:34 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2005-09-07 14:12:40 UT, jižní část Tichého oceánu
Životnost82.6272 dne, tj. 0.2262 roku
Provozovatel Rusko, RAKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7270 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-06-16.97 G 51.66° (±0.06°) 88.59 (±0.37) min 193 (+7/-15) km 245 (±42) km Plán. CUP-M.
05-06-16.98 G 51.63° 88.76 min 188 km 239 km  
05-06-17.46 G 51.64° 89.60 min 245 km 264 km  
05-06-18.52 G 51.64° 89.62 min 247 km 264 km  
05-06-19.01 G 51.65° 91.55 min 348 km 353 km  
05-06-30.47 G 51.65° 91.58 min 351 km 353 km  
05-07-24.41 G 51.65° 91.61 min 351 km 356 km  
05-08-05.65 G 51.64° 91.64 min 354 km 356 km  
05-08-27.45 G 51.64° 91.59 min 352 km 353 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>### 1 ###) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2500 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), zejména:

Předchozí nákladní lodí je Progress-M 52 (2005-007A), následující je Progress-M 54 (2005-035A). Bezprostředně předchozím letem ke stanici je Sojuz-TMA 6 (2005-013A), bezprostředně následujícím je STS 114 (2005-026A).

Průběh letu

Datum Událost
2005-06-16 23:09:34 UT: Vzlet3,4,5,6,7.
23:18:20 UT: Navedení na výchozí dráhu.
23:18:23 UT: Oddělení kosmické lodi od nosné rakety.
2005-06-17 02:55 UT: První část 1. dvouimpulzního korekčního manévru (Δv=21.61 m/s).
03:40 UT: Druhá část 1. dvouimpulzního korekčního manévru (Δv=3.34 m/s).
2005-06-19 V závěrečné fázi přibližování nákladní lodi ke stanici ISS (1998-067A) ztratilo s ní středisko CUP-M spojení. Proto Kriklajov na žádost CUP-M převzal řízení systémem TORU.
00:41 UT: Nákladní loď se připojila ke komplexu ISS (1998-067A) se strany přístrojového úseku modulu Zvezda8.
2005-06-19 až
2005-09-07
Nákladní loď Progress-M 53 součástí komplexu ISS (1998-067A).
2005-09-07 10:25:57 UT: Oddělení nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A).
13:26:00 UT: Brzdicí manévr (t=165 s, Δv=87.08 m/s).
14:12:40 UT: Vypočítaná střední doba dopadu neshořelých trosek do jižní části Tichého oceánu9.

Literatura

  1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Poljot gruzovogo kosmičeskogo korablja "Progress M-53". - Koroljov : CUP. - 2005-06-16. - [Cit. 2005-06-16].     (http://www.mcc.rsa.ru/progres_m53.htm).
  4. "Progress M-53" na orbite. - Moskva : FKA. - 2005-06-17. - [Cit. 2005-06-17].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=983).
  5. Osuščestvlen zapusk "Sojuz-U"/"Progress M-53" [fotoreportaž]. - Koroljov : Energija. - 2005-06-17. - [Cit. 2005-06-18].     (http://www.energia.ru/energia/iss/iss11/progress-m-53/photo_06-17.html).
  6. International Space Station Status Report: SS05-029 / A. Beutel, J. Hartsfield. - Washington, DC : NASA. - 2005-06-16. (Status Report ; SS05-029). - [Cit. 2005-06-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jun/HQ_ss05029_ISS_status_report.html).
  7. International Space Station cargo ship blasts into orbit / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-06-18. - [Cit. 2005-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0506/16progress18p/).
  8. Station commander remotely docks supply ship / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-06-18. - [Cit. 2005-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0506/18progress18p/).
  9. Informacija sektora operativno-techničeskogo kontrolja Roskosmosa: zatoplen KK "Progress M-53". - Moskva : FKA. - 2005-09-08. - [Cit. 2005-09-08].     (http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=1110).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:21:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek