2001-006A - STS 98

Název objektuSTS 98
Atlantis F-23
Shuttle Mission 102
ISS-5A [=International Space Station flight Five American]
SSC26698
Start2001-02-07 23:13:02.058 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2001-02-20 20:33:05 UT, Edwards AFB, Rwy 22
Životnost12.8889 dne, tj. 0.0353 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 050 344 kg
vzletová družicového stupně 115 527 kg
dynamická na dráze (po OMS-2) 113 676 kg
kontrolní (2001-02-09 před připojením k ISS) 113 062.8 kg
přistávací 90 224 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2001-02-07 Země 2001-02-20 Země Kenneth D. Cockrell USA 4 CDR
Mark L. Polansky USA 1 PLT
Robert E. L. Curbeam, Jr. USA 2 MS1
Marsha S. Ivins USA 5 MS2
Thomas D. Jones USA 4 MS3

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-02-07.97 G 51.66° 88.39 min 74 km 316 km  
01-02-08.00 G 51.57° 89.78 min 205 km 322 km  
01-02-08.14 G 51.58° 91.21 min 306 km 361 km  
01-02-09.01 G 51.30° 89.72 min 183 km 338 km  
01-02-09.25 G 51.55° 91.29 min 313 km 362 km  
01-02-10.10 G 51.57° 91.67 min 350 km 363 km  
01-02-10.53 G 51.57° 91.69 min 351 km 364 km  
01-02-11.96 G 51.57° 91.81 min 356 km 371 km  
01-02-14.00 G 51.57° 91.99 min 366 km 378 km  
01-02-15.18 G 51.57° 92.03 min 367 km 381 km  
01-02-16.27 G 51.57° 92.21 min 376 km 390 km  
01-02-18.00 G 51.57° 92.11 min 369 km 387 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-105PF/RSRM-74 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-106A/SLWT o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2052, 2044 a 2047 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je instalace laboratorního modulu Destiny.

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě je umístěn náklad pro ISS: V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení (celková hmotnost přibližně 17 600 kg): V nákladovém prostoru i mimo něj se uskuteční experiment: Ze Země se uskuteční experiment: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 97 (2000-078A), následující je STS 102 (2001-010A). Předchozí let družicového stupně Atlantis je STS 106 (2000-053A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je STS 97 (2000-078A), následujícím je Progress-M 44 (2001-008A).

Průběh letu

Datum Událost
2001-02-07 23:13:02.058 UT: Vzlet7,8.
23:15:22 UT: Oddělení SRB.
23:21:42 UT: Vypojení hlavních motorů SSME. Navedení na suborbitální dráhu.
23:21:57 UT: Odhození nádrže ET.
23:55:08 UT: Manévrem OMS-2 (t=83.9 s, Δv=38.6 m/s) byl družicový stupeň naveden na výchozí oběžnou dráhu.
2001-02-08 Kolem 01:02 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Kolem 01:09 UT: Vyklopena parabolická anténa pro pásmo Ku.
Kolem 02:49 UT: Korekce dráhy.
Kolem 04:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 12:15 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 14:13 UT: Korekce dráhy.
Kolem 18:40 UT: Korekce dráhy.
V průběhu dne Ivinsová vyzkoušela dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System]. Polanski, Jones a Curbeam prověřili skafandry pro výstup do volného prostoru a připravili přechodovou komoru EAL [=External Airlock]. Cockrell aktivoval optický naváděcí systém OSVS [=Orbiter Space Vision System]. Koncem dne letoví specialisté připravili vybavení pro setkávací manévr včetně zkoušek ručního laserového lokátoru a vysunuli mechanismus stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
Kolem 23:20 UT: Korekce dráhy.
2001-02-09 Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 10:15 UT: Ukončen odpočinek.
11:23 UT: Zahájeny přípravy na setkání se stanicí ISS.
12:47 UT: Korekce dráhy.
14:24 UT: Manévrem Ti [=Terminal Initiate] zahájeno závěrečné přibližování ke stanici.
15:32 UT: Korekce dráhy.
15:42 UT: Korekce dráhy.
15:46 UT: Cockrell převzal ruční řízení raketoplánu.
Kolem 15:51 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost s komplexem ISS ve vzdálenosti asi 240 m přímo pod stanicí.
15:57 UT: Zahájen obrat raketoplánu kolem svislé osy o 180° do polohy zádí vpřed. Poté bylo obnoveno přibližovaní v režimu R-bar.
16:23 UT: Navázáno spojení s pozemními stanicemi na území Ruska. Povoleno spojení.
16:50:51 UT: Zachycení10 spojovacího uzlu raketoplánu s uzlem na přechodovém tunelu PMA-3 komplexu ISS (1998-067A). V okamžiku připojení činila kontrolní hmotnost raketoplánu (konfigurace DAC-8/B27_5AAR) 113 062.8 kg.
17:01 UT: 17:01 UT: Pevné spojení obou těles dokončeno. Zahájeno napouštění atmosféry do prostoru mezi poklopy průlezů. Zkoušky hermetičnosti spojení.
18:48 UT: Úspěšně ukončeny zkoušky hermetičnosti.
19:03 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a ISS. Následovalo přivítání s osádkou ISS a bezpečnostní instruktáž. Zahájeny přípravy k překládce nákladu.
Kolem 23:22 UT: Uzavření průlezů.
Kolem 23:40 UT: Snížen tlak v prostorách raketoplánu na 703 hPa v rámci příprav na výstup astronautů do volného prostoru. Poté Polanski, Jones a Curbeam zkontrolovali stav záchranných jednotek SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue] a zahájili přípravu nářadí a dílů pro práci ve volném kosmu. Při tom bylo zjištěno, že na palubu ISS byly nedopatřením přeloženy tři konektory, potřebné pro montážní práce při připojování modulu Destiny. Jones a Curbeam začali z masek dýchat čistý kyslík.
2001-02-09 až
2001-02-16
Raketoplán Atlantis součástí komplexu ISS (1998-067A). Během spojeného letu bude zvýšena oběžná dráha komplexu přibližně o 25 km.
2001-02-10 Kolem 00:30 UT: Shepherd oznámil, že nalezl zatoulané konektory. Bylo rozhodnuto je přemístit zpět na palubu raketoplánu za použití přechodového tunelu PMA-3 jako vzduchové propusti vzhledem k rozdílu tlaků na ISS a v raketoplánu.
Kolem 01:40 UT: Přesun konektorů dokončen.
Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 10:15 UT: Ukončen odpočinek. Osádka byla informována, že bylo rozhodnuto neplánovaně uskutečnit korekci dráhy komplexu motory raketoplánu vzhledem k blízkému průletu blíže neidentifikovaného kosmického tělesa ve vzdálenosti přibližně 250 m od stanice.
Kolem 11:45 UT: Cockrell uskutečnil korekci dráhy COLA [=Collision Avoidance] komplexu. Současně byla zvýšena dráha komplexu.
Kolem 12:15 UT: Jones a Curbeam zahájili bezprostřední přípravy k výstupu.
14:12 UT: Ivinsová uchopila dálkovým manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System] kotvičku na přechodovém tunelu PMA-2. Poté byly uvolněny zámky CBM [=Common Berthing Mechanism] poutající tunel k modulu Unity.
Kolem 15:00 UT: Tunel PMA-2 odpojen od modulu Unity. Jones a Curbeam ukončili v přechodové komoře EAL [=External Airlock] přípravy k výstupu.
15:28 UT: Zahájena dekomprese EAL.
15:33 UT: Jones a Curbeam kontrolovali hermetičnost skafandrů. Po jejím ukončení otevřeli průlez do nákladového prostoru.
15:50 UT: Přepojení skafandrů na vlastní baterie. Oficiální zahájení prvního výstupu.
16:20 UT: Jones na příhradové konstrukci ITS-Z1 kontroloval připravenost mechanického MBM [=Manual Berthing Mechanism] pro připojení tunelu PMA-2. Curbeam v nákladovém prostoru odpojil kabely zásobující temperační topení v modulu Destiny elektrickou energií. Pak zahájil demontáž transportního krytu stykovacího uzlu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism] -X laboratoře.
16:45 UT: Ivinsová přimanévrovala tunel PMA-2 k MBM na ITS-Z1. Jones zahájil ruční uzamykání zámků MBM.
16:55 UT: Zámky poutající PMA-2 k ITS-Z1 uzamčeny.
17:12 UT: Ivinsová odpojila manipulátor RMS od PMA-2 a přesunula ho k modulu Destiny.
17:35 UT: Ivinsová zahájila opatrné vyzdvihávání Destiny z nákladového prostoru. Curbeam pomáhal při tomto manévru vizuální kontrolou na místě. Jones zahájil demontáž pojistných svorníků držících radiátor PVR-S4 klimatizačního systému ve složeném stavu na ITS-P6 LS.
17:58 UT: Curbeam zahájil montáž anténního systému pro pásmo Ku. Ivinsová dokončila vyzdvižení Destiny nad nákladový prostor a zahájila otáčení modulu o 180° kolem příčné osy.
18:30 UT: Otáčení modulu ukončeno. Zahájeno jeho přisouvání k modulu Unity.
18:57 UT: Příruby uzlů CBM na Unity a Destiny se dotkly.
19:00 UT: Uzly CBM na Destiny a Unity se zachytily.
19:12 UT: Ukončeno pevné spojení modulů Unity a Destiny. Zahájeno dotahování zámků.
19:20 UT: Jones připojil zdrojový kabel k temperačnímu topení modulu Destiny. Pak se pustil do propojování dalších kabelů. Curbeam zahájil propojování potrubí pro chladicí médium (amoniak) mezi Destiny a ITS-Z1. Po dokončení prvního spoje se zjistilo, že netěsní. Krystalky zmrzlého amoniaku znečistily Curbeamův skafandr.
19:36 UT: Po dotažení spoje na amoniakovém potrubí únik ustal. Řídicí středisko však rozhodlo vyčkat s další montáží, než bude na Zemi provedena analýza problému. Pokračovalo propojování kabelů mezi Destiny a ITS-Z1.
19:51 UT: Zámky CBM mezi Destiny a Unity dotaženy na maximální sílu.
20:16 UT: Ukončena první fáze propojování elektrických a datových kabelů. Povoleno pokračovat v propojování amoniakových potrubí. Doporučeno první spoj rozebrat, očistit od případných krystalků amoniaku a znovu spojit. U dalších spojů preventivně provádět čištění předem. - 20:43 UT: Všechna čtyři potrubí úspěšně propojena. Astronauti pokračovali druhou fází propojování kabelů.
22:07 UT: Elektrické a hydraulické připojení Destiny ukončeno. Curbeam zahájil dekontaminaci skafandru od amoniaku. V rámci toho vystavil skafandr dlouhodobému ozařování Sluncem, aby zbytky krystalků vysublimovaly. Jones zahájil úklid nářadí.
22:45 UT: Zahájen návrat do přechodové komory EAL.
23:17 UT: Uzavřen vnější průlez EAL. Zahájeno částečné tlakování EAL.
23:24 UT: Dosažen tlak 345 hPa. Oficiální ukončení výstupu v trvání 7 h 34 min. Poté byla EAL znovu evakuována a otevřen průlez do nákladového prostoru, aby případné zbytky amoniaku unikly do kosmického prostoru. Zbytek osádky si oblékl dýchací masky, aby se chránil před možným podrážděním sliznic amoniakem.
2001-02-11 00:37 UT: Po ověření, že v přechodové komoře EAL [=External Airlock] žádný zbytkový amoniak není, vydalo řídicí středisko souhlas s otevřením průlezu z EAL na obytnou palubu raketoplánu.
Po zvýšení tlaku v prostorách raketoplánu na normální hodnotu 1014 hPa byly otevřeny průlezy do ISS.
Kolem 03:00 UT: S téměř hodinovým zpožděním zahájen odpočinek.
Kolem 11:00 UT: Ukončen odpočinek.
14:38 UT: Osádka se zúčastnila slavnostního otevření průlezu do modulu Destiny a podpisu předávacího protokolu o převzetí laboratoře dlouhodobou osádkou.
V první polovině dne se Ivinsová, Jones a Curbeam podíleli na oživování laboratoře, Cockrell a Polansky na palubě raketoplánu plnili vaky CWC [=Contingency Water Container] odpadní vodou z palivových článků pro dozásobení stanice.
V průběhu druhé poloviny dne Jones a Curbeam vyčistili, zkontrolovali a připravili skafandry a jednotky SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue] a přichystali nářadí k dalšímu výstupu. - Práce na palubě komplexu ISS (viz 1998-067A).
17:13 UT: /Plán/ Zahájen korekční manévr zvyšování dráhy.
Kolem 22:00 UT: /Plán/ Uzavřeny průlezy mezi ISS (1998-067A) a raketoplánem Atlantis.
Kolem 22:30 UT: /Plán/ Snížen tlak v prostorách raketoplánu na 703 hPa v rámci příprav na výstup do volného kosmu.
2001-02-12 Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 10:10 UT: Ukončen odpočinek.
14:15 UT: Jones a Curbeam zahájili oblékání skafandrů.
Kolem 15:20 UT: Ivinsová oživila manipulátor RMS [=Remote Manipulator System].
15:37 UT: Ivinsová uchopila manipulátorem RMS kotvičku na tunelu PMA-2.
15:42 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL [=External Airlock].
15:51 UT: Po snížení tlaku na 276 hPa v EAL uskutečnili Jones a Curbeam kontrolu hermetičnosti skafandrů.
15:59 UT: Přepojení skafandrů na vnitřní baterie. Oficiální zahájení druhého výstupu.
Kolem 16:10 UT: Jones a Curbeam vystoupili z EAL do nákladového prostoru.
16:21 UT: Curbeam zahájil demontáž krytu stykovacího uzlu ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] +X modulu Destiny. Jones se přesunul na konstrukci ITS-Z1.
16:28 UT: Jones zahájil ruční odemykání zámků uzlu MBM [=Manual Berthing Mechanism] poutajícího tunel PMA-2 k ITS-Z1.
16:30 UT: MBM odemčen. Ivinsová zahájila přesun tunelu PMA-2 od ITS-Z1 k uzlu ACBM +X modulu Destiny.
Jones zahájil montáž tepelných izolačních krytek na kotvicí trny modulu Destiny. Curbeam zahájil montáž pomocného jisticího lana po délce laboratorního modulu.
17:28 UT: Ivinsová dokončila přesun tunelu PMA-2. Stykovací uzly PMA-2 a Destiny se zachytily.
17:30 UT: Druhá fáze zachycení PMA-2 a Destiny ukončena. Zahájeno částečné dotahování zámků.
27:38 UT: Dosaženo pevné spojení PMA-2 a Destiny.
17:45 UT: Ivinsová odpojila manipulátor RMS od tunelu PMA-2.
Astronauti zahájili instalaci pracovních plošin a madel na povrch laboratoře. Odstranili část protimeteorické ochranné fólie v rámci příprav k montáži propojovacího soklu PDGF [=Power Data Grapple Fixture] pro budoucí mechanické, elektrické a datové připojení manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] na povrch modulu Destiny.
Kolem 19:30 UT: Jones zahájil montáž soklu PDGF. Curbeam začal s instalací záložních datových kabelů (původně plánováno pro třetí výstup).
20:36 UT: Montáž soklu PDGF ukončena.
20:53 UT: Zahájena montáž ochranného odklápěcího poklopu pozorovacího průzoru v boku modulu Destiny (původně plánováno pro třetí výstup).
21:03 UT: Montáž poklopu a převodového mechanismu jeho ovládání ukončena.
21:08 UT: Jones a Curbeam zahájili úklid pracoviště.
22:26 UT: Jones a Curbeam ukončili práci a vrátili se do přechodové komory EAL [=External Airlock].
22:43 UT: Uzavřen vnější průlez do EAL.
22:49 UT: Zahájeno tlakování EAL. Oficiální ukončení druhého výstupu v trvání 6 h 50 min.
2001-02-13 Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 10:15 UT: Ukončen odpočinek.
Osádka raketoplánu měla odpočinkový den.
Jones a Curbeam připravili skafandry, jednotky SAFER a nářadí pro třetí výstup do kosmického prostoru.
Korekce dráhy komplexu.
2001-02-14 Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
10:13 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 12:00 UT: Jones a Curbeam zahájili přípravy k výstupu do volného prostoru.
Kolem 14:30 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL [=External Airlock].
14:48 UT: Skafandry přepojeny na vnitřní baterie. Oficiální zahájení třetího výstupu.
Kolem 15:00 UT: Jones a Curbeam vystoupili do nákladového prostoru.
Kolem 15:15 UT: Jones zahájil demontáž záložního anténního systému SASA [=S-band Antenna Support Assembly] z nosiče na stěně nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 16:00 UT: Jones odpojil SASA z nosiče a předal jej Curbeamovi, uchycenému na pracovní plošince na konci manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System]. Ivinsová pak Curbeama a SASA přesunula k příhradové konstrukci ITS-Z1, kam ho následoval i Jones.
Následovala montáž SASA na ITS-Z1.
Kolem 16:30 UT: Montáž SASA dokončena. Curbeam zahájil kontrolu rychlospojů na potrubích chladicího média (čpavku). Jones zahájil demontáž posledních svorníků poutajících pravostranný radiátor na konstrukci ITS-P6.
Kolem 16:42 UT: Curbeam a Jones se přesunuli k panelům fotovoltaických článku PVAA, aby provedli fotografickou dokumentaci napínacích lan a úchytek panelů.
16:49 UT: Cockrell dálkovým povelem dal příkaz k zahájení automatického rozkládání pravobočního radiátoru PVR-S2 [=Photovoltaic Radiator].
17:07 UT: Rozkládání radiátoru úspěšně ukončeno.
17:17 UT: Jones a Curbeam se vrátili do nákladového prostoru. Dokončovali fotodokumentaci své práce a zahájili úklid pracoviště.
18:50 UT: Zahájen nácvik transportu bezvládného astronauta. Jako první nacvičoval Jones odtažení Curbeama do přechodové komory EAL [=External Airlock].
19:25 UT: První část nácviku skončila. Astronauti si vyměnili role.
19:40 UT: Druhá část nácviku transportu bezvládného kosmonauta ukončena.
20:09 UT: Jones a Curbeam se vrátili do přechodové komory EAL [=External Airlock].
20:13 UT: Zahájeno tlakování EAL. Oficiální ukončení třetího výstupu v trvání 5 h 25 min.
Kolem 20:25 UT: Tlak v prostorách raketoplánu zvýšen na normální hodnotu 1014 hPa.
Kolem 22:30 UT: Opět otevřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Kolem 23:00 UT: Zahájena korekce dráhy komplexu.
2001-02-15 Kolem 00:10 UT: Ukončena korekce dráhy komplexu.
Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 10:15 UT: Ukončen odpočinek.
Dokončení překládky nákladu, zejména náhradního zařízení Vozduch pro odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry stanice a vaků CWC [=Contingency Water Container] s vodou z palivových článků. Celkem bylo dopraveno na palubu ISS kolem 1500 kg nákladu. Zpět bylo odesláno přibližně 380 kg odpadu a demontovaného zařízení.
Přibližně 17:25 až 21:40 UT: Korekce dráhy komplexu.
2001-02-16 Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 10:15 UT: Ukončen odpočinek.
13:14 UT: Uzavřen poslední průlez mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A). Celková doba otevření průlezů činila 63 h 09 min.
14:02 UT: Ukončeny zkoušky hermetičnosti uzavření průlezů mezi raketoplánem a přechodovým tunelem PMA-3.
14:04 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu.
14:05:50 UT: Raketoplán Atlantis se oddělil od komplexu ISS (1998-067A) pilotován Polanskim. V okamžiku oddělení činila kontrolní hmotnost raketoplánu (konfigurace DAC-8/B27_5ABS) 96 233.1 kg.
14:24 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost ve vzdálenosti 135 m pod stanicí.
14:26 UT: Raketoplán zahájil kontrolní oblet komplexu v průměrné vzdálenosti 120 až 140 m. - 14:48 UT: Po dosažení bodu nad stanicí uskutečnili piloti úhybný manévr, kterým raketoplán přešel na samostatnou dráhu. - Kolem 18:50 UT: Korekce dráhy motory OMS.
Přibližně 19:50 až 20:10 UT: Tisková konference.
21:15 UT: Zahájeno osobní volno osádky.
2001-02-17 Kolem 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
10:13 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 14:20 UT: Zahájena kontrola systémů raketoplánu před přistáním.
Kolem 17:45 UT: Zahájení úklidu vnitřních prostor.
2001-02-18 Kolem 01:15 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 09:00 UT: Ukončen odpočinek.
14:08 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostroru.
16:22 UT: Odvolána první možnost přistání pro tento den na KSC pro silný boční vítr.
17:46 UT: Odvolána druhá možnost přistání pro tento den na KSC z téhož důvodu. Přistání bylo odloženo o jeden den. Vzhledem k tamější špatné předpovědi počasí se neuvažuje o využití základny Edwards AFB v Kalifornii.
Kolem 18:00 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
2001-02-19 16:26 UT: Byla odvolána první možnost přistání na KSC pro tento den vzhledem k silnému bočnímu větru (10.3 m/s, povoleno 7.7 m/s).
18:12 UT: Odvolána druhá možnost přistání vzhledem k přetrvávajícímu silnému bočnímu větru. Navíc se v oblasti do 55 km kolem KSC vyskytly dešťové srážky. Počasí na Edwards AFB bylo též nepřijatelné. Pro další den však bylo rozhodnuto připravit též Edwards AFB pro přistání, vzhledem ke zlepšování předpovědi pro Kalifornii a zhoršování pro Floridu.
2001-02-20 12:25 UT: Osádka zahájila přípravy k přistání.
14:02 UT: Vzhledem k nízké oblačnosti nad KSC bylo odvoláno využití první možnosti přistání na Floridě.
15:21 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
17:24 UT: Odvolána druhá možnost přistání na KSC.
18:59 UT: Dán souhlas s přistáním na Edwards AFB.
19:27:20 UT: Brzdicí manévr (t=163 s, Δv=97.2 m/s).
20:02 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121 km.
20:33:05 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 22 základny Edwards AFB.
20:33:17 UT: Dosedl příďový podvozek.
20:34:02 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 3. Projekt STS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/STS.HTM).
 4. STS-98 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-02-07.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts98_journal.html).
 5. STS-98 At/F-23 / A. Holub. - Most : MUS, 2001.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-98/index.htm).
 6. STS-98 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-02-08.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts98_journal.html).
 7. Mission status center - Spaceflight New. - 2001-02-07.     (http://www.spaceflightnow.com/station/status.html).
 8. Shuttle Atlantis thunders into space / W. Harwood. - Spaceflight New. - 2001-02-07.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a/010207launch/).
 9. Atlantis Heads Toward Midday Rendezvous With Station Alpha / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-02-08.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts98_010208.html).
 10. Shuttle Courier Crew Delivers Destiny to ISS / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-02-09.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts_98_dock_010209.html).
 11. Atlantis crew to attach Destiny lab to station today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-02-10.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a/010210fd4/).
 12. Spacewalk Sets Out to Anchor Destiny at Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-02-10.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts98_eva1am_010210.html).
 13. Destiny Installed Despite Toxic Coolant Leak / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-02-10.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts98_eva1pm_010210.html).
 14. Destiny lab to welcome first astronauts aboard Sunday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-02-11.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a/010211fd5/).
 15. Destiny Lab Opened for Business at ISS / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-02-11.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts98_010211.html).
 16. Atlantis astronauts open hatch to meet Destiny / [AFP]. - Space Daily. - 2001-02-11.     (http://www.spacedaily.com/news/010211175733.k3d3klts.html).
 17. NASA delighted by smooth lab activation / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-02-11.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a/010211fd5/index2.html).
 18. Shuttle docking port to be added to Destiny today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-02-12.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a/010212fd6/).
 19. Destiny znamená osud / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 77 [7] 445-448; [8] 512-516 (2001).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-98/lk.htm).
 20. Itogi poleta 1-j osnovnoj ekspedicii na MKS. - Novosti kosmonavtiki 11 [5/220] 28 (2001).

------
Datum poslední úpravy: 2006-12-26 09:30:57 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2006 - Antonín Vítek