2011-007A - ATV-2

Název objektuATV-2 [=Automated Transfer Vehicle]
Johannes Kepler
SSC37368
Start2011-02-16 21:50:55 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5 ES
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2011-06-21 20:48:40 UT, jižní Tichý oceán
Životnost124.9568 dne, tj. 0.3421 roku
Provozovatel ESA
Francie, CNES
VýrobceNěmecko, EADS Astrium
Kategorienákladní loď
Hmotnost vzletová 20061 kg
počáteční na dráze 19712 kg
PoznámkaVšechny objekty tohoto startu byly identifikovány a katalogizovány dne 2011-02-19.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
11-02-16.91 G 51.61° 88.48 min 142 km 256 km  
11-02-16.92 G 51.6° 89.68 min 255 km 262 km Plán. Arianespace.
11-02-16.92 G 51.6° 89.68 min 255 km 262 km Arianespace.
11-02-17.12 G 51.64° 89.70 min 253 km 266 km  
11-02-17.44 G 51.64° 89.91 min 268 km 272 km  
11-02-19.99 G 51.64° 89.96 min 269 km 275 km  
11-02-22.91 G 51.65° 90.05 min 275 km 279 km  
11-02-24.05 G 51.64° 91.21 min 333 km 335 km  
11-02-24.37 G 51.65° 91.41 min 342 km 346 km  
11-02-24.49 G 51.65° 91.56 min 348 km 354 km  
11-02-24.49 G 51.65° 91.42 min 342 km 346 km  
11-02-25.39 G 51.65° 91.56 min 348 km 354 km  
11-02-27.59 G 51.65° 91.58 min 349 km 355 km  
11-03-19.50 G 51.64° 91.62 min 353 km 355 km  
11-04-01.73 G 51.65° 91.57 min 350 km 353 km  
11-04-14.50 G 51.64° 91.52 min 347 km 351 km  
11-05-01.52 G 51.65° 91.46 min 344 km 348 km  
11-05-23.52 G 51.65° 91.40 min 341 km 346 km  
11-06-03.52 G 51.65° 91.47 min 346 km 348 km  
11-06-13.54 G 51.64° 91.84 min 357 km 373 km  
11-06-16.47 G 51.64° 92.05 min 366 km 384 km  
11-06-18.45 G 51.64° 92.19 min 374 km 389 km  
11-06-20.81 G 51.64° 91.94 min 354 km 385 km  
11-06-21.20 G 51.64° 91.99 min 359 km 385 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Hlavním dodavatelem je koncern EADS Astrium (Headquarers), Paris (Francie), jeho subdodavateli jsou zejména Thales Alenia Space Italy SpA, Roma /=Řím/ (Itálie), Contraves Space AG, Zürich (Šýcarsko) a Dutch Space B.V., Leiden (Nizozemsko). Kompletace probíhala v závodech EADS Astrium (dříve DASA, později EADS Space Transportation ), Bremen (Německo). Operativním provozovatelem je Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paris (Francie) pro organizaci European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Kosmická loď o celkové maximální délce 10.773 m (bez přechodového úseku 9.794 m resp. 10.269 m s vysunutou tyčí stykovacího uzlu) a maximálním průměru 4.428 m (bez tepelné ochranné obšívky MLI [=Multiple Layer Insulation], včetně ní přibližně 4.48 m) má celkovou užitečnou nosnost 7667 kg (odpad při odletu 6300 kg). Tvoří ji tři základní části:

Válcový integrovaný nákladní modul ICC o celkové délce trupu 4.916 m (včetně zasunuté vodicí tyče a do služebního modulu přečnívajících nádrží s nákladem 5.923 m) tvoří dva úseky: Modul EPM je na předním konci ukončen nízkým komolým kuželem přechazejícím do kuželovitého přestupního tunelu na ISS zakončeného ruským stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu, kyslíku nebo dusíku pro klimatizační systémy stanice, vody a elektrické konektory. Na širší kónické části přední stěny jsou rozmístěny: V nitru modulu EPM na nacházejí: Celkový vnitřní klimatizovaný prostor má objem 46.5 m3. Pro uložení nákladu je k dispozici 23 m3, z toho 16 m3 ve stojanech se zásuvkami.

Ve vnějším nehermetizovaném úseku EEB se nacházejí:

Nehermetizovaný služební modul SSA o délce trupu 3.805 m (včetně trysek hlavních motorů 4.356 m) a maximálním průměru 4.480 m (průměr válcové části 4.104 m) tvoří dva úseky: Úsek řídicí elektroniky EAB tvaru komolého kuželu o výšce 1.360 m, maximálním průměru 4.480 m a minimálním průměru 4.104 m nese většinu elektronického vybavení nákladní lodi, zejména: Na povrchu úseku EAB jsou umístěny antény komunikačního systému a radiátory termoregulačního systému.

Pohonný úsek EPB válcového tvaru o průměru 4.104 m a výšce 1.970 m (včetně vyčnívajících trysek hlavních motorů 3.017 m) zakončený krytem tvaru nízkého komolého kužele o výšce 0.475 m nese:

Z boku jsou k modulu EPB připojeny 4 panely čtyřdílných rozkládacích a natáčitelných fotovoltaických baterií o rozpětí 22.28 m.

Celý povrch lodi je zvnějšku chráněn systémem MDPS [=Micrometeoroids and Debris Protection System] proti nárazům cizích těles, tvořeným hliníkovým plechem a několika vrstvami vectranové a kaptonové textilie.

Válcový přechodový modul SDM o délce 2.000 m, průměru 4.104 m a přibližné hmotnosti 345 kg slouží k připojení lodi k nosné raketě a po navedení na oběžnou dráhu zůstává s raketou spojen.

Řízení lodi zajišťuje středisko ATV-CC [=Automated Transfer Vehicle Control Center], Toulouse (Francie) v koordinaci s řídicími středisky stanice ISS a to MCC-H, Houston, TX (USA) a CUP-M, Koroljov, Moskevská obl. (Rusko).

Předpokládaná aktivní životnost na dráze je minimálně 6 měsíců.

Nákladní loď nese následující náklad o celkové hmotnosti přibližně 7085 kg pro potřeby provozu stanice ISS (1998-067A):

Zatím poslední nákladní loď této řady, předchozí je ATV-1 "Jules Verne" (2008-008A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Progress M-09M (2011-004A), následujícím je STS 133 (2011-008A).

Průběh letu

Datum Událost
2011-02-16 21:50:55 UT: Vzlet23,24,25,26,27.
22:08:05 UT: Navedení na vyčkávací přechodovou dráhu.
21:50:16 UT: Restart motoru 2. stupně nosné rakety.
21:50:44 UT: Navedení na výchozí dráhu.
22:54:41 UT: Oddělení nákladního modulu od 2. stupně nosné rakety.
Vyklopení panelů fotovoltaických baterií.
2011-02-17 Korekce dráhy.
2011-02-24 09:51 UT: Průlet bránou S-1.
11:37 Průlet bránou S-1/2 přibližně 39 km od stanice.
12:23 UT: Průlet bránou S1 ve vzdálenosti přibližně 15 km od stanice.
13:09 UT: Vyrovnání rychlostí se stanicí v bodě S2 přibložně 3.5 km od ISS.
13:41 UT: Obnoveno přibližování ke stanici z bodu S2.
14:21 UT: Vyrovnání rychlostí se stanicí v bodě S3 přibližně 249 m od ISS.
Kolem 15:00 UT: Obnoveno přibližování ke stanici z bodu S3.
Kolem 15:36:30 UT: Vyrovnání rychlostí se stanicí v bodě S4 vzdáleném 19 m od ISS.
15:49 UT: Obnoveno přibližování ke stanici z bodu S4.
15:52:30 UT: Vyrovnání rychlostí se stanicí v bodě S41 přibližně 11 m od ISS.
15:56:20 UT: Obnoveno přibližování ke stanici z bodu S41.
15:59:03 UT: /plán 15:50:55 UT/: Připojení nákladního modulu k modulu Zvezda29,30,31 stanice ISS (1998-067A).
16:06:16 UT: Zahájeno uzamykání zámků stykovacíhu uzlu SSVP [=sistema stykovki i vnutrennego perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутреннего перехода]>.
16:08:30 UT: Ukončeno pevné spojení nákladního modulu s komplexem ISS (1998-067A).
2011-02-24 až
2011-06-20
Nákladní modul součástí komplexu ISS (1998-067A).
2011-02-25 10:34:39 UT: Zkušební korekce dráhy (t=198 s, Δv=0.5 m/s) komplexu ISS (1998-067A) motory nákladního modulu.
2011-03-18 06:07:22 UT: Korekce dráhy (t=886 s, Δv=2.6 m/s) komplexu ISS (1998-067A) motory nákladního modulu, předpokládané zvýšení průměrné výšky dráhy (velké poloosy) o 4.5 km32.
2011-05-05 11:20 UT: Korekce dráhy (t=241 s, Δv=0.6 m/s) komplexu ISS (1998-067A)34,35 motory nákladního modulu; orientaci ISS během manévru zajišťovaly stabilizační motory modulu Zvezda a motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> nákladní lodi Progress M-10M (2011-017A).
2011-06-02 22:30 UT: Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) motory nákladního modulu (t=1011 s, Δv=2.52 m/s, spotřeba KPL přibližně 331 kg a 35 kg pro orientační a stabilizační motory), kterou byla zvýšena průměrná výška dráhy (velká poloosa) o 4.36 km36,37.
2011-06-12 14:15 UT: Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) (t=2166 s, Δv=5.2 m/s) motory nákladního modulu, kterou byla zvětšena průměrná výška dráhy (velká poloosa) přibližně o 9.2 km.
18:20 UT: Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) (t=2412 s, Δv=5.8 m/s) motory nákladního modulu, kterou byla zvětšena průměrná výška dráhy (velká poloosa) přibližně o 10.1 km.
2011-06-15 15:55 UT: Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) (t=2380 s, Δv=5.84 m/s) motory nákladního modulu38 pro zvýšení průměrné výšky dráhy ISS (velké poloosy) o přibližně 10.2 km.
2011-06-17 16:21 UT: Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) (t=1613 s, Δv=3.96 m/s) motory nákladního modulu39,40 pro zvýšení průměrné výšky dráhy ISS (velké poloosy) o přibližně 6.9 km.
2011-06-19 15:30 UT: Definitivní uzavření průlezů mezi komplexem ISS (1998-067A) a nákladním modulem.
2011-06-20 14:39 UT: Odpojení silových elektrických kabelů a datových kabelů mezi komplexem ISS (1998-067A) a nákladním modulem.
14:46:30 UT: Odemknutí zámků stykovacího uzlu mezi nákladním modulem a komplexem ISS (1998-067A).
14:46:36 UT /plán 14:48:21 UT/: Odpojení nákladního modulu od modulu Zvezda stanice ISS (1998-067A)41,42,43.
14:51 UT: Separační manévr pro odlet z blízkosti stanice ISS (1998-067A).
Kolem 19:00 UT: Neplánovaný manévr DAM [=Debris Avoidance Maneuver] pro zabránění srážce s kusem kosmického smetí.
2011-06-21 17:07:59 UT: První brzdicí manévr (t=602 s, Δv=47.15 m/s) pro snížení výšky dráhy.
20:04:32 UT: Druhý brzdicí manévr (t=849 s, Δv=66.81 m/s).
Řízený zánik nákladního modulu v atmosféře Země44,45,46,47.
V průběhu zániku v atmosféře byly zaznamenávány základní fyzikální údaje (teplota, tlak, zrychlení) přístrojem REBR [=Re-Entry Breakup Recorder] (US Center for Orbital and Reentry Debris Studies).
20:41:39 UT: Ukončen příjem telemetrie nákladního modulu.
20:43 UT: /Odhad/ Začátek rozpadu nákladního modulu.
20:48:40 UT: Střední doba dopadu trosek do jižního Tichého oceánu (střed dopadové oblasti 48.63° j.š., 147.02° z.d.).

Literatura

 1. Home Page. - Paris : EADS Astrium, 2007. - [Cit. 2008-03-06].     (http://www.astrium.eads.net/).
 2. Home Page. - Roma : Thales Alenia Space, 2011. - [Cit. 2011-08-26].     (http://www.thalesgroup.com/Markets/Space/Home/).
 3. Home Page. - Zürich : Contraves, 2006. - [Cit. 2008-03-07].     (http://contravesspace.com/).
 4. Home Page. - Leiden : Dutch Space, 2007. - [Cit. 2008-03-07].     (http://www.dutchspace.nl/).
 5. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 6. The Automated Transfer Vehicle. - Paris : ESA. - 2005-02-23. - [Cit. 2004-09-27].     (http://www.esa.int/export/esaHS/ESAE021VMOC_iss_0.html).
 7. "Jules Verne" Automated Transfer Vehicle (ATV). - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2008-03-07].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/ATV/infokit/english/JulesVerneATV_Info_Kit.pdf).
 8. Automated Transfer Vehicle (ATV). - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2004-09-27].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/ATV/FS003_12_ATV_updated_launch_2008.pdf).
 9. ATV Jules Verne : Press Kit. - EADS Astrium, 2008. - [Odk. 2008-03-07].     (http://www.astrium.eads.net/static/atv-information-en.pdf).
 10. ATV Jules Verne : Dossier de vol. - EADS Astrium, 2008. - [Odk. 2008-03-07].     (http://www.astrium.eads.net/static/atv-information-fr.pdf).
 11. Leveraging Existing Space Assets for Delivery of Cargo to he International Space Station / M. A. Foster, R. J. Sirko. - Huntington Beach, CA : Boeing, 2007. - [Cit. 2008-03-05].     (http://www.ulalaunch.com/docs/publications/Delta/Leveraging_Existing_Space_Assets_for_Cargo_Delivery_to_ISS.pdf).
 12. Europe's new spaceship ready for ISS missions. - Paris : ESA, 2008. - [Cit. 2008-03-07].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/ATV/newspaper/ESA_ATV_newspaper_ENG.pdf).
 13. Jules Verne Automated Transfer Vehicle / Robert Lainé. - Paris : ESA. - 2005-05-20. - [Cit. 2008-03-07].     (http://www.energy.kth.se/courses/4A1346/6thLecture/ATV%20KTH%20may%202005.pdf).
 14. A launch for the International Space Station. - Kourou : Arianespace, 2010. - [Cit. 2011-02-18].     (http://www.arianespace.com/images/launch-kits/launch-kit-pdf-eng/ATV-Johannes-Kepler-Launchkit-GB-updated.pdf).
 15. Information Kit : ATV Johannes Kepler. - Paris : ESA, 2011. - [Cit. 2011-03-18].     (http://download.esa.int/docs/ATV/ATV2_Info_kit_Jan2011.pdf).
 16. Europe's second cargo freighter to fly in December / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-09-17. - [Cit. 2010-09-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1009/17atv/).
 17. Arianespace Board of Directors meets: Three more Ariane 5 launches in 2010. - Evry : Arianespace. - 2010-09-20. - [Cit. 2010-09-21].     (http://www.arianespace.com/news-press-release/2010/09-20-2010-board-meeting.asp).
 18. Range Conflicts Push ATV-2 Launch at Least to February / Peter B. de Selding. - Springfield, VA : Space News. - 2010-09-21. - [Cit. 2010-09-21].     (http://www.spacenews.com/launch/100921-conflicts-push-atv2-launch.html).
 19. One-day delay of final shuttle launch makes room for ATV / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-10-01. - [Cit. 2010-10-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1010/01atvdelay/).
 20. Europe's ATV Johannes Kepler is integrated on Ariane 5 for its February 15 launch. - Kourou : Arianespace. - 2011-02-04. - [Cit. 2011-02-12].     (http://www.arianespace.com/news-mission-update/2011/756.asp).
 21. Ariane 5 rocket to launch European cargo craft / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-02-15. - [Cit. 2011-02-18].     (http://spaceflightnow.com/ariane/v200/110215preview/).
 22. Ariane 5's mission with the Automated Transfer Vehicle is postponed 24 hours. - Kourou : Arianespace. - 2011-02-15. - [Cit. 2011-02-15].     (http://www.arianespace.com/news-mission-update/2011/762.asp).
 23. Ariane 5 opens a busy year of Arianespace missions with the milestone launch of another Automated Transfer Vehicle for Europe. - Kourou : Arianespace. - 2011-02-16. - [Cit. 2011-02-18].     (http://www.arianespace.com/news-mission-update/2011/763.asp).
 24. Europe's ATV Johannes Kepler supply ship on its way to Space Station. - Paris : ESA. - 2011-02-16. - (Release ; ESA PR 07-2011). - [Cit. 2011-02-18].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMLWSOT1KG_index_0.html).
 25. Succès du lancement de l'ATV 2, 56ème lancement d'une Ariane 5. - Paris : CNES. - 2011-02-17. - [Cit. 2011-02-18].     (http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6115-communiques-de-presse.php?item=4644).
 26. Mission Status Center / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-02-16. - [Cit. 2011-02-18].     (http://spaceflightnow.com/ariane/v200/status.html).
 27. Europe dispatches Johannes Kepler to space station / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-02-17. - [Cit. 2011-02-18].     (http://spaceflightnow.com/ariane/v200/110217launch/).
 28. ATV Johannes Kepler operating flawlessly. - Paris : ESA. - 2011-02-17. - [Cit. 2011-02-18].     (http://www.esa.int/esaHS/SEMBVAPT1KG_index_0.html).
 29. "Iogann Kepler" v sostave MKS. - Moskva : FKA. - 2011-02-24. - [Cit. 2011-02-24].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=15463).
 30. ATV-2 successfully docks with International Space Station / C. Gebhardt, P. Harding. - NSF. - 2011-02-24. - [Cit. 2011-02-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/02/live-atv-2-prepares-for-docking-to-international-space-station/).
 31. Europe's ATV supply ship docks safely with Space Station. - Paris : ESA. - 2011-02-24. - (ESA PR ; 09-2011). - [Cit. 2011-02-24].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMVXKHSBKG_index_0.html).
 32. Reboost report: ESA Mission Director Kris Capelle. - Paris : ESA. - 2011-03-18.- [Cit. 2011-03-18].     (http://blogs.esa.int/atv/2011/03/18/reboost-report-esa-mission-director-kris-capelle/).
 33. Provedena korrekcija orbity MKS. - Moskva : FKA. - 2011-03-18. - [Cit. 2011-03-18].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=15863).
 34. O predstojaščej korrekcii orbity MKS. - Moskva : FKA. - 2011-05-04. - [Cit. 2011-05-04].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=16772).
 35. Korrekcija orbity MKS prošla štatno. - Moskva : FKA. - 2011-05-05. - [Cit. 2011-05-06].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=16794).
 36. Korrekcija orbity MKS prošla štatno. - Moskva : FKA. - 2011-06-03. - [Cit. 2011-06-03].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17244).
 37. Raising the ISS: ATV Johannes Kepler conducts the 'Big Boost'. - Paris : ESA. - 2011-06-10. - [Cit. 2011-06-22].     (http://www.esa.int/esaHS/SEMG6JRHPOG_index_0.html).
 38. Vysota orbity MKS uveličena na 10 km. - Moskva : FKA. - 2011-06-15. - [Cit. 2011-06-16].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17347).
 39. "Iogann Kepler" zaveršajet svoju rabotu v sostave MKS. - Moskva : FKA. - 2011-06-16. - [Cit. 2011-06-16].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17352).
 40. Provedena korrekcija orbity MKS. - Moskva : FKA. - 2011-06-17. - [Cit. 2011-06-19].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17368).
 41. Johannes Kepler has left the Station. - Paris : ESA. - 2011-06-20. - [Cit. 2011-06-20].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM0JL0T1PG_index_0.html).
 42. Zaveršen polet ATV-2 v sostave MKS. - Moskva : FKA. - 2011-06-20. - [Cit. 2011-06-20].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17390).
 43. Europe's ATV-2 departs ISS to make way for Russia's Progress M-11M / P. Harding. - NSF. - 2011-06-20. - [Cit. 2011-06-20].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/06/europes-atv-2-depart-iss-make-way-russias-progress-m-11m/).
 44. ATV preparing for fiery destruction. - Paris : ESA. - 2011-06-17. - [Cit. 2011-06-20].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMAX1E1XOG_index_0.html).
 45. The end for ATV Johannes Kepler. - Paris : ESA. - 2011-06-21. - [Cit. 2011-06-22].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMVIWZ27PG_index_0.html).
 46. "Iogann Kepler" zaveršil svoju missiju. - Moskva : FKA. - 2011-06-22. - [Cit. 2011-06-22].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17409).
 47. Cargo freighter ends flight, third ATV set for 2012 launch / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-06-22. - [Cit. 2011-06-23].     (http://spaceflightnow.com/news/n1106/22atventry/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-21 16:08:51 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek