2009-048A - HTV-1

Název objektuHTV-1 [=H-2B Transfer Vehicle]
Kounotori 1 <= こうのとり 1 > {=Bílý čáp}
SSC35817
Start2009-09-10 17:01:46 UT, Tanegashima Uchu Senta /=Tanegašima Učú Sentá/ [=Tanegashima Space Center], H-2B Model 304
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2009-11-01 21:48 UT, jižní Tichý oceán
Životnost52.199 dne, tj. 0.1429 roku
ProvozovatelJaponsko, JAXA
Výrobce Japonsko, JAXA
Japonsko, MHI Aerospace
Kategorienákladní modul
Hmotnost přibližně 16 000 kg
bez užitečného nákladu 11 500 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-09-10.69 G 51.65° 89.12 min 164 km 298 km  
09-09-10.81 G 51.66° 89.31 min 185 km 295 km  
09-09-10.89 G 51.66° 89.37 min 185 km 302 km  
09-09-11.75 G 51.66° 89.59 min 204 km 305 km  
09-09-12.75 G 51.66° 89.61 min 210 km 300 km  
09-09-16.11 G 51.64° 90.73 min 288 km 333 km  
09-09-16.25 G 51.64° 90.80 min 306 km 323 km  
09-09-17.13 G 51.64° 91.19 min 329 km 337 km  
09-09-17.20 G 51.64° 91.24 min 329 km 342 km  
09-09-17.76 G 51.65° 91.47 min 341 km 352 km  
09-10-19.49 G 51.64° 91.42 min 340 km 349 km  
09-10-31.84 G 51.64° 91.29 min 334 km 342 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní modul. Zkonstruovala, postavila a provozuje jej organizace Uchu kohkuh kenkyu kaihatsu kikou <= 宇宙航空研究開発機構 > /=Učú kókú kenkyú kaihacu kikoú/ {=Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA, dř. NASDA)}, Tokyo (Japonsko), subdodavatelem je firma Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Aerospace Systems Corp., Nagoya (Japonsko).

Tříose stabilizovaný modul válcového tvaru o délce 9.8 m a průměru 4.4 m. Na bočních stěnách je umístěno celkem 57 panelů fotovoltaických baterií (20 panelů na přetlakové sekci, 22 na otevřené sekci, 8 na sekci aivoniky a 6 na pohonné sekci), které dobíjejí jednu akumulátorovou baterii. Kromě toho nese modul 11 primárních chemických baterií. Po dobu připojení k ISS zasovování elektrickou energií zajišťuje stanice. Modul tvoří 4 sekce:

Přetlaková nákladová sekce PLC má tvar válce o průměru 4.4 m a celkové délce 3.14 m. Na přední straně je zakončena dnem tvaru nízkého komoleho kuželu, v jehož středu je umístěn standardní pasivní stykovací uzel typu CBMP [=Common Berthing Mechanism Passive] pro připojení k uzlu CBMA [=Common Berthing Mechanism Active] modulu Harmony. Uvnitř může být uloženo až 4500 kg nákladu, umístěného v 8 skříních a to buď ve standardizovaných přemístitelných skříních ISPR [=International Standard Payload Rack], nebo pevně instalovaných skladových skříních otevřených HRR [=HTV Resupply Rack] nebo přetlakových PSRR [=Pressurized Stowage Resupply Rack]. Klimatizaci během připojení k ISS zajišťuje stanice prostřednictvím systému mezimodulového větrání IMV [=Intermodular Ventilation]. V sekci PLC je umístěn při tomto letu náklad o hmotnosti 3600 kg, a to zejména: Náklad je rozmístěn v 7 otevřených skříních HRR a 1 přetlakové skříni PSRR.

Otevřená nákladová sekce ULC má tvar válce o průměru 4.4 m a celkové délce 3.50 m. Na boku má obdélníkový otvor, kterým je přístupný náklad pro vyzvednutí buď staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nebo manipulátorem JRMS [=JEM Remote Manipulator System] modulu Kibo PS [=Pressurized Section]. Uvnitř může být uložen náklad o hmotnosti až 1500 kg na standardizovaných paletách buď pro přepravu experimentů a dalšího vybavení externí plošiny Kibo JEF [=Japan Exposed Facility], nebo pro přepravu náhradních bloků ORU [=Orbital Replacement Unit] vnjěších systému amerického segmentu stanice. Na boku této sekce je umístěna kotvička PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] pro zachycení modulu manipulátorem SSRMS. Při tomto letu nese náklad o celkové hmotnosti 856 kg, zejména:

Sekce avioniky AM válcového tvaru o průměru 4.4 m a výšce 1.25 m nese většinu elektroniky včetně řídicího a komunikačního systému modulu a systém zásobování elektrickou energii (baterie, systém řízení distribuce a nabíjení akumulátoru).

Pohonná sekce PM tvaru nízkého komolého kužele o maximálním průměru 4.4 m a výšce 1.27 m nese 4 nádrže s kapalnými pohonnými látkami (palivo monomethylhydrazin, okysličovadlo směs oxidů dusíku MON-3) a 4 kulové tlakové láhve s plynným héliem pro tlakování nádrží s KPL. Na spodním dnu sekce se nacházejí 4 manévrovací motory o tahu 4×490 N rozdělených do dvou nezávislých skupin. Celkem 28 motorků pro orientaci a stabilizaci modulu o tahu 28×110 N je rozděleno též do dvou nezávislých skupin po 14 motorech; 12 motorků je umístěno na horním obvodu sekce PLC, zbývajících 22 je umístěno na sekci PM.

Modul je určen k samostatnému aktivnímu letu v trvání do 100 hodin, v zakonzervovaném pohotovostním stavu více než týden. Připojen ke stanici ISS může být více než 30 dní.

Hlavním úkolem tohoto letu je ověření letových vlastností nové modifikace nosné rakety, vlastního nákladního modulu a způsobu zachycení a připojení modulu ke komplexu ISS (1998-067A) s využitím staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].

První nákladní modul řady HTV, následujícím je HTV-2 (2011-003A). Předchozím letem ke stanici ISS (1998-067A) je let STS 128 raketoplánu Discovery (2009-045A), následujícím je Sojuz-TMA 16 (2009-053A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-09-10 17:01:46 UT: Vzlet6.
17:16:05 UT: Navedení na výchozí dráhu.
17:16:56 UT /plán 17:16:52 UT/: Nákladní modul se oddělil od 2. stupně rakety.
2009-09-11 00:33 UT: První setkávací manévr.
2009-09-12 01:12 UT: Zahájen nácvik manévrů CAM [=Collision Avoidance Maneuver] pro zabránění srážce se stanicí ISS (1998-067A).
07:34 UT: Byla ukončena série nácviku manévrů CAM [=Collision Avoidance Maneuver].
2009-09-17 19:47 UT: /plán 19:50 UT/: Zachycení nákladního modulu HTV-1 manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System], který ovládala Stott[ová].
19:51 UT: Ukončeno pevné zachycení nákladního modulu HTV-1 koncovým úchopovým mechnismem LEE [=Latching End Effector] manipulátoru SSRMS.
22:12 UT: Nákladní modul byl přichycen 4 zámky k dolnímu (+Z) stykovacímu uzlu CBMA [=Common Berthing Mechanism Active] modulu Harmony s využitím manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
22:26 UT: Zašroubováním všech 16 upevňovacích šroubů stykovacího uzlu bylo dokončeno pevné připojení nákladního modulu k modulu Harmony.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi moduly HTV-1 a Harmony.
2009-09-17 až
2009-10-30
Nákladní modul součástí komplexu ISS (1998-067A).
2009-10-30 15:02 UT: Odpojení nákladního modulu od modulu Harmony komplexu ISS (1998-067A).
17:32 UT: Vypuštění nákladního modulu manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] k samostatnému letu.
17:39 UT: První úhybný manévr IDM-1 [=ISS Departure Maneouver] od komplexu.
17:49 UT: Druhý úhybný manévr IDM-2 od komplexu.
2009-11-01 14:55 UT: První brzdicí manévr.
16:25 UT: Druhý brzdicí manévr.
20:53 UT: Třetí brzdicí manévr.
21:26 UT: Vstup do atmosféry ve výši přibližně 120 km.
Řízený zánik nákladního modulu v atmosféře.
21:38 až 21:58 UT: Dopad zbytků modulu do jižního Tichého oceánu7.

Literatura

  1. Home Page. - Tokyo : JAXA, 2003. - [Cit. 2003-09-24].     (http://www.jaxa.jp).
  2. Aerospace Headquarters Home Page. - Nagoya : MHI Aerospace, 2009. - [Cit. 2009-09-11].     (http://www.mhi.co.jp/en/aero/index.html).
  3. Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission Sounder (SMILES). - Tokyo : JAXA, 2007. - [Cit. 2009-09-12].     (http://kibo.jaxa.jp/en/experiment/ef/smiles/).
  4. HICO and RAIDS Experiment Payload - Remote Atmospheric and Ionospheric Detection System (RAIDS) (HREP-RAIDS). - Washington, DC : NASA. - 2009-05-15. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/station/science/experiments/HREP-RAIDS.html).
  5. HICO and RAIDS Experiment Payload - Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean (HREP-HICO). - Washington, DC : NASA. - 2009-05-15. - [Cit. 2009-09-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/station/science/experiments/HREP-HICO.html).
  6. Launch Result of HTV Demonstration Flight aboard H-IIB Launch Vehicle Test Flight (H-IIB TF1). - Tokyo : JAXA. - 2009-09-11. - [Cit. 2009-09-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2009/09/20090911_h2bf1_e.html).
  7. Successful Reentry of the H-II Transfer Vehicle (HTV) Demonstration Flight. - Tokyo : JAXA. - 2009-11-02. - [Cit. 2009-11-02].     (http://www.jaxa.jp/press/2009/11/20091102_htv_e.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 19:53:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek