2008-023A - Progress-M 64

Název objektuProgress-M 64 <=Прогресс-М 64>
ISS-29P [=International Space Station twenty ninth Progress]
SSC32847
Start2008-05-14 20:22:56 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2008-09-08 21:33:19 UT, jižní Tichý oceán
Životnost117.0489 dne, tj. 0.3205 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7056 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-05-14.85 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±46 km Plán. CUP-M.
08-05-14.85 G 51.66° 90.18 min 256 km 265 km CUP-M.
08-05-14.85 G 51.52° 88.50 min 198 km 202 km  
08-05-15.22 G 51.64° 90.24 min 265 km 308 km  
08-05-15.91 G 51.64° 90.28 min 264 km 312 km  
08-05-16.84 G 51.64° 91.35 min 337 km 345 km  
08-06-19.58 G 51.64° 91.45 min 340 km 352 km  
08-07-24.54 G 51.64° 91.56 min 345 km 358 km  
08-08-14.51 G 51.64° 91.66 min 351 km 362 km  
08-08-29.85 G 51.64° 91.61 min 349 km 358 km  
08-09-02.21 G 51.65° 91.45 min 342 km 349 km  
08-09-04.23 G 51.64° 91.39 min 333 km 352 km  
08-09-08.17 G 51.64° 91.57 min 339 km 364 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 364) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2361 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady je Progress-M 63 (2008-004A), následující je Progress-M 65 (2008-043A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je let transportní lodi Sojuz-TMA 12 (2008-015A), následujícím je let STS 124 (2008-027A) raketoplánu Discovery.

Průběh letu

Datum Událost
2008-05-14 20:22:56 UT: Vzlet4,5,6,7,8,9,10.
20:31:43 UT: Navedení na výchozí dráhu.
2008-05-16 21:39:20 UT /plán 21:37:30 UT ±3 min/: Připojení nákladní lodi k modulu Zarja komplexu ISS (1998-067A)11,12.
2008-05-16 až
2008-09-01
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2008-09-01 19:43:30 UT: Vydán povel k odpojení nákladní lodi od komplexu.
19:46:39 UT: Odpojení nákladní lodi od modulu Zarja komplexu ISS (1998-067A).
22:53:28 UT: Korekce dráhy (t=6.19 s, Δv=3.00 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
2008-09-01 až
2008-09-08
Během autonomního letu nákladní lodi se uskutečňoval experiment "Plazma-Progress" <="Плазма-Прогресс"> pro sledování změn plazmy v okolí kosmické lodi během práce jejích motorů.
2008-09-02 22:17:27 UT: Korekce dráhy (t=12.71 s, Δv=1.72 m/s) motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]>.
2008-09-03 22:06:02 UT: Korekce dráhy (t=10.67 s, Δv=5.00 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
2008-09-04 22:29:04 UT: Korekce dráhy (t=10.56 s, Δv=5.00 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
2008-09-06 21:40:10 UT: Korekce dráhy (t=12.74 s, Δv=1.70 m/s) motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]>.
2008-09-07 20:28:09 UT: Korekce dráhy (t=10.50 s, Δv=5.00 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]>.
2008-09-08 20:47:00 UT: Brzdicí manévr (t=184.0 s, Δv=01.8 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> nad bodem o souřadnicích 45.93° s.š., 61.18° v.d. pro řízený zánik nákladní lodi v atmosféře Země.
21:22:15 UT: Vstup do atmosféry ve výši 95.7 km nad bodem o souřadnicích 21.58° j.š., 164.00° z.d.
21:27:07 UT: Začátek rozpadu lodi půůsobení aerotermodynamických sit ve výši kolem 70 km.
21:33:19 UT: Střední vypočtený čas dopadu zbytků lodi do jižního Tichého oceánu (střed oblasti 42.10° j.š., 138.60° z.d.).

Literatura

 1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
 2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
 3. Progress M-64. - Koroljov - CUP-M, 2008. - [Cit. 2008-05-15].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m64.htm).
 4. Progress M-64. - Koroljov : CUP-M, 2008. - [Cit. 2008-05-12].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m64.htm).
 5. Zapusk TGK Progress M-94 [fotoreportaž]. - Koroljov : Energija. - 2008-05-15. - [Cit. 2008-05-20].     (http://www.energia.ru/rus/iss/iss17/progress-m-64/photo_05-15.html).
 6. Progress Launches to Space Station. - Washington, DC : NASA. - 2008-05-14. - [Cit. 2008-05-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition17/progress29launch.html).
 7. Cargo ship begins flight to the space station / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-05-14. - [Cit. 2008-05-17].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0805/14progress29p/).
 8. Space Station Crew Welcomes New Cargo Ship / T. Malik. - SPACE.Com. - 2008-05-16. - [Cit. 2008-05-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/080516-expedition17-progress29-dock.html).
 9. Space Station Crew Welcomes New Cargo Ship / T. Malik. - SPACE.Com. - 2008-05-16. - [Cit. 2008-05-18].     (http://www.space.com/missionlaunches/080516-expedition17-progress29-dock.html).
 10. Progress 29P launches towards ISS - Freon leak update / S. Manstov. - SFN. - 2008-05-14. - [Cit. 2008-05-18].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5423).
 11. Progress Docks to Space Station. - Washington, DC : NASA. - 2008-05-16. - [Cit. 2008-05-17].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition17/progress29dock.html).
 12. Space station receives Russian resupply ship / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-05-16. - [Cit. 2008-05-17].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0805/16progress29p/).
 13. Expedition 17 - Progress M-64 / 29 Docking. - Space Multimedia. - 2008-05-17. - [Cit. 2008-05-19].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3662&Itemid=2).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:22:04 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek