2007-050A - STS 120

Název objektuSTS 120
Discovery F-34
Shuttle Mission 120
ISS-10A
SSC32272
Start2007-10-23 15:38:18.960 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2007-11-07 18:01:18 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 33
Životnost15.0993 dne, tj. 0.0413 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2052116 kg
vzletová družicového stupně 129823 kg
přistávací 91578 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2007-10-23 Země 2007-11-07 Země Pamela A. Melroy[ová] USA 3 CDR
George D. Zamka USA 1 PLT
Scott E. Parazynski USA 5 MS1
Stephanie D. Wilson[ová] USA 2 MS2
Douglas H. Wheelock USA 1 MS3
Paolo A. Nespoli ITA 1 MS4
2007-10-23 Země 2007-10-25 1998-067A Daniel M. Tani USA 2 MS5
2007-10-25 1998-067A 2007-11-07 Země Clayton C. Anderson USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-10-23.68 G 51.64° 89.75 min 229 km 295 km  
07-11-07.55 G 51.64° 90.25 min 234 km 339 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-131/98 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-120 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. Družicový stupeň je vybaven systémem **SSPTS pro přenos elektrické energie ze stanice ISS (1998-067A) pro úsporu vlastních zásob kyslíku a vodíku pro výrobu elektřiny. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2050, 2048 a 2058 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě se uskutečňují následující experimenty:

Na letové a obytné palubě se uskutečňují následující experimenty: Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice: V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty: Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Mimo raketoplán se během jeho letu provádějí následující experimenty: Hlavním úkolem letu je doprava a instalace modulu Harmony a přemístění příhradového nosníku ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six] na definitivní místo na konci segmentu ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five].

Předchozím letem raketoplánu je STS 118 (2007-035A) následujícím je STS 122 (2008-005A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 11 (2007-045A), dalším je Progress-M 62 (2007-064A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-10-23 15:38:18.960 UT: Vzlet31.
15:40:29 UT: Odhození motorů SRB.
15:40:49 UT: Zapojení motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] pro zvýšení tahu.
15:46:54 UT: Vypojení motorů SSME. Navedení na suborbitální dráhu.
15:47:09 UT: Odhození nádrže ET.
16:18:49 UT: Manévrem OMS-2 (t=154 s, Δv=37.6 m/s) přešel raketoplán na výchozí dráhu.
Otevření dveří nákladového prostoru.
Zamka oživil manipulátor SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
18:33 UT: Manévr NC1.
Zamka a Wilson[ová] zkontrolovali funkčnost manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vypojení počítačů skupiny B.
Kolem 21:40 UT: Osádka zahájila odpočinek.
2007-10-24 06:37 UT: Osádka ukončila odpočinek.
08:51 UT: Korekce dráhy NC2.
Vyzvednutí prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Parazynski, Wilson[ová] a Nespoli uskutečnili průzkum náběžné hrany křídla a přídě družicového stupně.
Parayniski a Wheelock zkotrolovali skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravky pro výstupy do volného prostoru a připravili je k transportu na stanici.
Tani zkontroloval záchranné jednotky SAFER [=Simplified Aid For EVA Rescue].
Aktivování stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Uložení prodlužovací tyče IBA do lůžka, odpojení manipulátoru SRMS a jeho vypojení.
Wilson[ová] a Wheelock instalovali kameru do průzoru ve stykovacím modulu ODS.
19:38 UT: Korekce dráhy NC3.
Příprava zařízení pro řízení setkávacích manévrů se stanicí.
Kolem 21:40 UT: Osádka zahájila odpočinek.
2007-10-25 06:37 UT: Osádka ukončila odpočinek.
07:25 UT: Korekce dráhy NH.
08:14 UT: Korekce dráhy NC4.
09:55 UT: Manévrem Ti levým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=12 s) bylo zahájeno závěrečné přibližování ke stanici.
Kolem 11:25 UT: Postupné vyrovnání rychlosti raketoplánu se stanicí v bodě 180 m pod ISS.
11:34 UT: Zahájen rotační manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany z ISS (1998-067A).
11:38 UT: Osádka ISS zahájila snímkování raketoplánu.
11:40 UT: Osádka ISS ukončila snímkování - 11:43 UT: Manévr RPM byl ukončen.
11:50 UT: Zahájen přelet z bodu -R-bar do bodu +V-bar před stanici ISS.
Raketoplán vyrovnal rychlost v bodě 120 m před stanicí ISS.
12:00 UT: Řídicí středisko MCC-H vydalo souhlas se zahájením závěrečného přibližování.
12:40 UT /plán 12:33 UT/: Zachycení stykovacích uzlů raketoplánu a tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
Kolem 12:55 UT: Přitažení přírub stykovacích uzlů a vytvoření pevného spojení ukončeno.
Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem.
Vypojení počítačů skupiny B.
14:39 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení osádky raketoplánu.
Kontrola systému přenosu elektrické energie SSPTS [=Station-to-Shuttle Power Transfer System] mezi stanicí a raketoplánem.
Parazynski, Wheelock a Wilson[ová] přenesli skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit], jednotky SAFER [=Simplified Aid For EVA Rescue] a další potřeby pro výstupy na stanici.
Tani a Malenčenko vyměnili individuální výplň křesla IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] neboli USIL <=УСИЛ> v návratovém modulu transportní lodi Sojuz-TMA 11 (2007-045A).
Převzetí prodlužovací tyče IBA [=Inspection Boom Assembly] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Po ukončení instalace IELK v přistávacím modulu lodi Sojuz-TMA 11 se Tani stal oficiálně členem 16. osádky stanice a Anderson členem osády letu STS 120 raketoplánu Discovery.
Parazynski a Wheelock zahájili dýchání čistého kyslíku z masek v modulu Quest.
Kolem 21:40 UT: Osádka zahájila odpočinek.
2007-10-25 až
2007-11-05
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2007-10-26 05:38 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Parazynski a Wheelock pokračovali v přípravách k výstupu v modulu Quest.
- 10:02 UT: Parazynski a Wheelock přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na vnitřní zdroje proudu oficiálně zahájili výstup do volného prostoru STS 120/EVA-1 z modulu Quest (podrobně viz ISS, 1998-067A).
Během výstupu demontovali anténu pro pásmo S z příhradové konstrukce ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith One] pro odvoz k opravě na Zemi, připravili modul Harmony k vyzdvižení z nákladového prostoru a připravili příhradovou kostrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six] k jejímu odpojení. Zamka pořizoval videodokumentaci výstupu a Nespoli koordinoval činnost montérů z nitra komplexu.
13:40 UT: Modul Harmony byl vyzdvižen staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] z nákladového prostoru raketoplánu.
15:35 UT: Modul Harmony byl zachycen stykovacím uzlem CBM [=Common Berthing Mechanism] k modulu Unity.
15:38 UT: Pevné spojení modulů Harmony a Unity bylo ukončeno.
16:16 UT: Parazynski a Wheelock zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest oficiálně ukončili výstup do volného prostoru STS 120/EVA-1 (trvání 6 h 14 min, plán 6 h 30 min).
21:38 UT: Osádka zahájila odpočinek.
2007-10-27 05:38 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Parazynski opravoval přenosný počítač PGSC [=Portable General Support Computer].
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků k výsupu do volného prostoru.
Překládka nákladu mezi raketoplánem a stanicí.
Studium postupů a časového harmonogramu chystaného výstupu.
Parazynski a Tani zahájili dýchání čistého kyslíku z masek v modulu Quest.
21:08 UT: Osádka zahájila odpočinek.
2007-11-03 10:03 UT: Parazynski a Wheelock přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na vnitřní zdroje proudu oficiálně zahájili výstup do volného prostoru STS 120/EVA-4 z modulu Quest (podrobně viz ISS, 1998-067A).
V průběhu výstupu opravili poškozené křídlo P6-4B fotovoltaického panelu.
17:22 UT: Parazynski a Wheelock zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest oficiálně ukončili výstup do volného prostoru STS 120/EVA-4 (trvání 7 h 19 min, plán 6 h 30 min).
2007-11-05 10:32 UT: Odpojení raketoplánu od komplexu ISS (1998-067A).
11:45 UT: První - 12:14 UT: Druhý úhybný manévr raketoplánu od stanice.
12:14 UT: Druhý úhybný manévr raketoplánu od stanice.
Průzkum náběžné hrany a přídě družicového stupně přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
2007-11-06 Kontrola řidicích systémů raketoplánu.
Zkušební zážeh motorků RCS [=Reaction Control System].
Zkušební spuštění jednoho čerpadla hydraulického systému APU [=Auxilliary Power Unit].
Ukládání nákladu a úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Nácvik přistávacího manévru na simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer].
2007-11-07 16:49 UT: Dán souhlas k přistání.
16:59 UT: Zahájen brzdicí manévr.
17:30 UT: Vstup do atmosféry EI [=Entry Interface].
18:01:18 UT: Raketoplán Discovery dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC.
18:01:32 UT: Dosedl příďový podvozek.
18:02:13 UT: Raketoplán se zastavil.
Během letu byla poškozena rukavice jednoho ze skafandrů32.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-120 Bringing Space Station "Harmony". - Washington, DC : NASA. = 2007-09-24. - [Cit. 2007-10-23].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/station/behindscenes/harmony_payload.html).
 3. Tank battle back on - this time with STS-120 / C. Bergin. - NSF. - 2007-05-26. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5112).
 4. Supporting Endeavour - engine installation milestone for Discovery / C. Bergin. - NSF. - 2007-07-13. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5166).
 5. ATK and Lockheed Martin battle back for STS-120 / C. Bergin. - NSF. - 2007-07-18. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5169).
 6. Michoud workforce praised as ET-120 is finally shipped / C. Bergin. - NSF. - 2007-07-24. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5174).
 7. ET-120 X-Ray evaluations find crack-like indications in brackets / C. Bergin. - NSF. - 2007-08-23. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5211).
 8. ET-120 foam repairs begin - Discovery's flight still on for October / C. Bergin. - NSF. - 2007-08-24. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5212).
 9. PMA-3 relocation to aid Harmony on Station / C. Bergin. - NSF. - 2007-08-26. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5213).
 10. ET-120 repairs to be completed this weekend - STS-120 on track / C. Bergin. - NSF. - 2007-08-31. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5218).
 11. Repaired ET-120 ready for mating - Discovery prepped for rollover / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-04. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5220).
 12. NASA plan to alter STS-120 launch countdown / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-09. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5224).
 13. Preparing for the shuttle surge - all three orbiter flows on track / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-12. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5226).
 14. Leak tests fail on Discovery delaying rollover - Atlantis' ET arrives / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-14. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5229).
 15. Discovery rollover delayed to end of September / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-17. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5231).
 16. Discovery rollover Sunday - STS-120 launch could avoid delay / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-19. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5234).
 17. NASA on track for original STS-120 and STS-122 launch targets / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-21. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5235).
 18. Discovery arrives in the VAB - one month to STS-120 launch / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-23. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5236).
 19. STS-120 on track for weekend rollout - STS-125 tank change / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-26. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5238).
 20. Discovery arrives at pad - STS-122 booster stacking begins / C. Bergin. - NSF. - 2007-09-29. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5241).
 21. Discovery may skip APU hot fire as STS-120 TCDT closes in / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-03. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5244).
 22. Protecting STS-120's five EVAs - NASA plan glove contingency / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-07. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5247).
 23. NASA reviewing showstopper for STS-120 - RCC panels in question / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-09. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5249).
 24. Reviewing the STS-120 FRR part 1 - how NASA prepares for safe flight / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-14. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5253).
 25. Shuttle Discovery's new software - from OI-32 to Windows XP / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-15. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5254).
 26. FRR approve October 23 launch date for STS-120 / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-XX. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5255).
 27. STS-120 - Discovery's boosters in focus / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-XX. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5257).
 28. Engineers working through final issues ahead of STS-120 countdown / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-XX. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5258).
 29. STS-120 countdown begins - new FRR process praised / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-XX. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5259).
 30. Troubleshooting and weather challenging STS-120 pad work / C. Bergin. - NSF. - 2007-10-XX. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5260).
 31. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-10-23. - [Cit. 2007-10-23].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts120/status.html).
 32. Mitigation of EMU cut glove hazard from micrometeoroid and orbital debris impacts on ISS handrails / S. Ryan et al. - Orbital Debris Quarterly News, Vol. 13, Iss. 2, p. 7 (April 2009). - [Cit. 2009-04-26].     (http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/newsletter/pdfs/ODQNv13i2.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2009-08-16 16:13:28 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek