2000-078A - STS 97

Název objektuSTS 97
Endeavour F-15
Shuttle Mission 101
ISS-4A [=International Space Station Four American]
SSC26630
Start2000-12-01 03:06:01.043 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2000-12-11 23:03:25 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 15
Životnost10.8315 dne, tj. 0.0297 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2052238 kg
vzletová družicového stupně 120739 kg
přistávací 89756

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2000-12-01 Země 2000-12-11 Země Brent W. Jett, Jr. USA 3 CDR
Michael J. Bloomfield USA 2 PLT
Joseph R. Tanner USA 3 MS1
J. J.-P. Marc Garneau CAN 3 MS2
Carlos I. Noriega USA 2 MS3

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-12-01.13 G 51.58° 88.40 min 76 km 315 km Plán.
00-12-01.14 G 51.58° 88.52 min 82 km 321 km  
00-12-01.19 G 51.58° 89.73 min 208 km 314 km Plán.
00-12-01.20 G 51.58° 89.71 min 197 km 323 km  
00-12-01.29 G 51.59° 89.79 min 206 km 323 km  
00-12-02.21 G 51.57° 90.66 min 239 km 375 km  
00-12-02.63 G 51.57° 91.99 min 369 km 375 km  
00-12-02.75 G 51.58° 92.08 min 375 km 379 km  
00-12-10.94 G 51.57° 91.72 min 352 km 365 km  
00-12-11.92 G 51.57° 88.41 min 27 km 365 km McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-103PF/RSRM-074-99 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-105A o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2043, 2054 a 2049 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě je umístěn náklad: V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 92 (2000-062A), následující je STS 98 (2001-006A). Předchozí let družicového stupně Endeavour je STS 99 (2000-010A), následující je STS 100 (2001-016A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je Progress-M1 4 alias ISS-2P (2000-073A), následujícím je STS 98 (2001-006A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-12-01 03:06:01.043 UT: Zážeh motorů SRB24,25,26.
03:06:01.068 UT: První pohyb.
03:08 UT: Oddělení motorů SRB. V průběhu jejich oddělování se nevybuchla jedna ze 4 primárních náloží ve svornících poutajících levý SRB k ET; naštěstí záložní nálož byla v pořádku.
03:08:46 UT: Zapojeny motory OMS.
03:10:28 UT: Vypojeny motory OMS.
03:14:31 UT: Vypojeny motory SSME.
Kolem 03:50 UT: Manévrem OMS-2 (t=78 s) přešel družicový stupeň na výchozí dráhu.
08:06 UT: Zahájen odpočinek.
16:06 UT: Ukončen odpočinek.
18:41 UT: Oživen manipulátor RMS.
18:56 UT: Zahájeny zkoušky RMS.
19:21 UT: Zahájeny přípravy přechodové komory EAL [=External Airlock].
20:31 UT: Zahájeny prověrky skafandrů.
23:21 UT: Zahájeny zkoušky OSVS [=Orbiter Space Vision System].
2000-12-02 00:21 UT: Vypojení RMS.
00:46 UT: Zahájeny zkoušky systému SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue].
Kolem 00:56 UT: Snížení tlaku v kabině na 703 hPa.
Kolem 01:46 UT: Namontování televizní kamery do průlezu stykovacího uzlu.
01:51 UT: Příprava nářadí pro výstup.
06:06 UT: Zahájen odpočinek.
13:06 UT: Ukončen odpočinek.
14:36 UT: Zahájení setkávací sekvence.
17:33 UT: Manévr Ti.
17:54 UT: Korekční manévr MC-1.
18:29 UT: Korekční manévr MC-2 (t=12 s).
18:49 UT: Korekční manévr MC-3.
18:57 UT: Korekční manévr MC-4 (t=6 s).
18:58 UT: Velitel Jett převzal ruční řízení.
19:00 UT: Raketoplán se nacházel 360 m pod stanicí ISS a přibližoval se k ní rychlostí 0.5 m/s.
19:08 UT: Raketoplán je na radiusvektoru přímo pod stanicí ve vzdálenosti 200 m.
19:12 UT: Raketoplán zahájil manévr v bočení o 180°, aby mířil zádí ve směru letu.
19:20 UT: Manévr v bočení dokončen.
19:50 UT: Raketoplán v dosahu ruských pozemních sledovacích stanic.
19:59:40 UT: Spojení se stykovacím uzlem APDS [=Androgynous Peripheral Docking System] na přechodovém tunelu PMA-3 stanice ISS (1998-067A) nad Kazachstánem27.
20:08 UT: Pevné spojení ukončeno.
20:11 UT: Zahájeny prověrky hermetičnosti spojení.
20:30 UT: Úspěšně dokončeny prověrky hermetičnosti spojení.
Kolem 20:40 UT: Tanner a Noriega zahájili přípravy k otevření průlezu do ISS. Zahájeno tlakování vestibulu ODS a PMA-3. 21:42 UT: Garneau zahájil oživování RMS.
22:17 UT: Blok ITS-P6 (tvořený díly LS, IEA, PVAA, radiátory P6, S6 a S4) uchopen manipulátorem RMS.
22:32 UT: Odemknuto všech 6 zámků poutajících ITS-P6 v nákladovém prostoru. Garneau začal blok ITS-P6 zdvíhat z nákladového prostoru.
22:52 UT: Tanner a Noriega vstoupili do PMA-3, provedli jeho předběžnou inspekci.
23:22 UT: Blok ITS-P6 na konci RMS zaparkován asi 3 m mimo nákladový prostor.
2000-12-02 až
2000-12-09
Raketoplán Endeavour součástí komplexu ISS (1998-067A).
2000-12-03 Kolem 00:30 UT: Noriega a Tanner zanechali v PMA-3 drobný náklad, obsahující mj. nový přenosný počítač, sluchátka pro videokonference, nový pevný disk pro ruský laptop, vaky CWC [=Contingency Water Container] s vodou z palivových článků, potraviny vč. čerstvé kávy. Poté opětovně uzavřeli průlezy. Náklad později osádka ISS vyzvedla.
Kolem 03:00 UT: Zahájeno plnění vaku CWC č. 1 vodou z palivových článků.
05:36 UT: Zahájen odpočinek.
13:36 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 14:45 UT: Oživen systém OSVS.
15:45 UT: Tanner a Noriega zahájili přípravy k výstupu do volného prostoru. Garneau zahájil pomocí RMS přesun bloku ITS-P6 nad příhradovou konstrukci ITS-Z1.
16:14 UT: Blok ITS-P6 umístěn asi 1 m nad ITS-Z1.
18:18 UT: Uzavřen vstupní průlet do přechodové komory EAL a zahájena dekomprese.
18:35 UT: Skafandry přepojeny na vlastní baterie. Oficiální zahájení výstupu Noriegy a Tannera do nákladového prostoru.
19:32 UT: Blok ITS-P6 usazen na ITS-Z1.
19:40 UT: Noriega uzamkl zámky předběžného spojení ITS-Z1 a ITS-P. Zahájena montáž spojovacích svorek.
20:09 UT: Noriega ukončil montáž poslední čtvrté svorky. Pevné spojení ITS-Z1 a ITS-P6 dokončeno.
20:19 UT: ITS-P6 uvolněn z RMS. Ovládání RMS převzal Bloomfield.
Kolem 20:40 UT: Noriega zahájil elektrické propojování ITS-Z1 a ITS-P6 9 kabely.
21:06 UT: Tanner odstranil pojistné šrouby držící pouzdra SABB [=Solar Array Blanket Box] s fotovoltaickými články na pravé straně ve vzletové konfiguraci.
21:19 UT: Noriega ukončil propojování kabelů.
21:45 UT: Noriega vyklopil pouzdra SABB na pravé straně ITS-P6.
22:39 UT: Po řadě potíží se zdařilo astronautům zaklapnout 3 ze 4 západek držících SABB na pravé straně ve vyklopené poloze.
22:55 UT: Zahájeno vyklápění SABB na levé straně.
23:12 UT: Vyklápění SABB na levé straně ukončeno, 3 ze 4 západek zaklapnuty.
23:29 UT: Noriega ukončil odstraňování zajišťovacích svorek, držících radiátor PVR-P6 ve vzletové konfiguraci na boku IEA.
2000-12-04 01:23 UT: Po potížích se zámky pouzdra SABB [=Solar Array Blanket Box] s levobočním (-Y) panelem fotovoltaických baterií SAW [=Solar Array Wing] 2B a problémy s přenosem povelů na povelovou jednotku BGA [=Beta Gimbal Assembly] zahájil Jett vysunování SAW 2B.
01:36 UT: Vysunování slunečního panelu SAW 2B ukončeno28. Jeden z 84 dílů zůstal zatím nevysunut a napnutí jednoho a zřejmě i druhého ze 2 panelů bylo podstatně menší než plánované. Pravděpodobnou příčinou mohlo být vyskočení napínacích lan z vodicích kladek. 02:02 UT: Návrat do přechodové komory.
02:08 UT: Ukončen výstup do volného prostoru po 7 h 33 min. Zahájeno tlakování EAL.
Kolem 02:30 UT: Vypojení RMS.
04:13 UT: Zahájeno rozkládání radiátoru PVR-P6.
04:21 UT: Ukončeno rozkládání radiátoru PVR-P6.
05:36 UT: Zahájen odpočinek.
13:36 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 16:30 UT: Zahájena kontrola systémů SAFER.
Kolem 17:30 UT: Zahájena příprava nářadí na druhý výstup.
2000-12-05 00:52 UT: Jett vydal přes počítač příkaz k zahájení rozvinování pravobočního panelu (+Y) fotovoltaických baterií SAW [=Solar Array Wing] 4B. - 02:46 UT: Vysunování SAW 4B úspěšně ukončeno. - 05:06 UT: Zahájen odpočinek.
13:06 UT: Ukončen odpočinek. - Kolem 15:06 UT: Zahájeny přípravy k výstupu.
Kolem 17:06 UT: Oživen RMS.
Kolem 17:10 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL.
17:21 UT: Přepojením skafandrů na vlastní baterie zahájen druhý výstup Tannera a Noriegy.
V průběhu výstupu astronauti odmontovali z příhradové konstrukce ITS-Z1 parabolickou anténu pro pásmo S a přemístili ji na ITS-P6. Propojili další kabely mezi ITS-P6 a ITS-Z1. Propojili potrubí pro kapalný amoniak mezi ITS-P6 a ITS-Z1. Noriega provedl inspekci panelu slunečních baterií SAW 2B. Byly vyklopeny další dva panely radiátorů na ITS-P6 LS.
23:58 UT: Tanner a Noriega ukončili druhý výstup do volného prostoru v trvání 6 h 37 min.
2000-12-06 04:36 UT: Zahájen odpočinek.
12:36 UT: Ukončen odpočinek.
V dopoledních hodinách projednalo řídicí středisko s astronauty postup při opravě napínacího systému SAW [=Solar Array Wing] 4B při chystaném výstupu do volného prostoru.
Kolem 15:30 UT: Zahájena kontrola systémů SAFER.
Kolem 16:30 UT: Zahájena příprava nářadí pro výstup. Astronati také prověřili a připravili zařízení FPPU [=Floating Potential Probe Unit].
18:11 UT: Tisková konference.
Kolem 21:00 UT: Zahájeno osobní volno osádky.
2000-12-07 04:06 UT: Zahájen odpočinek.
12:06 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 14:00 UT: Zahájeny přípravy k výstupu.
16:09 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL.
16:10 UT: Otevřen průlez do nákladového prostoru.
16:13 UT: Skafandry přepojeny na vlastní baterie; oficiální zahájení výstupu.
Kolem 16:20 UT: Tanner a Noriega vystoupili do nákladového prostoru.
V první části výstupu opravovali vedení napínacích lan panelu fotovoltaických baterií SAW 2B. - 17:28 UT: Oprava SAW 2B úspěšně ukončena.
Dále instalovali na nejvyšší bod ITS-P6 zařízení FPPU [=Floating Potential Probe Unit], tepelná čidla a navíc oproti plánu i antény systému WIS [=Wireless Instrumentation System]. Na různá místa konstrukce umístili plošiny PFR [=Portable Foot Restraint] pro potřeby budoucích mantáží vně stanice. Instalovali kabel pro televizní kameru, která má při letu ISS-5A pomáhat navádět modul Destiny na stykovací uzel modulu Unity.
Kolem 21:10 UT: Návrat do přechodové komory EAL.
21:19 UT: Uzavřen průlez EAL.
21:23 UT: Zahájeno tlakování EAL. Celkové oficiální trvání výstupu 5 h 10 min.
21:26 UT: Tlakování EAL ukončeno.
Ve večerních hodinách byl v kabině raketoplánu obnoven normální tlak.
2000-12-08 04:06 UT: Zahájen odpočinek.
12:08 UT: Ukončen odpočinek.
14:36 UT: Po otevření průlezů se setkala osádka raketoplánu s osádkou komplexu ISS (1998-067A) v modulu Unity.
Poté navštívila osádka ISS raketoplán, aby si z letové paluby prohlédla nově instalované panely fotovoltaických článků PVAA. Následovalo společné fotografování, návštěva ISS a oběd. Pak se členové obou osádek věnovali překládání nákladu oběma směry. Bylo dokončeno propojení televizní kamery určené pro navádění modulu Destiny v průběhu letu ISS-5A.
21:57 UT: Společná tisková konference.
2000-12-09 Kolem 00:51 UT: Zvýšení tlaku na 1034 hPa.
04:06 UT: Zahájen odpočinek.
12:06 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 14:06 UT: Pokračování v překládání nákladu mezi ISS a STS.
V průběhu pracovního dne se uskutečnily zkušební zážehy motorků RCS pro testování mechanických vlastností konstrukce ISS, zejména nových fotovoltaických panelů v rámci úkolu DTO-261.
15:51 UT: Rozloučení osádek v modulu Unity. Vyklizen tunel PMA-3. Uzavřeny průlezy. Následovaly prověrky hermetičnosti vestibulu ODS a montáž kamery do průlezu ODS.
Kolem 17:20 UT: Manévr stanice ISS do polohy pro oddělení.
Kolem 18:00 UT: Zahájeny přípravy k oddělení od ISS.
19:11 UT: Vydán povel k oddělení raketoplánu od komplexu ISS.
19:13 UT: Raketoplán se nad kazašsko-čínskými hranicemi oddělil40 od komplexu ISS (1998-067A). Raketoplán byl ke komplexu připojen 6 dní 23 h 13 min.
19:31 UT: Ve vzdálenosti přibližně 350 m byl zahájen inspekční oblet stanice ISS.
20:17:35 UT: Úhybný manévr (Δv=0.9 m/s).
2000-12-10 01:16 UT: Korekce dráhy motory OMS (Δv=7.8 m/s).
04:06 UT: Zahájen odpočinek.
12:06 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 16:00 UT: Zahájeny prověrky systémů raketoplánu.
V průběhu dne piloti nacvičovali přistávací manévr na trenažéru PILOT.
Kolem 21:00 UT: Tisková konference.
Kolem 22:00 UT: Zahájen úklid vnitřních prostor raketoplánu.
2000-12-11 04:06 UT: Zahájen odpočinek.
13:06 UT: Ukončen odpočinek.
19:14 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
19:22 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
21:54 UT: Spuštěno čerpadlo hydrauliky APU č. 2.
21:58 UT: Brzdicí manévr (t=165 s, Δv=94.8 m/s).
22:32 UT: Vstup do atmosféry.
23:03:25 UT: Raketoplán dosedl na dráhu SLF 15 hlavním podvozkem po letu trvajícím 10 dní 19 h 57 min 25 s.
23:03:34 UT: Dosedl příďový podvozek.
23:04:20 UT: Raketoplán se zastavil42,43.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 3. Projekt STS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/STS.HTM).
 4. International Space Station. Washington, DC : NASA-HQ, 1998.     (http://station.nasa.gov/).
 5. Space Station. - Huntsville, AL : NASA-MSFC, 2000.     (http://station.msfc.nasa.gov/).
 6. International Space Station Status Reports. - Houston, TX, DC : NASA-JSC, 1998-.     (http://www.jsc.nasa.gov/pao/media/istat/).
 7. STS-97 (101). - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC, 2000.     (http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/missions/sts-97/mission-sts-97.html).
 8. STS-97 En/F-15 / A. Holub. - Most : MUS, 2000.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-97/index.htm).
 9. http://spaceflightnow.com/ops/stage4a/001124preview/Daring high wire act to mount space station arrays / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-24.
 10. Shuttle's approach to station rom below more challenging / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-24.     (http://spaceflightnow.com/ops/stage4a/001124preview/index2.html).
 11. Power-generating solar arrays an engineering marvel / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-24.     (http://spaceflightnow.com/ops/stage4a/001124preview/index3.html).
 12. Array installation won't be an easy job for astronauts / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-24.     (http://spaceflightnow.com/ops/stage4a/001124preview/index4.html).
 13. Two more spacewalks on tap to hook up arrays and gear / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-24.     (http://spaceflightnow.com/ops/stage4a/001124preview/index5.html).
 14. A brief visit with friends before returning to Earth / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-24.     (http://spaceflightnow.com/ops/stage4a/001124preview/index6.html).
 15. Endeavour Crew to Spread Station Alpha's Solar Wings / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-11-27.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts97_preview_001127.html).
 16. Endeavour astronauts fly to Cape for Thursday launch / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-27.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001127arrive/).
 17. Endeavour's crew ready for Thursday launch / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-11-28.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/112800b.htm).
 18. Massive Lockheed Martin-built solar arrays to be launched to space station / [Lockheed Martin]. - Florida Today. - 2000-11-29.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/112900c.htm).
 19. Biggest, most powerful solar wings about to take flight / [AP]. - Florida Today. - 2000-11-30.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/113000b.htm).
 20. Endeavour Crew to Spread Space Station Alpha's Solar Wings / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-11-27.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts97_preview_001127.html).
 21. Endeavour Blasting Off to Space Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-11-29.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts97_launchpreview_001129.html).
 22. Endeavour's flight will turn up space station's juice. - Florida Today. - 2000-11-29.     (http://www.floridatoday.com/news/editorial/stories/2000/nov/edit112900a.htm).
 23. Expedition One Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2000-10-30.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/status.html).
 24. Shuttle Endeavour streaks into space / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-11-30.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001130/index.html).
 25. Shuttle Endeavour STS-97 mission journal. - Florida Today. - 2000-11-30.     (http://www.floridatoday.com/journal/sts97.htm).
 26. Endeavour's near-perfect ride sets stage for station upgrades / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-12-01.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/dec/loc120100l.htm).
 27. Endeavour skipper pulls off 'flawless' docking / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-02.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001202fd3/2ndld.html).
 28. Astronauts to fix array : Space walkers will try to tighten solar panel Thursday / K. Young. - Florida Today. - 2000-12-06.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/dec/loc120600g.htm).
 29. Endeavour crew hooks up solar wings / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-12-06.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/120600c.htm).
 30. Astronauts complete flawless spacewalk; set sights on array repair / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-06.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001205fd6/).
 31. Second space station solar array wing deployed / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-04.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001204fd5/index2.html).
 32. Engineers assess station's newly installed solar arrays / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-03.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001203fd4/).
 33. One Of Two Solar Wings Deployed On Space Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-12-04.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts97_eva1_001203.html).
 34. Second Solar Array Coaxed Open At Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-12-04.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts97_pm_001204.html).
 35. Electrifying Spacewalks Follow Endeavour Docking / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-12-02.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts97_docks_001202.html).
 36. Station Dumps Garbage as Shuttle Moves In For Docking / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-12-01.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts97_update_001201.html).
 37. Astronauts complete solar wing repairs / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-12-08.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/120800a.htm).
 38. Astronauts fix station's solar wing with ease / S. Steven Siceloff. - Florida Today. - 2000-12-08.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/dec/loc120800c.htm).
 39. Station solar array fixed; crews to meet Friday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-08.     (http://spaceflightnow.com/ops/stage4a/001207fd8/index2.html).
 40. 'It looks like a space station' / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-09.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001209fd10/).
 41. Endeavour to land at KSC Monday / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-12-10.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/dec/loc121000a.htm).
 42. Endeavour returns to Earth with nighttime landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-12-12.     (http://www.spaceflightnow.com/ops/stage4a/001211land/).
 43. Shuttle Endeavour lands safely /M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-12-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/121200a.htm).
 44. Atlantis' separation system under review / K. Young. - Florida Today. - 2000-12-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/.htm).
 45. Endeavour delivers solar arrays to ISS / R. Schuiling. - Spaceflight 43 [3] 99-105 (2001).
 46. Stanice rozpjala křídla / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 77 [4] 240-244; [5] 310-312 (2001).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-97/lk.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2006-12-26 09:30:50 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2006 - Antonín Vítek