2000-010A - STS 99

Název objektuSTS 99
Endeavour F-14
Shuttle Mission 97
SRTM [=Shuttle Radar Topography Mission]
SSC26088
Start2000-02-11 17:43:40.078 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2000-02-22 23:22:23 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 33
Životnost11.2352 dne, tj. 0.0308 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2050426 kg
na dráze 116374 kg
přistávací 102362 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2000-02-11 Země 2000-02-22 Země Kevin R. Kregel USA 4 CDR
Dominic L. P. Gorie USA 2 PLT
Gerhard P. J. Thiele DEU 1 MS1
Janet L. Kavandi USA 2 MS2
Janice E. Voss USA 5 MS3
Mamoru M. Mohri JPN 2 MS4

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-02-11.76 G 57.00° 89.24 min 228 km 246 km  
00-02-12.58 G 57.01° 89.17 min 225 km 242 km  
00-02-16.32 G 57.01° 89.19 min 227 km 242 km  
00-02-21.58 G 57.01° 89.14 min 227 km 236 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB (soubor BI-100/RSRM-71) na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET (výr. č. ET-92/SLWT-6) o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME (výr. č. 2052, 2044 a 2047) o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou umístěny:

Na letové palubě je umístěno následující užitečné zatížení, resp. jsou uskutečňovány následující experimenty: Na obytné palubě jsou uskutečňovány následující experimenty: Hlavním úkolem letu je trojrozměrné radiolokační interferometrické mapování zemského povrchu.

Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 103 (1999-069A), následující je STS 101 (2000-027A). Předchozí let družicového stupně Endeavour je STS 88 (1998-069A), následující je STS 97 (2000-078A). Zatím poslední let radiolokačního systému. Předchozím je STS 68 alias SIR-C/X-SAR (1994-062A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-02-11 17:43:39.961 UT: Zážeh SRB.
17:43:40.078 UT: Vzlet.
17:45 UT: Odhozeny SRB.
17:46 UT: Zažehnuty motory OMS pro zvýšení celkového tahu.
14:47 UT: Vypojeny motory OMS.
17:52 UT: Vypojeny motory SSME (MECO) a odhozena nádrž ET.
18:19 UT: Manévrem OMS-2 naveden raketoplán na pracovní dráhu.
19:20 UT: Po otevření nákladového prostoru zahájila červená směna (Kregel, Kavandi a Thiele) oživování SRTM.
21:44 UT: Modrá směna (Gorie, Voss a Mohri) zahájila odpočinek.
23:27 UT: Zahájeno vysunování příhradové konstrukce s anténami radiolokátoru.
23:44 UT: Ukončeno vysunování příhradové konstrukce.
Vzhledem k technickým potížím nebyla odaretována závaží pro tlumení kmitů příhradové konstrukce. Byl zjištěn únik plynného dusíku pro trysky řízení pohybu konce příhradového nosníku. Byla obava, že to povede ke zvýšení spotřeby pohonných látek pro motory RCS, což by mohlo zkrátit dobu letu až o 8 hodin.
2000-02-12 03:44 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
04:44 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
05:31 UT: Zahájeno radiolokační mapování.
11:30 UT: Voss a Gorie uspořádali tiskovou konferenci s reportéry CNN a NBC.
12:44 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
V odpoledních hodinách byly zkušebně zažehnuty motory RCS, aby se zjistil průhyb nosníku. Jeho konec se pohnul o přibližně 0.28 m v souladu s teoretickými předpoklady.
2000-02-13 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
Uskutečnila se první korekce oběžné dráhy.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-14 01:00 UT: SRTM zmapoval 38 % povrchu kontinentů, tj. 45.8 mil. km2.
04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
Uskutečnila se druhé korekce dráhy.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
18:00 UT: Bylo zmapováno přibližně 60 mil. km2 rozlohy pevnin jednou a 23 mil. km2 dvakrát, tj. přibližně 50 % úkolu pro celou misi.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-15 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
Uskutečnila se třetí korekce dráhy.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
18:00 UT: Bylo zmapováno 61 % plánované rozlohy, tj. 74 mil km2.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-16 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
V průběhu dne se uskutečnil čtvrtý korekční manévr.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
18:00 UT: Bylo zmapováno již 73 % plánované rozlohy, tj. 90 mil. km2, z toho 46 mil. km2 nejméně dvakrát. Studentský experiment EarthKAM pořídil 1033 záběrů.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-17 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
Uskutečnila se pátá korekce dráhy.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
12:22 UT: Mohri hovořil s japonským předsedou vlády Keizo Obučim a ministrem pro vědu a techniku Hirofumi Nakasonem.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
18:00 UT: Bylo zmapováno již 84 % plánované rozlohy, tj. 100 mil. km2, z toho přes 56 mil km2 nejméně dvakrát. V průběhu dne osádka opravila jednu ze šesti magnetopáskových jednotek pro záznam naměřených dat ze SRTM. Řídicí středisko zjistilo, že plynová tryska na konci příhradového nosníku opět pracuje.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-18 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
Uskutečnila se šestá korekce dráhy.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
17:59 UT: Tisková konference celé osádky. Poté Thiele, Kregel, Kavandi a Voss hovořili s německým ministrem pro vědu Edelgardem Buhlmannem a administrátorem NASA Danielem Goldinem.
18:00 UT: Bylo zmapováno již 88 % plánované rozlohy, tj. přes 108 mil. km2, z toho přes 70 mil km2 nejméně dvakrát. Studentský experiment EarthKAM pořídil přes 1700 záběrů.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
Kolem 23:00 UT: Řídicí středisko oznámilo osádce, že radiolokační snímkování Země bude prodlouženo proti plánu o 9 hodin vzhledem k dostatečnému množství pohonných látek pro motory RCS.
2000-02-19 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
Uskutečnila se sedmá korekce dráhy.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
Krátce po 10:00 UT: Počet snímků z kamery EarthKAM překonal celkový počet (2018) pořízený během všech 4 předchozích letů.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
18:00 UT: Bylo zmapováno již 99 % plánované rozlohy, tj. 120 mil. km2, z toho 107 mil km2 nejméně dvakrát.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-20 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
Osmá korekce dráhy byla zrušena.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
20:14 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-21 04:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
08:14 UT: Červená směna zahájila odpočinek.
11:54 UT: Ukončení radiolokačního mapování po přeletu Flinders Island (40° j.š., 148° v.d.) jihovýchodně od Austrálie nad Tasmanovým mořem. Celkem probíhalo mapování 222 h 23 min. Bylo nahráno 332 magnetických pásek s daty. Nasnímáno bylo 99.98 % plánované rozlohy pevnin mezi 60° s.š. a 56° j.š., tj. 122 mil. km2, nejméně jednou a 94.6 % dvakrát.
13:17 UT: Složeny antény na konci nosníku. Poté bylo zahájeno zatahování příhradového nosníku.
13:35 UT: Ukončeno zatahování příhradového nosníku. První pokus o uzamčení krycích dvířek kontejneru s nosníkem se nezdařil, protože kabely ztuhlé chladem nedovolily dokonalé zatažení konstrukce. Bylo proto zapojeno topení v kontejneru.
Kolem 14:15 UT: Probuzen velitel Kregel, aby se účastnil řešení problému.
14:46 UT: Druhý pokus o uzavření dvířek kontejneru se nezdařil.
15:08 UT: Třetí pokus o uzavření dvířek kontejneru se nezdařil.
15:50 UT: Na čtvrtý pokus se podařilo uzamknout kontejner s příhradovým nosníkem.
16:14 UT: Červená směna ukončila odpočinek.
Kolem 16:30 UT: Vypojení radiolokačního systému SRTM.
Kolem 18:00 UT: Ukončena práce s kamerou EarthKAM; celkem bylo pořízeno 2715 záběrů. Kregel, Gorie a Kavandi zahájili zkoušky systémů družicového stupně před přistáním.
Kolem 19:30 UT: Ukončeny zkoušky systémů raketoplánu.
Kolem 23:00 UT: Červená směna zahájila úklid prostor raketoplánu.
23:44 UT: Modrá směna zahájila odpočinek.
2000-02-22 07:14 UT: Modrá směna ukončila odpočinek.
16:50 UT: Zahájeny přípravy na přistání.
18:17 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
Kolem 19:30 UT: Osádka zahájila oblékání skafandrů pro návrat.
20:31 UT: První možnost přistání na KSC byla odvolána pro silný boční vítr.
22:00 UT: Dán souhlas s provedením brzdicího manévru.
22:11 UT: Zahájeno otáčení raketoplánu do polohy pro brzdicí manévr.
22:23 UT: Ukončeno otáčení raketoplánu do polohy pro brzdicí manévr.
22:25:10 UT: Brzdicí manévr motory OMS (Δv=76 m/s, t=139 s).
22:50 UT: Vstup do atmosféry.
23:22:23 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 SLF.
23:22:35 UT: Dosedlo příďové kolo.
23:23:26 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [556] 1 (2000-03-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx556.html).
 3. STS-99 Shuttle Press Kit. - Boeing, NASA, USA, 2000.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-99/index.htm).
 4. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Home Page. - Pasadena, CA : JPL, 2000.     (http://www.jpl.nasa.gov/srtm/).
 5. NASA/JPL Imaging Radar Homepage. - Pasadena, CA : JPL, 2000.     (http://southport.jpl.nasa.gov/).
 6. SIR-C/X-SAR Images Website. - Pasadena, CA : JPL, 2000.     (http://www.jpl.nasa.gov/radar/sircxsar/).
 7. German Remote Sensing Data Center (DFD) Home Page. - Köln a. R. : DLR, 2000.     (http://www.dfd.dlr.de/srtm/index.html).
 8. Seeing Earth's Surface in 3-D. - NIMA, 2000.     (http://www.nima.mil/publications/srtmfactsheet.html).
 9. MEK - STS-99 En/F-14 / A. Holub. - Most : MUS, 2000.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-99/index.htm).
 10. STS-99 : Ve znamení radarové topografie. - Letectví a kosmonautika 76 [6] 379-380 (2000).
 11. STS-99/SRTM : Trojrozměrný obraz Země / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 76 [7] 446-447; [8] 512-514; [9] 580-582 (2000).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-99/lk.htm).
 12. SRTM: Mapping the World in 3D / B. Evans. - Spaceflight 41 [9] 376-380 (1999).
 13. STS-99: Mapping the Earth's Surface by Radar / R. L. Schuiling. - Spaceflight 42 [5] 188-196 (2000).
 14. NASA/JPL: Spaceborne Imaging Radar / I. Harris, F. Stuhr. - Spaceflight 42 [5] 201-205 (2000).
 15. U.S. Topography data from shuttle mission unveiled / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-01-23. - [Cit. 2002-01-23].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/23srtm/).
 16. Sharp maps released from space shuttle mission / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-07-12. - [Cit. 2002-07-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0207/12srtm/).
 17. New Radar Maps Give Better View of Yucatan Crater / T. Malik. - SPACE.Com. - 2003-03-13. - [Cit. 2003-03-15].     (http://www.space.com/scienceastronomy/crater_map_030313.html).
 18. Earth has a new look / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-08-23. - [Cit. 2003-08-24].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0308/23earth/).

------
Datum poslední úpravy: 2007-04-12 15:04:13 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek