2000-078 sine - ITS-P6 PVAA

Název objektuITS-P6 PVAA [=Integrated Truss Structure - Port Six Photovoltaic Array Assembly]
ISS LP-4A [=International Space Station Launch Package - Four American]
SSC(26630)
Start2000-12-01 03:06:01.043 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
Výrobce USA, LMSS
USA, Boeing
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnostkontrolní (k 2000-12-03) 2952.3 kg
Poznámkakontrolní hmotnost dle konfigurace DAC-8 M018_4AIN1

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-12-01.14 G 51.58° 88.52 min 82 km 321 km  
00-12-02.75 G 51.58° 92.08 min 375 km 379 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v Canoga Park (USA). Hlavním subdodavatelem panelů fotovoltaických článků byla firma Lockheed Martin Space Systems Co., Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Energetický modul s celkovým maximálním příkonem až 64 kW (průměrný výkon 19.1 kW), který tvoří:

Tento modul byl vypuštěn během letu STS 97 alias ISS-4A (2000-078A) společně s díly ITS-P6 IEA, ITS-P6 LS, PVR-P6, PVR-S6 a PVR-S4 jako jeden komplet.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA). Do startu STS-98 v roce 2000 však byl operačním řídicím střediskem CUP-M [=Centr upravlenija poljotom - Moskva], Korolev (dř. Kaliningrad), Moskevská obl. (Rusko).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
-YITSod vzletudosudITS-P6 IEA+YITS

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2000-12-01 03:06:01 UT: Vzlet na palubě raketoplánu Endeavour (let STS 97 alias ISS-3A, 2000-078A).
2000-12-03 19:32 UT: Blok ITS-P6 usazen na ITS-Z1.
19:40 UT: Noriega uzamkl zámky předběžného spojení ITS-Z1 a ITS-P. Zahájena montáž spojovacích svorek.
20:09 UT: Noriega ukončil montáž poslední čtvrté svorky. Pevné spojení ITS-Z1 a ITS-P6 dokončeno.
20:19 UT: ITS-P6 uvolněn z RMS.
Kolem 20:40 UT: Noriega zahájil elektrické propojování ITS-Z1 a ITS-P6 9 kabely.
21:06 UT: Tanner odstranil pojistné šrouby držící pouzdra SABB [=Solar Array Blanket Box] s fotovoltaickými články na pravé straně ve vzletové konfiguraci.
21:19 UT: Noriega ukončil propojování kabelů.
21:45 UT: Noriega vyklopil pouzdra SABB na pravé straně ITS-P6.
22:39 UT: Po řadě potíží se zdařilo astronautům zaklapnout 3 ze 4 západek držících SABB na pravé straně ve vyklopené poloze.
22:55 UT: Zahájeno vyklápění SABB na levé straně.
23:12 UT: Vyklápění SABB na levé straně ukončeno, 3 ze 4 západek zaklapnuty.
23:29 UT: Noriega ukončil odstraňování zajišťovacích svorek, držících radiátor PVR-P6 ve vzletové konfiguraci.
2000-12-04 01:23 UT: Po potížích se zámky pouzdra SABB [=Solar Array Blanket Box] s levobočním (-Y) panelem fotovoltaických baterií SAW [=Solar Array Wing] bylo zahájeno jeho vysunování.
01:36 UT: Vysunování slunečního panelu ukončeno. Jeden z 84 dílů zůstal zatím nevysunut.
2000-12-05 00:52 UT: Jett vydal přes počítač příkaz k zahájení rozvinování pravobočního panelu (+Y) fotovoltaických baterií SAW [=Solar Array Wing] 4B. - 02:46 UT: Vysunování SAW 4B úspěšně ukončeno.
17:21 UT: Přepojením skafandrů na vlastní baterie zahájen druhý výstup Tannera a Noriegy.
V průběhu výstupu Noriega provedl inspekci panelu slunečních baterií SAW 2B.
23:58 UT: Tanner a Noriega ukončili druhý výstup do volného prostoru v trvání 6 h 37 min.
2000-12-06 V dopoledních hodinách projednalo řídicí středisko s astronauty postup při opravě napínacího systému SAW [=Solar Array Wing] 4B při chystaném výstupu do volného prostoru.
2000-12-07 16:13 UT: Oficiální zahájení výstupu.
V průběhu výstupu se podařilo opravit vedení napínacích lan panelu fotovoltaických baterií SAW 2B a napnout je. Dále astronauti instalovali na nejvyšší bod ITS-P6 zařízení FPPU [=Floating Potential Probe Unit], tepelná čidla a navíc oproti plánu i antény systému WIS [=Wireless Instrumentation System]. Na různá místa konstrukce umístili plošiny PFR [=Portable Foot Restraint] pro potřeby budoucích montáží vně stanice.
21:23 UT: Zahájeno tlakování EAL. Celkové oficiální trvání výstupu 5 h 10 min.
2001-07-21 V průběhu výstupu do volného prostoru uskutečnili Gernhardt a Reilly inspekci servomotorů natáčení panelů BGA [=Beta Gimbal Assembly], která však neodhalila žádné zjevné závady.
2001-12-10 V průběhu výstupu do volného prostoru Godwin[ová] a Tani instalovali na oba servomotory BMRRM [=Bearing, Motor and Roll Ring Module] otočných závěsů BGA [=Beta Gimbal Assembly] natáčení panelů fotovoltaických článků dodatečný tepelný kryt. Uzamknutí čtvrtého zámku poutajícího jeden ze závěsů BGA k příhradové konstrukci ITS-P6 se nezdařilo ani po opakovaných pokusech.

Literatura

  1. Home Page. - Bethesda, MD : Lockheed Martin, 2005. - [Cit. 2005-10-21].     (http://www.lockheedmartin.com/).
  2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
  3. Massive Lockheed Martin-built solar arrays to be launched to space station / [Lockheed Martin]. - Florida Today. - 2000-11-29.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/112900c.htm).
  4. Biggest, most powerful solar wings about to take flight / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-11-30.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/113000b.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2007-03-25 12:15:10 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek