1986-017A - Mir v roce 2000

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1999-08-27   2000-04-06   bez osádky      
2000-04-06 2000-018A 2000-06-15 2000-018A Sergej V. Zaljotin <=Сергей В. Залётин> RUS 1 KK
Aleksandr J. Kaleri <=Александр Й. Калери> RUS 3 BI
2000-06-15   2000-xx-xx   bez osádky      

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-01-02.51 G 51.66° 90.86 min 314 km 320 km  
00-01-10.83 G 51.66° 90.79 min 311 km 316 km  
00-01-16.88 G 51.65° 90.72 min 307 km 313 km  
00-01-21.85 G 51.65° 90.66 min 304 km 310 km  
00-01-26.70 G 51.65° 90.77 min 301 km 324 km  
00-02-07.54 G 51.65° 91.02 min 320 km 329 km  
00-02-09.56 G 51.65° 91.58 min 349 km 355 km  
00-02-18.77 G 51.65° 91.53 min 347 km 353 km  
00-02-28.49 G 51.65° 91.47 min 343 km 350 km  
00-03-06.47 G 51.65° 91.42 min 341 km 347 km  
00-03-12.88 G 51.65° 91.36 min 338 km 344 km  
00-03-18.52 G 51.65° 91.31 min 336 km 342 km  
00-03-24.85 G 51.65° 91.25 min 334 km 338 km  
00-03-31.88 G 51.65° 91.17 min 331 km 334 km  
00-04-07.77 G 51.65° 91.09 min 327 km 329 km  
00-04-12.76 G 51.65° 91.14 min 325 km 336 km  
00-04-17.44 G 51.65° 91.16 min 326 km 336 km  
00-05-01.68 G 51.65° 91.68 min 352 km 362 km  
00-05-02.45 G 51.65° 91.98 min 359 km 384 km  
00-05-08.83 G 51.65° 92.07 min 368 km 384 km  
00-05-21.16 G 51.65° 92.01 min 365 km 382 km  
00-06-07.46 G 51.65° 91.95 min 361 km 379 km  
00-06-20.15 G 51.65° 91.89 min 358 km 377 km  
00-07-05.45 G 51.65° 91.84 min 356 km 374 km  
00-07-16.79 G 51.65° 91.78 min 353 km 370 km  
00-07-27.43 G 51.65° 91.72 min 350 km 368 km  
00-08-07.50 G 51.65° 91.67 min 348 km 365 km  
00-08-18.75 G 51.65° 91.60 min 345 km 361 km  
00-08-30.70 G 51.65° 91.54 min 342 km 359 km  
00-09-08.78 G 51.65° 91.48 min 339 km 355 km  
00-09-17.48 G 51.65° 91.43 min 337 km 352 km  
00-10-12.14 G 51.65° 91.23 min 329 km 341 km  
00-10-17.20 G 51.65° 91.18 min 327 km 337 km  
00-10-22.13 G 51.65° 91.13 min 325 km 335 km  
00-10-27.45 G 51.65° 91.41 min 330 km 357 km  
00-11-01.15 G 51.65° 91.36 min 328 km 355 km  
00-11-06.53 G 51.65° 91.30 min 325 km 352 km  
00-11-13.50 G 51.65° 91.23 min 323 km 347 km  
00-11-27.49 G 51.64° 91.12 min 318 km 341 km  
00-12-02.10 G 51.65° 91.06 min 315 km 338 km  
00-12-11.27 G 51.65° 90.97 min 311 km 333 km  
00-12-20.17 G 51.65° 90.89 min 307 km 329 km  
00-12-29.87 G 51.65° 90.76 min 302 km 322 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Průběh letu

Datum Událost
1999 Viz.
2000-01-21 Znovu oživen hlavní počítač stanice.
2000-01-22 Zapojeny gyrodyny a provedena orientace stanice v prostoru.
2000-01-25 10:02:50 UT: Korekční manévr1 (t=202.6 s, Δv=4.6 m/s) motorem SKD lodi Progress-M 42.
2000-leden RAKA a RKK Energia oznámily, že získaly zahraničního investora pro zajištění dalšího provozu stanice. Vláda proto schválila prodloužení využívání stanice nejméně do srpna 2000.
2000-02-02 03:11:52 UT: Nákladní loď Progress-M 42 (1999-038A) se oddělila od komplexu2,26.
2000-02-03 08:02:28 UT: Nákladní loď Progress-M1 1 (2000-005A) se připojila ke komplexu3,4,26. Celková hmotnost komplexu činila 131 430 kg.
2000-02-03 až
2000-04-26
Nákladní loď Progress-M1 1 (2000-005A) součástí komplexu.
2000-02-05 06:54:00 UT: Korekce dráhy2,4v=1.5 m/s, t=200.9 s) motory DPO lodi Progress-M1 1.
2000-02-07 05:45:00 UT: Korekce dráhy2,4v=8.0 m/s, t=1069.7 s) motory DPO lodi Progress-M1 1.
2000-02-09 01:33:00 UT: Korekce dráhy2,4v=7 m/s, t=231.3 s) motorem SKD lodi Progress-M1 1.
05:24:51 UT: Korekce dráhy2,4v=9 m/s, t=296.6 s) motorem SKD lodi Progress-M1 1.
2000-02-16 Společnost MirCorp, Amsterdam (Nizozemsko) oznámila5, že poskytla finanční prostředky ve výši 20 až 30 mil. USD na udržení stanice v provozu nejméně do konce léta 2000. Doufá, že se jí podaří získat dalších 40 mil. USD k pokračování provozu nejméně do konce roku 2000. Sponzoři mají být získáni nabídkou reklamy, kosmické turistiky a komerčního vědeckého, především farmaceutického výzkumu.
2000-03-25 Znovuoživení řídicího systému stanice.
2000-04-06 06:31:22 UT: Transportní loď Sojuz-TM 30 (2000-018A) se připojila ke komplexu8,10,11,26 za strany přechodového uzlu -X. Osádka Zaljotin-Kaleri, jejíž let financuje8,11 společnost MirCorp, Amsterdam (Nizozemsko), zahájila oživování stanice13.
2000-04-06 až
2000-06-15
Transportní loď Sojuz-TM 30 součástí komplexu.
2000-04-07 Kosmonauti aktivovali klimatizační a termoregulační systém základního bloku stanice, oživili moduly Kvant-2 a Kristall, spustili systém regenerace vody z atmosféry a systém dekontaminace ovzduší, prověřili hermetičnost modulu Priroda a oživili gyrodyny.
2000-04-08 Kosmonauti připojili systém ovládání motorů lodi Progress-M1 1 na řídicí systém základního bloku komplexu.
2000-04-09 Pokračovali ve zkouškách hermetičnosti modulu Priroda. Vzduchem ze zásob v nákladní lodi Progress-M1 1 zvýšili tlak uvnitř komplexu na 833 hPa.
2000-04-10 Tlak uvnitř komplexu činil20 829 hPa a klesal rychlostí přibližně 0.9 hPa za den. Kosmonauti se připravovali k hledání místa úniku atmosféry z komplexu a oživili systém Elektron pro výrobu kyslíku z vody.
2000-04-12 Korekce dráhy20 komplexu motorem lodi Progress-M1 1.
2000-04-16 00:43 UT: Korekce dráhy22,23 komplexu motorem lodi Progress-M1 1.
2000-04-17 01:00:47 UT: Korekce dráhy22,23 komplexu motorem lodi Progress-M1 1.
2000-04-18 Kosmonauti provedli údržbu jednotky Vozduch na čištění vzduchu, gyrodynů v modulech Kvant a Kvant-2 a zapojili jednotku Potok 15MK pro revitalizaci atmosféry. Zahájili ukládání vymontovaných dílů do nákladní lodi Progress-M1 1.
2000-04-19 Kosmonauti Zaljotin a Kaleri zjistili, že příčinou úniku atmosféry ze stanice je netěsný ventil v průlezu z přechodového úseku PChO do modulu Spektr. Závada byla odstraněna23,24.
2000-04-21 Byly přečerpány pohonné látky z nákladní lodi do nádrží komplexu.
2000-04-26 16:32:43 UT: Nákladní loď Progress-M1 1 (2000-005A) se oddělila od komplexu26.
2000-04-27 21:28:47 UT: Nákladní loď Progress-M1 2 (2000-021A) se připojila k uzlu +X (Kvant-1) komplexu Mir25,26.
2000-04-27 až
2000-10-15
Nákladní loď Progress-M1 2 součástí komplexu.
2000-04-28 Kosmonauti Zaljotin a Kaleri zahájili vykládku25 lodi Progress-M1 2.
2000-04-29 18:58:44 UT: Korekce dráhy25 komplexu motorem lodi Progress-M1 2 (Δv=8.4 m/s, t=295 s).
2000-04-30 19:59:01 UT: Korekce dráhy25 komplexu motorem lodi Progress-M1 2 (Δv=8.2 m/s, t=1150 s).
2000-05-01 19:00:50 UT: Korekce dráhy25 komplexu motorem lodi Progress-M1 2 (Δv=8.4 m/s, t=295 s).
2000-05-04 Ve skleniku "Oranžereja" byla vyseta semena hořčice, čínského zelí a jiných rostlin.
  2000-05-07 -15:17:17 UT: Korekce dráhy komplexu27 motorem lodi Progress-M1 2 (Δv=3 m/s).
2000-05-10 Kosmonauti zahájili přípravy k výstupu do volného prostoru28. Tlak uvnitř komplexu činil 911 hPa.
2000-05-12 10:44 UT: Kosmonauti Zaljotin a Kaleri vystoupili do volného prostoru29,30. V průběhu výstupu testovali nové těsnicí materiály a demontovali části vědeckých přístrojů umístěných vně stanice. Provedli inspekci tepelné obšívky hlavního bloku stanice a slunečních baterií modulu Kristall. Zjistili závadu na kabeláži ovládání natáčení experimentálích slunečních baterií, kterou nebylo možno opravit.
15:36 UT: Kosmonauti Zaljotin a Kaleri ukončili výstup. Celkové trvání bylo 4 h 52 min.
2000-06-12 Byly prověřeny systémy lodi Sojuz-TM 30 před chystaným návratem.
2000-06-13 Kosmonauti dokončili ukládání nepotřebného vybavení a odpadků do nákladní lodi Progress-M1 2, demontovali pomocné svorky ve stykovacím uzlu a uzavřeli hermeticky průlezy do nákladní lodi. Pokračovala příprava komplexu Mir k automatickému provozu. Ve vnitřních prostorách instaloval Zaljotin pomocá potrubí pro zajištění intenzivní cirkulace atmosféry. Kaleri demontoval počítač telemetrického systému používaný pro přenos digitálních snímků na Zemi. Pokračovaly poslední vědecké experimenty31.
2000-06-14 Zaljotin konfiguroval systém zabezpečení životních podmínek pro bezpilotní provoz a deaktivoval modul Kristall. Kaleri deaktivoval skleník "Oranžereja", pořídil snímky vypěstovaných rostlinek a vzorky připravil k dopravě na Zemi. Provedl předběžnou deaktivaci modulu Kvant a základního modulu stanice. Do návratového modulu lodi Sojuz-TM 30 byly ukládány poslední části nákladu.
2000-06-15 19:10 UT: Uzavření průlezů mezi komplexem Mir a transportní lodí Sojuz-TM 30.
21:22:00 UT: Povel k oddělení lodi Sojuz-TM 30.
21:24:49 UT: Transportní loď Sojuz-TM 30 (2000-018A) s osádkou Zaljotin a Kaleri32,33,34,35,36,37,38,39,40,44 se oddělila od komplexu.
2000-10-01 Byly zapojeny všechny systémy v základním modulu a v modulech Kvant 2 a Kristall.
2000-10-02 Byl obnoven řízený let stanice, která byla orientována na Slunce.
2000-10-03 Bylo zapojeno 11 z 12 silových setrvačníků řízení orientace stanice (setrvačník č. 2 nepracuje); 6 z nich se automaticky vypojilo pro vysokou teplotu. Na stanici byl znovu uveden do chodu systém aktivní termoregulace.
2000-10-11 Byly přečerpány zbytky KPL (3.75 kg paliva a 23.75 kg okysličovadla) z nákladní lodi Progress-M1 2 (2000-021A) do nádrží stanice .
2000-10-15 18:06 UT: Od komplexu se oddělila50 nákladní loď Progress-M1 2 (2000-021A).
2000-10-20 21:16:06 UT: Nákladní loď Progress-M 43 (2000-064A) se připojila k uzlu +X (Kvant-1) komplexu Mir50,51,52.
2000-10-20 až
2001-01-25
Nákladní loď Progress-M 43 (2000-064A) součástí komplexu.
2000-10-24 20:12:34 UT: Korekce dráhy51,54,55 komplexu motorem SKDU [=sbližajušče-korrektirujuščaja dvigatel'naja ustanovka] a 8 motory DPO [=dvigatili pričalivanija i orientacii] (t=298 s, Δv=9 m/s) nákladní lodi Progress-M 43 (2000-064A). Dráha komplexu byla zvýšena o 15 km, což zajišťuje životnost na dráze nejméně do února 2001.
2000-10-25 Stanice byla převedena do režimu neřízeného letu.
2000-10-26 Byl vypojen systém aktivní termoregulace pro úspru elektrické energie.
2000-12-25 15:41 UT: Ztraceno spojení řídicího střediska CUP se stanicí. Příčinou byla ztráta orientace komplexu po závadě na řídicím počítači, v důsledku čehož došlo k poklesu napětí v palubních akumulátorových bateriích a k výpadku temetrického systému. Předpokládá se, že šlo o náhodnou chybu počítače.
Komplex byl znovu orientován na Slunce povely z CUP.
2000-12-26 12:10 UT: Řídicímu středisku se podařilo na 7 min obnovit spojení se stanicí. Poté bylo opět spojení ztraceno.
12:45 UT: Spojení bylo definitivně obnoveno.
V průběhu dne byli do likvidační osádky lodi Sojuz-TM jmenováni kosmonauti Gennadij I. Padalka a Nikolaj M. Budarin místo dosavadní osádky, kterou tvořili kosmonauti Saližan Š. Šaripov a Pavel V. Vinogradov. Příčina změny nebyla oznámena.
2000-12-30 Vláda Ruské federace vydala vládní nařízení č. 1035, kterým přikazuje organizaci Rosaviakosmos, aby zajistila bezpečné svedení komplexu z oběžné dráhy. Vláda přidělila na tyto operace částku 700 mil. RUR.
2001 Viz hlavní stránka stanice Mir.

Literatura

 1. Pod''jem orbity "Mira" / A. Vladimirov. - Novosti kosmonavtiki 10 [4/207] 15 (2000).
 2. "Progress M-42" zaveršil rabotu / A. Vladimirov. - Novosti kosmonavtiki 10 [4/207] 15 (2000).
 3. Novyj "Progress" v polete / A. Vladimirov. - Novosti kosmonavtiki 10 [4/207] 14-15 (2000).
 4. Personal Communication / V. Agapov. - Moskva : KIAM, 2000-02-08.
 5. MirCorp's Home Page. - Amsterdam : MirCorp, 2000.     (http://www.mirstation.com/).
 6. MIR: Hopes for Continuing Crew Exchanges are Dashed / N. Kidger. - Spaceflight 41 [6] 233-234 (1999)./
 7. Manned Space Programmes / T. Furniss. - Spaceflight 42 [4] 134 (2000).
 8. Lawmakers, officials question Russia's ability to fund Mir / T. Breen. - Florida Today, 2000-04-05.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/040500e.htm).
 9. The 28th Main Crew / N. Kidger. - Spaceflight 42 [7] 273-275 (2000).
 10. Cosmonauts dock with Mir / V. Isachenkov. - Florida Today, 2000-04-06.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/040600c.htm).
 11. Historic docking of privately-backed mission to Mir spurs MirCorp's commercial business plan for Station. - Florida Today, 2000-04-07.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/040700b.htm).
 12. Cosmonauts find Mir to be in 'good shape' / V. Isachenkov. - Florida Today, 2000-04-07.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/040700h.htm).
 13. News & Information. - Amsterdam : MirCorp, 2000.     (http://www.mirstation.com/news_mini.html).
 14. Mission Updates. - Amsterdam : MirCorp, 2000.     (http://www.mirstation.com/onboard_news.html).
 15. Onboard Experiments. - Amsterdam : MirCorp, 2000.     (http://www.mirstation.com/onboard_experiments.html).
 16. Mir Crew Breathes Easier: Two Modules Airtight. - Space.com, 2000-04-10.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/mir_update_000410.html).
 17. Russia: Putin vows to fund both Mir and ISS / N. Wadhams [Associated Press]. - Florida Today, 2000-04-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/041200e.htm).
 18. Mir Crew Celebrates Cosmonautics Day. - Space.com, 2000-04-13.     (http://www.space.com/news/spacestation/mir_update_000413.html).
 19. Cosmonauts are doing well, celebrate Cosmonauts' Day on Mir / [MirCorp]. - Florida Today, 2000-04-14.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/041400b.htm).
 20. Orbital'nyj kompleks "Mir": Rabota po programme / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 129 - 2000-04-13.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?13.04.00.html).
 21. Ekspluatacija "Mira" prodolžitsja do konca 2000 goda / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 129 - 2000-04-13.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?13.04.00.html).
 22. Orbital'nyj kompleks "Mir": Rabota po programme / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 130. - 2000-04-20.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?20.04.00.html).
 23. Najdeno mesto utečki vozducha na "Mire" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 131. - 2000-04-27.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?27.04.00.html).
 24. Mir Cosmonauts Plug Leak / A. Zak. - Space.com, 2000-04-20.     (http://www.space.com/news/spacestation/mir_leak_000420.html).
 25. Na bort kompleksa "Mir" dostavleny gruzy / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 132. - 2000-05-04.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?04.05.00.html).
 26. Itogi poleta 28-j osnovnoj ekspedicii na OK "Mir" / . - Novosti kosmonavtiki 10 [8/211] 8 (2000).
 27. Another Mir raising burn / V. Agapov. - Moskva : KIAM, 2000-05-06.     (http://www2.satellite.eu.org/sat/seesat/May-2000/0091.htm).
 28. Kosmonavty gotovjatsja k rabote v otkrytom kosmose / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 133. - 2000-05-11.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?11.05.00.html).
 29. Rabota v otkrytom kosmose / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 134. - 2000-05-18.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?18.05.00.html).
 30. Mir Crew to Venture Outside. - SPACE.com Today, 2000-05-10.     (http://www.space.com/news/spacestation/mir_update_000509.html).
 31. Cosmonauts Prepare to Leave Mir Behind. - SPACE.com, 2000-06-13.     (http://www.space.com/news/spacestation/mirlanding_preview_000613.html).
 32. MirCorp announces on-time conclusion of Mir flight in June / [MirCorp]. - Florida Today, 2000-05-23.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/052300a.htm).
 33. Rossijskije kosmonavty vozvratjatsja na Zemlju v seredine ijunja / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 135. - 2000-05-25.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?25.05.00.html).
 34. Zaletin i Kaleri vozvratjatsja na Zemlju 16 ijunja / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 136. - 2000-06-01.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?01.06.00.html).
 35. Mir space station to be put on autopilot / [Interfax]. - Florida Today, 2000-05-25.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/052500c.htm).
 36. Cosmonauts Prepare to Leave Mir Behind. - SPACE.Com, 2000-06-13.     (http://www.space.com/news/spacestation/mirlanding_preview_000613.html).
 37. Cosmonauts Tone Up For Return To Earth / [AFP]. - Space Daily, 2000-06-13.     (http://www.spacedaily.com/news/mir-00zk.html).
 38. Kosmonavty vozvratilis' na Zemlju / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 139. - 2000-06-22.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?22.06.00.html).
 39. MirCorp's privately-funded mission to save Mir ends with cosmonauts touchdown in Kazakhstan.- Florida Today, 2000-06-16.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/061600e.htm).
 40. Mir cosmonauts return to Earth / V. Isachenkov [Associated Press].- Florida Today, 2000-06-16.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/061600f.htm).
 41. Mir Lands Safely / A. Zak. - SPACE.Com, 2000-06-15.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/Mir_landing4_061500.html).
 42. Cosmonauts return from... - CNN, 2000-06-15.     (http://www.cnn.com/2000/TECH/space/06/15/russia.mir.reut/index.html).
 43. Chasing profits in the void: MirCorp's economic success highly unlikely / D. A. Day.- Florida Today, 2000-06-16.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/061600c.htm).
 44. Chronika poleta orbital'nogo kompleksa "Mir" / V. Istomin. - Novosti kosmonavtiki 10 [8/211] 2-4 (2000).
 45. Posadka "Sojuza TM-30" / A. Vladimirov. - Novosti kosmonavtiki 10 [8/211] 5 (2000).
 46. Bespilotnyj učastok poleta OK "Mir". - Novosti kosmonavtiki 10 [8/211] 6 (2000).
 47. Programma bespilotnogo poleta OK "Mir" / V. Istomin. - Novosti kosmonavtiki 10 [8/211] 7 (2000).
 48. Itogi poleta 28-j osnovnoj ekspedicii na OK "Mir". - Novosti kosmonavtiki 10 [8/211] 8 (2000).
 49. Progress M-43 launched to Mir / T. Furniss. - Spaceflight 42 [12] 489 (2000).
 50. Chronika poleta orbital'nogo kompleksa "Mir" / V. Istomin. - Novosti kosmonavtiki 10 [12/215] 35 (2000).
 51. "Progress M-43" sostykovalsja s "Mirom" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 157. - 2000-08-10.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?26.10.00.html).
 52. Progress tanker docks with Mir / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-22.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102200b.htm).
 53. Stanica "Mir" ždet rešenija svojej sud'by / S. Šamsutdinov. - Novosti kosmonavtiki 10 [12/215] 36 (2000).
 54. Podnjata orbita "Mira" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 157. - 2000-08-10.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?26.10.00.html).
 55. Cargo spacecraft raises Mir into higher orbit / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-26.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102600d.htm).
 56. Sledujuščaja exkspedicija otpravitsja na "Mir" 30 nojabrja / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 137. - 2000-06-08.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?08.06.00.html).
 57. Next space crew begins training for mission to Mir / [Interfax].- Florida Today, 2000-06-16.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/061600g.htm).
 58. Na "Mir" vozmožno poletit ital'janskij inžener / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 135. - 2000-05-25.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?25.05.00.html).
 59. Načalas' podgotovka novych ekspedicij na Mir / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 139. - 2000-06-22.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?22.06.00.html).
 60. The Space Station That Wouldn't Die / A. Uzelac. - Moscow Times, 2000-06-10.     (http://www.themoscowtimes.com/stories/2000/06/10/108.html).
 61. U.S. businessman preparing to be a space tourist aboard Mir / [AP].- Florida Today, 2000-06-17.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/061700b.htm).
 62. U.S. businessman plans stay aboard Mir / S. Siceloff.- Florida Today, 2000-06-17.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/061700d.htm).
 63. Star-struck businessman seeks ultimate trip to Mir / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2000-06-16.     (http://spaceflightnow.com/news/n0006/16mircitizen/).
 64. Future of Mir in doubt after cosmonauts return home. - CNN, 2000-06-16.     (http://www.cnn.com/2000/TECH/space/06/16/mir.folo/index.html).
 65. First 'space tourist' announced. - BBC, 2000-06-16./     (http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_792000/792292.stm).
 66. Preparations under way for next expedition to Mir / [Interfax]. - Florida Today, 2000-06-22.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/062200d.htm).
 67. MirCorp Runs Mir / N. Kidger. - Spaceflight 42 [8] 331-332 (2000).
 68. New Mir Missions Announced for 2001. - SpaceViews. - 2000-07-18.     (http://www.spaceviews.com/2000/07/18c.html).
 69. MirCorp Teams With GPC International for Commercial Sponsorship, Advertising on Russia's Mir Space Station. - Amsterdam : MirCorp, 2000-07-11.     (http://www.mirstation.com/news_news11.html).
 70. MirCorp Approves Operation of Mir Space Station In Permanently-Manned Mode Beginning Next Year. - Amsterdam : MirCorp, 2000-07-18.     (http://www.mirstation.com/news_news12.html).
 71. Start countdown to 'Survivor' in space, aboard Mir / G. Levin. - Florida Today. - 2000-08-10.     (http://www.floridatoday.com/news/editorial/stories/2000/aug/edit081000b.htm).
 72. 'Surviving' on Mir. - Florida Today. - 2000-08-10.     (http://www.floridatoday.com/news/editorial/stories/2000/aug/edit081000b.htm).
 73. MirCorp: More Missions Planned As First Mission ends / N. Kidger. - Spaceflight 42 [9] 362-364 (2000).
 74. MirCorp announces partnership with "Survivor" producer for television series. - Florida Today. - 2000-08-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/081200c.htm).
 75. Reality-TV aims high with 'Destination Mir' / N. Wadhams [AP]. - Florida Today. - 2000-08-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/081200d.htm).
 76. Citizen explorer enters training for flight to Mir / [MirCorp]. - Florida Today. - 2000-08-24.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/082400d.htm).
 77. Space tourist to prepare for flight to Mir / [Interfax]. - Florida Today. - 2000-09-04.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/090400c.htm).
 78. Company says Mir still viable / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-06.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100600a.htm).
 79. Russian official: Mir to be destroyed in February / V. Isachenkov [AP]. - Florida Today. - 2000-10-23.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102300e.htm).
 80. Russia to weigh options for de-orbiting Mir / [Interfax]. - Florida Today. - 2000-10-24.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102400a.htm).
 81. MirCorp statement on the future of Mir / [MirCorp]. - Florida Today. - 2000-10-24.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102400b.htm).
 82. Pravitel'stvo vydelilo na "Mir" 750 millionov / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 157. - 2000-10-26.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?26.10.00.html).
 83. Po povodu zasedanija kollegii Rosaviakosmosa / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 157. - 2000-10-26.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?26.10.00.html).
 84. Pravitel'stvo Rosiii rešilo "Mir" zatopit'. / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 157. - 2000-10-26.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?26.10.00.html).
 85. Vnov' o sud'be komplexa "Mir" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 157. - 2000-10-26.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?26.10.00.html).
 86. Russia earmarks funds to re-supply Mir / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-26.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102600mir.htm).
 87. Russia's Koptev: Mir is 'worn out' / [Interfax]. - Florida Today. - 2000-10-31.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/103100c.htm).
 88. Russia may send another crew to Mir in January. / [AP] - Florida Today. - 2000-11-15.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/111500a.htm).
 89. Sledujučšij ekipaž otpravitsja na "Mir" v janvare / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 160. - 2000-11-16.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?16.11.00.html).
 90. Bezopasnyj schod "Mira" s orbity ne garantovan / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 160. - 2000-11-16.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?16.11.00.html).
 91. Pravitel'stvo rešilo "Mir" zatopit' / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 160. - 2000-11-16.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?16.11.00.html).
 92. Deputaty Gosudarstvennoj dumy za sochranenije kompleksa "Mir" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 161. - 2000-11-23.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?23.11.00.html).
 93. Rossijskije kosmonavty vse ponimajut, no... / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 161. - 2000-11-23.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?23.11.00.html).
 94. K prekraščeniju poleta stancii "Mir" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 161. - 2000-11-23.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?23.11.00.html).
 95. Gosdumy deneg na "Mir" ne vydelila / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 163. - 2000-12-07.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?07.12.00.html).
 96. Pri neštatnoj situacii v kosmos otpravitsja dva kosmonavta / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 163. - 2000-12-07.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?07.12.00.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-03-19 12:18:15 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek