1987-030A - Astrofizičeskij modul' Kvant

Název objektu Astrofizičeskij modul' Kvant
SSC 17845
Start1987-03-31 00:16:16 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2001-03-23 05:59:24 UT, jižní Tichý oceán, střed oblasti 44.25° j.š., 150.4° z.d.
Životnost5106.2383 dne, tj. 13.9801 roku
ProvozovatelSovětský svaz, Energija
VýrobceSovětský svaz, Energija
Kategoriemodul
Hmotnost10600 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
93-01-03.98 G 51.62° 92.45 min 394 km 395 km  
93-02-24.98 G 51.62° 92.35 min 388 km 392 km  
93-03-21.85 G 51.62° 92.39 min 387 km 397 km  
93-03-24.03 G 51.62° 92.46 min 394 km 396 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice Mir (1986-017A). Postavila jej NPO Energija (nyní RKK Energija im. S. P. Koroljova), Kaliningrad (nyní Koroljov), Moskovskaja obl. (SSSR), která ji provozuje pro organizaci Rossijskoje kosmičeskoje agentstvo (RKA, nyní Rosaviakosmos), Moskva (Rusko). Na vědeckém vybavení se podíleli vědci ze SSSR, SRN, Švýcarska, Velké Británie a Nizozemska.

Tříose stabilizovaný modul (typové označení 11F37, model 37KE, výr. č. 166-01) je válcového tvaru o celkové délce 5.8 m a maximálním průměru 4.15 m. Na povrchu je umístěn panel slunečních baterií, přenesený z modulu Kristall, dobíjející NiCd akumulátorové baterie. Modul tvoří tři části:

Modul je vybaven dvěma osovými stykovacími uzly (aktivním a pasivním), z nichž první -X (přední) slouží k připojení k základnímu bloku komplexu, druhý +X pro připojování transportních lodí Sojuz a nákladních lodí Progress-M. Na palubě je následující vědecké vybavení: Na povrchu stanice jsou umístěny následující příhradové konstrukce: V modulu je umístěn systém regenerace vody z ovzduší a elektrolytické výroby kyslíku "Elektron". Pro stabilizaci je vybaven systémem 6 silových setrvačníků umožňující održovat orientaci s přesností ±5" při astrofyzikálních pozorováních, resp. ±1' nebo ±20' v ostatních režimech letu. V průběhu startu nesl 1500 kg užitečného nákladu. V prostorách modulu byly dopraveny na stanici Mir mj. části panelu slunečních baterií ve dvou balících o celkové hmotnosti 340 kg (čtyři díly panelů po 43 kg a jejich obaly 85 resp. 81 kg).

V průběhu letu ke komplexu byl modul spojen s pohonným a energetickým blokem TEM.

Průběh letu

Datum Událost
1987-03-31 Naveden na vychozí dráhu.
1987-04-05 Zahájeny setkávací manévry se základním blokem komplexu. Ve vzdálenosti 370 m byla vysunuta vodicí tyč setkávacího zařízení a proces přibližování pokračoval normálně až do vzdálenosti 200 m. Zde, při vzájemné rychlosti 1.5 m/s došlo k vypojení řídicího systému, protože parametry setkávacího manévru byly mimo příliš přísně nastavené meze.
1987-04-08 23:50 UT: Zahájen nový pokus o spojení navázáním rádiového kontaktu.
1987-04-09 00:35:58 UT: Zachycení uzlu -X modulu Kvant na uzel +X základního bloku komplexu. Pevné spojení se nezdařilo pro přítomnost cizího tělesa mezi přírubami stykovacích uzlů.
1987-04-09 až
dosud
Součást komplexu Mir (1986-017A).
1987-04-11 19:41 až 23:21 UT: Během výstupu do volného prostoru kosmonauti Romaněnko a Lavejkin odstrani cizí těleso z prostoru mezi přírubami. Poté se zdařilo dokončit pevné spojení modulu Kvant se základním blokem komplexu.
1987-01-12 20:18:24 UT: Oddělil se již nepotřebný pohonný a energetický blok TEM modulu Kvant (1987-030C).

Datum poslední úpravy: 2001-04-07 © 2001 - Antonín Vítek