2010-033A - Progress M-06M

Název objektuProgress M-06M <=Прогресс М-06М>
ISS-38P [=International Space Station thirty eighth Progress]
SSC36748
Start2010-06-30 15:35:13.875 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2010-09-06 12:23:50 UT, jižní Tichý oceán
Životnost67.8671 dne, tj. 0.1858 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko, Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7290 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-06-30.66 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±42 km Plán. CUP-M.
10-06-30.66 G 51.64° 88.56 min 193 km 242 km CUP-M.
10-06-30.66 G 51.62° 88.61 min 186 km 225 km  
10-06-30.96 G 51.64° 89.45 min 230 km 264 km  
10-07-01.90 G 51.65° 89.50 min 235 km 264 km  
10-07-02.95 G 51.65° 91.62 min 341 km 366 km  
10-07-03.79 G 51.65° 91.66 min 345 km 367 km  
10-07-04.59 G 51.65° 91.59 min 346 km 359 km  
10-07-04.60 G 51.65° 91.66 min 345 km 367 km  
10-07-07.36 G 51.65° 91.59 min 346 km 359 km  
10-07-17.51 G 51.65° 91.65 min 350 km 361 km  
10-08-31.86 G 51.65° 91.51 min 338 km 360 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je OAO RKK [=Otkrytoje akcionernoje obščestvo Raketno-kosmičeskaja korporacija] Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК [=Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация] Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 406) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a digitální telekomunikační systémy včetně řídicího počítače CVM-101 [=cifrovaja vyčislitel'naja mašina] <=ЦВМ-101 [=цифровая вычислительная машина]> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti 2630 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady je Progress M-05M (2010-018A), následující je Progress M-07M (2010-044A). Předchozím letem ke stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 19 (2010-029A), následujícím je Progress M-07M (2010-044A).

Průběh letu

Datum Událost
2010-06-30 15:35:13.875 UT: Vzlet4,5,6,7.
Navedení na dráhu.
Nákladní loď se oddělila od 3. stupně nosné rakety.
Vyklopení antén a panelů fotovoltaických baterií.
Uvedení lodi do rotace s orientací panelů fotovoltaických baterií na Slunce.
2010-07-02 16:20:44 UT: V průběhu závěrečného přibližování palubní automatika nákladní lodi vypojila systém "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]> vzhledem k registraci chybového povelu "zastavit dynamické operace" pro navigační systém SUD [=sistema upravlenija dviženijem] <=СУД [=система управления движениемй]>8,9,10,11,12, vydaného systémem TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]>.
V důsledku toho bylo ztraceno spojení mezi navigačními systémy "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]> na nákladní lodi a "Kurs-P" [=passivnyj] <="Курс-П" [=пассивный]> na modulu Zvezda, včetně přenosu televizního signálu z kamery "Klest" (KL-152) <="Клест" (КЛ=152)> a dalších dat na komplex ISS (1998-067A). Zablokováno bylo i řízení lodi systémem TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]>.
Příčinou generace chybového povelu byl pokus osádky ISS zahájit přenos televizního signálu z nákladní lodi, při současně aktivovaném ručním řízení TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]>, což způsobilo jejich vzájemnou interferenci a následnou ztrátu povelové linky mezi aktivním systémem TORU na ISS a pasivním systémem TORU na nákladní lodi12.
Vzdálenost mezi objekty v té době činila přibližně 2 km.
Nákladní loď se přiblížila ke komplexu na 1000 až 700 m.
Řídicí středisko CUP-M pokus o setkání odvolalo.
Nákladní loď se dostala do pomalé rotace a samovolně bez manévru po pasivní bezpečné dráze se vzdalovala od stanice.
Skvorcov se pokoušel o aktivaci systému ručního řízení TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]> ze stanice ISS (1998-067A).
Po souhlasu střediska CUP-M otevřeli kosmonauti ochranné okenice optických průzorů modulu Zvezda, aby mohli sledovat pohyb nákladní lodi vizuálně.
Systém TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]> byl vypojen.
Středisko CUP-M orientaci nákladní lodi opět stabilizovalo.
16:58:00 UT (±3 min): Připojení nákladní lodi k modulu Zvezda bylo odvoláno a odloženo nejméně o jeden oběh.
Kolem 17:00 UT: Nákladní loď se nacházela ve vzdálenosti přibližně 3 km od stanice a stále se pomalu vzdalovala.
Systém "Kurs-P" [=passivnyj] <="Курс-П" [=пассивный]> modulu Zvezda byl vypojen.
Kolem 17:27 UT: Řídicí středisko CUP-M rozhodlo neopakovat pokus o připojení nákladní lodi ke stanici ISS (1998-067A) ještě tento den a odložit další pokus o setkání a spojení se stanicí ISS (1998-067A) nejméně o 48 hod.
20:28 UT: Korekce dráhy (Δv=1.61 m/s).
21:27 UT: Korekce dráhy (Δv=4.77 m/s).
2010-07-03 Řídicí středisko CUP-M dvakrát úspěšně vyzkoušelo primární i záložní systém "Kurs-A" [=aktivnyj] <="Курс-А" [=активный]> nákladní lodi.
Kolem 16:30 UT: Korekce dráhy13.
2010-07-04 15:44:11 UT: Nákladní loď se nacházela ve vzdálenosti 1.0 km od komplexu ISS (1998-067A), ke kterému se blížila rychlostí 3.64 m/s.
15:47 UT: Brzdicí manévr pro první vyrovnání rychlostí se stanicí.
15:49 UT: Zahájen oblet komplexu ISS.
15:56 UT: Vyrovnána rychlost nákladní lodi s komplexem ve vzdálenosti 184 m od modulu Zvezda.
16:06 UT: Zahájeno závěrečné přibližování k stykovacímu uzlu modulu Zvezda komplexu ISS.
16:17:26 UT /Plán 16:17:00 UT ± 3 min/: Připojení nákladní lodi14,15,16 k modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A) rychlostí 0.12 m/s v automatickém režimu za řízení systému "Kurs" <="Курс">, komplet 1.
16:25 UT: Dokončeno přitahování přírub stykovacího uzlu SSVP [=sistema stykovki i vnutrennego perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутреннего перехода]> mezi nákladní lodí a komplexem ISS.
16:38 UT: Uzamčením zámků stykovacího uzlu bylo ukončeno pevné spojení nákladní lodi s komplexem ISS.
2010-07-04 až
2010-08-31
/Plán/ Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2010-08-31 11:18:37 UT: Vydán povel k odpojení lodi od komplexu17.
11:21:37 UT: Odpojení nákladní lodi od modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A)17,18.
2010-08-31 až
2010-09-06
/Plán/ Na nákladní lodi probíhaly experimenty19 KPT-13 [=kompleksnyje problemy i ocenka effektivnosti] "Plazma-Progress" <=КПТ-13 [=комплексные проблемы и оценка эффективности] "Плазма-Прогресс">20,21,22, "Otraženije" <="Отражение"> a "Radar-Progress" <="Радар-Прогресс">23,24.
2010-09-06 12:13:50 UT: Brzdicí manévr hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> (t=198 s, Δv=101.75 m/s)25.
Řízený zánik nákladní lodi v atmosféře nad Tichým oceánem.
Kolem 12:23:50 UT: Dopad neshořelých trosek do Tichého oceánu (souřadnice středu pádové oblasti 42.12° j.š., 138.42° z.d.)25.

Literatura

 1. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
 2. Progress M-06M. - Koroljov : CUP. - 2010-06-30. - [Cit. 2010-06-30].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m06m.htm).
 3. Vyvoz RKK "Sojuz" na startovuju ploščadku. - Koroljov : Energija. - 2010-06-28. - [Cit. 2010-06-30].     (http://www.energia.ru/ru/iss/iss24/progress_m-06m/photo_06-28.html).
 4. Uspešnyj pusk RKN "Sojuz-U" s TGK "Progress M-06M". - Moskva : FKA. [2010-06-30. - [Cit. 2010-06-30].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=11405).
 5. CUP dokladyvajet: v poljote "Progress M-06M". - Moskva : CENKI. [2010-06-30. - [Cit. 2010-06-30].     (http://www.tsenki.com/NewsDoSele.asp?NEWSID=1189).
 6. Resupply ship for the space station soars into orbit / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-06-29. - [Cit. 2010-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/station/exp24/100630progress38p/).
 7. Progress M-66 launches, heads for the International Space Station / C. Bergin. - NSF. - 2009-02-10. - [Cit. 2010-07-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/progress-m-66-launches-heads-for-the-international-space-station/).
 8. "Progress M-06M": stykovka otložena avtomatikoj gruzovogo korablja. - Moskva : FKA. - 2010-07-03. - [Cit. 2010-07-03].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=11437).
 9. Russian Progress to make second docking attempt to ISS / C. Bergin. - NSF. - 2010-07-04. - [Cit. 2010-07-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/07/live-russian-progress-second-docking-attempt-iss/).
 10. International Space Station supply ship docking aborted / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-07-02. - [Cit. 2010-07-05].     (http://www.spaceflightnow.com/station/exp24/100702progress38p/).
 11. Freighter's docking problem traced to interference / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-07-03. - [Cit. 2010-07-05].     (http://www.spaceflightnow.com/station/exp24/100703progress38p/).
 12. Itogi raboty komissii po sboju sbliženija korablja "Progress M-06M" s MKS. - Koroljov : Energija. - 2010-07-28. - [Cit. 2010-07-29].     (http://www.energia.ru/ru/news/news-2010/news_07-28.html).
 13. Separation of Progress M-06M and ISS - 2010 Jul 2-4 / R. Christy. - Lincoln : Zarya Web Site. - 2010-07-04. - [Cit. 2010-07-05].     (http://www.zarya.info/Tracking/ISS/ProgressM06M/ProgressM06MSep.php).
 14. Sorokovoj "Progress" pribyl na stanciju naznačenija. - Moskva : FKA. - 2010-07-04. - [Cit. 2010-07-04].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=11458).
 15. Russian Progress successfully docks with ISS at second docking attempt / C. Bergin. - NSF. - 2010-07-04. - [Cit. 2010-07-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/07/live-russian-progress-second-docking-attempt-iss/).
 16. Russian resupply ship returns and docks to space station / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-07-04. - [Cit. 2010-07-05].     (http://www.spaceflightnow.com/station/exp24/100704progress38p/).
 17. "Progress M/06M" gotovitsja k rasstykovke. - Moskva : FKA. - 2010-08-26. - [Cit. 2010-08-26].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=12239).
 18. "Progress M-06M" v avtonomnom poljote. - Moskva : FKA. - 2010-08-31. - [Cit. 2010-08-31].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=12321).
 19. Kosmičeskij gruzovik budet učastvovat' v naučnom eksperimente. - Moskva : FKA. - 2010-08-22. - [Cit. 2010-08-22].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=12181).
 20. Eksperiment "Plazma-Progress". - Moskva : FKA, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://knts.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=106:50:14117268131016322449::::P50_EXPER_ID,P50_CALLED_FROM:1978,48).
 21. Eksperiment "Plazma-Progress". - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/rus/iss/researches/geophis-13.html).
 22. Plasma-Progress Experiment. - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/eng/iss/researches/geophis-13.html).
 23. Eksperiment "Radar-Progress". - Koroljov : CUP, 2010. - [Cit. 2010-05-08].     (http://www.mcc.rsa.ru/exp/radar_prog.htm).
 24. Zajavka na provedenije kosmičeskogo eksperimenta na rossijskom segmente MKS. - Moskva : FKA, 2010. - [Cit. 2010-05-08].     (http://knts.rsa.ru/knts_docs/NewKE/Radar_Zayavka.pdf).
 25. Sorokovoj "Progress" zaveršil svoj poljot. - Moskva : FKA. - 2010-09-06. - [Cit. 2010-09-12].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=12420).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:55:19 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek