2007-033A - Progress-M 61

Název objektuProgress-M 61
ISS-26P [=International Space Station twenty sixth Progress]
SSC32001
Start2007-08-02 17:33:47.843 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmsféře Země
Zánik2008-01-22 19:52 UT, jižní Tichý oceán
Životnost173.096 dne, tj. 0.4739 roku
Provozovatel Rusko, RAKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7270 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-08-02.72 G 51.61° 89.44 min 200 km 294 km  
07-08-02.74 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±46 km Plán. CUP-M.
07-08-02.74 G 51.64° 88.8 min 191 km 268 km CUP-M.
07-08-02.92 G 51.62° 89.08 min 214 km 244 km  
07-08-03.04 G 51.63° 89.30 min 230 km 250 km  
07-08-05.02 G 51.63° 89.36 min 236 km 249 km  
07-08-05.59 G 51.63° 91.37 min 336 km 347 km  
07-08-05.70 G 51.63° 89.35 min 235 km 249 km  
07-08-06.48 G 51.63° 91.37 min 336 km 347 km  
07-09-14.52 G 51.64° 91.32 min 333 km 346 km  
07-11-10.54 G 51.64° 91.37 min 340 km 343 km  
07-11-28.55 G 51.64° 91.32 min 339 km 340 km  
07-12-17.86 G 51.64° 91.27 min 337 km 337 km  
07-12-22.62 G 51.64° 91.19 min 329 km 337 km  
08-01-15.33 G 51.64° 91.14 min 326 km 336 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 361) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2569 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady je Progress-M 60 (2007-017A), další je Progress-M 61 (2007-064A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je let STS 117 (2007-024A), dalším je let STS 118 (2007-035A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-08-02 17:33:47.843 UT: Vzlet4.
17:42:34 UT: Navedení na výchozí dráhu.
17:42:37 UT: Oddělení lodi od 3. stupně nosné rakety.
2007-08-05 18:40:25 UT /Plán 18:40 UT ±3 min/: Nákladní loď se připojila v automatickém režimu k modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A)4,5,6.
2007-08-05 až
2007-12-22
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2007-12-22 03:59:52 UT: Nákladní loď se odpojila od modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
Během autonomního letu se uskutečňoval experiment "Plazma-Progress" <="Плазма-Прогресс">, sledování odrazu radiolokačních signálnů od plazmového oblaku vznikajícího během práce motorů lodi7.
2008-01-22 19:06:00 UT: Brzdicí manévr hlavním motorem lodi.
19:51:59 UT: Střední vypočtený čas dopadu zbytků lodi do jižního Tichého oceánu (střed oblasti 42.78° j.š., 141.15° z.d.).

Literatura

  1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Poljot gruzovogo kosmičeskogo korablja "Progress M-61". - Koroljov : CUP. - 2007-08-03. - [Cit. 2007-08-03].     (http://www.mcc.rsa.ru/progres_m61.htm).
  4. Uspešnaja stykovka "Progressa M-61" s MKS. - Moskva : FKA. - 2007-08-05. - [Cit. 2007-08-07].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=2355).
  5. Press-reliz o stykovke transportnogo gruzovogo korablja "Progress M-61" s Meždunarodnoj kosmičeskoj stancijej. - Koroljov : Energia. - 2007-08-05. - [Cit. 2007-08-07].     (http://www.energia.ru/rus/news/news-2007/press_release-08-05.html).
  6. Progress Docks to Space Station. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-08-05. - [Cit. 2007-08-07].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition15/exp15_progress26_advancer.html).
  7. "Progress M-61" rabotajet dlja nauki. - Moskva : FKA. - 2007-12-24. - [Cit. 2007-12-24].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=2705).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:21:55 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek