1999-069A - STS 103

Název objektuSTS 103
Discovery F-27
Shuttle Mission 96
HST SM-3A [=Hubble Space Telescope Servicing Mission]
SSC25996
Start1999-12-20 00:50:00.097 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1999-12-28 00:00:47 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 33
Životnost7.9658 dne, tj. 0.0218 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 112490 kg
přistávací 95767 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1999-12-20 Země 1999-12-27 Země Curtis L. Brown, Jr. USA 6 CDR
Scott J. Kelly USA 1 PLT
Steven L. Smith USA 3 PC/MS1
Jean-Francois Clervoy FRA 3 MS2
John M. Grunsfeld USA 3 MS3
C. Michael Foale USA 5 MS4
Claude Nicollier CHE 4 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-12-20.04 G 28.47° 90.96 min 56 km 587 km  
99-12-20.08 G 28.47° 93.63 min 321 km 584 km  
99-12-20.58 G 28.47° 95.32 min 484 km 584 km  
99-12-21.23 G 28.47° 96.28 min 571 km 590 km  
99-12-21.80 G 28.47° 96.64 min 589 km 607 km  
99-12-22.08 G 28.47° 96.71 min 592 km 611 km  
99-12-26.88 G 28.47° 96.38 min 562 km 609 km  
99-12-27.25 G 28.47° 96.40 min 563 km 609 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. OI-26B/RSRM-73 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-101/SLWT-5 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie výr. č. 110, 119 a 122 s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] výr. č. 310, 204 a 404 hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2053, 2043 a 2049 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení: Hlavním úkolem letu je oprava astronomické družicové observatoře HST (1990-037B).

Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 93 (1999-040A), následující je STS 99 (2000-010A). Předchozí let družicového stupně Discovery je STS 96 (1999-030A). Předchozí let k HST je STS 82 (1997-004A).

Průběh letu

Datum Událost
1999-12-20 00:50:00.069 UT: Čas T -0 s.
00:52:03 UT: Odhozeny motory SRB.
00:58:25 UT: Vypojeny motory SSME.
00:58:31 UT: Konec navádění na suborbitální dráhu.
00:58:35 UT: Odhozena nádrž ET.
01:40 UT: Manévrem OMS-2 naveden na výchozí dráhu.
02:45 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
07:50 UT: Zahájen odpočinek.
15:50 UT: Ukončen odpočinek. V průběhu dne Grunsfeld a Nicollier prověřili stav skafandrů.
Kolem 19:00 UT: Snížen v prostorách raketoplánu tlak atmosféry. Clervoy oživil a prověřil manipulátor RMS [=Remote Manipulator System].
1999-12-21 Kolem 00:00 UT: Brown a Kelly zahájili prověrku navigačních systémů.
02:30 UT: Brown, Kelly, Clervoy a Foale zahájili tiskovou konferenci.
04:32 UT: Korekce dráhy motory OMS (Δv=24.1 m/s).
05:27 UT: Korekce dráhy motory RCS (Δv=2.4 m/s).
07:20 UT: Zahájen odpočinek.
15:20 UT: Ukončen odpočinek. Vzdálenost od HST činila 530 km, rychlost přibližování 200 km za oběh.
18:38 UT: Korekce dráhy.
19:26 UT: Korekce dráhy.
22:28 UT: Zahájen závěrečný setkávací manévr TIB [=Terminal Phase Initiation Burn] (t=16 s). Krátce před tím Clervoy oživil manipulátor RMS.
1999-12-22 00:28 UT: Setkání s HST ukončeno ve vzdálenosti 15 m.
00:31 UT: Clervoy zahájil manévrování manipulátorem RMS.
00:34 UT: Clervoy zachytil HST manipulátorem RMS.
01:26 UT: HST pevně ukotven v BAPS na montážní plošině FSS v nákladovém prostoru.
01:55 UT: Ukončeno propojování kabelů mezi raketoplánem a HST. RMS odpojen od HST. Zahájena inspekce povrchu HST televizními kamerami.
02:04 UT: HST přepojen na zásobování elektrickou energií z raketoplánu.
Kolem 07:00 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 15:00 UT: Ukončen odpočinek.
18:54 UT: Smith a Grunsfeld zahájili první výstup. Koordinátorem výstupu byl Foale, Clervoy operoval s manipulátorem RMS, sloužícím jako vysokozdvižná plošina.
19:04 UT: Výstup z EAL do nákladového prostoru. V průběhu výstupu byly vyměněny 3 moduly gyroskopů RSU a elektronika VIK. Dále astronauti otevřeli odvětrávací ventily chladicího systému přístroje NICMOS.
1999-12-23 03:10 UT: Ukončení prvního výstupu. Trvání 8 h 15 min.
Kolem 07:00 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 15:00 UT: Ukončen odpočinek.
19:06 UT: Foale a Nicollier zahájili druhý výstup do volného prostoru. Během práce v nákladovém prostoru výměnili řídicí počítač a optický zaměřovač FGS.
1999-12-24 02:37 UT: Baterie ve Foaleově skafandru signalizovala podpětí, což znamenalo, že zásoby elektrické energie mu postačí již jen na dalších 90 min.
03:07 UT: Uzavřen výstupní průlez EAL.
03:16 UT: Ukončení druhého výstupu. Celkové trvání 8 h 10 min.
06:50 UT: Zahájen odpočinek.
14:50 UT: Ukončen odpočinek.
19:17 UT: Smith a Grunsfeld zahájili třetí výstup do volného prostoru. Během práce v nákladovém prostoru instalovali elektroniku FGS, nahradili magnetopáskovou záznamovou jednotku za polovodičovou SSR a instalovali 2 z 6 plánovaných panelů NOBL tepelné a protimeteorické izolace dalekohledu.
1999-12-25 01:45 UT: Definitívně ukončena údržba HST. Astronauti zahájili úklid nákladového prostoru.
03:07 UT: Uzavřen výstupní průlez EAL.
03:25 UT: Ukončení třetího výstupu. Celkové trvání 8 h 08 min.
06:50 UT: Zahájen odpočinek.
14:50 UT: Ukončen odpočinek.
20:01 UT: Clervoy pomocí RMS uchopil kotvu na HST.
21:10 UT: Odpojeny kabely mezi HST a raketoplánem.
21:20 UT: Uvolněny zámky poutající HST v BAPS.
21:35 UT: HST vyzdvižen nad nákladový prostor.
22:28 UT: Otevřen poklop apertury HST.
23:03 UT: Opětovné vypuštění HST (1990-037B) na oběžnou dráhu. Současně piloti uskutečnili první úhybný manévr.
23:39 UT: Druhý úhybný manévr, kterým byla snížena oběžná dráha. Rychlost vzdalování od HST vzrostla na 9.5 km za oběh.
1999-12-26 Kolem 01:15 UT: Tisková konference.
Kolem 05:50 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 13:50 UT: Ukončen odpočinek.
14:00 UT: Vzdálenost od HST činila přibližně 80 km.
Kolem 16:50 UT: Tisková konference.
Během pracovního dne Brown a Kelly prověřili systémy raketoplánu, zejména RCS a APU, zatímco ostatní členové osádky uklízeli vnitřní prostory a připravovali je na přistání.
1999-12-27 Kolem 02:45 UT: Zaklopena anténa pro pásmo Ku do nákladového prostoru.
Kolem 05:20 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 13:20 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 18:30 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
20:40 UT: První možnost přistání na KSC byla odvolána pro příliš silný boční vítr.
22:20 UT: Řídicí středisko vydalo souhlas s přistáním na dalším oběhu.
22:48 UT: Brzdicí manévr motory OMS (Δv=153 m/s, t=285 s).
23:29:41 UT: Vstup do atmosféry.
1999-12-28 00:00:47 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 SLF.
00:00:58 UT: Dosledlo příďové kolo.
00:01:34 UT: Raketoplán se zastavil.
  @

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [554] 1 (2000-01-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx554.html).
  3. Satellite Digest-330 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [4] 175-176 (2000).
  4. STS-103: Three EVAs Fix Hubble / R. L. Schuiling. - Spaceflight 42 [3] 97-103 (2000).
  5. HST opět opraven / J. Kroulík. - Letectví a kosmonautika 76 [2] 105 (2000).
  6. STS-103 Shuttle Press Kit. - Boeing, NASA, USA, 1999.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-103/index.htm).
  7. MEK - STS-103 Di/F-27 / A. Holub. - Most : MUS, 1999.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-103/index.htm).
  8. STS-103/HST-SM 3A : Vánoční dárek astronomům / J. Krupička, A. Vítek - Letectví a kosmonautika 76 [3] 171-174 (2000).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-103/lk.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-04 12:50:21 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek