1990-037B - HST

Název objektu HST [=Hubble Space Telescope]
SSC 20580
Start1990-04-24 12:33:52 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektu na geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, STScI
VýrobceUSA, Lockheed
Kategorievědecká družice
Hmotnost10863 kg
PoznámkaHubble, Edwin Powel (1889-1953), americký astronom. Věnoval se studiu galaxií a jejich struktury. Objevil vzdalování galaxií (tzv. rudý posuv).

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
90-04-25.9 G 28.46° 96.84 min 612 km 620 km  
91-10-12.71 G 28.47° 96.71 min 597 km 605 km  
93-01-04.05 G 28.47° 96.50 min 588 km 595 km  
93-12-09.19 G 28.48° 96.62 min 592 km 602 km  
96-01-04.19 G 28.47° 96.58 min 591 km 599 km  
97-02-25.76 G 28.47° 96.88 min 599 km 619 km  
98-12-09.03 G 28.47° 96.82 min 597 km 616 km  
99-07-11.59 G 28.47° 96.77 min 594 km 614 km  
99-12-22.14 G 28.47° 96.71 min 592 km 611 km  
00-03-20.20 G 28.47° 96.65 min 588 km 609 km  
00-05-23.16 G 28.47° 96.60 min 586 km 606 km  
00-10-10.92 G 28.47° 96.53 min 582 km 603 km  
01-01-12.22 G 28.47° 96.47 min 581 km 599 km  
01-04-06.52 G 28.47° 96.42 min 578 km 597 km  
01-09-08.51 G 28.47° 96.36 min 576 km 593 km  
01-10-28.19 G 28.47° 96.31 min 573 km 591 km  
01-12-20.98 G 28.47° 96.25 min 571 km 587 km  
02-02-01.13 G 28.47° 96.20 min 568 km 585 km  
02-03-08.92 G 28.47° 96.30 min 578 km 584 km  
02-05-05.46 G 28.46° 96.25 min 576 km 582 km  
02-09-22.47 G 28.47° 96.20 min 574 km 580 km  
03-02-01.71 G 28.47° 96.14 min 571 km 577 km  
03-10-12.51 G 28.47° 96.09 min 569 km 574 km  
04-12-01.73 G 28.47° 96.03 min 566 km 571 km  
07-01-01.96 G 28.47° 95.99 min 564 km 569 km  
09-05-13.34 G 28.46° 92.39 min 230 km 553 km  
09-05-14.54 G 28.48° 95.96 min 563 km 567 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družicová astronomická observatoř. Postavila ji firma Lockheed Missiles and Space Co. (LMSC, nyní Lockheed Martin Missiles and Space), Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem je Space Telescope Science Institute (STScI), Baltimore, MD (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Observatoř je určena pro astronomická pozorování ve viditelném a ultrafialovém oboru spektra. Nese Cassegrainův zrcadlový dalekohled v Ritchey-Chrétienově uspořádání o průměruprimárního zrcadla 2400 mm, který postavila firma Perkin-Elmer Corp. (nyní Hughes Danbury Optical Systems, Inc). Je stabilizována systémem silových setrvačníků napojeným na systém hvězdné orientace. Elektrickou energii dodávají dva svinovatelné panely slunečních baterií (4950 W). Telemetrický systém pracuje v pásmu X (8 GHz) přes družice TDRS. Je vybavena dvěma směrovatelnými parabolickými anténami. Vědecké přístroje:

Plánovaná aktivní životnost observatoře je 15 let.

Průběh letu

Datum Událost
1990-04-25 19:39 UT: Vypuštěna z raketoplánu Discovery (1990-037A).
1990-04-27 14:03 UT: Po několika pokusech se zdařilo otevřít dálkovým povelem ze Země příklop tubusu dalekohledu. Během kalibrace byla zjištěna kulová aberační chyba, vzniklá při broušení primárního zrcadla, která podstatně snižuje předpokládanou rozlišovací schopnost dalekohledu.
1990-prosinec Došlo k selhání jednoho stabilizačního gyroskopu.
1993-12-04 08:47:30 UT: Zachycena manipulátorem RMS z raketoplánu Endeavour (let STS-61, 1993-075A).
09:26 UT: Ukotvena na montážní plošině.
1993-12-04 až
1993-12-10
V nákladovém prostoru raketoplánu proběhla údržba systémů observatoře a výměna přístrojů (viz 1993-075A).
1993-12-10 10:27 UT: Družice znovu vypuštěna na samostatnou dráhu.
1994-07-17 až
1994-05-22
Družice se podílela na snímkování pádu komety Shoemaker Levy 9 do atmosféry Jupiteru společně s pozemními observatořemi a sondou Galileo (1989-084B).
1995-10-04 Družicová observatoř zahájila pravidelné snímkování atmosféry Jupiteru v oblasti plánovaného vstupu atmosférického pouzdra sondy Galileo (1989-084E).
1997-03-31 23:40 UT: V důsledku závady na mechanizmu slunečních panelů se družice přepojila do bezpečnostního módu.
1997-04-01 00:24 UT: Závadu se podařilo odstranit.
1997-04-02 15:34 UT: Družice byla opět uvedena do normálního provozu.
1999-leden V průběhu měsíce se začaly projevovat závady na třetím gyroskopu.
1999-04-20 Kolem 13:00 UT: Selhal třetí gyroskop (#3); družice pokračuje v astronomických pozorováních na zbývajících třech gyroskopech orientačního systému (#1, #2, #5).
1999-07-31 Observatoř se snažila sledovat efekty způsobené dopadem sondy Lunar Prospector (1998-001A) na Měsíc.
1999-11-13 Čtvrtý měřicí setrvačník selhal. V důsledku toho přešla observatoř do bezpečnostního módu včetně uzavření krytu apertury. Vědecká pozorování byla přerušena až do plánované opravy.
1999-12-22 00:34 UT: Observatoř zachycena manipulátorem RMS raketoplánu Discovery.
01:26 UT: Ukotvena na montážní plošině.
1999-12-22 až
1999-12-25
V nákladovém prostoru raketoplánu proběhla údržba systémů observatoře a výměna přístrojů (viz 1999-069A).
1999-12-25 23:03 UT: Observatoř vypuštěna na oběžnou dráhu.
2000-01-10 Pořízeny opět snímky.
2000-07-05 až
2000-07-07
Při sledování přístrojem STIS z HST byl poprvé pozorován úlomek, který se oddělil od jádra komety C/1999 S4 LINEAR [=Lincoln Near Earth Asteroid Research].
2001-01-03 10:24:17 UT: Družice přešla automaticky do bezpečnostního módu.
2001-01-04 00:00 UT: Dokončeny testy systémů.
14:00 UT: Obnovena vědecká pozorování.
2001-02-23 Dalekohled pořídil snímky planetky (87) Sylvia, na níchž byla potvrzena existence14 měsíčku tohoto asteroidu, objeveného 2001-02-18 dalekohledem Keck II na observatoři na Mauna Kea na Havajských ostrovech15 a předběžně označeného S/2001 (87) 1.
2001-03-01 Dalekohled pořídil snímky planetky (107) Camilla, na nichž byl nalezen pravděpodobný měsíček16 tohoto asteroidu, který dostal předběžné označení S/2001 (107) 1.
2001-06-26 HST pořídil zatím nejlepší snímek Marsu od Země17. Rozlišení se pohybovalo kolem 16 km.
2002-02-25 15:00 UT: /Plán/ Zahájení odpočítávání raketoplánu Columbia k letu STS 109 (HST SM-3B).
2002-03-01 11:22:02.080 UT: Start raketoplánu Columbia21,22,23 (let STS 109 alias HST SM-3B, 2002-010A).
2002-03-02 13:02 UT: Uzavřen krycí poklop tubusu dalekohledu v rámci příprav na setkání s raketoplánem.
2002-03-03 09:28 UT: Setkání raketoplánu Columbie (let STS 109, 2002-010A) s HST dokončeno.
09:31 UT: Currieová zachytila HST manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System]25,26,27.
10:32 UT: HST pevně usazen na montážním stole FSS [=Fixed Servicing Structure] v nákladovém prostoru raketoplánu.
10:51 UT: Propojení dálkově ovládaných konektorů mezi HST a raketoplánem. Systémy HST přepojeny na dodávku energie z palubní sítě raketoplánu.
12:27 UT: Zahájeno natáčení fotovoltaických baterií HST do polohy kolmo k podélné ose tubusu, vhodné pro jejich zasouvání do transportních pouzder.
12:43 UT: Panely fotovoltaických baterií HST byly natočeny do polohy pro zasouvání do transportních pouzder.
13:07 UT: Montážní stůl FSS s obsarvatoří HST byl natočen tak, aby osádka raketoplánu mohla vizuálně sledovat zasouvání prvního panelu fotovoltaických baterií. Současně aktivovala televizní kamery rozmístěné v nákladovém prostoru.
13:20 UT: Řídicí středisko STOC [=Space Telescope Operations Center] vyslalo povel k zahájení zasouvání prvního panelu. Pro chybný signál z mikrospínače se zasouvání nezahájilo.
13:23 UT: Po resetování mikrospínače se na druhý pokus podařilo zahájit zasouvání panelu.
13:28 UT: Zasouvání první panelu ukončeno. Ze dvou mikrospínačů indikujících správné zatažení však dal signál jen jeden.
13:40 UT: Dáno opakovaný signál ze STOC k zatažení panelu.
13:42 UT: Zasunutí první panelu fotovoltaických baterií bylo indikováno oběma mikrospínači.
13:49 UT: HST na stole FSS natočen do pozice pro sledování zatažení druhého panelu baterií.
14:38 UT: Vyslán povel ze STOC k zasunutí druhého panelu fotovoltaických baterií. Opět mikrospínač zabránil zahájení zasouvání.
14:40 UT: Na druhý pokus bylo zahájeno zatahování panelu.
14:46 UT: Zasouvání druhého panelu ukončeno za podobné situace jaká nastala u prvního panelu.
15:05 UT: HST byl na stole FSS natočen do orientace pro první výstup astronautů.
2002-03-04 06:37 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie Grunsfeld a Linnehan zahájili oficiálně výstup do volného prostoru č. 128,29,30.
V průběhu výstupu byl vyměněn jeden panel fotovoltaických baterií SA2 [=Solar Array Two] za nový SA3 [=Solar Array Three] a diodový blok DBA [=Diode Block Assembly] (podrobnosti viz let STS 109, 2002-010A).
13:38 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory Grunsfeld a Linnehan oficiálně ukončili výstup v celkovém trvání 7 h 01 min.
2002-03-05 06:37 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie zahájili Newman a Massimino oficiálně výstup do volného prostoru31,32 č. 2.
V průběhu výstupu byl vyměněn druhý panel fotovoltaických baterií SA2 [=Solar Array Two] za nový SA3 [=Solar Array Three], druhý diodový blok DBA [=Diode Block Assembly] a silový gyroskop RWA-1 [=Reaction Wheel Assembly One] za RWA-1R [=Reaction Wheel Assembly One Replacement] (podrobnosti viz let STS 109, 2002-010A).
13:56 UT: Newman a Massimino zahájením rekomprese přechodové komory oficiálně ukončili 2. výstup v celkovém trvání 7 h 16 min.
2002-03-06 08:28 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie zahájili Grunsfeld a Linnehan oficiálně 3. výstup do volného prostoru33.
09:37 UT: HST byl úplně odpojen od dodávky elektrické energie.
V průběhu výstupu astronauti vyměnili centrální rozvodnou jednotku PCU [=Power Control Unit] (podrobnosti viz let STS 109, 2002-010A).
14:02 UT: Zapojena PCU a zahájeno oživování HST. Na Zemi obnoven příjem telemetrie.
14:24 UT: Plně obnovena dodávka elektrické energie z raketoplánu na HST.
15:16 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory ukončili Grunsfeld a Linnehan oficiálně výstup č. 334,35 v celkovém trvání 6 h 48 min.
18:12 UT: Dokončeny zkoušky PCU.
2002-03-07 06:27 UT: - 09:00 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie zahájili oficiálně Newman a Massimino výstup do volného prostoru36,37,38 č. 4.
V průběhu výstupu byla demontována kamera FOC [=Faint Object Camera] a nahrazena kamerou ACS [=Advanced Camera for Surveys]. Dále byla instalován kabeláž pro chladicí systém kamery a spektrometru NICMOS [=Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer] a jeho elektronika ESM [=Electronics Support Module] (podrobnosti viz let STS 109, 2002-010A).
12:09 UT: Připojování kabelů ACS ukončeno. Řídicí středisko zahájilo oživování kamery ACS.
16:30 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory oficiálně ukončili Newman a Massimino 4. výstup do volného prostoru.
2002-03-08 08:46 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie Grunsfeld a Linnehan oficiálně zahájili výstup do volného prostoru č. 539.
V průběhu výstupu byl instalován nových chladicí systém NCS [=NICMOS Cooling System] pro přístroj NICMOS [=Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer] (podrobnosti viz let STS 109, 2002-010A).
16:06 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory oficiálně ukončili Grunsfeld a Linnehan 5. výstup do kosmického prostoru v celkovém trvání 7 h 20 min. Celkové trvání všech výstupů během letu STS 109 bylo 35 h 55 min, při všech dosavadních údržbářských letech k HST 129 h 10 min.
17:18 UT: Zahájení korekce dráhy HST vernierovými motory RCS raketoplánu Columbia (let STS 109, 2002-010A).
2002-03-09 07:08 UT: Massimino uchopil HST manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System].
Kolem 08:00 UT: Odpojeny kabely dodávající HST elektrickou energii z rozvodné sítě raketoplánu Columbia (2002-010A).
Kolem 09:00 UT: Odemčení zámků poutajících HST k montážnímu stolu FSS [=Fixed Servicing Structure] v nákladovém prostoru raketoplánu. Massimino začal HST zdvíhat nad nákladový prostor.
09:40 UT: Otevřen poklop vstupní apertury dalekohledu.
09:53 UT: Dán souhlas s vypuštěním HST.
10:04 UT: Vypuštění HST (1990-037B) k samostatnému letu40.
2002-03-12 09:35 UT: /Plán/ Přistání raketoplánu Columbia (2002-010A) na KSC na Floridě.
2002-04-30 Pořízeny první vědecké snímky novou kamerou ACS [=Advanced Camera for Surveys]41
2002-06-05 Obnoveno pozorování přístrojem NICMOS [=Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer]43. Jako první objekt sloužily prachoplynová mlhovina NGC 2264 (Kuželová mlhovina) a galaxie NGC 4013.
2002-10-04 Kamera NICMOS [=Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer] pořídila snímky planetky 2001 QC 298, pohybující se za drahou planety Neptun (objekt TNO [=Transneptunian Object]), jejichž vyhodnocením bylo zjištěno, že má svůj měsíček46.
2003-červenec V NASA, ESA a STScI byla zahájena diskuse o dalším osudu observatoře HST72,73,74,75,76,77,78. Výsledky má zpracovat zvláštní komise pro plánování přechodu od HST k JWST =James Webb Space Telescope] (Bahcallův výbor) a předložit svoje doporučení vedení NASA.
2003-08-14 Byla zveřejněna studie o dalším osudu HST81,82,83.
2003-08-24 HST pořídil dosud nedokonalejší snímek planety Mars89.
2003-08-25 Na snímcích okolí planety Uran90,91 byly objeveny dva nové měsíce, které dostaly předběžná označení S/2003 U1 a S/2003 U2. Byl také znovunelezen ztracený měsíc S/1986 U10.
2004-01-19 Byly pořízeny snímky asteroidu (17246) 2000 GL 74, na nichž byla objevena družice tohoto tělesa95, která dostala předběžné označení S/2004 (17246) 1. Průměr planetky je asi 4.5 km, jeho měsíce přibližně 2 km.
2004-03-16 Byly pořízeny snímky transneptunského objektu Sedna; proti očekávání nebyly nalezeny žádné stopy možného měsíce tohoto objektu96,97.
2004-07-06 16:28:48 UT: Během orientačního manévru došlo ke 40 chybovým hlášením z gyroskopů a observatoř proto přešla do bezpečnostního módu ZGSP [=Zero Gyro Sun Point]101.
2004-07-07 14:41 UT: Zahájeno obnovování normálního provozu observatoře102.
2004-07-08 22:00 UT: Obnovení vědeckých pozorování103.
2004-08-03 16:38:21 UT: Došlo k neopravitelné závadě ve zdroji napětí +5 V pro přístroj STIS [=Space Telescope Imaging Spectrograph], který tím byl zcela vyřazen z činnosti104,105,106. Pracoval však mnohem déle, než bylo počítáno při jeho vypuštění.
2006-06-19 Napájecí napětí ze zdroje pro elektroniku A přístroje ACS vybočilo z povolených tolerancí a přístroj přestal pracovat124.
2006-06-30 13:13 UT: Dálkovým povelem byl znovu uveden do provozu přístroj ACS s využitím záložní elektroniky B.
14:10 UT: Byly úspěšně dokončeny testy přístroje ACS125.
2006-07-03 00:00 UT: Byla obnovena vědecká pozorování přístrojem ACS.
2007-01-27 12:34:28 UT: Byl zaregistrován proudový náraz v energetickém systému observatoře, způsobený zkratem v elektronice B přístroje ACS.
12:34:38 UT: Zkratem vyvolaný oblouk způsobil vývoj plynů spálením izolace a krátkodobý vzrůst tlaku uvnitř přístrojové sekce observatoře, zaregistrovaný tlakovým senzorem TPS [=Total Pressure Sensor]. Řídicí počítač toto vyhodnotil jako možný únik neonu z chladicí jednotky NCS [=NICMOS Cooling System] přístroje NICMOS, kterou vypojil a převedl celou observatoř do bezpečnostního režimu, aby zabránil dalším možným škodám126,127,128. V době závady byl HST mimo kontakt s pozemními stanicemi.
Analýzou zaznamenané telemetrie bylo potvrzeno, že únik neonu nenastal a že jak NCS, tak NICMOS jsou v pořádku.
Přístroje WFPC2 a FGS nebyly závadou ovlivněny.
17:26:36 UT: Dálkovým povelem bylo odpojeno relé v přívodu proudu do přístroje ACS. Změny v odběru proudu nebyly zaznamenány.
2007-01-28 Kolem 07:00 UT: Byl obnoven částečný provoz observatoře.
2007-01-29 Chladicí jednotka NCS [=NICMOS Cooling System] přístroje NICMOS i přístroj samotný byly opět uvedeny do provozu.
2008-09-28 Kolem 00:00 UT: Došlo k závadě na formátovací jednotce CUSDF [=Control Unit/Science Data Formatter] pro přenos vědeckých dat, kanál A129,130. V důsledku toho přešel řídicí počítač observatoře do bezpečnostního módu a byla přerušena všechna vědecká pozorování. Řídicí středisko zahájilo testování kanálu B, který nebyl po celou životnost sondy využíván.
V důsledku závady na HST bylo odloženo na neurčito zahájení mise STS 127/HST SM-4.
2009-05-12 V rámci přípravy na přílet raketoplánu Atlantis (let STS 125, 2009-025A) byl uzavřen poklop tubusu dalekohledu.
  2009-05-13 -
2009-05-13 17:13 UT: Astronautka M. McArthur[ová] zachytila manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] raketoplánu Atlantis (let STS 125, 2009-025A) kotvičku na boku přístrojového úseku družicové observatoře HST131,132.
18:08 UT: Dalekohled HST byl přitažen manipulátorem SRMS do nákladového prostoru raketoplánu Atlantis (2009-025A, let STS 125).
18:12 UT: Dalekohled HST byl pevně ukotven na montážním stole FSS [=Flight Support System].
2009-05-14 12:16 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili první výstup EVA-1 k opravě dalekohledu HST (podrobnosti viz 2009-025A).
2009-05-15 12:49 UT: Massimino a Good zahájili druhý výstup EVA-2 k opravě dalekohledu HST (podrobnosti viz 2009-025A).
2009-05-16 13:35 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili třetí výstup EVA-3 k opravě dalekohledu HST (podrobnosti viz 2009-025A).
2009-05-17 13:45 UT: Massimino a Good zahájili čtvrtý výstup EVA-4 k opravě dalekohledu HST (podrobnosti viz 2009-025A)..
2009-05-18 12:20 UT: Grunsfeld a Feustel zahájili pátý výstup EVA-5 k opravě dalekohledu HST (podrobnosti viz 2009-025A).
2009-05-19 12:57 UT: Dalekohled HST byl vypuštěn manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] z nákladového prostoru raketoplánu Atlantis (2009-025A, let STS 125) k samostatnému letu.
2009-06-15 06:51 UT: Selhal nově vyměněný počítač SI C&DHU [=Science Instrument Command and Data Handling Unit] začal vysíla doo hlavní řídicího počítače HST typu 486 mulová data. Řídicí počítač dalekohledu proto vyslal zpět na SI C&DHU [=Science Instrument Command and Data Handling Unit] a jeho prostřednictvím na všechny vědecké přístroje povel k jejich pře vedení do bezpečnostního módu. Bylo zjištěno, že vědecké přístroje tento povel neobdržely.
Kolem 20:00 UT: Počítač SI C&DHU [=Science Instrument Command and Data Handling Unit] byl znovu uveden do chodu hardwarovým restartem (vypnutím a opětovným zapnutím dodávky proudu) a začal předávat základní telemetrické údaje133.
2009-06-16 Kolem 00:00 UT: Technikům se podařilo obnovit normální provoz SI C&DHU [=Science Instrument Command and Data Handling Unit]133.
2011-04-04 Dalekohled pořídil snímek bezejmenné galaxie v souhvězdí Draka (Draco), v jejímž středu byl lokalizován intenzivní a opakovaný záblesk záření gama GRB 110328A, objevený družicí Swift (2004-047A) dne 2011-03-28, jehož zdrojem je zřejmě zánik hmotných objektů v obří černé díře136.
2011-06-28 Dalekohled pořídil dva záběry kamerou WFC3 a spektrometrem UVIS na nichž byl zachycen slabý objekt v blízkosti trpasličí planety Pluto.
2011-07-03 Dalekohled pořídil další dva záběry kamerou WFC3 a spektrometrem UVIS na nichž byl zachycen slabý objekt v blízkosti trpasličí planety Pluto.
2011-07-04 Dalekohled dokončil první milión vědeckých astronomických pozorování137.
2011-07-18 Dalekohled pořídil další záběr kamerou WFC3 a spektrometrem UVIS na nichž byl zachycen slabý objekt o hvězdné velikosti 26.1m±0.3m v blízkosti trpasličí planety (134340) Pluto. Vyhodnocení pozorování prostoru v blízkosti Pluta od konce června 2011 ukázalo, že se jedná o čtvrtý měsíc138,139,140 tohoto tělesa, který dostal předběžné označení S/2011 (134340) 1 resp. P4. Měsíc se pohybuje po kruhové rovníkové dráze s poloosou 59±2 Mm a dobou oběhu 32.1±0.3 dne. Jeho velikost se odhaduje v rozpětí od 14 do 40 km.

Literatura

 1. Ball Programs. - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/programs.html).
 2. Overview of the Hubble Space Telescope. - Baltimore, MD : STSciI, 2003. - [Cit. 2003-08-24].     (http://www.stsci.edu/hst/HST_overview/).
 3. HST Instruments. - Baltimore, MD : STSciI, 2003. - [Cit. 2003-08-24].     (http://www.stsci.edu/hst/HST_overview/instruments).
 4. Hubble Space Telescope (HST). - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/hst.html).
 5. Advanced Camera for Surveys (ACS). - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/acs.html).
 6. Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR). - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/costar.html).
 7. Goddard High Resolution Spectrograph (GHRS). - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/ghrs.html).
 8. Near Infrared Camera Multi-Object Spectrometer (NICMOS). - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/nicmos.html).
 9. Space Telescope and Imaging Spectrograph (STIS). - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/stis.html).
 10. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 506. - 2003-08-13. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.506).
 11. Hubble / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 532. - 2004-08-09. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.532).
 12. Hubble is Back in Business. - Spaceflight 42 [4] 170 (2000).
 13. Hubble takes head count of elusive brown drawf stars. - Florida Today. - 2000-08-25.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/082500a.htm).
 14. S/2001 (87) 1 / D. W. Green. - IAU Circ. No. 7590. - 2001-02-28.     (http://cfa-www.harvard.edu/iauc/07500/07590.html).
 15. S/2001 (87) 1 / D. W. Green. - IAU Circ. No. 7588. - 2001-02-23.     (http://cfa-www.harvard.edu/iauc/07500/07588.html).
 16. S/2001 (107) 1 / D. W. Green. - IAU Circ. No. 7599. - 2001-03-19.     (http://cfa-www.harvard.edu/iauc/07500/07599.html).
 17. Hubble captures best view of Mars obtained from Earth / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2001-07-05. - [Cit. 2001-07-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0107/05hstmars/).
 18. Young star blasts its way out of stellar nursery / [NASA-GSFC]. - Spaceflight Now. - 2002-01-13. - [Cit. 2002-01-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/13youngstar/).
 19. Radioactive decay of elements gives age of stars / [Univ. of Texas at Austin]. - Spaceflight Now. - 2002-01-13. - [Cit. 2002-01-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/13decay/).
 20. First view of a newborn millisecond pulsar? / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2002-01-14. - [Cit. 2002-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0202/14hubble/).
 21. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2002-02-16. - [Cit. 2002-02-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/status.html).
 22. Advanced Camera for Surveys headed to Hubble / [Ball]. - Spaceflight Now. - 2002-02-15. - [Cit. 2002-02-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020215acs/).
 23. Columbia odstartoval - ale jsou problémy / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-01. - [Cit. 2002-03-02].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=195).
 24. Solar wind buffets vast Jupiter region / [NASA/JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-02-28. - [Cit. 2002-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0202/28jupiter/).
 25. Columbia retrieves Hubble. - Spaceflight Now. - 2002-03-03. - [Cit. 2002-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020303fd3/index.html).
 26. Shuttle Crew Snares Hubble; First of Five Spacewalks on Tap Monday / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2002-03-03. - [Cit. 2002-03-05].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts109_grapple_020303-1.html).
 27. Columbia pokračuje v letu / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-02. - [Cit. 2002-03-02].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=195).
 28. New solar wing attached to Hubble during spacewalk. - Spaceflight Now. - 2002-03-04. - [Cit. 2002-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020304fd4/).
 29. Astronauts Wing Their Way Through First Hubble Spacewalk / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2002-03-04. - [Cit. 2002-03-05].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts109_eva1_020304-1.html).
 30. První výstup z Columbie / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-04.- [Cit. 2002-03-06].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=196).
 31. Hubble fitted with second array during spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-05. - [Cit. 2002-03-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020305fd5/).
 32. Druhý výstup z Columbie skončil / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-05.- [Cit. 2002-03-05].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=197).
 33. Hubble to be turned off today for risky transplant / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-06. - [Cit. 2002-03-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020306fd6pre/).
 34. NASA shuffles remaining spacewalk schedule / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-06. - [Cit. 2002-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020306fd6/).
 35. Třetí výstup z Columbie / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-06.- [Cit. 2002-03-06].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=199).
 36. Spacewalkers to give Hubble new camera to view cosmos / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-07. - [Cit. 2002-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020307fd7pre/).
 37. Čtvrtý výstup z Columbie skončil / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-07.- [Cit. 2002-03-07].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=200).
 38. Spacewalkers give Hubble new camera to view cosmos / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-07. - [Cit. 2002-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020307fd7/).
 39. Pátý výstup z Columbie skončil / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-08.- [Cit. 2002-03-08].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=201).
 40. Columbia se loučí s Hubblem / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-09.- [Cit. 2002-03-09].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=204).
 41. First Photos from Hubble's New Camera Released / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2002-04-30. - [Cit. 2002-05-02].     (http://www.space.com/scienceastronomy/astronomy/hubble_acs_020430-1.html).
 42. Hubble Pic: Hot Young Stars Give Off Streaming Light / [NASA]. - SPACE.Com. - 2002-05-09. - [Cit. 2002-05-11].     (http://www.space.com/scienceastronomy/astronomy/streams_hubble_020509.html).
 43. Hubble's infrared camera brought back to life / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-06-05. - [Cit. 2002-06-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0206/06nicmos/).
 44. Young stars in old galaxies - a cosmic hide and seek game / [ESO]     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0206/27hideandseek/).
 45. Hubble astronomers feast on an interstellar hamburger / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2002-08-03. - [Cit. 2002-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0208/03hamburger/).
 46. 2001 QC_298. - IAU Circular No. 8034. - Cambridge, MA : SAO. - 2002-12-17. - [Cit. 2003-01-11].     (http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08000/08034.html).
 47. Hubble photographs 'double bubble' in neighboring galaxy / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2002-12-05. - [Cit. 2002-12-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0212/05hubble/).
 48. Galaxies in destructive dance / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2002-12-12. - [Cit. 2002-12-15].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0212/12hubble/).
 49. Astronomers find a hero / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2003-01-06. - [Cit. 2003-01-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0301/07hero/).
 50. Biggest Zoom Lens In Space Extends Hubble's Reach. - Space Daily. - 2003-01-07. - [Cit. 2003-01-10].     (http://www.spacedaily.com/news/gravity-lense-03a.html).
 51. New Hubble Pic Poses Question: Where are All the Farthest Galaxies? - SPACE.Com. - 2003-01-07. - [Cit. 2002-01-10].     (http://www.space.com/scienceastronomy/hubble_asc_abell_030107.html).
 52. Coronal activity may be buried alive in red giant stars / [Univ. of Colorado-Boulder]. - Spaceflight Now. - 2003-01-12. - [Cit. 2003-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0301/12coronal/).
 53. Stellar cocoons found in harsh environment / [Univ. of Colorado-Boulder]. - Spaceflight Now. - 2003-01-15. - [Cit. 2003-01-16].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0301/15cocoon/).
 54. Researchers seek 'heart' of black hole mystery / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-01-16. - [Cit. 2003-01-17].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0301/16heart/).
 55. Hubble Sees Galactic Evolution in Odd Stellar Collection. - SPACE.Com. - 2003-02-07. - [Cit. 2003-03-10].     (http://www.space.com/scienceastronomy/hubble_stars_030207.html).
 56. Hubble resolves a blaze of stars in a galaxy's core / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-03-06. - [Cit. 2003-03-10].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0303/06hubble/).
 57. Hubble discovers an evaporating planet / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-03-12. - [Cit. 2003-03-14].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0303/12planet/).
 58. Incredible Shrinking Planet May Become Liquid Lava World. - SPACE.Com. - 2003-03-12. - [Cit. 2003-03-14].     (http://www.space.com/scienceastronomy/shrinking_planet_030312.html).
 59. Stunning Hubble images of mysterious erupting star / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-03-26. - [Cit. 2003-03-27].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0303/26hubble/).
 60. Far-flung supernovae shed light on dark universe / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-04-10. - [Cit. 2003-04-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0304/10supernova/).
 61. Freewheeling galaxies collide in a blaze of star birth / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-05-01. - [Cit. 2003-05-03].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/01hubble/).
 62. Finding ashes of first stars / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-05-02. - [Cit. 2003-05-03].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/02firststars/).
 63. Deepest view of space yields young stars in galaxy halo / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-05-07. - [Cit. 2003-05-08].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/07deepview/).
 64. Brighter Neptune suggests a planetary change of seasons / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-05-15. - [Cit. 2003-05-16].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/15neptune/).
 65. Hubble sees the mysterious 'Garden-sprinkler' nebula / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-05-22. - [Cit. 2003-05-23].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/22sprinkler/).
 66. New method of estimated dwarf novae distances / [New Mexico State University]. - Spaceflight Now. - 2003-05-30. - [Cit. 2003-05-30].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/30distance/).
 67. The secret lives of galaxies unveiled in deep survey / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-06-19. - [Cit. 2003-06-20].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/19galaxies/).
 68. Universe slightly simpler than expected / [University of Florida]. - Spaceflight Now. - 2003-06-21. - [Cit. 2003-06-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/21simple/).
 69. Farthest and oldest known planet confirmed / [UCLA]. - Spaceflight Now. - 2003-07-10. - [Cit. 2003-07-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0307/10planet/).
 70. Hubble tracks down a galaxy cluster's dark matter / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-07-17. - [Cit. 2003-07-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0307/17darkmatter/).
 71. Orphaned star clusters roam the Universe / [IAU]. - Spaceflight Now. - 2003-07-17. - [Cit. 2003-07-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0307/17orphan/).
 72. Despite Pleas From Fans, Hubble's Days Are Numbered / S. Silverstein. - SPACE.Com. - 2003-07-31. - [Cit. 2003-08-03].     (http://www.space.com/businesstechnology/technology/hubble_future_0306731.html).
 73. NASA Hubble Space Telescope Servicing Missions: An Astronaut's Perspective / J. M. Grunsfeld. - SpaceRef. - 2003-07-31. - [Cit. 2003-08-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9905).
 74. Increasing Hubble's Capability with New Instruments / H. Ford. - SpaceRef. - 2003-07-31. - [Cit. 2003-08-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9906).
 75. NASA Office of Space Science HST-JWST Transition Plan. - SpaceRef. - 2003-07-31. - [Cit. 2003-08-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9908).
 76. NASA Hubble Space Telescope End of Mission (EOM) Options / [NASA-GSFC]. - SpaceRef. - 2003-07-21. - [Cit. 2003-08-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9909).
 77. The Hubble-JWST Transition: A Policy Synopsis Papers per year / S. V. W. Beckwith. - SpaceRef. - 2003-07-31. - [Cit. 2003-08-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9910).
 78. Expected Hubble Space Telescope Science Lifetime After SM4 / [NASA-GSFC]. - SpaceRef. - 2003-07-31. - [Cit. 2003-08-01].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9911).
 79. Too close for comfort: Hubble view of globular cluster / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-08-08. - [Cit. 2003-08-09].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0308/08clusters/).
 80. Astronomers see galaxy torn apart in dark matter halo / [Univ. of California-Santa Cruz]. - Spaceflight Now. - 2003-08-11. - [Cit. 2003-08-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0308/11halo/).
 81. HST - JWST Transition Plan Review. - Washington, DC : NASA. - 2003-08-14. -[Cit. 2003-08-15].     (http://hst-jwst-transition.hq.nasa.gov/hst-jwst/).
 82. What to do with Hubble? Telescope's future debated / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-15].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0308/14hubblelife/).
 83. Report of the HST-JWST Transition Panel / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-15].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0308/14hubblelife/report.html).
 84. HST End of Mission Options / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-15].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0308/14hubblelife/eomoptions.html).
 85. NASA Hubble Space Telescope High Resolution Images of Mars Online Begining 27 August / [STScI]. - SpaceRef. - 2003-08-18. - [Cit. 2003-08-19].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10067).
 86. Hubble assists Europe's Rosetta comet mission / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-09-05. - [Cit. 2003-09-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/05hstrosetta/).
 87. Hubble finds farthest, faintest solar system objects / [STScI]. - SpaceRef. - 2003-09-07. - [Cit. 2003-09-08].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/07fossils/).
 88. The slant on Saturn's rings / [STScI]. - SpaceRef. - 2003-09-09. - [Cit. 2003-09-10].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/09saturn/).
 89. Sharpest ever color view of Mars captured by Hubble / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-09-27. - [Cit. 2003-09-28].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/27marscolor/).
 90. Hubble uncovers Uranus' smallest moons yet seen / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-09-25. - [Cit. 2003-09-26].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/25uranus/).
 91. Hubble Spots Two Tiny Uranian Moons. - SPACE.Com. - 2003-09-25. - [Cit. 2003-09-26].     (http://www.space.com/scienceastronomy/uranus_moons_030925.html).
 92. Hubble makes mosaic of the majestic Sombrero Galaxy / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-10-04. - [Cit. 2003-10-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0310/04sombrero/).
 93. Megastar-birth cluster is biggest, hottest ever seen / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-10-30. - [Cit. 2003-10-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0310/30cluster/).
 94. Firestorm of star birth seen in a local galaxy / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2003-12-04. - [Cit. 2003-12-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0312/04firestorm/).
 95. S/2004 (17246) 1. - IAU Circular No. 8293. - Cambridge, MA : SAO. - 2004-02-24. - [Cit. 2004-03-27].     (http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08200/08293.html).
 96. The Missing Moon of Sedna. - Science at NASA. - 2004-04-14. - [Cit. 2004-04-15].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2004/14apr_sedna2.htm?list19835).
 97. Weird Object Beyond Pluto Gets Stranger / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-04-14. - [Cit. 2004-04-15].     (http://www.space.com/scienceastronomy/hubble_sedna_040414.html).
 98. Hubble shows demise in ice and fire / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2004-04-29. - [Cit. 2004-05-01].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0404/30fireandice/).
 99. All future shuttle missions geared to space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-04-30. - [Cit. 2004-05-01].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/040430hubble/).
 100. Dying star sculpts rungs of gas and dust / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2004-05-11. - [Cit. 2004-05-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0405/11hubble/).
 101. NASA Hubble Space Telescope Daily Report # 3648 / [STScI]. - SpaceRef. - 2004-07-07. - [Cit. 2004-07-09].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13325).
 102. NASA Hubble Space Telescope Daily Report # 3649 / [STScI]. - SpaceRef. - 2004-07-08. - [Cit. 2004-07-09].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13332).
 103. NASA Hubble Space Telescope Daily Report # 3650 / [STScI]. - SpaceRef. - 2004-07-10. - [Cit. 2004-07-11].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13347).
 104. NASA Hubble Space Telescope Daily Report # 3667 / [STScI]. - SpaceRef. - 2004-08-05. - [Cit. 2004-08-07].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13582).
 105. NASA's Hubble Space Telescope's Imaging Spectrograph Has Failed. - SpaceRef. - 2004-08-06. - [Cit. 2004-08-07].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13591).
 106. Science instrument on Hubble shuts down / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2004-08-06. - [Cit. 2004-08-07].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0408/06stis/).
 107. Hubble images majestic cousin of the Milky Way / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2004-08-06. - [Cit. 2004-08-07].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0408/06galaxy/).
 108. Hubble glimpses early galaxy formation / F. Sietzen, Jr. - Astronomy Magazine. - 2004-10-01. - [Cit. 2004-10-11].     (http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=2483).
 109. Great Observatories May Unravel 400-Year-Old Supernova Mystery. - Washington, DC : NASA. - 2004-10-06. - [Cit. 2004-11-07].     (http://www.nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/kepler.html).
 110. Unraveling a 400-year-old supernova mystery / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2004-10-06. - [Cit. 2004-10-07].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0410/06supernova/).
 111. Stellar Survivor from 1572 A.D. Explosion Supports Supernova Theory. - STScI. - 2004-10-27. - (Release ; STScI-2004-34). - [Cit. 2004-11-05].     (http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/34/).
 112. Hubble Uncovers a Baby Galaxy in a Grown-Up Universe / R. Villard, F. Samarrai, T. Thuan, G. Ostlin. - Baltimore, MD : STScI. - 2004-12-01. - (Release ; STScI-2004-35). - [Cit. 2004-12-12].     (http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/35/text/).
 113. Spitzer and Hubble Capture Evolving Planetary Systems / D. Savage, W. Clavin, R. Villard. - Baltimore, MD : STScI. - 2004-12-01. - (Release ; STScI-2004-33). - [Cit. 2004-12-12].     (http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/33/text/).
 114. Spitzer And Hubble Capture Evolving Planetary Systems / D. Savage, W. Clavin, R. Villard. - Washington, DC : NASA. - 2004-12-09. - (Release ; 04-390). - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/dec/HQ_04390_hubble_spitzer.html).
 115. Robotic fix for Hubble challenged : New report questions cost, timeliness of mission / J. Oberg. - MSNBC. - 2004-12-06. - [Cit. 2004-12-12].     (http://msnbc.msn.com/id/6663928/).
 116. Use Shuttle to Fix Hubble, NASA Is Told : Risks to Astronauts Acceptable, Panel Says / G. Gugliotta. - Washington Post, Page A01. - 2004-12-08. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A47898-2004Dec8.html).
 117. Space Shuttle Should Conduct Final Servicing Mission To Hubble Space Telescope. - National Academies News. - 2004-12-08. - [Cit. 2004-12-12].     (http://www4.nationalacademies.org/news.nsf/isbn/0309095301?OpenDocument).
 118. Report: NASA Should Use Space Shuttle to Service Hubble / B. Berger. - SPACE.Com. - 2004-12-08. - [Cit. 2004-12-12].     (http://www.space.com/news/hubble_report_041208.html).
 119. Recommended Hubble Repair Mission Gets Measured Response from Congress / B. Berger. - SPACE.Com. - 2004-12-09. - [Cit. 2004-12-12].     (http://www.space.com/news/hubble_reaction_041209.html).
 120. Maps reveal dark matter clumps in galaxies / [Yale University]. - Spaceflight Now. - 2005-01-08. - [Cit. 2005-01-09].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0501/08clumps/).
 121. Hubble's Infrared Eyes Home in on Suspected Extrasolar Planet / D. Beasley. - Washington, DC : NASA. - 2005-01-10. - (Release ; 05-012). - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jan/HQ_05012_hubble.html).
 122. Astronomers measure mass of smallest black hole in a Galactic nucleus. - Columbus, OH : Ohio State University. - 2005-02-14. - [Cit. 2005-02-23].     (http://researchnews.osu.edu/archive/minibh.htm).
 123. Hubble sees impending destruction of galaxy / [STScI]. - Spaceflight Now. - 2005-03-03. - [Cit. 2005-03-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0503/03hubble/).
 124. NASA Issues Hubble Space Telescope Status Report / D. Brown, S. Hendrix. - 2006-06-27. - (Release : 06-252). - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/jun/HQ_06252_HST_status_report.html).
 125. NASA Issues Hubble Space Telescope Status Report / D. Brown, S. Hendrix. - Washington, DC : NASA. - 2006-06-30. - (Release : 06-272). - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/jun/HQ_06272_HST_status_report.html).
 126. NASA Hubble Space Telescope Daily Report #4287. - SpaceRef. - 2007-01-29. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=23195).
 127. Engineers Investigate Issue on One of Hubble's Science Instruments / D. Brown, G. Hautaluoma, S. Hendrix, E. Campion. - Washington, DC : NASA. - 2007-01-29. - (Release : 07-15). - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/jan/HQ_0715_Hubble_ACS.html).
 128. Hubble's main camera stops working / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-01-29. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0701/29hubbleacs/).
 129. NASA to Discuss Hubble Anomaly and Servicing Mission Launch Delay / D. Savage, J. D. Harrington, J. Yembrick, M. Curie. - Washington, DC : NASA. - 2008-09-29. - (Media Advisory ; M08-187). - [Cit. 2008-09-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/sep/HQ_M08-187_HST_Telecon.html).
 130. Hubble control system failure - STS-125 launch date delayed / C. Bergin. - NSF. - 2008-09-29. - [ Cit. 2009-09-30].     (http://www.nasaspaceflight.com/2008/09/hubble-control-system-failure-threatens-sts-125-launch-date/).
 131. Atlantis retrieves Hubble Space Telescope for servicing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-05-13. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts125/090513fd3/index2.html).
 132. Atlantis' TPS in good shape as she hooks up with Hubble / C. Bergin. - NSF. - 2009-05-13. - [Cit. 2009-05-13].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/05/atlantis-tps-in-good-shape-rendezvous-with-hubble/).
 133. Hubble Space Telescope Status Report. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2009-06-18. - [Cit. 2009-06-20].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/servicing/SM4/news/SIC_DH_15June2009.html).
 134. Hubble Telescope is Back: Fantastic New Images Released / A. Thompson. - SPACE.Com. - 2009-09-09. - [Cit. 2009-09-15].     (http://www.space.com/scienceastronomy/090909-new-hubble-images.html).
 135. Hubble Astronauts Awed by New Images / A. Thompson. - SPACE.Com. - 2009-09-09. - [Cit. 2009-09-15].     (http://www.space.com/news/090909-hubble-astronauts.html).
 136. NASA Telescopes Join Forces To Observe Unprecedented Explosion / T. J. Perrotto, L. Chandler. - Washington, DC : NASA. - 2011-04-07. - (Release ; 11-106). - [Cit. 2011-04-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/apr/HQ_11-106_SWIFT.html).
 137. NASA's Hubble Makes One Millionth Science Observation / T. Perrotto, R. Villard. - Washington, DC : NASA. - 2011-07-05. - (Release ; 11-217). - [Cit. 2011-07-05].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jul/HQ_11-217_Hubble_Image.html).
 138. New satellite of (134340) Pluto: S/2011 (134340) 1 / D. W. E. Green. - Cambridge, MA : Harvard - CBAT. - 2011-07-20. - (Electronic Telegram ; 2769). - [Cit. 2011-07-22].     (http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/cbet002769.txt).
 139. NASA'S Hubble Discovers Another Moon Around Pluto / T. J. Perrotto, R. Villard, K. Randall. - Washington, DC : NASA. - 2011-07-20. - (Release ; 11-234). - [Cit. 2011-07-22].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jul/HQ_11-234_HST_Pluto_Moon.html).
 140. NASA's Hubble Discovers Another Moon Around Pluto. - Baltimore, MD : STScI. - 2011-07-20. - (News Release ; STScI-2011-23). - [Cit. 2011-07-22].     (http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2011/23/image/a/).
 141. Odkazy na vědecké publikace.     (S037B.HTM).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-22 11:23:39 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek