2002-010A - STS 109

Název objektuSTS 109
Columbia F-27
Shuttle Mission 108
HST SM-3B [=Hubble Space Telescope Servicing Mission 3b]
SSC27388
Start2002-03-01 11:22:02.080 UT, Eastern Test Range, Columbia
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2002-03-12 09:31:53 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 33
Životnost10.9235 dne, tj. 0.0299 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 049 980 kg
vzletová družicového stupně 117 092 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2002-03-01 Země 2002-03-12 Země Scott D. Altman USA 3 CDR
Douane G. Carey USA 1 PLT
John M. Grunsfeld USA 4 MS1
Nancy J. Currie USA 4 MS2
Richard M. Linnehan USA 3 MS3
James H. Newman USA 4 MS4
Michael J. Massimino USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-03-01.53 G 28.47° 90.93 min 62 km 579 km Plán.
02-03-01.53 G 28.47° 92.32 min 199 km 578 km Plán.
02-03-01.54 G 28.46° 92.29 min 199 km 574 km  
02-03-01.72 G 28.47° 92.40 min 209 km 576 km Plán.
02-03-02.17 G 28.47° 92.41 min 211 km 574 km  
02-03-02.38 G 28.47° 92.44 min 213 km 575 km  
02-03-02.62 G 28.47° 92.45 min 215 km 574 km Plán.
02-03-03.07 G 28.47° 92.46 min 215 km 574 km  
02-03-03.13 G 28.47° 96.10 min 566 km 577 km  
02-03-03.19 G 28.47° 96.09 min 565 km 578 km Plán.
02-03-03.33 G 28.47° 96.15 min 565 km 583 km Plán.
02-03-03.36 G 28.47° 96.18 min 565 km 586 km Před setkáním s HST.
02-03-03.50 G 28.47° 96.17 min 566 km 584 km Po zachycení HST.
02-03-03.72 G 28.44° 96.16 min 564 km 586 km  
02-03-08.39 G 28.47° 96.15 min 564 km 584 km Plán.
02-03-08.66 G 28.47° 96.27 min 571 km 588 km Plán po zvýšení dráhy HST.
02-03-08.78 G 28.47° 96.30 min 578 km 584 km  
02-03-09.54 G 28.47° 95.41 min 499 km 578 km  
02-03-11.47 G 28.47° 95.27 min 485 km 578 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Columbia sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB (výr. č. BI111PF) na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET (výr. č. ET-112A) o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-102 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME (výr. č. 2056, 2053 a 2047) o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je údržba astronomické družicové observatoře HST (1990-037B).

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě je umístěno užitečné zatížení: V nákladovém prostoru se nachází: Předchozí let raketoplánu je STS 108 (2001-054A), následující je STS 110 (2002-018A). Předchozí let družicového stupně Columbia je STS 93 (1999-040A), následující je STS 107 (2003-003A). Předchozím letem k družicové observatoři HST (1990-037B) je let STS 103 alias HST SM-3A (1999-069A).

Průběh letu

Datum Událost
2002-03-01 11:22:02.080 UT: Vzlet4,5,6,7.
11:24 UT: Odhození SRB.
11:30:32 UT: Navedení na suborbitální dráhu.
11:30:38 UT: Průtok chladicího média (Freonu-21) v primární smyčce č. 1 termoregulačního systému klesl z normální hodnoty 136 kg/h nejprve na 102 kg/h, později dokonce na 88.5 kg/h, tedy na méně, než je nejnižší povolený limit pro funkční smyčku (95.7 kg/h). Příčinou byla zřejmě nějaká nečistota nebo cizí těleso, které se uvolnilo působením vibrací během vzletu raketoplánu.
12:07:14 UT: Manévr OMS-2.
Kolem 13:20 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru. Průtok freonu smyčkou č. 1 se normalizoval. Vedení letu dalo podmíněný souhlas s pokračováním v letu.
15:58:03 UT: Manévr NC1A.
16:44:12 UT: Manévr NC1B.
18:22 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 22:00 UT: Vedení letu MMT [=Mission Management Team] zhodnotilo situaci s freonovou smyčkou a schválilo podmíněné pokračování letu na dalších 24 hodin8.
2002-03-02 02:22 UT: Ukončen odpočinek. Osádka byla informována, že může pokračovat další den v letu.
05:14 UT: Manévr NC2.
Kolem 06:30 UT: V prostorách raketoplánu byl v rámci příprav na chystané výstupy snížen tlak z normální hodnoty 1014 hPa na 703 hPa.
14:17:54 UT: Manévr NC3.
V průběhu dne osádka prověřila funkčnost dálkového manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System] a prostřednictvím kamery na jeho konci provedla inspekci nákladového prostoru, připravila navigační prostředky pro setkání, zkontrolovala stav všech 4 skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], vybalila nástroje a připravila přechodovou komoru A/L [=Airlock] na výstup.
17:52 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 19:00 UT: Zahájena schůzka vedení letu MMT [=Mission Management Team] pro zhodnocení situace s termoregulačním systémem.
Kolem 19:45 UT: MMT rozhodl pokračovat v letu v plném rozsahu podle původního plánu10,11,12, vzhledem k tomu, že výpočty ukázaly, že smyčka č. 1 i se sníženým průtokem dokáže během sestupu z dráhy chladit veškerou potřebnou elektroniku.
2002-03-03 01:52 UT: Ukončen odpočinek.
04:09:18 UT: Manévr NPC dvěma motory OMS.
05:25:06 UT: Manévr NC4.
07:01:16 UT: Manévr TI.
08:40 UT: Vyrovnány rychlosti v bodu 180 m pod HST. Altman zahájil přibližování ručním řízením.
09:28 UT: Setkání dokončeno.
09:31 UT: Currieová zachytila HST (1990-037B) manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System]13,14.
10:32 UT: HST pevně usazen na montážním stole FSS [=Fixed Servicing Structure] v nákladovém prostoru raketoplánu.
10:51 UT: Propojení dálkově ovládaných konektorů mezi HST a raketoplánem. Systémy HST přepojeny na dodávku energie z palubní sítě raketoplánu.
12:27 UT: Zahájeno natáčení fotovoltaických baterií HST do polohy kolmo k podélné ose tubusu, vhodné pro jejich zasouvání do transportních pouzder.
12:43 UT: Panely fotovoltaických baterií HST byly natočeny do polohy pro zasouvání do transportních pouzder.
13:07 UT: Montážní stůl FSS s observatoří HST byl natočen tak, aby osádka raketoplánu mohla vizuálně sledovat zasouvání prvního panelu fotovoltaických baterií. Současně aktivovala televizní kamery rozmístěné v nákladovém prostoru.
13:20 UT: Řídicí středisko STOC [=Space Telescope Operations Center] vyslalo povel k zahájení zasouvání prvního panelu. Pro chybný signál z mikrospínače se zasouvání nezahájilo.
13:23 UT: Po resetování mikrospínače se na druhý pokus podařilo zahájit zasouvání panelu.
13:28 UT: Zasouvání první panelu ukončeno. Ze dvou mikrospínačů indikujících správné zatažení však dal signál jen jeden.
13:40 UT: Dán opakovaný signál ze STOC k zatažení panelu.
13:42 UT: Zasunutí první panelu fotovoltaických baterií bylo indikováno oběma mikrospínači.
13:49 UT: HST na stole FSS natočen do pozice pro sledování zatažení druhého panelu baterií.
14:38 UT: Vyslán povel ze STOC k zasunutí druhého panelu fotovoltaických baterií. Opět mikrospínač zabránil zahájení zasouvání.
14:40 UT: Na druhý pokus bylo zahájeno zatahování panelu.
14:46 UT: Zasouvání druhého panelu ukončeno za podobné situace jaká nastala u prvního panelu.
15:05 UT: HST byl na stole FSS natočen do orientace pro první výstup astronautů.
V průběhu dne byla od systému zásobování vodou odpojena nádrž C, protože bylo podezření, že u palivové baterie č. 3 napracuje správně odlučovač vodíku, a plynný vodík tak mohl znečistit vodu v této nádrži.
17:52 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-04 01:52 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 03:50 UT: Zahájeny přípravy k výstupu.
06:14 UT: Uzavřen průlez z obytných prostor do přechodové komory.
06:32 UT: Otevřen průlez z přechodové komory do nákladového prostoru.
06:37 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie Grunsfeld a Linnehan zahájili oficiálně výstup do volného prostoru č. 1.
Kolem 07:40 UT: Grunsfeld a Linnehan dokončili přípravné práce a zahájili demontáž panelu fotovoltaických článků SA2 [=Solar Array Two].
08:18 UT: Sklopena kazeta s panelem a odpojeny konektory kabelů od fotovoltaických článků.
08:22 UT: Kazeta s panelem byla fyzicky odpojena od HST. Linnehan zahájil její transport do nákladového prostoru.
Kolem 08:30 UT: Kazeta se starým panelem byla upevněna na nosič nákladu RAC [=Rigid Array Carrier]. Linnehan zahájil přípravu nového panelu fotovoltaických článků a diodového boxu k montáži. Grunsfeld začal demontovat starý diodový box.
09:03 UT: Demontáž starého diodového boxu ukončena.
Kolem 09:30 UT: Dokončena montáž nového diodového bloku DBA [=Diode Block Assembly].
09:51 UT: Linnehan zahájil transport nového panelu fotovoltaických článků SA3 z nákladového prostoru.
10:25 UT: Nový panel fotovoltaických článků SA3 [=Solar Array Three] uchycen na nosníku ma boku tubusu dalekohledu. Grunsfeld zahjájil propojování kabelů - Kolem 11:00 UT: Linnehan měl problémy s uzamčením čtvrtého posledního zánku poutajícího panel SA2 k plošině RAC.
12:25 UT: Poslední zámek poutající panel SA2 k plošině RAC úspěšně uzamčen. Linnehan zahájil přesun k novému panelu fotovoltaických baterií SA3. Grunsfeld pokračoval v propojování kabelů.
12:36 UT: Linnehan zahájil rozklápění nového panelu.
12:41 UT: Rozklápění panelu SA3 úspěšně dokončeno. Linnehan začal s dotahováním svorek, držících panel v rozloženém stavu.
Kolem 13:00 UT: Veškeré plánované montážní práce byly dokončeny včetně instalace dodatečné tepelné izolace.
13:22 UT: Řidicí středisko oznámilo, že oživení nového panelu fotovoltaických článků proběhlo úspěšně.
13:26 UT: Návrat do přechodové komory.
13:30 UT: Uzavření výstupního průlezu přechodové komory.
13:38 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory Grunsfeld a Linnehan oficiálně ukončili výstup15,16,17 v celkovém trvání 7 h 01 min.
Údržba skafandrů po výstupu. Vyměněny absorpční patrony s hydroxidem lithným, zahájeno dobíjení akumulátorů a doplněna voda do klimatizačních jednotek skafandrů. Příprava dalších skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a nářadí pro druhý výstup.
17:52 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-05 01:52 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 03:50 UT: Zahájeny přípravy k výstupu.
Kolem 05:20 UT: Grunsfeld, Linnehan, Newman a Massimino začali z masek dýchat kyslík.
06:24 UT: Newman a Massimino zahájili dekompresi přechodové komory.
06:36 UT: Otevřen výstupní průlez do nákladového prostoru.
06:37 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie zahájili Newman a Massimino oficiálně výstup do volného prostoru18 č. 2.
Newman zahájil demontáž druhého panelu fotovoltaických článků. Massimino uvolnil šrouby přidržující panel kryjící rozvodný blok PCU [=Power Control Unit].
07:51 UT: Newman ukončil demontáž starého palelu baterií. Massimino je převáží do nákladového prostoru.
Zahájena příprava na výměnu druhé diodového bloku.
Kolem 09:50 UT: Výměna diodového bloku dokončena.
09:01 UT: Zahájeno uvolňování nového panelu fotovoltaických článků z nosiče nákladu.
09:16 UT: Nový panel vyzvednut z nosiče a převezen k tubusu dalekohledu.
09:48 UT: Nový panel připojen k dalekohledu, Newman zahájil propojování kabelů. Massimino se vrátil do nákladového prostoru připevnit starý panel k nosiči nákladu.
10:25 UT: Po drobných problémech Masssimino dokončil uzamykání všech 4 zámků poutajících starý panel k nosiči nákladu.
10:32 UT: Massimino za asistence Newmana začal rozkládat nový panel fotovoltaických článků.
10:42 UT: Nový panel rozložen. Astronauti jej fixují v rozevřené poloze.
10:50 UT: Montáž panelu ukončena. Řídicí středisko zahájilo jeho zkoušky.
11:05 UT: Řídicí středisko oznámilo, že i druhý panel dodává elektrickou energii.
Kolem 11:10 UT: Massimino zahájil demontáž starého bloku silového gyroskopu RWA-1 [=Reaction Wheel Assembly], zatímco Newman připravuje nový blok RWA-1R k uvolnění z transportního nosiče.
11:25 UT: Starý blok gyroskopu RWA-1 demontován.
11:58 UT: Nový blok gyroskopů RWA-1A namontován.
12:04 UT: Letový ředitel Bryan Austin přidal do plány výstupu další činnosti.
13:11 UT: Řídicí středisko oznámilo, že nový silový gyroskop pracuje dobře.
Kolem 13:50 UT: Návrat do přechodové komory.
13:56 UT: Newman a Massimino zahájením rekomprese přechodové komory oficiálně ukončili 2. výstup19 v celkovém trvání 7 h 16 min.
Údržba skafandrů po výstupu. Vyměněny absorpční patrony s hydroxidem lithným, zahájeno dobíjení akumulátorů a doplněna voda do klimatizačních jednotek skafandrů. Příprava dalších skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a nářadí pro třetí výstup.
17:52 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-06 01:52 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu příprav zjistil Grunsfeld únik vody z chlazeného spodního prádla LCG [=Liquid Cooled Garment]. Po zhodnocení situace bylo rozhodnuto skafandr vyměnit. V důsledku toho se zpozdilo zahájení výstupu. Astronauti museli velikostně přizpůsobit Grunsfeldovi jiný skafandr.
08:11 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory.
08:27 UT: Dokončena dekomprese. Otevřen průlez do nákladového prostoru.
08:28 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie zahájili Grunsfeld a Linnehan oficiálně 3. výstup do volného prostoru20.
Linnehan odpojil 6 akumulátorových baterií od rozvodné sítě HST (1990-037B). Grunsfeld instaloval další doplňkové panely tepelné izolace.
09:37 UT: HST byl úplně odpojen od dodávky elektrické energie.
10:26 UT: Linnehan začal odpojovat konektory od PCU [=Power Control Unit].
11:28 UT: Odpojeno 30 konektorů na levém boku PCU. Linnehan a Grunsfeld si vyměnili role. Grunsfeld začal odpojovat zbývajících 6 konektorů na spodní podstavě PCU.
11:34 UT: Grunsfeld vytáhl starou PCU z nitra HST. Currieová ho dopravila i s PCU do nákladového prostoru.
Kolem 11:45 UT: Grunsfeld předal starou PCU v nákladovém prostoru Linnehanovi k umístění na transportní nosič. Převzal novou PCU a Currieová ho vyzvedla na plošině MFR [=Manipulator Foot Restraint] připojené k manipulátoru RMS k přístrojové sekci HST.
11:53 UT: Grunsfeld usadil novou PCU do nitra přístrojové sekce č. 4 v HST. Zahájil její připevňování šrouby.
Kolem 12:05 UT: Grunsfeld začal připojovat kabely k nové jednotce PCU.
12:30 UT: Připojena třetina konektorů.
13:19 UT: Všech 36 kabelů připojeno k PCU.
Kolem 13:30 UT: Grunsfeld instaluje pojistkové moduly do 4 podružných rozvodných skříněk.
14:02 UT: Zapojena PCU a zahájeno oživování HST. Na Zemi obnoven příjem telemetrie.
14:23 UT: Dokončeno zpětné připojení 6 akumulátorových baterií HST.
14:24 UT: Plně obnovena dodávka elektrické energie z raketoplánu na HST.
Grunsfeld odstranil typelné kryty na hvězdných sledovačích dalekohledu.
14:38 UT: Středisko STOC [=Space Telescope Operations Center] dokončilo oživování a první zkoušky jednotky PCU s dobrým výsledkem.
14:57 UT: Astronauti zahajují návrat do přechodové komory.
15:16 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory ukončili Grunsfeld a Linnehan oficiálně výstup č. 3 v celkovém trvání 6 h 48 min21,22.
Údržba skafandrů po výstupu.
18:12 UT: Dokončeny zkoušky PCU.
Kolem 20:00 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-07 03:52 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 06:00 UT: Zahájeny přípravy k výstupu.
Kolem 08:20 UT: Newman a Massimino uzavřeli hermeticky průlez z obytné paluby do přechodové komory.
Kolem 08:45 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory.
09:00 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie zahájili oficiálně Newman a Massimino výstup do volného prostoru23,24 č. 4.
09:40 UT: Kamera FOC [=Faint Object Camera] byla odpojena od sítě.
09:54 UT: Otevřena přístupová dvířka ke kameře FOC. Massimino zahájil odpojování konektorů od kamery.
10:42 UT: Astronauti vysunují kameru FOC z nitra observatoře.
10:52 UT: Newman převezl demontovanou kameru FOC do nákladového prostoru, kde ji dočasně umístil na pomocný nosník levé stěně trupu raketoplánu.
11:05 UT: Massimino instaluje v nitru přístrojové sekce observatoře HST kabeláž pro připojení nového chladicího systému přístroje NICMOS [=Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer].
11:24 UT: Newman vyzvedl kameru ACS [=Advanced Camera for Surveys] z krytu na nosiči nákladu.
11:38 UT: Newman zahájil zasouvání ACS do nitra HST. Massimino ho naváděl.
11:43 UT: ACS zasunuta do nitra HST. Zahájeno její upevňování šrouby.
11:58 UT: Připevňování ACS dokončeno. Zahájeno propojování kabelů.
12:09 UT: Připojování kabelů ACS ukončeno. Řídicí středisko zahájilo oživování kamery ACS.
12:20 UT: Newman a Massimino se vrátili do nákladového prostoru. Přemístili kameru FOC z dočasného místa uložení do pouzdra po ACS k dopravě na Zemi.
12:50 UT: Kamera FOC upevněna v pouzdře pro návrat na Zemi.
13:06 UT: Zahájeny zkoušky kamery ACS.
13:29 UT: Massimino veze na plošině MFR [=Manipulator Foot Restraint] připojení k manipulátoru RMS blok řídicí elektroniky ESM [=Electronics Support Module] pro chladicí systém přístroje NICMOS [=Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer] z nákladového prostoru k dalekohledu HST.
Kolem 13:40 UT: Připevňování bloku elektroniky ESM k přístrojové sekci dalekohledu. Následovalo odpojování elektrických konektorů od již nepotřebného bloku korekční optiky COSTAR a jejich připojení k dříve instalovaným kabelům pro připojení chladicího systému.
14:20 UT: Massimino připojuje kabely k novému bloku řídicí elektroniky ESM.
14:48 UT: Připojování kabelů k bloku elektroniky ESM ukončeno. Newman a Massimino kontrolují, zda nové kabely nepřekážejí uvnitř přístrojové sekce observatoře.
Kolem 15:00 UT: Astronauti uzavírají přístupová dvířka do nitra observatoře.
15:11 UT: Řídicí středisko STOC [=Space Telescope Operations Center] oznámilo, že nový blok elektroniky je oživen a v pořádku.
Kolem 15:30 UT: Massimino kontroluje uzamčení dvířek, které byly během montáží otevřeny. Newman odtraňuje poslední panely dodatečné tepelné izolace.
Kolem 16:15 UT: Astronauti ukončují úklid pracoviště a vracejí se do přechodové komory.
16:24 UT: Uzavřen výstupní průlez přechodové komory.
16:30 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory oficiálně ukončili Newman a Massimino 4. výstup do volného prostoru25.
Udržba skafandrů po výstupu.
19:52 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-08 03:52 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 05:50 UT: Zahájeny přípravy k výstupu.
Kolem 08:30 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory.
08:43 UT: Otevřen výstupní průlez přechodové komory do nákladového prostoru.
08:46 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní baterie Grunsfeld a Linnehan oficiálně zahájili výstup do volného prostoru č. 5.
09:40 UT: Linnehan, na pracovní plošině MFR [=Manipulator Foot Restraint] na konci manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System], ovládaného Altmanem, otevřel dvířka na přístrojovém modulu HST (1990-037B), za nimiž je umístěn přístroj NICMOS [=Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer]. Následovalo odpojení zemnicího vodiče přístroje NICMOS a odvětrávacích potrubí na vypouštění plynného dusíku z chladicí náplně přístroje. Pak byly vyřezány otvory ve stěně modulu na protažení trubek pro cirkulaci neonu mezi chladicí jednotkou a radiátorem.
10:18 UT: Linnehan se vrací na plošině MFR do nákladového prostoru.
10:29 UT: Linnehan s chladicí jednotkou NCC [=NICMOS Cryogenic Cooler] je vyvezen zpět k HST.
10:48 UT: Chladicí jednotka NCC usazena na podlaze přístrojového modulu a připevněna.
11:09 UT: Elektrické připojení chladicí jednotky NCC dokončeno.
Kolem 11:20 UT: Grunsfeld nahrazuje Linnehana na plošině MFR.
11:42 UT: Grunsfeld vyváží radiátor NCR [=NICMOS Cryocooler Radiator] chladicího systému NCS z nákladového prostoru k HST.
11:56 UT: Radiátor NCR připojen k boku HST, ale nepřesně ustaven. Proto je odmontován, a znovu usazován.
12:24 UT: Radiátor je definitivně usazen a upevněn. Astronauti pokračují v propojování kabelů.
Kolem 14:00 UT: Instalace kabelů a následná prověrka konektorů dokončeny. Uzavírání přístupových dvířek do přístrojového modulu observatoře.
14:16 UT: Přístupová dvířka uzavřena a zajištěna. Astronauti upravují zástěnu, chránící radiátor před přímým slunečním zářením.
Kolem 14:40 UT: Zahájen úklid pracoviště.
16:06 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory oficiálně ukončili Grunsfeld a Linnehan 5. výstup26 do kosmického prostoru v celkovém trvání 7 h 20 min. Celkové trvání všech výstupů během letu STS 109 bylo 35 h 55 min, při všech údržbářských letech k HST (1990-037B) 129 h 10 min.
17:18 UT: Zahájení korekce dráhy HST vernierovými motory RCS raketoplánu.
19:52 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-09 03:52 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 06:00 UT: Linnehan a Massimino připravili skafandry pro případ nouzového výstupu pro asistenci při vypuštění HST.
07:08 UT: Massimino uchopil HST (1990-037B) manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System].
Kolem 08:00 UT: Odpojeny kabely dodávající HST elektrickou energii z rozvodné sítě raketoplánu.
Kolem 09:00 UT: Odemčení zámků poutajících HST k montážnímu stolu FSS [=Fixed Servicing Structure] v nákladovém prostoru raketoplánu. Massimino začal HST zdvíhat nad nákladový prostor.
09:40 UT: Otevřen poklop vstupní apertury dalekohledu.
09:53 UT: Dán souhlas s vypuštěním HST.
10:04 UT: Vypuštění HST (1990-037B) k samostatnému letu27.
10:05:05 UT: Úhybný manévr (t=4 s, Δv=0.3 m/s).
10:37:36 UT: Raketoplán, letící 270 m nad HST, přešel manévrem (t=10 s, Δv=0.8 m/s) na samostatnou dráhu.
12:01:26 UT: Manévr motory OMS (t=48 s, Δv=22.5 m/s) pro snížení dráhy.
13:30 UT: Osádky ISS (1998-067A) a raketoplánu Columbia se prostřednictvím řídicího střediska spojily a pozdravily.
Kolem 13:45 UT: Zvýšení tlaku v prostorách raketoplánu na 1014 hPa.
17:52 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-10 02:50 UT: Ukončen odpočinek.
08:32 až 08:52 UT: Osádky ISS (1998-067A) a raketoplánu Columbia spolu hovořily prostřednictvím řídicího střediska MCC-H [=Mission Control Center - Houston]. V době navázání spojení se raketoplán nacházel západně od Afriky nad Atlantikem, ISS na jižním Pacifikem; objekty byly vzdáleny 13 300 km.
Odpočinkový den.
17:22 UT: Zahájen odpočinek28.
2002-03-11 01:22 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 06:45 UT: Zahájena kontrola systémů družicového stupně před přistáním.
07:40 až 08:05 UT: Zkušební zážehy motorů RCS. Jeden ze 4 motorků pro bočení neprošel testy.
Úklid vnitřních prostor.
13:16 UT: Korekce dráhy.
17:22 UT: Zahájen odpočinek.
2002-03-12 01:22 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 03:00 UT: Zapojeny všechny systémy družicového stupně.
Kolem 04:20 UT: Zahájení příprav k přistání.
05:34 UT: Altman oynámi, že při kontrole nákladového prostoru televizní kamerou zjistil možné posunutí jednoho ze 4 zámků poutajících jeden sluneční panel HST (1990-037B) na nosiči nákladu.
05:46 UT: Grunsfeld a Newman zahájili uzavírání dveří nákladového prostoru.
05:52 UT: Levoboční křídlo dveří nákladového prostoru uzavřeno.
05:54 UT: Pravoboční křídlo dveří uzavřeno. Dveře nákladového prostoru uzamčeny.
Kolem 06:00 UT: Řídicí středisko nezjistilo při analýze televizních záběrů žádnou závadu na připevnění panelu slunečních baterií. Ředitel letu dal souhlas s přechodem počítačů na program OPS-3 řídící sestup a přistání.
06:22 UT: Řízení letu přešlo na program OPS-3.
07:57 UT: Dán souhlas k brzdicímu manévru.
08:09 UT: Manévr do polohy pro brzdicí manévr.
08:18 UT: Carey spustil čerpadlo hydrauliky APU č. 2.
08:22:39 UT: Brzdicí manévr motory OMS (t=244 s, Δv=127 m/s) nad Indickým oceánem (27.98° j.š., 65.18° v.d.).
08:30 UT: Raketoplán přešel do polohy pro vstup do atmosféry.
Spuštění čerpadel APU č. 3 a č. 1.
09:00:51 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121 km nad Tichým oceánem (20.30° s.š., 159.03°) rychlostí 7530 m/s ve vzdálenosti 4574 km od místa přistání.
09:31:53 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF na KSC na Floridě.
09:32:03 UT: Dosedlo příďové kolo.
09:33:11 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. STS-109 - Shuttle Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2002. - [Cit. 2002-03-01].     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-109/index.htm).
 2. The Hubble Project - Servicing Mission 3B. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2002. - [Cit. 2002-03-06].     (http://sm3b.gsfc.nasa.gov/).
 3. Znovu ve službách astronomů / A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 78 [10] 659-663 (2002).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-109/lk.htm).
 4. Mission Status Report. - Spaceflight Now. - 2002-03-01. - [Cit. 2002-03-01].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/status.html).
 5. Columbia launched on Hubble service call / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-01. - [Cit. 2002-03-03].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020301launch/).
 6. Countdown Columbie přerušen / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-02-28. - [Cit. 2002-02-28].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=185).
 7. Columbia odstartoval - ale jsou problémy / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-01. - [Cit. 2002-03-02].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=195).
 8. Columbia odstartovala / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-01. - [Cit. 2002-03-01].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=193).
 9. NASA 'cautiously optimistic' about cooling problem / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-02. - [Cit. 2002-03-02].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020302freon/).
 10. Cooling problem will not curtail Columbia's mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-02. - [Cit. 2002-03-03].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020302freon/update.html).
 11. Shuttle Crew 'Go' for Hubble Overhaul Despite Potential Violation of Safety Rules / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2002-03-02. - [Cit. 2002-03-05].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts109_update_020302.html).
 12. Columbia pokračuje v letu / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-02. - [Cit. 2002-03-02].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=195).
 13. Columbia retrieves Hubble. - Spaceflight Now. - 2002-03-03. - [Cit. 2002-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020303fd3/index.html).
 14. Shuttle Crew Snares Hubble; First of Five Spacewalks on Tap Monday / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2002-03-03. - [Cit. 2002-03-05].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts109_grapple_020303-1.html).
 15. New solar wing attached to Hubble during spacewalk. - Spaceflight Now. - 2002-03-04. - [Cit. 2002-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020304fd4/).
 16. Astronauts Wing Their Way Through First Hubble Spacewalk / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2002-03-04. - [Cit. 2002-03-05].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts109_eva1_020304-1.html).
 17. První výstup z Columbie / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-04.- [Cit. 2002-03-06].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=196).
 18. Hubble fitted with second array during spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-05. - [Cit. 2002-03-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020305fd5/).
 19. Druhý výstup z Columbie skončil / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-05.- [Cit. 2002-03-05].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=197).
 20. Hubble to be turned off today for risky transplant / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-06. - [Cit. 2002-03-06].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020306fd6pre/).
 21. NASA shuffles remaining spacewalk schedule / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-06. - [Cit. 2002-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020306fd6/).
 22. Třetí výstup z Columbie / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-06.- [Cit. 2002-03-06].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=199).
 23. Spacewalkers to give Hubble new camera to view cosmos / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-07. - [Cit. 2002-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020307fd7pre/).
 24. Čtvrtý výstup z Columbie skončil / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-07.- [Cit. 2002-03-07].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=200).
 25. Spacewalkers give Hubble new camera to view cosmos / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-07. - [Cit. 2002-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020307fd7/).
 26. Pátý výstup z Columbie skončil / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-08.- [Cit. 2002-03-08].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=201).
 27. Columbia se loučí s Hubblem / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-03-09.- [Cit. 2002-03-09].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=204).
 28. Astronauts reflect on Hubble, look forward to home / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-03-10. - [Cit. 2002-03-10].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts109/020310fd10/).
 29. Spacewarn 13217. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-03-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13217).
 30. Spacewarn Bulletin, SPX-581. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-04-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.581).

------
Datum poslední úpravy: 2009-02-13 22:11:53 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek