2004-047A - Swift

Název objektuSwift
MIDEX-3 [=Medium-class Explorer]
Explorer 84
SSC28485
Start2004-11-20 17:16:00.611 UT, Eastern Test Range, Delta 7320-10C
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-GSFC
VýrobceUSA, General Dynamics
Kategorievědecká družice
Hmotnost1463 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-11-20.73 G 28.47° 88.20 min 185 km 185 km 1. vyčkávací dráha. Boeing.
04-11-20.74 G 26.0° 92.56 min 181 km 619 km Plán. 2. vyčkávací dráha. Boeing.
04-11-20.77 G 20.55° 96.59 min 587 km 604 km  
05-09-06.55 G 20.56° 96.53 min 582 km 603 km  
08-01-01.82 G 20.56° 96.49 min 581 km 601 km  
11-01-01.19 G 20.56° 96.45 min 579 km 599 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká astronomická družice. Postavila ji firma General Dynamics C4 Systems (dř. SpectrumAstro), Scottsdale, AZ (USA), v závodech v Gilbert, AZ (USA) ve spolupráci se střediskem NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA), které je též provoovatelem družice. Na projektu se dále podílely organizace Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma (Itálie) a Particle Physics and Astronomy Research Council (PPARC), Swindon, Wiltshire (Velká Británie). Vědecké přístroje a program zajišťují mj. Penn State University, PA; Los Alamos National Laboratory, NM; Sonoma State University, Rohnert Park, CA (USA); Mullard Space Science Laboratory, Dorking, Surrey (Velká Británie); University of Leicester, Leicester (Velká Británie), Osservatorio Astronomico di BVrera, Milano (Itálie) a Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, Garching (Německo).

Tříose stabilizovaná astronomická observatoř s hlavním tělesem nepravidelného, přibližně hranolovitého tvaru o příčném rozměru 1.60 m a výšce včetně anténních systémů a výklopných clon 5.57 m je vybavena dvěma otočnými výklopnými třídílnými panely slunečních baterií o rozměrech 4.31×1.34 m, orientovanými podélně s delší osou družice, s příčným rozpětím 5.41 m a dodávajícími minimálně 2214 W elektrické energie (na konci aktivního života) a dobíjejícími NiH2 akumulátorovou baterii s kapacitou 80 Ah. Družice nese tři vědecké přístroje:

Řízení družice a zpracování naměřených dat zajišťuje zdvojený řídicí počítač s procesorem RAD6000. Data mohou být ukládána do velkokapacitní polovodičové paměti s kapacitou 32 Gbit. Komunikační vysílač pracuje v pásmu S (2.2 GHz, rychlost přenosu 2.25 Mbit/s) s pozemní stanicí, resp. s družicemi systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] (rychlost přenosu 2.0 kbi/s) pro rychlé informování o gama záblescích. Povelový přijímač pracuje též v pásmu S (2.4 GHz, rychlost přenosu 2.0 kbi/s). Orientační a stabilizační systém využívá jako čidel sledovače hvězd a inereciální plošinu (přesnost stanovení polohy v klopení a zatáčení ±2.2'' resp. ±46'' v klonění). Jako výkonné prvky slouží 6 silových setrvačníků a magnetické tyče pro tlumení kmitů (přesnost nastavení polohy ±144'' resp. ±150'').

Hlavní pozjmení stanice se nachází u města Malindi (Keňa). Družice je řízena z pozemního střediska MOC [=Mission Operations Center] v areálu Penn State University, University Park, PA (USA), naměřená data jsou zpracovávána, distribuována a archivována ve středisku SDC [=Swift Data Center] v areálu NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA).

Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2004-11-20 17:16:00.611 UT: Vzlet13,14,15.
17:26:20 UT: Navedení na první vyčkávací dráhu.
17:42:18 UT: První restart motoru 2. stupně.
17:42:50 UT: Navedení na druhou vyčkávací dráhu.
18:27:17 UT: Druhý restart motoru 2. stupně.
Kolem 18:28 UT: Navedení na výslednou dráhu.
18:36:10 UT: Oddělení družice od 2. stupně rakety.
2004-prosinec Družice zahájila vědeckou činnost.
2004-12-23 Družice zachytila první záblesk záření gama. Zdroj se nacházel v souhvězdí Lodní záď (Puppis)16.
2004-12-27 Družice zachytila mimořádně silný záblesk záření gama17 od neutronové hvězdy Sgr 1806-20 v souhvězdí Střelce, vzdálené 50 000 ly.
2005-01-17 Přístroj BAT [=Burst Alert Telescope] zaregistroval silný záblesk záření gama a během 200 s zachytil událost poprvé autonomně i přístroj XRT [=X-Ray Telescope]18.
2008-01-09 13:33:53 UT: Družice během pozorování supernovy SN 2007uy ve spirální galaxii NGC 2770 v souhvězdí Rysa (Lynx), vzdálené 90 Mly (27 Mpc), zachytila 5 min trvající výron rentgenového záření20,21,22,23,24 XRF 080109 alias GRB 080109A, který v téže galaxii indikoval vznik supernovy typu Ibc, později označené jako SN 2008D. Celkový maximální zářivý výkon byl 4×1035 W.
2008-01-11 02:45 UT: Družice znovu pozorovala supernovu SN 2008D. Rentgenové záření již nebylo registrováno. Bylo pozorováno dalekohledem UVOT optické zjasnění25; přibližné zdánlivé magnitudy byly 18.8m (B) resp. 18.4m (V).
2009-01-24 06:16 UT: Přístroj XRT se zapojil do sledování současné aktivity26,27 anomálního rentgenového pulsaru AXP 1E1547.0-5408 alias SGR J1550-5418 vzdáleného 30 000 světelných let (9 kpc) v souhvězdí Pravítko (Norma).
2010-10-20 Družice potvrdila objev mimořádně jasné rentgenové novy označené MAXI J1409-61928,29, kterou zaregistroval v souhvězdí Kentaura (Cen) rentgenový dalekohled MAXI [=Monitor of All-sky X-ray Image] umístěný na plošině Kibo JEF [=Japan Exposed Facility] stanice ISS (1998-067A).
2011-03-28 12:57:45 UT: Přistroj BAT zaregistroval intenzivní, dlouhotrvající a opakovaný záblesk záření gama a X30,31,32,33,34,35 označený GRB 110328A alias Swift J164449.3+573451 alias Sw 1644+57 poblíže bezejmenné galaxie v souhvězdí Draka (Draco) vzdálené od Země přibližně 1.81 Gpc.
Později byl tento jev identifikován jako projev pádu hvzědy do černé díry36.
13:22:20 UT: Družice zahájila sledování záblesku GRB 110328A přístroji UVOT (negativní) a XRT (pozitivní).
Kolem 15:00 UT: Do sledování záblesku GRB 110328A se postupně začaly zapojovat i pozemní dalekohledy.
2011-04-04 Přesnou lokalizaci záblesku záření gama GRB 110328A do obří černé díry v centru bezejmenné galaxie v souhvězdí Draka (Draco) umožnily snímky pořízené kosmickými dalekohledy HST (1990-037B) a Chandra (1999-040B)30.

Literatura

 1. Home Page. - Gilbert, AZ : SpectrumAstro, 2002. - [Cit. 2003-01-06].     (http://www.spectrumastro.com).
 2. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 3. Swift Explorer : Press Media Kit. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2004-11-01. - [Cit. 2004-11-20].     (http://swift.gsfc.nasa.gov/docs/swift/news/2004/swift_presskit.pdf).
 4. Swift. - Gilbert, AZ : Spectrum Astro, 2003. - [Cit. 2004-11-20].     (http://www.spectrumastro.com/PDFs/Swift-Web.pdf).
 5. The Swift Gamma-Ray Burst Mission. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2004-11-20. - [Cit. 2004-11-20].     (http://swift.gsfc.nasa.gov/docs/swift/swiftsc.html).
 6. Swift launch timeline.- Spaceflight Now. - 2004-11-11. - [Cit. 2004-11-17].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d309/041111launchtimeline.html).
 7. NASA - Swift Mission: Catching Gamma-Ray Bursts on the Fly... / D. Armstrong. - Washington, DC : NASA, 2004. - [Cit. 2004-11-17].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/swift/main/index.html).
 8. Catching Cosmic Bangs: NASA's Swift Observatory to Hunt for Gamma-Ray Bursts / T. Malik. - SPACE.Com. - 2004-11-09. - [Cit. 2004-11-11].     (http://www.space.com/scienceastronomy/swift_scitues_041109.html).
 9. New NASA Satellite To Study Black Hole Birth And Gamma Ray Bursts / D. Savage, N. Neal. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2004-11-05. - (Release ; 04-360). - [Cit. 2004-11-05].     (http://swift.gsfc.nasa.gov/docs/swift/news/2004/04-360.html).
 10. Swift launch delayed / B. Buckingham. - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC. - 2004-11-17. - (KSC Release ; 90-04). - [Cit. 2004-11-17].     (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/release/2004/90-04.htm).
 11. Swift / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 539. - 2004-11-28. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.539).
 12. Swift / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 540. - 2004-12-14. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.540).
 13. Boeing Launches NASA Spacecraft that will Observe "Black Hole" Formations / R. Villanueva, D. Shores. - St. Louis, MO : Boeing. - 2004-11-20. - [Cit. 2004-11-21].     (http://www.boeing.com/news/releases/2004/q4/nr_041120s.html).
 14. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2004-11-17. - [Cit. 2004-11-20].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d309/status.html).
 15. Spacecraft launched to observe cataclysmic blasts / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-11-20. - [Cit. 2004-11-21].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d309/).
 16. First gamma-ray bursts detected by new NASA satellite pinpointed by Carnegie and Caltech astronomers. - Washington, DC : Carnegie Observatories. - 2005-02-14. - [Cit. 2005-02-23].     (http://carnegieinstitution.org/news_releases/news_050214.html).
 17. Blast Affected Earth From Halfway Across The Milky Way. - Cambridge, MA : Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. - 2005-02-18. - (Release ; No. 05-06). - [Cit. 2005-02-23].     (http://www.cfa.harvard.edu/press/pr0506.html).
 18. Swift Mission Images the Birth of a Black Hole / G. Cook-Anderson, N. Neal-Jones. - 2005-01-21. - (Release ; 05-019). - [Cit. 2005-01-22].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jan/HQ_05019_swift_blackhole.html).
 19. Gamma-ray bursts active longer than thought. - Spaceflight Now. - 2007-05-24. - [Cit. 2007-05-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0705/24grb/).
 20. Bright X-ray Transient in NGC 2770 - A low-luminosity XRF? / E. Berger, A. M. Soderberg. - Greenbelt, MD : GCN Circular, No. 7159. - 2008-01-10. - [Cit. 2008-05-23].     (http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/7159.gcn3).
 21. GRB 080109A. Blog for Gamma Ray Bursts. - Austin, TX : University of Texas. - 2008-01-25. - [Cit. 2008-05-23].     (http://grad40.as.utexas.edu/grblog.php?view=burst&GRB=20080109A).
 22. NASA's Swift Satellite Catches First Supernova in the Act of Exploding / R. Naeye, R. Gutro. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - (Release ; 08-43). - 2008-05-21. - [Cit. 2008-05-23].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/swift_supernova.html).
 23. Seeing stars: Princeton University scientists witness once-in-a-lifetime event / K. MacPherson. - Princeton, NJ : Princeton University. - 2008-05-21. - [Cit. 2008-05-23].     (http://www.princeton.edu/main/news/archive/S21/13/76G41).
 24. Luck Reveals Stellar Explosion's First Moments / D. Finley. - Socorro, NM : NRAO. - 2008-05-21. - [Cit. 2008-05-23].     (http://www.nrao.edu/pr/2008/sn2008d/).
 25. Swift UVOT Observations of the X-ray transient in NGC 2770 / A. K. H. Kong, A. Soderberg, E. Berger, N. Rea, T. Maccarone. - Greenbelt, MD : GCN Circular, No. 7164. - 2008-01-11. - [Cit. 2008-05-23].     (http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/7164.gcn3).
 26. INTEGRAL observes continued activity from AXP 1E1547.0-5408 / C. Baldovin et al. In: Astronomer's Telegram, No. 1908. - 2009-01-25. - [Cit. 2009-02-14].     (http://www.astronomerstelegram.org/?read=1908).
 27. NASA's Swift, Fermi Probe Fireworks From a Flaring Gamma-Ray Star / J. D. Harrington, L. Cominsky. - Washington, DC : NASA. - 2009-02-10. - (Release ; 09-028). - [Cit. 2009-02-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/feb/HQ_09-028_Swift_Fermi_GRBs.html).
 28. MAXI J1409-619: Swift localization and identification as a new X-ray transient / J. A. Kennea et al. - Astronomer's Telegram No. 2962. - 2010-10-20. - [Cit. 2010-10-24].     (http://www.astronomerstelegram.org/?read=2962).
 29. Discovery of New X-ray Celestial Body in Centaurs by Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI). - Tokyo : JAXA. - 2010-10-22. - [Cit. 2010-10-24].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/10/20101022_maxi_e.html).
 30. NASA Telescopes Join Forces To Observe Unprecedented Explosion / T. J. Perrotto, L. Chandler. - Washington, DC : NASA. - 2011-04-07. - (Release ; 11-106). - [Cit. 2011-04-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/apr/HQ_11-106_SWIFT.html).
 31. An extremely luminous panchromatic outburst from the nucleus of a distant galaxy / A. J. Levan et al. - In: arXiv. - Ithaca, NY : Cornell University. - 2011-04-17. - [Cit. 2011-06-21].     (http://arxiv.org/abs/1104.3356).
 32. Sw 1644+57/GRB 110328A: the physical origin and the composition of the relativistic outflow / Lang Shao et al. - In: arXiv. - Ithaca, NY : Cornell University. - 2011-06-07. - [Cit. 2011-06-21].     (http://arxiv.org/abs/1104.4685).
 33. The Birth of a Relativistic Outflow in the Unusual γ-ray Transient Swift J164449.3+573451 17 Jun 2011 / B. A. Zauderer et al. - In: arXiv. - Ithaca, NY : Cornell University. - 2011-06-17. - [Cit. 2011-06-21].     (http://arxiv.org/abs/1106.3568).
 34. GRB 110328A/Swift J164449.3+573451: The Tidal Obliteration of a Deeply Plunging Star? / J. K. Cannizzo, E. Troja, G. Lodato. - In: arXiv. - Ithaca, NY : Cornell University. - 2011-05-13. - [Cit. 2011-06-21].     (http://arxiv.org/abs/1105.2816).
 35. Enhanced emission from GRB 110328A could be evidence for tidal disruption of a star / U. Barres de Almeida, A. De Angelis. - In: arXiv. - Ithaca, NY : Cornell University. - 2011-04-28. - [Cit. 2011-06-21].     (http://arxiv.org/abs/1104.2528).
 36. NASA's Swift Satellite Spots Black Hole Devouring a Star / T. J. Perrotto, L. Chandler. - Washington, DC : NASA. - 2011-08-24. - (Release ; 11-271). - [Cit. 2011-08-25].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/aug/HQ_11-271_Swift_Black_Hole.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-08-25 18:08:51 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek