1989-084E - Galileo - JEP

Název objektu Galileo - JEP [=Jupiter Entry Probe]
SSC sine
Start1989-10-18 16:53:40 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektu zanikl v atmosféře Jupiteru
Zánik1995-12-08 00:30 UT
Životnost2241.317 dne, tj. 6.1364 roku
Provozovatel USA, NASA
Německo, DLR
VýrobceHughes
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost335 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
89-11-09.16 H 4.32° 277.34 d 99.88 Gm 149.15 Gm Přelet Země-Venuše.
90-02-10.25 Vh 134.90° ------ 21493 km ∞ km Průlet kolem Venuše (e=3.59).
90-02-14.21 H 3.38° 361.09 d 104.50 Gm 192.42 Gm Přelet Venuše-Země.
90-12-08.86 Gh 142.20° ------ 938 km ∞ km Průlet kolem Země (e=2.47).
90-12-12.00 H 4.54° 732.44 d 135.32 Gm 340.47 Gm Přelet Země-Gaspra.
91-10-29.95 Xh ? ------ 1600 km ∞ km Průlet kolem planetky (951) Gaspra.
91-10-29.95 H 4.60° 731.08 d 135.4 Gm 339.8 Gm Přelet Gaspra-Země.
92-12-08.65 Gh 161.10° ------ 300 km ∞ km Průlet kolem Země (e=2.32).
92-12-11.20 H 1.52° 2036.51 d 146.97 Gm 793.82 Gm Přelet Země-Ida.
93-08-28.69 Xh ? ------ 2400 km ∞ km Průlet kolem planetky (243) Ida.
93-08-28.69 H 1.60° 2029.40 d 145.5 Gm 793.1 Gm Přelet Ida-Jupiter.
93-09-04.16 H 1.52° 2035.01 d 147.88 Gm 792.45 Gm  
95-09-13.96 Jh 5.15° ------ 219328 km ∞ km Příletova hyperbola u Jupiteru (e=1.0487).
95-09-14.13 Jh 8.00° ------ 11870 km ∞ km Atmosférická sonda. Příletová hyperbola k Jupiteru (e=1.02).
95-12-07.74 J1h 10.30° ------ 892 km ∞ km 1. průlet kolem Io (e=101.5082).
95-12-07.74 Jh 5.35° ------ 214569 km ∞ km Příletova hyperbola u Jupiteru (e=1.0487).
95-12-07.92 Jh 8.20° ------ -2630 km ∞ km Atmosférická sonda. Příletová hyperbola před vstupem do atmosféry (e=1.03)

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), Vh - hyperbolická cytherocentrická (Venuše), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), Xh - hyperbolická jiný objekt, Jh - hyperbolická jovicentrická (Jupiter), J1h - hyperbolická iocentrická (Jupiter I - Io). i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Atmosférické pouzdro meziplanetární sondy. Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA) a Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln am Rhein (Německo).

Těleso má tvar kužele o maximálním průměru 1.25 m a výšce 0.86 m. Z celkové hmotnosti připadalo 152 kg na ablativní tepelný štít z fenolové pryskyřice, který kryl větší část povrchu. Mohl vydržet krátkodobě teploty až 14 000 °C a izoloval 65x dokonaleji než domácí termoska. Na palubě jsou umístěny tyto experimenty, jako užitečné zatížení o hmotnosti 28 kg:

Sestupový systém sestává z brzdícího a stabilizačního padáku a nosného padáku z dakronu a kevlaru o průměru 2.5 m. Elektrickou energii dodávají akumulátory LiSO2 s celkovou kapacitou 21 Ah, vlastní raketový pohon nebyl instalován. Životnost pouzdra omezovaly: Přenos dat na orbitální část sondy Galileo (1989-084B) se uskutečňoval na dvou frekvencích v pásmu L (1.3870 a 1.3871 GHz, rychlost přenosu 256 bit/s). Ultrastabilní oscilátor udržoval konstantní frekvenci signálů, takže z Dopplerova posuvu bylo možné odvodit data o rychlosti větru a směru pohybu pouzdra.

Pro spojení se atmosférickou sondou se s využitím retranslace přes orbitální část sondy využívají pozemní stanice systému DSN [=Deep Space Network]. Hlavní řídicí středisko se nachází v areálu NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA).

Průběh letu

Datum Událost
1989-10-18 16:53:40 UT: Vzlet na palubě raketoplánu.
23:15:03 UT: Sonda byla vypuštěna z paluby raketoplánu Atlantis (1989-084A) ve nad Mexickým zálivem.
1992-12-15 Proběhly diagnostické testy celé sondy i atmosférického pouzdra pro výzkum Jupiteru.
1995-03-13 až
16
Proběhla úspěšně prověrka systémů atmosférického pouzdra.
1995-05-31 Proběhla komplexní prověrka stavu sondy, která shledala, že všechny systémy s výjimkou parabolické antény jsou v bezvadném stavu.
1995-07-05 Byly zapojeny zdroje proudu na palubě atmosférického pouzdra.
1995-07-06 20:24 UT: Byla zahájena povelová sekvence oddělení atmosférického pouzdra.
1995-07-11 05:32 UT: Pyrotechnicky hnanou gilotinou byl přerušen kabel propojující atmosférické pouzdru s družicovou částí sondy (1989-084B).
1995-07-12 08:37 UT: Sonda Galileo (1989-084B) byla orientována pro vypuštění atmosférického pouzdra. Byla zvýšena rychlost rotace sondy na 10.5 obr/min.
1995-07-13 05:30 UT: Od mateřské sondy Galileo (1989-084B) se pyrotechniky oddělilo atmosférické pouzdro. Stlačené pružiny zajistily vzájemné oddělení rychlostí 0.3 m/s.
06:06:56 UT: Na Zemi bylo zaregistrováno oddělení pouzdra indikací změny rychlosti sondy o několik desetin mm/s.
06:16 UT: Telemetrický údaj z pyrotechnického systému potvrdil oddělení pouzdra. V té době byla sonda na cestě 2240 dní a nacházela se 82.5 Gm od Jupiteru a 664 Gm od Země.
1995-10-04 Družicová observatoř HST (1990-037B) zahájila pravidelné snímkování atmosféry Jupiteru v oblasti plánovaného vstupu atmosférického pouzdra.
1995-10-05 Do přípravných pozorování Jupiteru se zapojila pozemní observatoř NASA Infrared Telescope Facility na Mauna Kea na Havajských ostrovech.
1995-12-07 Kolem 16:00 UT: Palubní programové zařízení atmosférického pouzdra sondy Galileo Atmosphery Probe bylo aktivováno palubním časovacím zařízením.
Kolem 18:45 UT: Zapojilo se zařízení pro registraci záblesků, elektrických výbojů a nabitých částic, data byla ukládána do palubní paměti pouzdra a vyslána později s ostatními údaji.
Kolem 21:00 UT: Pouzdro bylo uvedeno do plného provozu.
22:04:05 UT: Vstup do atmosféry rychlostí 47 km/s nad terminátorem v rovníkové oblasti Jupiteru (6.57° s.š., 4.94° z.d.) pod úhlem 8.6° k horizontále (úhel o 1.5° menší by vedl k odrazu do prostoru, o 1.5° větší k předčasnému shoření).
Během první minuty dosáhlo přetížení asi 230 G a tepelný štít se rozžhavil na 14 000 °C. Během další minuty rychlost poklesla asi na 0.5 km/s, tj. pod hranici místní rychlosti zvuku. Maximální dynamické zatížení dosáhlo 5×10N/m2, tepelné 42 kW/cm2. Odtavilo se 85 kg ablativního ochranného štítu z fenolových pryskyřic. Začátek měření byl o 53 s opožděn a začal na úrovni atmosférického tlaku 350 hPa místo 100 hPa.
22:06 UT: V hloubce asi 40 km byl uvolněn nejprve brzdicí a stabilizační padák a několik sekund poté nosný padák. Pak se oddělil ohořelý tepelný štít, vyklopilo se rameno s nefelometrem a 3 min po vstupu se pouzdro zvolna kolébalo na padáku a zahájilo vysílání směrem k družicovému modulu (1989-084B), nacházejícímu se ve výšce 215 000 km. Za místního večerního soumraku prolétalo hnědou mlhou, než se ponořilo do bílých oblaků ztuhlého čpavku.
22:58 UT: Na Zemi přijat signál potvrzující zahájení vysílání atmosférického pouzdra.
Kolem 22:45 UT: Pouzdro se snášelo v hloubce kolem 80 km (tlak asi 0.8 MPa), kde teplota dosahuje 37 °C.
Kolem 22:55 UT: Pouzdro se nacházelo v hloubce 95 km svíráno tlakem 1 MPa.
23:04 UT: Atmosférické pouzdro ukončilo vysílání. Maximální hloubka, kam se mohlo pouzdro dostat, byla 163 km, kde je teplota asi 193 °C a tlak 3 MPa. Ve skutečnosti pouzdro vysílalo 57.6 min, tzn. dosáhlo úrovně teploty 152 °C a tlaku 2.3 MPa, což odpovídá hloubce kolem 130 km.
Kolem 23:49 UT: Podle odhadů zřejmě zanikl padák.
1995-12-08 Kolem 00:30 UT: Zanikly části atmosférického pouzdra Galileo Atmosphery Probe, vyrobené z hliníkových slitin, později i kostra z titanových slitin.
Nejpozději v 07:00 UT: Pouzdro přestalo existovat.

Literatura

  1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  2. Přehled kosmonautiky v roce 1989 / A. Vítek. - Praha : ČTK, 1990.
  3. Kolotoč raketoplánů: STS-34 Atlantis: Se sondou k Jupiteru / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 66 [13] 505-508 (1990).
  4. Přehled kosmonautiky v roce 1990 / A. Vítek. - Praha : ČTK, 1991.
  5. Přehled kosmonautiky v roce 1991 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1993.
  6. Přehled kosmonautiky v roce 1992 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1994.
  7. Přehled kosmonautiky v roce 1993 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1995.
  8. Přehled kosmonautiky v roce 1994 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1996.
  9. Přehled kosmonautiky v roce 1995 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1998.

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 15:47:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Michal Filip, Antonín Vítek