1989-084B - Galileo

Název objektu Galileo
SSC 20298
Start1989-10-18 16:53:40 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Zánik2003-09-21 18:57 UT
Životnost5086.086 dne, tj. 13.9249 roku
Stav objektu zanikl v atmosféře Jupiteru
Provozovatel USA, NASA-JPL
USA, ESA
VýrobceUSA, Hughes
Kategorieplanetární sonda, první umělá družice Jupiteru
Hmotnost vzletová 3542.7 kg
vzletová bez adaptéru 3003 kg
na dráze 2070 kg
prázdná družicová část 1138 kg
družicová část 2668 kg
prázdná konstrukční 2380 kg
atmosférické pouzdro 335 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
89-11-09.16 H 4.32° 277.34 d 99.88 Gm 149.15 Gm Přelet Země-Venuše.
90-02-10.25 Vh 134.90° 21493 km Průlet kolem Venuše (e=3.59).
90-02-14.21 H 3.38° 361.09 d 104.50 Gm 192.42 Gm Přelet Venuše-Země.
90-12-08.86 Gh 142.90° 938 km Průlet kolem Země (e=2.4736). Anderson et al.1
90-12-12.00 H 4.54° 732.44 d 135.32 Gm 340.47 Gm Přelet Země-Gaspra.
91-10-29.95 Xh ? 1600 km Průlet kolem planetky (951) Gaspra.
91-10-29.95 H 4.60° 731.08 d 135.4 Gm 339.8 Gm Přelet Gaspra-Země.
92-12-08.65 Gh 161.10° 300 km Průlet kolem Země (e=2.32).
92-12-11.20 H 1.52° 2036.51 d 146.97 Gm 793.82 Gm Přelet Země-Ida.
93-08-28.69 Xh ? 2400 km Průlet kolem planetky (243) Ida.
93-08-28.69 H 1.60° 2029.40 d 145.5 Gm 793.1 Gm Přelet Ida-Jupiter.
93-09-04.16 H 1.52° 2035.01 d 147.88 Gm 792.45 Gm  
95-09-13.96 Jh 5.15° 219328 km Příletova hyperbola u Jupiteru (e=1.0487).
95-09-14.13 Jh 8.00° 11870 km Atmosférická sonda. Příletová hyperbola k Jupiteru (e=1.02).
95-12-07.74 J1h 10.30° 892 km 1. průlet kolem Io (e=101.5082).
95-12-07.74 Jh 5.35° 214569 km Příletova hyperbola u Jupiteru (e=1.0487).
95-12-07.92 Jh 8.20° -2630 km Atmosférická sonda. Příletová hyperbola před vstupem do atmosféry (e=1.03)
95-12-08.02 J 5.30° 198.62 d 211489 km 19276188 km  
96-03-16.23 J 5.36° 207.09 d 765710 km 19276198 km  
96-06-27.27 J3h 31.06° 839 km 1. průlet kolem Ganymeda (e=20.4017).
96-06-27.27 J 4.15° 71.58 d 718157 km 9080761 km  
96-08-02.81 J 4.18° 71.45 d 706369 km 9080763 km  
96-09-06.79 J3h 80.01° 245 km 2. průlet kolem Ganymeda (e=17.4915).
96-09-06.79 J 2.27° 60.00 d 691455 km 8004041 km  
96-10-07.58 J 2.29° 59.90 d 682229 km 8004040 km  
96-11-04.56 J4h 13.78° 1086 km 1. průlet kolem Kallisto (e=29.9250).
96-11-04.56 J 1.97° 42.52 d 579877 km 6302716 km  
96-11-27.87 J 1.97° 42.55 d 584007 km 6302688 km  
96-12-19.29 J2h 178.21° 692 km 1. průlet kolem Europy (e=22.0306).
96-12-19.29 J 1.96° 31.90 d 577060 km 5082412 km  
97-01-20.05 J2h 178.24° 27329 km 2. průlet kolem Europy (e=229.9518).
97-01-20.05 J 1.97° 31.88 d 575104 km 5080537 km  
97-02-20.71 J2h 163.66° 586 km 3. průlet kolem Europy (e=21.2018).
97-02-20.71 J 1.48° 42.57 d 581033 km 6307327 km  
97-03-14.17 J 1.89° 42.53 d 577046 km 6307336 km  
97-04-05.30 J3h 124.11° 3051 km 3. průlet kolem Ganymeda (e=40.7437).
97-04-05.30 J 2.53° 34.08 d 563406 km 5355894 km  
97-04-21.48 J 2.68° 34.04 d 558757 km 5355898 km  
97-05-07.67 J3h 151.57° 1579 km 4. průlet kolem Ganymeda (e=30.9240).
97-05-07.67 J 2.32° 50.02 d 592367 km 7094270 km  
97-06-02.52 J 2.33° 49.99 d 588960 km 7094272 km  
97-06-25.58 J4h 178.00° 399 km 2. průlet kolem Kallisto (e=25.5171).
97-06-25.58 J 2.19° 83.26 d 697855 km 10154905 km  
97-09-17.02 J4h 5.83° 1274 km 3. průlet kolem Kallisto (e=26.5849).
97-09-17.02 J 1.97° 49.02 d 584070 km 6997473 km  
97-10-13.50 J 1.93° 49.01 d 580886 km 6307252 km  
97-11-06.91 J2h 65.25° 1125 km 4. průlet kolem Europy (e=24.7862).
97-12.16.50 J 1.90° 50.60 d 568244 km 7789205 km  
98-01-13.62 J 1.89° 56.58 d 565300 km 7789217 km  
98-02-10.75 J 1.80° 46.34 d 561579 km 6734254 km  
98-03-06.15 J 1.79° 46.33 d 560173 km 6734254 km  
98-03-29.56 J 1.94° 63.66 d 566335 km 8483048 km  
98-05-31 J2h ? ? km Průlet kolem Europy.
98-05-31.88 J 2.09° 49.86 d 561074 km 7107294 km  
98-06-23.06 J 2.08° 49.86 d 561219 km 7107295 km  
98-09-26.06 J2h ? 3582 km Průlet kolem Europy.
98-07-21.21 J 1.82° 67.20 d 566153 km 8821344 km  
98-08-23.68 J 1.78° 67.22 d 567726 km 8821337 km  
98-09-26.16 J 1.35° 56.89 d 565081 km 7821184 km  
98-10-23.83 J 1.33° 56.91 d 566819 km 7821187 km  
98-11-22.48 J2h ? 2273 km Průlet kolem Europy.
98-11-22.49 J 1.73° 70.75 d 570111 km 9150421 km  
99-06-30.32 J4h ? 1047 km  
99-08-14.35 J4h ? 2296 km Průlet kolem Kallisto.
99-10-11.19 J1h ? 612 km Průlet kolem Io.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Vh - hyperbolická cytherocentrická (Venuše), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), Xh - hyperbolická jiný objekt, Jh - hyperbolická jovicentrická (Jupiter), J1h - hyperbolická iocentrická (Jupiter I - Io). J - jovicentrická (Jupiter), J3h - hyperbolická ganymedocentrická (Jupiter III - Ganymed), J4h - hyperbolická kallistocentrická (Jupiter IV - Kallisto), J2h - hyperbolická europocentrická (Jupiter II - Europa), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda a první umělá družice Jupiteru. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA), přístrojové vybavení koordinovala NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA). Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA) a Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln am Rhein (Německo).

Rotací 3.25 až 10.5 obr/min a/nebo tříose stabilizovaná sonda typu HS-373 o maximální průměru 4.6 m a výšce 9 m určená ke zkoumání atmosféry, okolí a systému měsíců planety Jupiter. Sestává z družicové části a atmosférické sondy Galileo Atmosphery Probe (1989-084E). Družicovou část tvoří dva úseky spojené otočným propojovacím uzlem se servosystémem SBA [=Spin-Bearing Assembly], a to:

Na spodní straně stabilizovaného úseku je usazena kuželovitá atmosférická sonda (popis viz 1989-084E). Na bocích přístrojového úseku jsou zavěšena tři výklopná ramena. Nejdelší o délce 10.9 m nese čidla magnetometrů umístěn na jejím konci a v jejím středu a antény detektoru plasmových vln, dvě kratší o délce 5 m pak nesou dvě radioizotopové termoelektrické baterie RTG [=Radioisotope Thermal Generator] s celkem 25 kg oxidu plutoničitého 238PuO2 pro dodávku elektrické energie (příkon na počátku letu 570 W). Družicová část nese tyto přístroje: Systémy sondy jsou řízeny palubním počítačem s 16bitovým mikroprocesorem ATAC-16MS. Pro záznam naměřených vědeckých dat slouží magnetopásková pamět s kapacitou 900 Mbit. Hlavní telemetrický systém pracující v pásmu X (8.422 GHz) měl pracovat přes velkou parabolickou anténu (typická rychlost přenosu od Jupiteru 134 kbit/s). Záložní telemetrický systém pracující v pásmu S (2.297 GHz) využívá 2 všesměrové antény, z nichž jedna je umístěna na konci centrálního stěžně parabolické antény, druhá na jednom výklopném rameni s RTG. Povelový přijímač pracuje v pásmu S (2.115 GHz). Spojení s atmosférickou sondou se provozovalo v pásmu L. Pro navedení na dráhu kolem Jupiteru slouží hlavní motor S400 o tahu 400 N (vyrobila firma Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB, nyní součást EADS Astrium GmbH), Ottobrunn (Německo)) na dvousložkové hypergolické KPL (monomethylhydrazin a oxid dusičitý, celkem 925 kg) skladované ve čtyřech nádržích s přetlakovou dopravou stlačeným héliem. Pro běžné korekce dráhy slouží systém 12 motorků o tahu 10 N zásobovaných ze stejných nádrží.

Pro spojení se sondou se využívají pozemní stanice systému DSN [=Deep Space Network]. Hlavní řídicí středisko se nachází v areálu NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA).

Průběh letu

Datum Událost
1989 viz.
1990 viz.
1991 viz.
1992 viz.
1993 viz.
1994 viz.
1995 viz.
1996 viz.
1997 viz.
1998 viz.
1999 viz.
2000 viz.
2001-04-30 Původně plánované ukončení mise sondy Galileo bylo odvoláno. Předpokládalo se, že sonda bude záměrně navedena do amtosféry Jupitera nebo proti povrchu některého z měsíců, aby se zabránilo jejímu náhodnému pádu na měsíc Europa vzhledem k možnosti jeho kontaminace pozemskými mikroorganismy, což by zkomplikovalo hledání stop tamního života. Dodatečně bylo rozhodnuto pokračovat v průzkumu systému planety Jupiter.
2001-05-23 17:33 UT: Průlet pericentrem dráhy ve výši přibližně 460 000 km nad oblačnou pokrývkou planety Jupiter25.
2001-05-25 11:24 UT: Průlet24,25,26,27 kolem měsíce Kallisto ve výši 138 km. V důsledku závady na kameře se sice nepodařilo získat všechny plánované záběry, ostatní přístroje sondy však pracovaly dobře.
2001-08-06 Průlet kolem měsíce Io ve výši kolem 200 km v prostoru nad vulkanickou oblastí Tvashtar. V průběhu největšího přiblížení však nepracovala kamera SSI, která byla poškozena silnou radiací během průletů sondy radiačními pásy planety, Celková dávka ionizujícího záření, kterou sonda obdržela, již překročila o 200 % konstrukčně povolenou. Měěření magnetometru nepotvrdila existenci magnetického pole měsíce.
2001-10-13 Sonda zahájila vědecká pozorování během průletu kolem měsíce Io. Kromě tohoto cíle pozorovala i měsíc Europa a vlastní planetu Jupiter.
Korekce dráhy.
2001-10-16 01:23 UT: Sonda prolétla29 ve výši 181 km nad oblastí jižního pólu měsíce Io.
2001-říjen Koncem měsíce bylo zahájeno přehrávání dat z průlětu kolem měsíce Io na Zemi.
2002-01-16 16:55 UT: Zahájeno nahrávání naměřených dat na magnetopáskovou paměť sondy.
22:42 UT: Zapojen přístroj PPR [=Photopolarimeter Radiometer].
2002-01-17 03:25 UT: Přístroj PPR [=Photopolarimeter Radiometer] zahájil snímování noční strany měsíce.
03:38 UT: Fotopolarimetr ukončil pozorování měsíce.
04:45 UT(ERT): Zahájena přesná měření dráhy ke zjištění hmotnosti měsíce Io.
13:41 UT: V důsledku softwarové chyby došlo k resetu palubního počítače a sonda přešla do bezpečnostního režimu31. V důsledku toho byla pozastavena vědecká pozorování.
14:09 UT: Průlet kolem měsíce Io30 ve výši 100 km. Gravitační manévr u měsíce zajišťuje možnost navedení sondy do atmosféry planety v září 2003 a její průlet kolem měsíce Amalthea.
16:22 UT: Prulet perijovem dráhy ve výši 322 000 km nad planetou.
2002-01-18 04:00 UT: Povelem vyslaným ze Země byla obnovena normální činnost sondy.
2002-04-12 Během údržby systémů bylo zjištěno, že páska palubního magnetofonu je zaseklá34.
2002-08-08 Pásku palubního magnetofonu se podařilo uvolnit34.
2002-11-05 06:19 UT: Sonda prolétla ve vzdálenosti 160 km kolem měsíce Amalthea.
Kolem 06:50 UT: Sonda přešla do bezpečnostního módu pravděpodobně v důsledku přechodné poruchy na elektronice způsobené vysokou radiací.
07:21 UT: Sonda prolétla perijovem dráhy ve vzdálenosti 71 400 km nad oblačnou pokrývkou planety.
2002-11-08 Zahájeny neúspěšné pokusy o převinutí pásky v palubní magnetopáskové paměti.
2002-11-14 Zkoušky gyroskopů.
2002-11-15 Zkoušky pohonného systému sondy.
2002-12-06 Zkoušky pohonného systému sondy.
2002-12-12 Zahájen přenos vědeckých dat z průletu kolem měsíce Amalthea na Zemi.
2002-12-16 Byly zapojeny přístroje pro měření plasmatu.
2002-12-18 Byly znovu zapojeny přístroje pro měření energetických částic.
2002-12-27 Zkoušky pohonného systému sondy.
2003-01-07 Zkoušky gyroskopů.
2003-01-15 Orientace rotační osy sondy byla změněna o 18°, aby v září 2003 míříla ne Zemi.
2003-02-28 Ukončen přenos vědeckých dat z průletu kolem měsíce Amalthea35. Vědecké přístroje byly rekonfigurovány tak, aby svá měření posílaly přímo na Zemi. Během průletu sondy kolem měsíce hvězdné čidlo zaznamenalo 9 záblesků, které byly interpretovány jako možný odraz světla od 7 malých objektů, pohybujících se v blízkosti Amalthey36.
2003-04-14 /Plán/ Průlet apojovem dráhy ve vzdálenosti 26.4 Gm od planety.
2003-08-11 až
2003-09-01
Po dobu konjunkce se Sluncem bylo přerušeno rádiové spojení sondy se Zemí.
2003-09-21 18:57 UT: Sonda vstoupila rychlostí 48.26 km/s do atmosféry Jupiteru a zanikla37,38,39,40,41,42,43,44,45.
19:43:14 UT: Přijaty poslední signály na Zemi.

Literatura

 1. The energy transfer process in planetary flybys / J. D. Anderson, J. K. Campbell, M. Martin Nieto. - arXiv. - 2006-11-02. - [Cit. 2006-11-03].     (http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0608/0608087v2.pdf).
 2. Home Page. - Los Angeles, CA : Boeing, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/).
 3. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 4. DLR Portal. - Köln : DLR, 2011. - [Cit. 2011-07-24].     (http://www.dlr.de/).
 5. Astrium : Ottobrunn. - Ottobrunn : Astrium, 2011. - [Cit. 2011-07-24].     (http://www.astrium.eads.net/de/locations/ottobrunn.html).
 6. Galileo : Journey to Jupiter. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 1987. - [Cit. 2001-12-22].     (http://galileo.jpl.nasa.gov).
 7. Jupiter Odyssey : The Story of NASA's Galileo Mission / D. M. Harland. - London : Springer ; Chichester : Praxis, 2000. - (Springer-Praxis Books in Astronomy and Space Sciences). - ISBN 1-85233-301-4.
 8. Galileo (Mission). - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2001. - [Cit. 2003-10-05].     (http://pds.jpl.nasa.gov/cgi-bin/layout.pl?msn:MS000003:inv/msn/msn04.lbl).
 9. Galileo Orbiter (Instrument Host). - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2001. - [Cit. 2003-10-05].     (http://pds.jpl.nasa.gov/cgi-bin/layout.pl?host:HS000013:inv/host/sc14.lbl).
 10. Přehled kosmonautiky v roce 1989 / A. Vítek. - Praha : ČTK, 1990.
 11. Kolotoč raketoplánů: STS-34 Atlantis: Se sondou k Jupiteru / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 66 [13] 505-508 (1990).
 12. Přehled kosmonautiky v roce 1990 / A. Vítek. - Praha : ČTK, 1991.
 13. Přehled kosmonautiky v roce 1991 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1993.
 14. Přehled kosmonautiky v roce 1992 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1994.
 15. Přehled kosmonautiky v roce 1993 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1995.
 16. Přehled kosmonautiky v roce 1994 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1996.
 17. Přehled kosmonautiky v roce 1995 / M. Grün. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. - 1998.
 18. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 510. - 2003-09-29. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.510).
 19. Galileo. - Spaceflight 42 [4] 170 (2000).
 20. Galileo to Crash Into Jupiter to Avoid Contaminating the Planet's Moons. - SPACE.Com, 2000-07-07.     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/galileo_jupiter_000706.html).
 21. Researchers find evidence of folds on Europa that provide clues about evolution of Jovian moon's surface / [JHU-APL]. - Florida Today. - 2000-08-11.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/081100e.htm).
 22. Study: Liquid water on Jupiter moon / [AP]. - Florida Today. - 2000-08-25.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/082500c.htm).
 23. The Millenium flyby / P. Corneille. - Spaceflight, 43 [3] 112-113 (2001).
 24. Galileo gets on last close encounter with Callisto / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-05-23. [Cit. 2001-05-24].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0105/23callistoflyby/).
 25. Galileo zooms past Jupiter on way to Callisto encounter / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-05-24. [Cit. 2001-05-24].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0105/24galileo/).
 26. Galileo's camera shuts down as probe nears Callisto / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-05-25. [Cit. 2001-05-27].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0105/25galileo/).
 27. Galileo probe makes closest flyby of a Jovian moon / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-05-26. [Cit. 2001-05-27].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0105/26galileo/).
 28. Galileo to Swing Even Closer to Io / [NASA-JPL]. - SPACE.Com. - 2001-10-12. - [Cit. 2001-10-15].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/galileo_update_011012.html).
 29. Galileo to Swing Even Closer to Io / [NASA-JPL]. - SPACE.Com. - 2001-10-12. - [Cit. 2001-10-16].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/galileo_update_011012.html).
 30. Galileo heads for final flyby of Jupiter's moon Io / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-01-16. - [Cit. 2002-01-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/16ioflyby/).
 31. Trouble sends Galileo into hibernation during Io flyby / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2002-01-17. - [Cit. 2002-01-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/18galileo/).
 32. Solar wind buffets vast Jupiter region / [NASA/JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-02-28. - [Cit. 2002-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0202/28jupiter/).
 33. Final looks at Jupiter's moon Io aid big-picture view / [NASA/JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-06-03. - [Cit. 2002-06-03].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0206/03galileoio/).
 34. Controllers believe Galileo tape recorder fixed / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-06-18. - [Cit. 2002-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0206/19galileo/).
 35. Galileo's Final Months. - Space Daily. - 2003-03-02. - [Cit. 2003-03-03].     (http://www.spacedaily.com/news/galileo-03b.html).
 36. Galileo makes rock discovery during moon encounter / [NASA/JPL]. - Spaceflight Now. - 2003-04-09. - [Cit. 2003-04-11].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0304/09galileo/).
 37. End of Mission Press Kit. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2003. - [Cit. 2003-09-22].     (http://galileo.jpl.nasa.gov/news/release/galileo-end.pdf).
 38. Galileo spacecraft crashes into Jupiter / P. Bond. - Spaceflight Now. - 2003-09-21. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.spaceflightnow.com/galileo/030921galileogone.html).
 39. The Galileo trials / B. Evans. - Spaceflight Now. - 2003-09-21. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.spaceflightnow.com/galileo/030921galileohistory.html).
 40. Goodbye Galileo / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-09-20. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.spaceflightnow.com/galileo/030920preview.html).
 41. End of mission sequence of events / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-09-20. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.spaceflightnow.com/galileo/030920eomsequence.html).
 42. Galileo mission overview / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-09-20. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.spaceflightnow.com/galileo/030920overview.html).
 43. The Galileo spacecraft / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-09-20. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.spaceflightnow.com/galileo/030920spacecraft.html).
 44. Galileo's top 10 science results / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-09-20. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.spaceflightnow.com/galileo/030920top10science.html).
 45. Journey's End: Last Gasp for Galileo / L. David. - SPACE.Com. - 2003-09-21. - [Cit. 2003-09-22].     (http://www.space.com/scienceastronomy/galileo_finale_030921.html).
 46. New Evidence for Liquid Water on Europa. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2011-11-16. - [Cit. 2011-11-17].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/16nov_europa/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-11-17 16:29:17 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Michal Filip, Antonín Vítek