1998-067A - ISS v roce 2004 - listopad

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2004-10-16 2004-040A 2004-11-29 2004-040A Leroy Chiao USA 4 ISS-CDR/SO
Saližan Š. Šaripov <=Салижан Ш. Шарипов> RUS 2 ISS-FE
2004-11-29   2004-11-29   bez osádky      
2004-11-29 2004-040A 2005-04-24 2004-040A Leroy Chiao USA 4 ISS-CDR/SO
Saližan Š. Šaripov <=Салижан Ш. Шарипов> RUS 2 ISS-FE

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-11-01.59 G 51.64° 91.71 min 353 km 364 km  
04-11-11.85 G 51.64° 91.67 min 351 km 362 km Před korekcí dráhy.
04-11-17.69 G 51.64° 91.71 min 355 km 362 km Po korekci dráhy.
04-11-29.53 G 51.64° 91.67 min 354 km 360 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Viz ISS.

Průběh letu

Datum Událost
2004-říjen Viz.
2004-08-14 až
2004-12-22
Nákladní loď Progress-M 50 (2004-032A) součástí komplexu ISS.
2004-10-16 až
2004-11-29
Transportní loď Sojuz-TMA 5 (2004-040A) součástí komplexu ISS.
2004-11-01 06:00 UT: Ukončen odpočinek (normální režim2).
Automatické pokračování dálkově řízených experimentů CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus], SAMS [=Space Acceleration Measurement System], MAMS [=Microgravity Acceleration Measurement System] a PCG-STES [=Protein Crystal Growth - Single Locker Thermal Enclosure System] v modulu Destiny a MISSE [=Materials ISS Experiment] na povrchu stanice. Automatické pokračování experimentů GTS [=Global Timing System], Biorisk, Bioekologija, Prognoz, Matrjoška-E a -R, Meteoroid, Skorpion a Kromka na ruském segmentu. Exponování vzorků materiálů působení kosmického prostoru v rámci experimentu SEED [=Space Environment Exposure Device]. Detekce mikrometeoroidů zařízením MPAC [=Microparticles Capture], umístěného na povrchu modulu Zvezda. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Příprava, incializace a fotodokumentace experimentu BCAT-3 [=Binary Colloid Alloy Test]. Pokračování experimentu RENAL.
Středisko MCC-H úspěšně ukončilo proces zvyšování kapacity akumulátorových baterií 4B2 umístěných na segmentu ITS-P6 IEA [=Integrated Truss Structure - Port Six Integrated Electronic Assembly] příhradové konstrukce P6 opakovaným hlubokým vybíjením a opětným nabíjením a baterie byly opět začleněny do systému dodávky elektrické energie.
Kontrola automatických pojistek AZS [=avtomat zaščity seti] na panelech BVP, BPP-30 a BPP-36 v modulu Pirs.
Seznamování osádky se systémy stanice.
Údržba detektorů kouře IDE-2 [=izveščatel' dyma elektronnyj] v modulu Zarja.
Měření úrovně hluku v prostorách komplexu ruským akustickým dozimetrem.
Nácvik práce se sonografem v rámci experimentu ADUM [=Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity].
Inventura opsobního vybavení členů 10. základní osádky.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]3,4.
21:30 UT: Zahájen odpočinek (normální režim2).
2004-11-02 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Pokračování experimentu BIOPSY. Práce s experimentem BCAT-3 [=Binary Colloid Alloy Test]. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala říční síť Salamat (Čad), povodí Amazonky a oblast šelfu u pobřeží Patagonie. Kontrola digitálního fotoaparátu Nikon D1 a laptopu pro experiment dálkového průzkumu Země KPT-3 "Ekon".
Aktivace osobních akustických dozimetrů členů osádky.
Seznamování osádky se systémy stanice.
Chiao se zúčastnil prostřednictvím zabezpečené elektronické pošty prezidentských voleb v USA5.
Údržba detektorů kouře IDE-2 [=izveščatel' dyma elektronnyj] v modulu Zarja.
Pořízení videonáhrávky s exkurzí po laboratorním modulu Destiny v rámci pedagogického programu EPO [=Educational Payload Operation].
Kontrola kabelů dodávky elektrické energie k zařízení Vozduch pro odstraňování oxidu uhličitého.
Pokračování údržby detektorů kouře IDE-2 [=izveščatel' dyma elektronnyj] v modulu Zarja.
Chiao uskutečnil kontrolu nouzových pomůcek PEP [=Portable Emergency Provisions] na palubě komplexu, zejména hasicích přístrojů PFE [=Portable Fire Extinguisher], dýchacích přístrojů PBA [=Portable Breathing Apparatus], dýchacích masek QDMA [=Quick-Don Mask Assemblies] a prodlužovacích hadic s rozbočkami EHTK [=Extension Hose/Tee Kits].
Týdenní údržba běhací dráhy TVIS [=Treadmill with Vibration Isolation and Stabilization].
Telekonference se členy 9. osádky stanice.
Tisková videokonference s televizními stanicemi Fox News a AP Television.
Středisko MCC-H aktualizovalo incializační programy řídicích počítačů C&C MDM [=Command and Control Modulato/Demodulator] amerického segmentu.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Doplnění vody do zásobníku KOV [=kontejner očiščennoj vody] systému Elektron-VM.
Před zahájením odpočinku byly odečteny hodnoty naměřené osobními audiodozimetry6,7,8.
2004-11-03 Odečet osobních audiodozimetrů.
Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Fotodokumentace průběhu experimentu BCAT-3 [=Binary Colloid Alloy Test], jeho ukončení, demontáž a uložení zařízení. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Sledování úrovně mikrogravitace a zjišťování zdrojů parazitních zrychlení a vibrací v rámci experimentu Identifikacija. Pokračování experimentu RENAL. Pokračování experimentu BIOPSY. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala solné jezero Poopó v Andách (Bolívie) a vlnění moře v oblasti šelfu při pobřeží Patagonie.
Došlo k drobné závadě na dálkovém spínači proudu RPCM [=Remote Power Controller Module] LA1B-G v modulu Destiny.
Seznamování osádky se systémy stanice.
Výměna 10 detektorů DC-7A systému detekce kouře "Signal-VM" v modulu Zvezda.
Instalace nové verze firmware v navigačním systému SIGI [=Space Integrated GPS/Inertial navigation system] amerického segmentu neproběhla úspěšně.
Chiao ukončil vybalování zásilky lékařského vybavení IMAK [=ISS Medical Accessory Kit], dopraveného transportní lodí Sojuz-TMA 5 (2004-040A) a jeho začlenění do souprav AMP [=Ambulatory Medical Pack] a ALSP [=Advanced Life Support Pack] vybavení palubní ambulance.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata].
Odečet osobních audiodozimetrů.9.
2004-11-04 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2" a odeslání dat. Chiao vyplnil dotazník FFQ [=Food Frequency Questionnaire] o množství požité potravy a nápojů. Pokračování experimentu RENAL. Vyšetření členů osádky sonografem v rámci experimentu ADUM [=Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity]. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala dolní povodí Amazonky a ledovce v Patagonii.
Seznamování osádky se systémy stanice.
Inventarizace přístrojů připojených k elektrické síti v ruském segmentu.
Nácvik postupů první lékařské pomoci s využitím soupravy CHeCS [=Crew Health Care System].
Přemístění dozimetru pronikavé radiace TEPC [=Tissue Equivalent Proportional Counter] v laboratorním modulu Destiny.
Videokonference s vedoucím oddělení letových osádek v JSC K. Romingerem.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Údržba skupiny A systému ventilace v modulu Zvezda10.
Celkové zásoby pohonných látek na komplexu činily 3951 kg.
2004-11-05 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Pokračování experimentu RENAL. Vyšetření členů osádky sonografem v rámci experimentu ADUM [=Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity]. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala jezero Poopo (Bolívie), vlnění moře u pobřeží Patagonie, ledovce v Patagonii a v současné době aktivní sopku Manma (Paupa - Nová Guinea).
Odběr vzorků mikroflory přípravkem SSK [=Surface Sample Sit] se stěn modulů Destiny, Unity a Zarja k mikrobiologické analýze. Ve stejných modulech byly k mikrobilogické analýze odebrány i vzorky vzduchu přípravkem MAS [=Microbial Air Sampler].
Dálkově ovládaný spínač elektrického proudu LA1B RPCM [=Remote Power Controller Module] byl povelem ze střediska MCC-H uveden do normálního provozu.
Telekonference s ředitelem letu.
Videokonference s vedoucím oddělení letových osádek v JSC K. Romingerem.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Čistění mřížek ventilačních otvorů a výměna filtrů v lapačích prachu PS1 a PS2 [=pylesbornik] v modulu Zarja. Kontrola stavu konektorů ZL23 a ZL28 na zařízení Elektron-VM, na nichž se usadil povlak hydroxidu draselného z elektrolytu11,12,13.
2004-11-06 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Šaripov uskutečnil vyšetření koordinace pohybů očí a hlavy v rámci experimentu ETD [=Eye Tracking Device]. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala vlnění oceánu v oblasti šelfu u břehů Pataginie a ledovce v Patagonii.
Týdenní úklid stanice, včetně dezinfekce povrchů modulů Fungistatem a odstranění nečistot vysavačem.
Měření parciálního tlaku oxidu uhličitého přenosnými měřiči CDMK [=Carbon Dioxide Monitor Kit].
Pravidelná údržba přenosných počítačů PCS [=Portable Computer System] a směrovačů OCA palubní sítě v americkém segmentu.
Odeslání videozdravice k 60. narozeninám A. A. Akajeva, prezidenta Kyrgyzstánu.
Týdenní plánovací telekonference.
Za klimatizační jednotkou SKV-1 [=sistema kondicionirovanija vozducha] byla nalezena zkondenzovaná voda; středisko CUP-M následně zjistilo, že jednotka neodstraňuje vodu z atmosféry a obsah vodní páry ve vzduchu roste, což způsobuje orosení stěn modulu Zvezda. Proto byla tato jednotka vypojena a zapojena SKV-2.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata].
Odpočinkový den14.
2004-11-07 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Pokračování experimentu RENAL.
Šaripov se podrobil vyšetření srdce v rámci experimentu MBI-9 [=mediko-biologičeskije issledovanija] "Pul's".
Za klimatizační jednotkou SKV-1 [=sistema kondicionirovanija vozducha] byla nalezena zkondenzovaná voda; proto byla tato jednotka vypojena a zapojena SKV-2.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Odečet stavu vody v systému SVO [=sistema vodoobespečenija]. Kontrola záchodu a množství odpadu.
Odpočinkový den15.
2004-11-08 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus], SAMS [=Space Acceleration Measurement System], MAMS [=Microgravity Acceleration Measurement System] a PCG-STES [=Protein Crystal Growth - Single Locker Thermal Enclosure System] v modulu Destiny a MISSE [=Materials ISS Experiment] na povrchu stanice. Automatické pokračování experimentů GTS [=Global Timing System], Biorisk, Bioekologija, Prognoz, Matrjoška-E a -R, Meteoroid, Skorpion a Kromka na ruském segmentu. Exponování vzorků materiálů působení kosmického prostoru v rámci experimentu SEED [=Space Environment Exposure Device] a detekce mikrometeoroidů zařízením MPAC [=Microparticles Capture], umístěným na povrchu modulu Zvezda. Pokračování experimentu RENAL. Odečet stavu dozimetrů "Pille". Vyšetření členů osádky sonografem v rámci experimentu ADUM [=Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity]. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2".
Odběr vzorků pitné vody k chemické a mikrobiologické analýze.
Výměna separatoru v zařízení pro odlučování kondenzované vody z ovzduší stanice BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata].
Kontrola stavu trupu v modulu SM za panely č. 130, 134, 135 a 135 a pod běhací dráhou TVIS [=Treadmill with Vibration Isolation and Stabilization]. Byly zjištěny drobné šrámy, ale na vlastním tlakovém trupu poškození nebyla zjištěna. Šaripove při té příležistosti odstranil z jinak nedostupných míst většinu nahromaděného prachu a jiných nečistot.
Nácvik operací s manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] s využitím simulačního programu DOUG [=Dynamic Operations Ubiquitous Graphics]. Během nácviku byl talevizní kamerou na konci manipulátoru prozkoumán protimeteorický štít na modulu Destiny; během letu raketoplánu Endeavour (let STS 113, 2002-052A) zpozorován důlek neznámého původu na panelu LAB1/04-08. Podrobný průzkum získaných snímků vyloučil možnost, že se jedná o stopu po nárazu mikrometeoroidu nebo částice kosmického smetí. Nejpravděpodonější příčinou je tepelná deformace panelu při cyklických změnách teploty; deformace nemá vliv na vlastní konstrukci modulu16.
Telekonfence s odborníky na Zemi o výsledcích sonografického vyšetření v rámci programu ADUM [=Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity].
Výměna baterií ve všech třech náramkových měřičích tepové frekvence HRM [=Heart Rate Monitor].
Týdenní údržba běhací dráhy TVIS.
Příprava zařízení Urolux (experiment MO-9 [=medicinskoje obespečenije]) k analýze moči.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Čištění krycích mřížek ventilátorů CV1 a CV2 [=central'nyj ventiljator] v modulu FGB. Výměna prachových filtrů PF1 až 4 [=pylefil'tr] v modulu SM.
06:40 UT: Vypojení systému pro výrobu kyslíku Elektron-VM vzhledem k chystané regeneraci patron BMP [=blok mikroprimesej] a jeho profukování dusíkem k odstranění zbytků vodíku.
Kolem 09:20 UT: Zahájena regenerace patrony BMP č. 1 pro odstraňování oxidu uhličitého17,18.
Na kosmodrom Bajkonur byla dopravena19 nákladní loď Progress-M 51 (výr. č. 351, let ISS-16P).
2004-11-09 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Obsluha experimentu BCAT-3 [=Binary Colloid Alloy Test] a jeho fotodokumentace. Pokračování experimentu RENAL. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala ledovce v Patagonii, vlnění mořské hladiny v oblasti šelfu při jihovýchodním pobřeží Patagonie a v okolí Nového Zélandu.
V rámci lékařského programu se uskutečnilo vyšetření stavu srdečněcévního systému u Šaripova v klidu v rámci programu MO-1 [=medicinskoje obespečenije].
Biochemická analýza moči na zařízení Urolux (experiment MO-9 [=medicinskoje obespečenije]).
Periodické stanovení celkového zdravotního stavu členů osádky.
Oprava anténního napaječe u systému autonomní družicové navigace ASN-M v ruském segmentu.
Dokončení mikrobiologické analýzy vzorků vzduchu a odebraných ze stěn modulů v uplynulém týdnu.
Telekonference s odborníky na Zemi o chystaných pedagogických experimentech EPO [=Educational Payload Operations].
Telekonference s odborníky na Zemi o stavu zásob potravin na stanici.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata]. Ukončena regenerace patrony BMP [=blok mikroprimesej] č. 1 pro odstraňování oxidu uhličitého a zahájena regenerace patrony č. 2. Údržba systému Elektron-VM20.
Vzhledem k mimořádně silné erupci na Slunci a následné geomagetické bouři, která zvýšila hustotu vysoké atmosféry, došlo k mimořádně rychlému poklesu průměrné výšky dráhy komplexu21, která se během 24 hodin snížila o 440 m.
2004-11-10 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Obsluha experimentu BCAT-3 [=Binary Colloid Alloy Test] a jeho fotodokumentace. Sledování úrovně mikrogravitace a zjišťování zdrojů parazitních zrychlení a vibrací v rámci ruského experimentu Identifikacija. Pokračování experimentu RENAL. Chiao vyplnil dotazník FFQ [=Food Frequency Questionnaire] o množství požité potravy a nápojů. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala vlnění hladiny Timoského a Arafurského moře (severně od Austrálie) a v oblasti pevniského šelfu u pobřeží Patagonie. Snímkovala také dolní povodí Amazonky.
Ukončena regenerace patrony BMP [=blok mikroprimesej] č. 2 pro odstraňování oxidu uhličitého.
Kolem 08:15 UT: Ukončení údržby systému pro výrobu kyslíku Elektron-VM a jeho opětovné uvedení do provozu.
Chiao se pokoušel pokračoval v opravách amerického skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] č. 3005; práce však musela být předčasně ukončena, protože chyběla laminovaná podložka těsnění rotoru nového čerpadla. Pokud nebude nalezena, bude nová zaslána nákladní lodí v prosinci tr.
Umístění dvou detekčních proužků FMK [=Formaldehyde Monitoring Kit] pro detekci formaldehydu v prostorách komplexu.
Odběr vzorků vzduchu k analýze přípravky AK-1M a IPD v modulech ruského segmentu stanice.
Vyhodnocení mikrobiologické analýzy vzorků odebrané pitné vody.
Fotodokumentace uložných prostorů č. 402, 403, 406, 407 a 410 v modulu Zarja pro zjištění množství volného místa k dispozici a odeslání snímků na Zemi.
Kontrola palubní desky "Neptun-ME" transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) vzhledem k tomu, že během startu byly indikovány nesprávné hodnoty tlaku v prostorách lodi.
Prohození detektorů kouře č. 5 a 10 systému SPOPT [=sistema požaroobnaruženija i požarotušenija] v modulu Zarja a jejich následná prověrka.
11:00 UT: Středisko MCC-H zahájilo měření kapacity akumulátorových baterií 4B2 na americkém segmentu.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Doplnění vody do zásobníku KOV [=kontejner očiščennoj vody] systému Elektron-VM22.
Rychlost poklesu dráhy komplexu se snížila na 200 m za den.
2004-11-11 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2" a odeslání dat. Pozorování Země v rámci programu CEO [=Crew Earth Observation].
V rámci lékařského vyšetření si astronauti změřili objem holeně na zařízení ISOG [=izmeritel'naja sistema ob"jema goleni] (MO-7 [=medicinskoje obsledovanije]) a stanovili hmotnosti těla na zařízení IM [=izmeritel' massy] (MO-8).
Nahrání opravy programu pro vyhodnocování údajů z detektorů kouře v modulu Zarja, aby se zabránilo vyhlašování planých požárních poplachů.
Ukládání nepotřebného materiálu a odpadu do prostor nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A).
11:00 UT: Středisko MCC-H ukončilo měření kapacity akumulátorových baterií 4B2 na americkém segmentu.
Nový pokus o instalovéní software do řídicího počítače navigačního systému SIGI v americkém segmentu.
Snímkování panelů stěn v modulu FGB.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti].
2004-11-12 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Pozorování Země v rámci programu CEO [=Crew Earth Observation].
Ukládání nepotřebného materiálu a odpadu do prostor nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A).
Telekonference s ředitelem letu.
Odelání videpořadu pro návštěvnické středisko NASA.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata].
Celkové zásoby pohonných látek na komplexu činily 3951 kg.
2004-11-13 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Odečet stavu dozimetrů Matrjoška. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala oblast říční sítě Sobat v jihovýchodním Súdánu a povodí Amazonky.
Týdenní úklid stanice, včetně dezinfekce povrchů modulů Fungistatem a odstranění nečistot vysavačem.
Měření parciálního tlaku oxidu uhličitého přenosnými měřiči CDMK [=Carbon Dioxide Monitor Kit].
Odpojení robotické stanice RWS [=Robotics Work Station] použití při nácviku práce se staničním dálkovým manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od dodávky elektrického proudu.
Kopírování vědeckých a technických dat ze serveru na paměťovou kartu.
Videokonference s vedením programu ISS.
Týdenní plánovací telekonference.
Pokus o zformátování pevného disku č. 6106 pro laptop v ruském segmentu selhal. Proto byl disk nahražen jiným (č. 6095).
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti].
Odpočinkový den23.
2004-11-14 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Pozorování Země v rámci programu CEO [=Crew Earth Observation].
Odeslání videozdravice ke Dni zemědělců na Ukrajině. Tisková videokonference se stanicí BBC a výzkumných střediskem ESTEC organizace ESA v městě Noordwijk (Nizozemsko).
Příprava zařízení Gematokrit ke stanovení krevního obrazu.
Bylo zjištěno, že po výměně programového vybavení v navigačním počítači systém SIGI [=Space Integrated GPS/Inertial Navigation System] přestal poskytovat užitečná data o orientaci stanice. Středisko MCC-H začalo studov at tento problém.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Odečet stavu vody v systému SVO [=sistema vodoobespečenija]. Kontrola záchodu a množství odpadu. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata].
Odpočinkový den24.
V montážní budově MIK [=montažno-ispytatel'nyj korpus] komplexu 254 bylo zahájeno elektrické oživování nákladní lodi Progress-M 51 (výr. č. 351, let ISS-16P) a její přípravy k pozmením prověrkám.
2004-11-15 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus], SAMS [=Space Acceleration Measurement System], MAMS [=Microgravity Acceleration Measurement System] a PCG-STES [=Protein Crystal Growth - Single Locker Thermal Enclosure System] v modulu Destiny a MISSE [=Materials ISS Experiment] na povrchu stanice. Automatické pokračování experimentů GTS [=Global Timing System], Biorisk, Bioekologija, Prognoz, Matrjoška-E a -R, Meteoroid, Skorpion a Kromka na ruském segmentu. Exponování vzorků materiálů působení kosmického prostoru v rámci experimentu SEED [=Space Environment Exposure Device] a detekce mikrometeoroidů zařízením MPAC [=Microparticles Capture], umístěným na povrchu modulu Zvezda. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Pokračování experimentu RENAL. Uskutečnilo se vyšetření rozdělení kapalin ve svém těle v rámci experimentu MBI-1 [=mediko-biologičeskije issledovanija] "Sprut-K". Vyšetření členů osádky sonografem v rámci experimentu ADUM [=Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity]. Pozorování Země v rámci programu CEO [=Crew Earth Observation].
V rámci periodické zdravotní prohlídky PHS [=Periodic Health Status] se uskutečnil odběr a analýza krve na zařízení PCBA [=Portable Clinical Blood Analyzer] a stanovení krevního obrazu na zařízení Gematokrit (MO-10 [=medicinskoje obespečenije]).
Vyšetření stavu srdečně-cévního systému při dávkované fyzické zátěži na veloergometru v rámci programu MO-5.
Zahájeno dobíjení akumulátorových baterií typu 825M3 pro skafandr Orlan-M.
Výměna selhané akumulátorové baterie typu 800A č. 8 v modulu Zvezda za novou.
Fotodokumentace panelů interiéru v modulu Zvezda.
Povelem z řídicího střediska MCC-H proběhla kalibrace analyzátoru ovzduší MCA [=Major Constituents Analyzer].
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata]. Čištění ventilátorů v čističce vzduchu AAA TCCS [=Avionics Air Assembly/Trace Contaminant Control System] ve skříni AR [=Air Revitalization] v v modulu Destiny25.
2004-11-16 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pravidelná kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2". Pokračování experimentu RENAL. Vyšetření členů osádky sonografem v rámci experimentu ADUM [=Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity]. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala vlnění hladiny Jihočínského moře u pobřeží Vietnamu, říční sítě v Čadu a jihozápadním Súdánu a solné jezero Poopo v Andách (Bolívie).
Ukončeno dobíjení akumulátorových baterií typu 825M3 pro skafandr Orlan-M.
Instalace nové verze software (7.02) na laptop č. 2 v ruském segmentu.
Kontrola odpouštěcího ventilu vodíku v zařízení Elektron-VM na výrobu kyslíku.
Příprava nepotřebných předmětů a odpadu pro likvidaci v nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A).
Pokračovala fotodokumentace panelů interiéru v modulu Zvezda.
Kalibrace systému akcelerometrů BILU [=blok izmeritelej linearnych uskorenij] transportní lodi.
Videokonference se středoškoláky Forest Oak Middle School v městě Gaithersburg, MD (USA) za účasti představitelů ministerstva školství USA.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]27.
2004-11-17 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Sledování úrovně mikrogravitace a zjišťování zdrojů parazitních zrychlení a vibrací v rámci ruského experimentu Identifikacija. Kontrola skleníku Lada-4 v rámci experimentu BIO-5 [=biologija] "Rastenija-2", pořízení a odeslání dat, odebrání a zakonzervování vzorků rostlin a ukončení experimentu. Chiao vyplnil dotazník FFQ [=Food Frequency Questionnaire] o množství požité potravy a nápojů. Pokračování experimentu RENAL. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala smog nad severními oblastmi Číny a nad údolím řeky Gangy (Indie).
Kontrola stavu a funkčnosti ruského skafandru Orlan-M (výr. č. 27). Jedinou zjištěnou menší závadou byla horší kvalita fonického spolení v pásmu UKV.
Dobití akumulátorových baterií pro videokameru DSR PD-10.
Kontrola propustnosti palubní počítačové sítě programem SNFM [=Serial Network Flow Monitor].
Návik postupů první lékařské pomoci.
Kolem 11:45 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu předáno ruskému segmentu.
Kolem 12:00 UT: Přechod do orientace LVLH [=Local Vertical/Local Horizontal].
Kolem 14:00 UT: Přechod do orientace pro korekční manévr.
14:12 UT: Korekce dráhy komplexu (t=548.6 s, plánované Δv=2.2 m/s, skutečné Δv=1.6 m/s) neproběhla zcela úspěšně v důsledku závady na motorech DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii]27 nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A). V důsledku toho byla průměrná výška dráhy zvýšena jen o 2.7 km místo plánovaných 4.4 km. Vzhledem k jiným parametrům výsledné dráhy může tím být ovlivněno plánované datum startu další nákladní lodi.
Kolem 14:35 UT: Návrat zpět do orientace LVLH TEA [=Local Vertical/Local Horizontal Torque Equilibrium Attitude].
Kolem 15:00 UT: Předání řízení orientace a stabilizace americkému segmentu.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]28.
2004-11-18 Těsně před budíčkem byl vyhlášen falešný požární poplach v modulu Destiny.
Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala tajfun Muifa v západním Pacifiku, říční síť Salamat v Čadu a vlnění mořské hladiny u západního i východního pobřeží Floridy.
Příprava k likvidaci skafandru Orlan-M (výr. č. 12).
Zahájeno dobíjení akumulátorových baterií typu 825M3 pro skafandr Orlan-M, z něhož byly vymontovány všechny použitelné díly, včetně elektrokardiografu Beta-8, záložní láhve na kyslík BK-3 [=blok kisloroda], chladicího prádla a soupravy sluchátek s mikrofonem.
Aktualizace palubní dokumentace.
Plánovaný pedagogický experiment EPO [=Educational Program Operations] byl odložen na později.
Přehrání záznamu videodat z experimentu Molnija-SM/LSO [=Lightning and Sprite Observation].
Výměna paměťové karty v digitálním fotoaparátu Nikon D-1 ESC za novější typ.
Pokračovala kontrola propustnosti palubní počítačové sítě programem SNFM [=Serial Network Flow Monitor].
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata]. Doplnění vody do zásobníku KOV [=kontejner očiščennoj vody] systému Elektron-VM. Označení povlaků pro ventilátory s topným elementem BVN1 a BVN2 [=blok ventiljatora s nagrevatelem]30.
Celkové zásoby pohonných látek na komplexu včetně nákladní lodi činily 3851 kg (bez započtení pohonných látek pro vlastní potřebu lodi Progress).
2004-11-19 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala města Calcutta /=Kalkata/ (Indie), Dháka (Bangládeš) a Lima (Peru) a deltu řeky Gangy (Indie).
Ukončeno dobíjení akumulátorových baterií typu 825M3 pro skafandr Orlan-M.
Zkušební zapojení systému autonomní družicové navigace ASN-M v ruském segmentu pro vyzkoušení vlivu opravy anténního napaječe.
Zahájena pravidelná údržba akumulátorových NiMH baterií příslušenství amerických skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Pravidelná kontrola funkce nízkofrekvenční části ruského spojového systému STTS [=sistema telefonno-telegrafnoj svjazi] a funkce přijímače UKV.
Kalibrace dvou analyzátorů složení ovzduší CSA-CPs [=Compound Specific Analyzer-Combustion Products] (č. 1015 a 1016). Poté byly použity pro stanovení jedovatých příměsí v atmosféře stanice.
Fotodokumentace konektorů u zařízení Elektron-VM.
Videokonference s vedoucím oddělení letových osádek v JSC K. Romingerem.
Přečerpání moči z nádrží JeDV-U [=jemkost' dlja vody-urina] do nádrží VB1 a VB2 [=vodjannyj bak] systému Rodnik nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A).
Radioamatérské spojení se středoškoláky v městě Polignano-a-Mare poblíže Bari (Itálie).
Telekonference s ředitelem letu.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti]31,32.
2004-11-20 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala říční síť Salamat, Násirovo jezero a jezera Toška (Egypt).
Týdenní úklid stanice, včetně dezinfekce povrchů modulů Fungistatem a odstranění nečistot vysavačem.
Pokračovala údržba akumulátorových baterií pro příslušenství skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit]. pracoval s experimentem zaměřeným na pájení ve stavu beztíže ISSI [=In-Space Soldering Investigation].
Týdenní plánovací telekonference.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>.
Odpočinkový den33.
2004-11-21 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Pozorování Země v rámci programu CEO [=Crew Earth Observation].
Pokračovala údržba akumulátorových baterií pro příslušenství skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Měření parciálního tlaku oxidu uhličitého přenosnými měřiči CDMK [=Carbon Dioxide Monitor Kit].
Šaripov připravil výbavu pro vyšetření fyzického stavu v rámci programu MBI-8 [=medikobiologičeskije issledovanija] <=МБИ-8 [=медикобиологические исследования]> "Profilaktika" <=Профилактика>.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>. Odečet stavu vody v systému SVO [=sistema vodoobespečenija] <=СВО [=система водообеспечения]>. Kontrola záchodu a množství odpadu.
Odpočinkový den34.
Zásoba potravin na palubě komplexu činila 105 denních dávek v 51 kontejneru. Předpokládaná spotřeba je 0.9 denní dávky na osobu a den a může být v případě nouze snížena až na 0.8 dávky na osobu a den.
2004-11-22 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus], SAMS [=Space Acceleration Measurement System], MAMS [=Microgravity Acceleration Measurement System] a PCG-STES [=Protein Crystal Growth - Single Locker Thermal Enclosure System] v modulu Destiny a MISSE [=Materials ISS Experiment] na povrchu stanice. Automatické pokračování experimentů Biorisk <=Биориск>, Bioekologija <=Биоекология>, Prognoz <=Прогноз>, Matrjoška-E a -R <=Матрёшка-Э а -Р>, Meteoroid <=Метеороид>, Skorpion <=Скорпион> a Kromka <=Кромка> na ruském segmentu. Exponování vzorků materiálů působení kosmického prostoru v rámci experimentu SEED [=Space Environment Exposure Device] a detekce mikrometeoroidů zařízením MPAC [=Microparticles Capture], umístěným na povrchu modulu Zvezda. Pokračování experimentu RENAL.
V rámci lékařského vyšetření si astronauti změřili objem holeně na zařízení ISOG [=izmeritel'naja sistema ob"jema goleni] <=ИСОГ [=измерительная система объема голени]> (MO-7 [=medicinskoje obespečenije] <=МО-7 [=медицинское обеспечение>) a stanovili hmotnosti těla na zařízení IM [=izmeritel' massy] <=ИМ [=измеритель массы]> (MO-8 <=МО-8>).
Biochemická analýza moči na zařízení Urolux <=Уролюкс> (program MO-9 <=МО-9>).
Kontrola fyzického stavu Šaripova v rámci programu MBI-8 [=medikobiologičeskije issledovanija] <=МБИ-8 [=медикобиологические исследования]> "Profilaktika" <=Профилактика> při cvičení na veloergometru VB-3 <=ВБ-3>.
Pokračovala údržba akumulátorových baterií pro příslušenství skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Periodické čištění záznamových hlav u videorekortdéru VTR-1 [=Video Tape Recorder].
Kontrola a čištění těsnění u hermetických poklopů v průlezech mezi moduly amerického segmentu stanice.
Šaripov se pokoušel nalézt příčinu závady u nefungující klimatizační jednotky SVK-1 [=sistema kondicionirovanija vozducha] <=СВК-1 [=система кондиционирования воздуха]>.
Čištění digitálního fotoaparátu Kodak DCS760 pro experimenty Uragan <=Ураган> a Diatomeja <=Диатомея>.
Chiao kontroloval stav palubní oční lázně SSE [=Space Station Eyewash] a provedl inventuru a úklid prostředků osobní hygieny.
Ukládání nepotřebného vybavení a odpadu do prostor nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A).
Kolem 15:45 UT: Řízení orientace a stabilizace bylo předáno ruskému segmentu.
Aktualizace programového vybavení v navigačním počítači GNC2 [=Guidance and Navigation Computer] amerického segmentu.
Kolem 18:45 UT: Řízení orientace a stabilizace bylo předáno zpět americkému segmentu.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>34.
2004-11-23 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Údržba zařízení PCG-STES010 [=Protein Crystal Growth-Single Locker Thermal Enclosure System] pro přípravu krystalů bílkovin. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala město Hyderabad /=Hajdarába/ (Indie), říční sítě v jihozápadním Súdánu, ledovce v Patagonii a vlnění Atlantiku v okolí Bahamských ostrovů.
Celková zdravotní kontrola fyzického stavu členů osádky v rámci programu PFE [=Periodic Fitness Evaluation]. Kontrola fyzického stavu Šaripova v rámci programu MBI-8 [=medikobiologičeskije issledovanija] <=МБИ-8 [=медикобиологические исследования]> "Profilaktika" <=Профилактика> při cvičení s posilovačem NS-1 [=nagružatel' silovoj] <=НС-1 [=нагружатель силовой]>.
Pokračovala údržba akumulátorových baterií pro příslušenství skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Testování palubního videosystému.
Dobíjení akumulátorových baterií satelitního telefonu Motorola 9505.
Šaripov pokračoval v pokusech o opravu klimatizační jednotky SKV-1 [=sistema kondicionirovanija vozducha] <=СКВ-1 [=система кондиционирования воздуха]>.
Funkční zkoušky kontrolního monitoru VKU-2 ruského videosystému a kamery LIV.
Tisková videkonference.
Ukončeno označování protipožárních systémů v americkém segmentu.
Aktualizace palubní dokumentace nouzových procedur.
V rámci příprav na přemístění transportní lodi se uskutečnily testy systému spojení pracujícího v pásmu VHF s pozemními stanicemi WSC ve White Sands, NM (USA) a WLP na Wallops Island, VA (USA).
Tisková konference se zástupci sdělovacích prostředků z oblasti San Francisca, CA (USA).
Za střediska MCC-H byla nahrána oprava programového vybavení amerických řídicích navigačních počítačů GNC MDM [=Guidance, Navigation and Control Modulator/Demodulator].
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>. Čištění ochranné síťky ventilátoru VT-7 <=ВТ-7> na tepelném výměníku GŽT1 [=gazožidkostnyj teploobmennik] <=ГЖТ1 [=газожидкостный теплообменник]> systému termoregulace SOTR [=sistema obespečenija teplovogo režima] <=СОТР [=система обеспечения теплового режима]> v modulu Zarja. Čištění vzduchovodů VD1 a VD2 <=ВД1, ВД2> a sítěk ventilátorů V1 a V2 <=В1, В2> a výměna filtrů v lapačích prachu PF1 a PF2 [=pylefil'tr] <=ПФ1-4 [=пылефильтр]> v modulu Pirs35.
2004-11-24 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Sledování úrovně mikrogravitace a zjišťování zdrojů parazitních zrychlení a vibrací v rámci experimentu Identifikacija <=Идентификация>. Pokračování experimentu RENAL. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorova město Delhi /=Dillí/ (Indie) a říční síť Sobat v jihovýchodním Súdánu.
Kontrola fyzického stavu Šaripova v rámci programu MBI-8 [=medikobiologičeskije issledovanija] <=МБИ-8 [=медикобиологические исследования]> "Profilaktika" <=Профилактика> při cvičení na běhací dráze TVIS [=Treadmill with Vibration Isolation and Stabilization]. Odběr a analýza krve.
Měření hluku na stanici a určování prahu slyšitelnosti zařízením EARQ.
11:30 UT: Zahájeny zkoušky řídicího systému transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) včetně zkušebního zážehu (t=1 s) jejích manévrovacích motorů DPO [=dvidateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двидатели причаливания и ориентации]>. Pruběh zážehu byl sledován akcelerometry a televizní kamerou. Potvrdilo se, že jeden ze 2 motorků primárního okruhu, mířící tryskou dopředu (č. 18), který pracoval chybně již během příletu lodi ke stanici, není použitelný. Druhý motorek (č. 17) a oba motorky sekundárního okruhu (č. 27 a 28) mířící vpřed byly shledáno v pořádku.
Byla dočasně vypojena klimatizační jednotka SKV-2 [=sistema kondicionirovanija vozducha] <=СКВ-2 [=система кондиционирования воздуха]> a systém Elektron-VM <=Электрон-ВМ> na dobu rekonfigurace elektronického propojení komplexu s nákladní lodí.
Demontáž rozhraní US-21 [=ustrojstvo soprjaženija] <=УС-21 [=устройство сопряжения]> z lodi Progress-M 50 (2004-032A).
Řízení orientace a stabilizace komplexu v ruském segmentu bylo přepojen na trysky modulu Zvezda z trysek DPO <=ДПО> nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A) pro případ nuceného odpojení této lodi při nezdařeném přeletu transportní lodi; nebylo však aktivováno.
Pokračovala údržba akumulátorových baterií pro příslušenství skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Instalace stykovacího mechanismu SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]>, sestávající z aktivní části ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]> pasivní části PSA [=passivnyj stykovočnyj aggregat] <=ПСА [=пассивный стыковочный аггрегат]> s vodicím kuželem SK [=stykovočnyj konus] <=СК [=стыковочный конус]> mezi komplexem a nákladní lodí Progress-M 50 (2004-032A).
Demontáž lokálního komutátoru měření teplot LKT [=lokal'nyj kommutator temperatur] <=ЛКТ [=локальный коммутатор температур]>, programovatelného záznamového zařízení PZU [=programmno-zapominajuščeje ustrojstvo] <=ПЗУ [=программно-запоминающее устройство]> - Fotodokumentace otvorů v panelech stěn modulu Zvezda digitálním fotoaparátem Nikon D1.
Práce v rámci pedagogického programu EPO [=Educational Payload Operation].
Radioamatérské spojení se základní školou ve Westhampton Beach, NY (USA).
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata] <=БРПК [=блок разделения и перекачки кондензата]>. Výměna čisticích kolon BKO [=blok kolonok očistki] <=БКО [=блок колонок очистки]> v systému regenerace vody z kondenzátu SRV-K2M [=sistema regeneracii vody iz kondenzata - modificirovannaja] <=СРВ-К2М [=система регенерации воды из кондензата - модифицированная]>36.
2004-11-25 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Chiao vyplnil dotazník FFQ [=Food Frequency Questionnaire] o množství požité potravy a nápojů. Šaripov uskutečnil vyšetření koordinace pohybů očí a hlavy v rámci experimentu ETD [=Eye Tracking Device]. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala město Hyderabad /=Hajdarábad/ (Indie), říční síť Muglad v jihozápadním Súdánu, vlnění Karbiského moře a Atlantiku v okolí Bahamských ostrovů a zátopy v jihovýchodním Texasu.
Podařilo se odstranit závadu na analyzátoru ovzduší MCA [=Major Constituents Analyzer] a uvést jej do provozu.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>. Doplnění vody do zásobníku KOV [=kontejner očiščennoj vody] <=КОВ [=контейнер очищенной воды]> systému Elektron-VM <=Электрон-ВМ>37.
2004-11-26 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Chiao se podrobil psychologickému experimentu za použití programu WinSCAT [=Windows Spaceflight Cognitive Assessment Tool] na počítači MEC [=Medical Equipment Computer]. Pokračování experimentu RENAL.
Studium dokumentace a nácvik manévru přemístění transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) mezi uzly stanice. Konzultace s odborníky na Zemi.
Oživení systémů nákladní lodi Progress-M 50 (2004-032A).
Demontáž pomocného větracího potrubí mezi komplexem a nákladní lodí.
Demontáž rychloupínacích svorek BZV [=bystros"jomnyj zažim vintovyj] <=БЗВ [=быстросъёмный зажим винтовый]> ve stykovacím uzlu mezi modulem Zvezda a nákladní lodí.
Uzavření průlezů mezi komplexem a nákladní lodí Progress-M 50 (2004-032A).
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a nákladní lodí Progress-M 50 (2004-032A).
Nahrání nového programového vybavení do řídicího počítače skříně ER-3 [=EXPRESS Rack] s experimenty v modulu Destiny.
Opět se nazdařilo oživení pevného disku č. 6106 pro přenosný počítač.
Měření parciálního tlaku oxidu uhličitého přenosnými měřiči CDMK [=Carbon Dioxide Monitor Kit].
Měsíční údržba cvičebního zařízení RED [=Resistive Exercise Device].
Telekonference s ředitelem letu.
Čištění krycí mřížky ventilátoru topení v obytném modulu transportní lodi. Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>38.
2004-11-27 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Šaripov uskutečnil vyšetření koordinace pohybů očí a hlavy v rámci experimentu ETD [=Eye Tracking Device]. Pokračování experimentu RENAL. Pozorování Země v rámci programu CEO [=Crew Earth Observation].
Týdenní úklid stanice, včetně dezinfekce povrchů modulů Fungistatem a odstranění nečistot vysavačem.
V rámci příprav na přelet transportní lodi byl v ní aktivován analyzátor obsahu kyslíku a oxidu uhličitého v jejím ovzduší.
Videokonference s vedením programu ISS.
Týdenní plánovací telekonference.
Staniční dálkový manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] byla natočen do polohy vhodné pro sledování přeletu transportní lodi kamerou na konci manipulátoru.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>. Kontrola čerpadla BRPK [=blok razdelenija i perekački kondenzata] <=БРПК [=блок разделения и перекачки кондензата]>.
Odpočinkový den39.
2004-11-28 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. Vypojení experimentů TECh-25 [=technologija] <=ТЕХ-25 [=технология]> "Skorpio" <=Скорпио> a "Spika-S" <=Спика-С>. Pozorování Země v rámci programu CEO [=Crew Earth Observation].
Záznam dat ze serveru pro řízení experimentů BSPN [=blok servera poleznoj nagruzki] <=БСПН [=блок сервера полезной нагрузки]> na transportní medium a následné odeslání dat z dozimetrů "Matrjoška" <=Матрёшка> na Zemi.
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>. Odečet stavu vody v systému SVO [=sistema vodoobespečenija] <=СВО [=система водообеспечения]>. Kontrola záchodu a množství odpadu. Příprava klimatizačního systému ECLSS [=Environment Control & Life Support System] a termoregulačního systému TCS [=Thermal Control System] v modulu Destiny na bezpilotní provoz.
Kolem 10:35 UT: Hermetické uzavření průlezu mezi moduly Unity a Quest.
Odpočinkový den40.
14:00 UT: Zahájen odpočinek (změna režimu).
22:45 UT: Ukončen odpočinek (změna režimu).
2004-11-29 Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL.
Kolem 00:15 UT: Hermetické uzavření průlezu mezi moduly Destiny, Unity a tunelem PMA-1 [=Pressurized Mating Adapter One].
Kontrola telekomunikačního systému transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A).
Příprava komplexu k autonomnímu letu během manévru přemístění transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) mezi uzly stanice.
Demontáž vzduchovodů mezi moduly ruského segmentu stanice.
Vypojení systémů Elektron-VM <=Электрон-ВМ>, Vozduch <=Воздух>, palubního záchodu ASU [=assenizacionno-sanitarnoje ustrojstvo] <=АСУ [=ассенизационно-санитарное устройство]>, klimatizační jednotky SKV-2 [=sistema kondicionirovanija vozducha] <=СКВ-2 [=система кондиционирования воздуха]>, systému dodávky vody SVO [=sistema vodoobespečenija] <=СВО [=система водообеспечения]> a deaktivace systémů palubní kuchyně, zejména ohřívače potravy SOP [=sistema obogreva pišči] <=СОП [=система обогрева пищи]>.
Kolem 03:55 UT: Přestup a hermetické uzavření průlezu mezi moduly Zarja a Zvezda.
Kolem 04:05 UT: Hermetické uzavření průlezu mezi moduly Zvezda a Pirs.
Kolem 04:30 UT: Zahájena demontáž rychloupínacích svorek BZV [=bystros"jomnyj zažim vintovyj] <=БЗВ [=быстросъёмный зажим винтовый]> ve stykovacím uzlu mezi modulem Pirs a transportní lodí. Kontrola stykovacího uzlu.
Kolem 04:50 UT: Přestup a hermetické uzavření průlezů mezi komplexem a transportní lodí Sojuz-TMA 5 (2004-040A). Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi transportní lodí a komplexem.
Kolem 06:20 UT: Zahájeno oživování systémů transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) a přepojení jejího systému dodávky proudu SEP [=sistema elektropitanija] <=СЕП [=система электропитания]> na vlastní zdroje.
Oběd.
Ukončení testů systémů transportní lodi.
09:29 UT: Vydán povel k odpojení transportní lodi od komplexu.
09:32 UT: Odlet transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) od stykovacího uzlu na modulu Pirs.
Přelet transportní lodi mezi uzly stanice. Snímání průběhu přeletu televizní kamerou na konci manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Plánované testování motorků DPO [=dvidateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двидатели причаливания и ориентации]> č. 17 a 18 bylo zrušeno.
09:48 UT: Zahájeno přibližování tranposrní lodi ke komplexu.
09:52:49 UT (plán 10:00 UT): Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) ke stykovacímu uzlu na modulu Zarja41,42,43,44,45,46,47,48,49. Závěrečný brzdicí manévr uskutečnily motory DPO <=ДПО> sekundárního okruhu (č. 27 a 28).
Kolem 10:05 UT: Ukončeno pevné uzamykání zámků stykovacího uzlu. Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi transportní lodí a komplexem.
Zahájeno vypojování systémů transportní lodi.
Kolem 11:45 UT: Ukončena kontrola hermetičnosti vestibulu.
Kolem 11:50 UT: Otevření průlezů mezi transportní lodí a komplexem.
11:54 UT: Přestup do modulu Zarja.
Kolem 12:15 UT: Přestup do modulu Zvezda.
Kolem 12:30 UT: Otevření průlezu do modulu Pirs.
Převod telekomunikačních systémů komplexu do režimu normálního provozu.
Přepojení zásobování systémů transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) z vlastních zdrojů na palubní síť komplexu.
Ukončeno vypojování systémů tranportní lodi.
Instalace rychloupínacích svorek BZV <=БЗВ> do stykovacího uzlu mezi tranposrtní lodí a komplexem.
Zahájeno sušení lehkých skafandrů Sokol-M.
Uložení skafandrů.
Převádění systémů ISS do režimu normálního provozu51,52.
18:15 UT: Zahájen odpočinek (změna režimu).
Během dne selhal druhý ze 4 anténních systémů přijímačů systému GPS [=Global Positioning System] amerického navigačního systému SIGI [=Space Integrated GPS/Inertial Navigation System], což znemožňuje jeho operativní použití pro stanovení orientace stanice. Poloha stanice na dráze se dá určovat i nadále.
2004-11-29 až
2005-04-24
Transportní loď Sojuz-TMA 5 (2004-040A) součástí komplexu ISS.
2004-11-30 06:00 UT: Ukončen odpočinek (návrat k normálnímu režimu).
Automatické pokračování dálkově řízených experimentů v modulu Destiny a na ruském segmentu. Pokračování experimentu RENAL. V rámci programu CEO [=Crew Earth Observation] osádka pozorovala říční síť Muglad v jihozápadním Súdánu, město Tunis (Tunisko), vysokohorské ledovce v centrálních Andách a vlnění Atlantiku v okolí Bahamských ostrovů.
Instalace pomocných větracích potrubí mezi moduly.
Převedení termoregulačnoho systému ITCS [=Internal Thermal Control System] amerického segmentu do normálního režimu.
Odpojení ovládání staničního manipulátoru a rekonfigurace vnějšího televizního systému.
Zahájeno dobíjení akumulátorových baterií transportní lodi Sojuz-TMA 5 (2004-040A) z rozvodné sítě stanice.
Radioamatérské spojení se středoškoláky z École Secondaire Fernand-Lefèbre v městě Sorel-Tracy, QUE (Kanada).
Obsluha systému zabezpečení životních podmínek SOŽ [=sistema obespečenija žiznedejatel'nosti] <=СОЖ [=система обеспечения жизнедеятельности]>. Zahájena regenerace patrony BMP [=blok mikroprimesej] <=БМП [=блок микропримесей]> č. 1 pro odstraňování oxidu uhličitého.
Odpočinkový den53.
21:30 UT: Zahájen odpočinek (návrat k normálnímu režimu).
2004-prosinec Viz.

Literatura

 1. Expedition Crew Flight Plans: November 2004. - Houston, TX : NASA-JSC, 2004. - [Cit. 2004-11-01].     (http://spaceflight.nasa.gov/station/timelines/2004/november/).
 2. Dále uváděno jen v případě odchylek od běžného denního režimu.
 3. NASA Space Station On-Orbit Status 1 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-01. - [Cit. 2004-11-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14383).
 4. Crew 10 Stretches Out On Space Station. - Space Daily. - 2004-11-01. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzp.html).
 5. Space Station Commander Casts Vote From Orbit / M. Dunn [AP]. - SPACE.Com. - 2004-11-02. - [Cit. 2004-11-06].     (http://www.space.com/missionlaunches/exp10_chiaovote_041102.html).
 6. NASA Space Station On-Orbit Status 2 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-02. - [Cit. 2004-11-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14394).
 7. Lessons Learnt By Expedition Crews After Station's Fourth Year. - Space Daily. - 2004-11-03. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzr.html).
 8. Four Shining Years Of Humans In Space. - Space Daily. - 2004-11-04. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzs.html).
 9. NASA Space Station On-Orbit Status 3 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-03. - [Cit. 2004-11-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14408).
 10. NASA Space Station On-Orbit Status 4 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-04. - [Cit. 2004-11-05].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14416).
 11. NASA Space Station On-Orbit Status 5 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-05. - [Cit. 2004-11-07].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14428).
 12. International Space Station Status Report: SS04-038 / A. Beutel. - Washington, DC. - 2004-11-05. - (Release ; SS04-0378). - [Cit. 2004-11-07].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/nov/HQ_ss0438_station_status.html).
 13. .Space Station Crew Begins November With Science Experiments [NASA-JSC]. - SpaceRef. - 2004-11-05. - [Cit. 2004-11-07].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14435).
 14. NASA Space Station On-Orbit Status 6 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-06. - [Cit. 2004-11-07].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14440).
 15. NASA Space Station On-Orbit Status 7 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-07. - [Cit. 2004-11-09].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14444).
 16. New ISS Crew Arm Themselves For Practical Training. - Space Daily. - 2004-11-16. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzw.html).
 17. NASA Space Station On-Orbit Status 8 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-08. - [Cit. 2004-11-11].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14465).
 18. New ISS Crew Get Busy With Science And Maintenance Activities. - Space Daily. - 2004-11-08. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzt.html).
 19. Na Bajkonure prodolžajutsja raboty po podgotovke k zapusku KA "Progress-M". - Moskva : FKA. - 2004-11-19. - [Cit. 2004-11-19].     (http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=618).
 20. NASA Space Station On-Orbit Status 9 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-09. - [Cit. 2004-11-11].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14466).
 21. Magnetic Storm Affects Space Station Orbit / [UPI]. - Space Daily. - 2004-11-12. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzv.html).
 22. NASA Space Station On-Orbit Status 10 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-10. - [Cit. 2004-11-11].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14469).
 23. NASA Space Station On-Orbit Status 13 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-13. - [Cit. 2004-11-15].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14514).
 24. NASA Space Station On-Orbit Status 14 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-14. - [Cit. 2004-11-15].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14515).
 25. NASA Space Station On-Orbit Status 15 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-15. - [Cit. 2004-11-17].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14526).
 26. NASA Space Station On-Orbit Status 16 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-16. - [Cit. 2004-11-17].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14529).
 27. ISS Crew Get Boost, Prepare For New Cargo Spacecraft. - Space Daily. - 2004-11-23. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzx.html).
 28. NASA Space Station On-Orbit Status 17 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-17. - [Cit. 2004-11-19].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14540).
 29. NASA Space Station On-Orbit Status 18 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-18. - [Cit. 2004-11-19].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14548).
 30. NASA Space Station On-Orbit Status 19 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-19. - [Cit. 2004-11-21].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14557).
 31. NASA Space Station Status Report 19 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-19. - [Cit. 2004-11-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14563).
 32. NASA Space Station On-Orbit Status 20 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-20. - [Cit. 2004-11-23].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14577).
 33. NASA Space Station On-Orbit Status 21 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-21. - [Cit. 2004-11-23].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14578).
 34. NASA Space Station On-Orbit Status 22 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-22. - [Cit. 2004-11-23].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14580).
 35. NASA Space Station On-Orbit Status 23 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-23. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14587).
 36. NASA Space Station On-Orbit Status 24 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-24. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14603).
 37. NASA Space Station On-Orbit Status 25 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-25. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14605).
 38. NASA Space Station On-Orbit Status 26 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-26. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14624).
 39. NASA Space Station On-Orbit Status 27 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-27. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14628).
 40. NASA Space Station On-Orbit Status 28 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-28. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14631).
 41. International Space Station Status Report #04-64, 4:30 a.m. CST, Monday, Nov. 29, 2004 : Expedition 10 Crew. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2004-11-29. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceflight.nasa.gov/spacenews/reports/issreports/2004/iss04-64.html).
 42. International Space Station Status Report: SS04-041 / A. Beutel. - Washington, DC : NASA. - 2004-11-26. - (Release ; SS04-041). - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/nov/HQ_ss0441_station_status.html).
 43. International Space Station Status Report: SS04-042 / A. Beutel, J. Hartsfield. - Washington, DC : NASA. - 2004-11-29. - (Release ; SS04-042). - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/nov/HQ_ss0442_station_status.html).
 44. Soobščenije press-služby Roskosmosa: Perestrojenije na orbite. - Moskva: FKA. - 2004-11-29. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=635).
 45. Press-služba CUP-M: Manevrirovanije na orbite. - Moskva: FKA. - 2004-11-30. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=638).
 46. Expedition 10 Relocates Soyuz. - SpaceRef. - 2004-11-29. - [Cit. 2004-12-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14632).
 47. Space station crew to relocate Soyuz capsule. - Spaceflight Now. - 2004-11-28. - [Cit. 2004-11-28].     (http://www.spaceflightnow.com/station/exp10/041128status.html).
 48. International Space Station crew takes a ride in Soyuz. - Spaceflight Now. - 2004-11-29. - [Cit. 2004-11-29].     (http://www.spaceflightnow.com/station/exp10/041129soyuzmove.html).
 49. ISS Crew Vacate Station To Reposition Soyuz Spacecraft. - Space Daily. - 2004-11-29. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzz.html).
 50. Crew Moves Station Soyuz Capsule To New Docking Port. - Space Daily. - 2004-11-30. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spacedaily.com/news/iss-04zzza.html).
 51. NASA Space Station On-Orbit Status 29 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-29. - [Cit. 2004-12-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14650).
 52. NASA Space Station Status Report 29 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-29. - [Cit. 2004-12-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14647).
 53. NASA Space Station On-Orbit Status 30 November 2004. - SpaceRef. - 2004-11-30. - [Cit. 2004-12-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14653).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-29 20:39:15 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek